Thuộc Tính Văn Bản 'Thông Tư 04/2019/Tt

     

Quy định bắt đầu về quan lại trắc công trình trong quy trình xây dựng


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ XÂY DỰNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 04/2019/TT-BXD

Hà Nội, ngày 16 mon 8 năm 2019

THÔNG TƯ

Căn cứ dụng cụ Xây dựng ngày 18tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số46/2015/NĐ-CP ngày 12 mon 5 năm năm ngoái của chính phủ nước nhà về làm chủ chất lượng với bảotrì công trình xây dựng (sau phía trên viết là Nghị định số 46/2015/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số81/2017/NĐ-CP ngày 17 mon 7 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức của cục Xây dựng;

Theo kiến nghị của viên trưởng CụcGiám định công ty nước về quality công trình xây dựng;

Bộ trưởng bộ Xây dựng ban hànhThông tư sửa đổi, bổ sung một số văn bản của Thông bốn số 26/2016/TT-BXD ngày26 mon 10 năm năm nhâm thìn của bộ trưởng liên nghành Bộ sản xuất quy định cụ thể một số nộidung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Bạn đang xem: Thuộc tính văn bản 'thông tư 04/2019/tt

Điều 1. Sửa đổi,bổ sung một trong những điều của Thông tứ số 26/2016/TT-BXD ngày 26 mon 10 năm năm 2016 củaBộ trưởng bộ Xây dựng quy định cụ thể một số văn bản về quản lý chất lượngvà gia hạn công trình xây cất (sau đây gọi là Thông tư số 26/2016/TT-BXD)

1. Sửa đổi khoản 4, bổ sung cập nhật khoản 5, khoản 6 Điều 6 như sau:

a) Sửa thay đổi khoản 4 như sau:

“4. Tổ chức, cá nhân thực hiện nay giámsát thi công xây dựng công trình phải lập report về công tác đo lường thi côngxây dựng công trình gửi chủ đầu tư và phụ trách về tính thiết yếu xác, trungthực, khách hàng quan so với những ngôn từ trong báo cáo này. Báo cáo được lậptrong những trường thích hợp sau:

a) report định kỳ hoặc báo cáotheo giai đoạn thiết kế xây dựng. Chủ đầu tư chi tiêu quy định việc lập báo cáo định kỳhoặc report theo giai đoạn xây cất xây dựng và thời điểm lập báo cáo. Nộidung bao gồm của báo cáo được nguyên tắc tại Mẫusố 04 Phụ lục V Thông tứ này;

b) report khi tổ chức triển khai nghiệm thugiai đoạn, nghiệm thu dứt gói thầu, khuôn khổ công trình, công trình xâydựng. Nội dung của report được lao lý tại mẫu số 05 Phụ lục V Thông tứ này.”

b) bổ sung cập nhật khoản 5, khoản 6 nhưsau:

“5. Trách nhiệm và quyền hạn củagiám ngay cạnh trưởng

a) tổ chức triển khai quản lý, điều hành quản lý toàndiện công tác đo lường và thống kê thi công sản xuất theo những nội dung biện pháp tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, tương xứng với những nộidung của hợp đồng, phạm vi công việc được chủ chi tiêu giao, hệ thống thống trị chấtlượng và những quy định của điều khoản có liên quan;

b) cắt cử công việc, quy địnhtrách nhiệm rõ ràng và kiểm tra, đôn đốc vấn đề thực hiện giám sát và đo lường thi công xây dựngcủa các đo lường và tính toán viên;

c) Thực hiện tính toán và ký kết biên bảnnghiệm thu so với các các bước phù hợp với nội dung chứng chỉ hành nghề đượccấp trong trường phù hợp trực tiếp giám sát các bước xây dựng. Kiểm tra, rà soátvà ký bạn dạng vẽ hoàn thành công việc do nhà thầu xây cất xây dựng lập so với thực tiễn thicông theo quy định;

d) Tham gia nghiệm thu sát hoạch và ký biên bảnnghiệm thu kết thúc giai đoạn xây dựng (nếu có), gói thầu, khuôn khổ côngtrình, công trình xây dựng xây dựng. Từ chối nghiệm thu khi unique hạng mục côngtrình, công trình xây dựng xây dựng không đáp ứng nhu cầu yêu cầu thiết kế, quy chuẩn chỉnh kỹ thuật,tiêu chuẩn chỉnh áp dụng đến công trình; thông tin cho chủ đầu tư chi tiêu lý do phủ nhận nghiệmthu bởi văn bản;

đ) phụ trách trước tổ chứcgiám sát xây dựng xây dựng dự án công trình và trước quy định về các quá trình domình thực hiện. Lắc đầu việc thực hiện đo lường và tính toán bằng văn bạn dạng khi công việc xâydựng không tuân hành quy hoạch xây dựng, giấy tờ xây dựng đối với công trìnhphải cấp phép xây dựng, xây cất xây dựng, đúng theo đồng xây dừng giữa chủ chi tiêu vớicác bên thầu và qui định của pháp luật;

e) Phối phù hợp với các mặt liên quangiải quyết đầy đủ vướng mắc, tạo nên trong thừa trình xây đắp xây dựng côngtrình;

g) ko chấp thuận những ý kiến, kếtquả đo lường và tính toán của các tính toán viên khi không tuân hành giấy phép thành lập đối vớicông trình buộc phải cấp phép xây dựng, xây cất xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật, tiêuchuẩn áp dụng, chỉ dẫn kỹ thuật, biện pháp xây cất và biện pháp đảm bảo antoàn được phê duyệt, phù hợp đồng kiến thiết giữa chủ đầu tư với những nhà thầu với quyđịnh của pháp luật;

h) Đề xuất với chủ chi tiêu bằng vănbản về việc tạm dừng xây dựng khi phân phát hiện thành phần công trình, khuôn khổ côngtrình, dự án công trình xây dựng có dấu hiệu không đảm bảo an toàn an toàn, có chức năng gây sậpđổ một phần hoặc toàn thể công trình;

i) đề nghị với chủ đầu tư chi tiêu về việctổ chức quan lại trắc, thí nghiệm, kiểm định khuôn khổ công trình, công trình xây dựngtrong trường hợp cần thiết và những nội dung liên quan đến chuyển đổi thiết kếtrong quá trình thiết kế xây dựng dự án công trình (nếu có).

6. Nhiệm vụ và quyền lợi củagiám tiếp giáp viên

a) thực hiện giám sát các bước xâydựng theo phân công của đo lường trưởng phù hợp với nội dung chứng từ hành nghềđược cấp. Chịu trách nhiệm trước tính toán trưởng và pháp luật về các công việcdo bản thân thực hiện;

b) Giám sát công việc xây dựng theogiấy phép xây dựng so với công trình bắt buộc cấp phép xây dựng, xây đắp xây dựng,quy chuẩn chỉnh kỹ thuật, tiêu chuẩn chỉnh áp dụng, chỉ dẫn kỹ thuật, biện pháp xây cất vàbiện pháp đảm bảo bình an được phê duyệt;

c) Trực tiếp gia nhập và ký biên bảnnghiệm thu các bước xây dựng; kiểm tra, soát soát phiên bản vẽ hoàn công do nhà thầuthi công desgin lập so với thực tế thi công so với các quá trình xây dựng domình trực tiếp giám sát;

d) khước từ thực hiện các yêu cầutrái với hợp đồng chế tạo đã được ký kết giữa chủ đầu tư với những nhà thầu với quy địnhcủa pháp luật;

đ) report kịp thời mang đến giám sáttrưởng về hồ hết sai khác, phạm luật so với bản thảo xây dựng so với công trìnhphải cấp phép xây dựng, thi công xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng,biện pháp thi công, hướng dẫn kỹ thuật, biện pháp đảm bảo an ninh được phê duyệt,hợp đồng tạo ra giữa chủ đầu tư chi tiêu với các nhà thầu và biện pháp của pháp luật.Kiến nghị, lời khuyên từ chối nghiệm thu các bước xây dựng với tính toán trưởng bằngvăn bản;

e) Đề xuất với đo lường và tính toán trưởng bằngvăn phiên bản về việc tạm ngưng thi công đối với trường vừa lòng phát hiện thành phần côngtrình, hạng mục công trình, công trình xây dựng xây dựng có tín hiệu không đảm bảo antoàn, có chức năng gây sập đổ một phần hoặc tổng thể công trình và thông báo kịpthời đến chủ chi tiêu xử lý;

g) Đề xuất, ý kiến đề xuất với giám sáttrưởng về việc tổ chức triển khai quan trắc, thí nghiệm, kiểm định khuôn khổ công trình,công trình chế tạo trong ngôi trường hợp quan trọng và những nội dung tương quan đếnthay đổi xây cất trong thừa trình kiến thiết xây dựng công trình (nếu có).”

2. Sửa đổi, bổsung điểm b, điểm c khoản 2, bổsung khoản 3 Điều 9 nhưsau:

a) Sửa đổi, bổ sung cập nhật điểm b, điểm ckhoản 2 như sau:

“b) Người thay mặt theo lao lý củanhà thầu thống kê giám sát thi công xây dựng, thống kê giám sát trưởng;

c) Người đại diện thay mặt theo pháp luật,chỉ huy trưởng của các nhà thầu chính xây cất xây dựng hoặc tổng thầu trongtrường hợp áp dụng hợp đồng tổng thầu; trường hợp công ty thầu là liên danh nên cóđầy đủ người thay mặt theo pháp luật, chỉ đạo trưởng của từng thành viên trongliên danh;”

b) bổ sung cập nhật khoản 3 như sau:

“3. Trường hợp hạng mục công trình,công trình xây dựng có không ít nhà thầu chính tham gia xây đắp xây dựng côngtrình, Chủ đầu tư có thể tổ chức nghiệm thu sát hoạch và lập biên bạn dạng nghiệm thu hoànthành hạng mục công trình, dự án công trình xây dựng với từng công ty thầu chủ yếu thi côngxây dựng.”

3. Sửa đổi, bổsung khoản 3, bổ sung điểm dkhoản 1, khoản 3a Điều 13 nhưsau:

a) Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 3 nhưsau:

“3. Chủ chi tiêu tổ chức nghiệm thuhoàn thành khuôn khổ công trình, công trình xây dựng chính thức được đưa vào và sử dụng có điều kiệnkhi còn một số công việc hoàn thiện cần được triển khai sau theo lao lý tại khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 31 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

Chủ đầu tư có trọng trách tiếp tụctổ chức kiến thiết và nghiệm thu đối với các các bước còn lại theo xây đắp đượcduyệt; thừa trình xây dựng phải đảm bảo bình yên và không ảnh hưởng đến việc khaithác, vận hành thông thường của hạng mục công trình, dự án công trình xây dựng đã đượcchấp thuận công dụng nghiệm thu.”.

b) bổ sung cập nhật điểm d khoản 1 như sau:

“d) Cơ quan chuyên môn về xây dựngtổ chức kiểm soát theo các nội dung công cụ tại điểm a, điểm b và điểm c khoản3a Điều này.”

c) bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3như sau:

“3a. Cơ quan chuyên môn về xây dựngtheo điều khoản tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CPtổ chức kiểm tra các nội dung như sau:

a) soát sổ thực tế xây cất xây dựngcông trình so với bản thảo xây dựng so với công trình đề xuất cấp phép xây dựng,thiết kế xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, phương án thi công,chỉ dẫn kỹ thuật, phương án đảm bảo an toàn được phê duyệt;

b) đánh giá sự tuân hành các quy địnhvề quản lý bình an lao đụng trong xây cất xây dựng công trình;

c) chất vấn sự tuân thủ các quy địnhvề cai quản chất lượng dự án công trình xây dựng của chủ đầu tư và các nhà thầu cóliên quan liêu trong khảo sát, kiến tạo và xây đắp xây dựng công trình;

d) Kiểm tra những điều kiện nhằm nghiệmthu xong hạng mục công trình, công trình xây dựng xây dựng.”

4. Sửa đổi khoản 2 Điều 14 Thông tư số 26/2016/TT-BXD như sau:

“2. Túi tiền kiểm tra công tác làm việc nghiệmthu dự án công trình xây dựng là 1 trong những thành phần chi phí thuộc khoản mục giá cả khácvà được dự tính trong tổng mực đầu tư xây dựng công trình.

Dự toán chi tiêu quy định tại Khoản1 Điều này được lập địa thế căn cứ vào quánh điểm, tính chất của công trình; địa điểm nơixây dựng công trình; thời gian, số lượng cán bộ, chuyên viên (nếu có) tham giakiểm tra công tác nghiệm thu sát hoạch và khối lượng công việc phải thực hiện. Đối vớicông trình áp dụng vốn công ty nước, ngân sách quy định tại điểm c khoản 1 Điều nàykhông vượt thừa 20% ngân sách chi tiêu tư vấn đo lường thi công thi công công trình. Việc lập,thẩm định, phê phê chuẩn dự toán chi tiêu kiểm tra công tác sát hoạch công trìnhxây dựng thực hiện theo phương pháp tại khoản 5 Điều 32 Nghị địnhsố 46/2015/NĐ-CP.”

5. Bổ sung cập nhật Điều15a, Điều 15b vào sau cùng Điều 15 Thông tứ số 26/2016/TT-BXDnhư sau:

“Điều 15a. Quản lý công tác thínghiệm hiện tại trường trong quá trình kiến thiết xây dựng công trình

1. Chủ chi tiêu có trách nhiệm kiểmtra đk năng lực, đồng ý chấp thuận phòng thí nghiệm, trạm thí nghiệm hiện nay trườngdo công ty thầu đề xuất bảo đảm an toàn đúng luật của pháp luật và đủ các phép demo thựchiện những thí nghiệm siêng ngành thành lập phục vụ làm chủ chất lượng công trìnhtrước lúc tổ chức xây đắp xây dựng.

2. Công ty thầu có trọng trách lập kếhoạch thí nghiệm theo phương tiện tại khoản 3 Điều này trình Chủ chi tiêu chấp thuậntrước khi tổ chức xây đắp xây dựng công trình.

3. Nội dung của chiến lược thí nghiệmgồm:

a) các thí nghiệm cần thực hiện; tầnsuất, con số các phép thử so với từng các loại thí nghiệm theo lý lẽ của thiếtkế xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, chỉ dẫn kỹ thuật và khốilượng quá trình xây dựng;

b) Quy định ví dụ về việc lấy mẫu,bảo dưỡng, tiến hành thí nghiệm, lưu chủng loại và xử lý công dụng thí nghiệm;

c) điều khoản về trách nhiệm thực hiệncủa các nhà thầu, thành phần giám ngay cạnh của chủ đầu tư.

4. Trong quá trình kiến tạo xây dựng,bộ phận giám sát và đo lường của chủ đầu tư chi tiêu có trọng trách tổ chức đánh giá định kỳ những hoạtđộng của nhà thí nghiệm, trạm thí nghiệm hiện nay trường, rõ ràng như sau:

a) kiểm tra phòng xem sét bao gồm:kiểm tra hồ nước sơ năng lực của phân tích viên trực tiếp thực hiện thí nghiệm, kiểmtra quy trình triển khai thí nghiệm và chất vấn việc triển khai hiệu chỉnh thiếtbị phân tách theo quy định;

5. đơn vị thầu thí nghiệm bao gồm trách nhiệmthực hiện công tác thí nghiệm theo đúng kế hoạch thí nghiệm vẫn được nhà đầu tưchấp thuận. Ngôi trường hợp bao gồm thay đổi, điều chỉnh, đơn vị thầu lập chiến lược thí nghiệmđiều chỉnh trình chủ đầu tư chi tiêu chấp thuận trước lúc tổ chức thực hiện.

Điều 15b. Quan trắc công trình, bộphận dự án công trình trong thừa trình xây cất xây dựng

1. Bài toán quan trắc xây cất côngtrình trong quá trình xây dựng xây dựng được thực hiện trong các trường hợpsau:

a) thực hiện theo hiện tượng của thiếtkế xây dựng, hướng dẫn kỹ thuật, biện pháp thiết kế đã được phê duyệt;

b) triển khai khi công trình có biểuhiện không bình thường (ví dụ: công trình xuất hiện thêm sụt, trượt, lún, nghiêng, nứt,...)cần phải được quan trắc giao hàng việc tiến công giá, khẳng định nguyên nhân để có biệnpháp cách xử lý hoặc ngăn ngừa sự cố dự án công trình trong thừa trình xây đắp xây dựng.

2. Nhà thầu kiến tạo xây dựng côngtrình bao gồm trách nhiệm tiến hành công tác quan tiền trắc theo phương pháp tại khoản 1 Điềunày và nguyên tắc của thích hợp đồng xây dựng. Chủ đầu tư chi tiêu có thể gạn lọc nhà thầu độclập với đơn vị thầu kiến thiết xây dựng nhằm thực hiện một số công tác quan lại trắc trongquá trình xây cất xây dựng công trình.

3. Đối với dự án công trình sử dụng vốnnhà nước, trường hợp chủ đầu tư chi tiêu đã tuyển lựa nhà thầu quan tiền trắc hòa bình với nhàthầu kiến tạo xây dựng để thực hiện một số trong những công tác quan lại trắc trong thừa trìnhthi công xây dựng công trình xây dựng thì công ty thầu kiến tạo xây dựng không triển khai cáccông việc này và sử dụng công dụng quan trắc chủ quyền theo thỏa thuận với chủ đầutư.

4. Nội dung hầu hết của đề cươngquan trắc gồm những: nội dung, tần suất, thời khắc quan trắc; nhân lực, sản phẩm móc,thiết bị quan trắc; mốc chuẩn chỉnh được áp dụng để quan liêu trắc; quá trình thực hiệnquan trắc; cách thức về nội dung báo cáo và tiến công giá công dụng quan trắc.

5. Trách nhiệm của phòng thầu thicông xây dựng, đơn vị thầu chủ quyền thực hiện tại quan trắc dự án công trình (sau đây call lànhà thầu quan lại trắc):

a) Lập đề cưng cửng quan trắc trình chủđầu bốn chấp thuận;

b) Tổ chức tiến hành quan trắc theođề cương cứng được chấp thuận; lập báo cáo và đánh giá hiệu quả quan trắc.

6. Trách nhiệm của công ty đầu tư:

a) chấp thuận đồng ý đề cương quan trắc donhà thầu quan lại trắc lập làm đại lý cho việc tổ chức thực hiện. Chủ đầu tư có thểyêu mong nhà thầu tư vấn giám sát, đơn vị thầu thiết kế xây dựng công trình kiểmtra đề cưng cửng quan trắc hoặc thuê đối kháng vị hỗ trợ tư vấn kiểm tra đề cương cứng quan trắc củanhà thầu vào trường hợp quan trọng trước lúc chấp thuận;

b) tổ chức triển khai giám sát, reviews kếtquả quan liêu trắc của phòng thầu. Quy định các trường hợp cùng yêu ước nhà thầu thiết kếđánh giá, có ý kiến về kết quả quan trắc trong thừa trình xây đắp xây dựng côngtrình;

c) Yêu cầu nhà thầu xây dựng xây dựngsử dụng tác dụng quan trắc trong quá trình xây cất xây dựng theo hiện tượng củathiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật, biện pháp xây dựng đã được phê duyệt.

7. Trách nhiệm ở trong nhà thầu thiết kế:

a) xem xét, đánh giá đề cương quantrắc bởi nhà thầu lập khi được chủ chi tiêu yêu cầu, bảo vệ phù hợp với những nộidung quan tiền trắc theo yêu ước của hồ sơ thiết kế, hướng dẫn kỹ thuật, phương án thicông;

b) Đánh giá kết quả quan trắc đối vớinhững câu chữ quan trắc theo yêu mong của hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật vàcác nội dung quan trắc không giống trong quá trình kiến tạo xây dựng công trình xây dựng khi đượcchủ đầu tư chi tiêu yêu cầu

8. Trong quá trình thực hiện nay quantrắc cùng đánh giá tác dụng quan trắc, ví như phát hiện tại số liệu quan tiền trắc đến thấycông trình có nguy cơ sự nạm hoặc tất cả yếu tố ảnh hưởng đến unique thi côngxây dựng công trình thì nhà thầu triển khai quan trắc, tiến công giá công dụng quan trắcphải report ngay với chủ đầu tư bằng văn bạn dạng để có phương án xử lý kịp thời."

6. Sửa đổi, bổsung điểm b khoản 2 Điều 18 nhưsau:

“b) ngôi trường hợp chu chỉnh theo yêu cầucủa cơ quan trình độ chuyên môn về xây đắp và cơ quan làm chủ nhà nước về tạo quyđịnh tại điểm đ khoản 2 Điều 29, điểm d khoản 5 Điều 40 Nghị địnhsố 46/2015/NĐ-CP (gọi bình thường là cơ quan yêu cầu), nhà đầu tư, chủ thiết lập hoặcngười quản ngại lý, sử dụng công trình xây dựng lựa chọn tổ chức triển khai kiểm định theo dụng cụ tạiđiểm a khoản 2 Điều này cùng có chủ kiến chấp thuận của cơ sở yêu cầu.”

7. Sửa chữa Phụlục V Thông tứ số 26/2016/TT-BXD bằng Phụ lục I Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lựcthi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thihành kể từ ngày 01 mon 10 năm 2019.

2. Trong quy trình thực hiện nếu như cóvướng mắc, tổ chức, cá thể gửi chủ kiến về bộ Xây dựng để thấy xét, giải quyết./.

Nơi nhận: - văn phòng và công sở Quốc hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - Văn phòng tw Đảng; - Văn phòng chủ yếu phủ; - những Bộ, ban ngành ngang Bộ, phòng ban thuộc CP; - Viện Kiểm gần cạnh nhân dân về tối cao; - tand nhân dân về tối cao; - HĐND, UBND những tỉnh, tp trực trực thuộc TW; - Công báo, website của thiết yếu phủ, website BXD; - Cục khám nghiệm Văn bạn dạng - bộ Tư pháp; - Sở Xây dựng những tỉnh, thành phố trực trực thuộc TW; - các đơn vị nằm trong BXD; - Lưu: VP, viên GĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê quang Hùng

PHỤ LỤC I

(Kèmtheo Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16 mon 8 năm 2019 của bộ trưởng bộ Xây dựng)

Mẫu số 01

Báo cáo về tin tức của khuôn khổ công trình, dự án công trình xây dựng

Mẫu số 02

Báo cáo chấm dứt thi công xây dựng hạng mục công trình, dự án công trình xây dựng

Mẫu số 03

Thông báo hiệu quả kiểm tra của cơ quan trình độ về xây dựng đối với việc nghiệm thu dứt hạng mục công trình, công trình xây dựng

Mẫu số 04

Báo cáo định kỳ về công tác tính toán thi công kiến tạo công trình.

Mẫu số 05

Báo cáo xong công tác tính toán thi công thi công gói thầu, giai đoạn, hạng mục công trình, công trình xây dựng xây dựng.

Mẫu số 01.Báo cáo về thông tin của khuôn khổ công trình, dự án công trình xây dựng

……....(1)…………. -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: ……………

………, ngày ……. Mon ……. Năm …….

BÁO CÁO VỀ ……………(3)……………

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kínhgửi: ………….(2)……………

……… (1)………. Báo cáo về thông tin/giai đoạn kiến thiết của khuôn khổ công trình, công trình xây dựng như sau:

1. Tên khuôn khổ công trình, côngtrình xây dựng: …………………………………………………

2. Địa điểm xây dựng:…………………………………………………………………………………

3. Tên và add của nhà đầu tư:…………………………………………………………………….

4. Tên với số smartphone liên lạc củacá nhân phụ trách trực tiếp:

5. Quy mô hạng mục công trình, côngtrình tạo (nêu cụ thể quy mô, các thông số kỹ thuật kỹ thuật hầu hết và công năngsử dụng của các hạng mục công trình, công trình xây dựng).

6. Danh sách các nhà thầu bao gồm vànhà thầu phụ (nếu có): (tổng thầu, những nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, thiếtkế xây dựng, thi công xây dựng, thống kê giám sát thi công xây dựng, cai quản dự án).

7. Ngày thi công và ngày hoànthành (dự kiến).

8. Tiến độ kiến tạo tổng thể của hạngmục công trình, công trình xây dựng xây dựng đến thời điểm hiện tại.

Đề nghị ………..(2)………. Tổ chức triển khai kiểmtra khuôn khổ công trình, dự án công trình xây dựng theo thẩm quyền./.

Nơi nhận: - Như trên; - lưu lại ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ bọn họ tên, công tác và đóng lốt pháp nhân)

____________________

Ghi chú:

(1) tên của chủ đầu tư.

(2) thương hiệu cơ quan trình độ chuyên môn về xây dựngkiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng xây dựng theo cách thức tại Khoản 2 Điều32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP

(3) - báo cáo về thông tin xây dựngcông trình được gửi cho cơ quan trình độ về chế tạo theo công cụ tại Điểm aĐiều 13 Thông tứ số 26/2016/TT-BXD .

- báo cáo giai đoạn kiến thiết xây dựngcông trình được gửi cho cơ quan trình độ chuyên môn về phát hành tại các giai đoạn thicông đặc trưng theo cách thức tại Điểm b Điều 13 Thông tứ số 26/2016/TT-BXD .

Mẫu số 02.Báo cáo dứt thi công xây dựng khuôn khổ công trình, công trình xây dựng xây dựng

……....(1)………. -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: …………

………, ngày ……. Mon ……. Năm ……

BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNGTRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kínhgửi: ………………(2)…………………………

……..(1)……. Báo cáo kết trái nghiệmthu ngừng thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng xây dựng vớicác câu chữ sau:

1. Tên khuôn khổ công trình, côngtrình xây dựng: ……………………………………………….

2. Địa điểm xây dựng………………………………………………………………………………..

3. Tên với số điện thoại thông minh liên lạc củacá nhân phụ trách trực tiếp:

4. Quy mô khuôn khổ công trình, côngtrình xây dựng: (nêu bắt tắt về các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình).

5. Danh sách những nhà thầu (tổng thầuxây dựng, nhà thầu chính: điều tra xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thicông xây dựng, tính toán thi công xây dựng).

6. Ngày tiến hành khởi công và ngày hoànthành (dự kiến).

7. Khối lượng của những loại công việcxây dựng hầu hết đã được thực hiện.

Xem thêm: Giải Bài 2 Sgk Toán 10 Trang 62 Sgk Đại Số 10, Bài 2 Trang 62 Sgk Đại Số 10

8. Đánh giá về chất lượng hạng mụccông trình, dự án công trình xây dựng đối với yêu cầu của thiết kế.

9. Báo cáo về những điều kiện để đưahạng mục công trình, dự án công trình xây dựng vào sử dụng.

10. Kèm theo báo cáo là hạng mục hồsơ xong xuôi hạng mục công trình, công trình xây dựng xây dựng.

Chủ đầu tư cam kết đã tổ chức triển khai thicông xây dựng theo như đúng hồ sơ thi công đã được thẩm định, phê duyệt, giấy phépxây dựng (hoặc địa thế căn cứ miễn phép theo chính sách của pháp luật); tập đúng theo hồ sơhoàn thành công trình không thiếu và tổ chức sát hoạch hạng mục công trình, côngtrình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị ....(1).... Tổ chức kiểmtra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, dự án công trình xây dựng theo thẩm quyền./.

Nơi nhận: - Như trên; - lưu lại ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ bọn họ tên, chức vụ và đóng vết pháp nhân)

_________________

Ghi chú:

(1) thương hiệu của chủ đầu tư.

(2) Cơ quan trình độ về xây dựngkiểm tra công tác nghiệm thu sát hoạch của chủ đầu tư theo thẩm quyền phương tiện tại Khoản2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP .

Mẫu số 03.Thông báo hiệu quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng so với việc nghiệmthu xong xuôi hạng mục công trình, dự án công trình xây dựng

……....(1)………. -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: ……………

………, ngày …… tháng …… năm ……

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNHHẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kínhgửi: ……….(2)…………..

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 mon 5 năm năm ngoái của chính phủ nước nhà về thống trị chất lượng và gia hạn côngtrình xây dựng;

Căn cứ bản thảo xây dựng (4);

Căn cứ vào hồ nước sơ thiết kế được thẩmđịnh trên văn bản số ……….;

Căn cứ report hoàn thành thi côngxây dựng của Chủ đầu tư chi tiêu số ... Ngày …;

Căn cứ report khắc phục vĩnh cửu củaChủ đầu tư chi tiêu số .... Ngày ... (nếu có);

Căn cứ văn bạn dạng chấp thuận nghiệmthu về phòng cháy chữa cháy số ……… (nếu có);

Căn cứ văn bản xác dìm hoàn thànhcông trình bảo đảm môi trường số ……… (nếu có);

Căn cứ hiệu quả kiểm tra đối vớicông trình ngày ………………….,

……….(1) …………. Chấp thuận kết quảnghiệm thu của …….(2)……. để lấy vào sử dụng so với công trình/hạng mục côngtrình như sau:

1. Thông tin về công trình

a) thương hiệu công trình/hạng mục côngtrình: ....(3)....

b) Địa điểm xây dựng: ……………………….

c) nhiều loại và cung cấp công trình.

d) bộc lộ các thông số chính củacông trình

2. Yêu cầu so với Chủ đầu tư

- lưu trữ hồ sơ công trình theo quyđịnh.

- quản lý, khai thác, quản lý và vận hành côngtrình theo đúng công năng, thi công được duyệt

- các yêu ước khác (nếu có).

Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: ...

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng lốt pháp nhân)

_________________

Ghi chú:

(1) tên cơ quan chuyên môn về xây dựngkiểm tra công tác nghiệm thu sát hoạch của chủ đầu tư theo thẩm quyền quy định tại Khoản2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP .

(2) thương hiệu của nhà đầu tư.

(3) Ghi rõ tên công trình/hạng mụccông trình và phạm vi nghiệm thu.

(4) Trường đúng theo miễn giấy tờ xây dựng:ghi địa thế căn cứ miễn phép theo hình thức của pháp luật

Mẫu số 04.Báo cáo thời hạn về công tác đo lường và tính toán thi công gây ra công trình.

……....(1)…………. -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: ……………

………, ngày ……. Mon ……. Năm …….

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNGCÔNG TRÌNH/ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

Kínhgửi: ………..(2)…………

……(1).... Report về tình hình giámsát xây cất xây dựng công trình/hạng mục dự án công trình ....(3).... Từ thời điểm ngày ………. đếnngày ………… như sau:

1. Đánh giá chỉ sự tương xứng về quy mô,công năng của công trình so với giấy tờ xây dựng (đối với công trình phải cấpphép xây dựng), xây dựng xây dựng, hướng dẫn kỹ thuật, giải pháp thi công, biệnpháp đảm bảo bình an được phê để mắt và những quy chuẩn chỉnh kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụngcho công trình.

2. Đánh giá sự phù hợp về năng lựccủa những nhà thầu xây dựng xây dựng so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng:

a) Tên đơn vị chức năng thi công;

b) Đánh giá bán sự phù hợp về năng lựccủa chỉ huy trưởng công trình, cán bộ phụ trách kỹ thuật kiến tạo trực tiếp sovới chính sách hợp đồng thi công và lý lẽ của pháp luật;

c) Thống kê năng lực về sản phẩm công nghệ móc,thiết bị vào kỳ báo cáo. Đánh giá bán sự tương xứng của những máy móc, đồ vật so vớihợp đồng xây dựng.

3. Đánh giá chỉ về khối lượng, tiến độcông câu hỏi đã hoàn thành trong kỳ báo cáo, công tác làm việc tổ chức xây đắp và đảm bảoan toàn lao đụng trong thi công xây dựng công trình:

a) Khối lượng các bước đã hoànthành vào kỳ báo cáo. Khối lượng công việc đã được nghiệm thu. đối chiếu với tiếnđộ kiến thiết tổng thể và tại sao gây chậm tiến độ (nếu có);

b) Đánh giá bán công tác tổ chức thicông so với biện pháp kiến tạo được phê duyệt. Các thay đổi về giải pháp thicông (nếu có);

c) Công tác an toàn lao động: Côngtác kiểm định những thiết bị bao gồm yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh lao động. Thống kêcác khóa huấn luyện, các đợt kiểm soát an toàn, những vi phạm an ninh lao hễ vàviệc xử phạt, các tai nàn lao động (nếu có) trong kỳ báo cáo.

4. Thống kê những công tác thí nghiệmđược thực hiện trong kỳ báo cáo. Số lượng các công dụng thí nghiệm so với từngloại thí nghiệm. Đánh giá câu hỏi kiểm soát quality công tác thí nghiệm, kiểmtra thiết bị liệu, sản phẩm xây dựng, cấu kiện, thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng theokế hoạch thí nghiệm đã có được chấp thuận.

5. Những thống kê các công việc xây dựngđược nghiệm thu sát hoạch trong kỳ báo cáo, công tác nghiệm thu giai đoạn (nếu có).

6. Thống kê các thay đổi thiết kế trêncông trường trong kỳ báo cáo. Phân các loại và đánh giá việc thẩm định, phê duyệtcác biến hóa thiết kế này.

7. Thống kê hồ hết tồn tại, khiếmkhuyết chất lượng lượng, sự cố dự án công trình (4) vào kỳ report (nếu có). Thống kêcác tồn tại, khuyết thiếu về chất lượng đã được khắc chế trong kỳ báo cáo.Đánh giá bán về nguyên nhân, biện pháp, kết quả khắc phục theo quy định.

8. Đề xuất, đề nghị của tứ vấngiám gần kề về tiến độ, nhân sự, xây dựng và các vấn đề chuyên môn khác./.

GIÁM SÁT TRƯỞNG (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

____________________

Ghi chú:

(1) thương hiệu của tổ chức tiến hành giámsát xây dựng xây dựng.

(2) tên của nhà đầu tư.

(3) Tên khuôn khổ công trình/côngtrình xây dựng.

(4) Trường phù hợp trong kỳ báo cáo cósự cố công trình thì gửi kèm report là hồ sơ giải quyết và xử lý sự cố công trình theoquy định

Mẫu số 05.Báo cáo ngừng công tác tính toán thi công xuất bản gói thầu, giai đoạn, hạngmục công trình, dự án công trình xây dựng.

……...(1)……. -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: ……/……

………, ngày ……. Tháng ……. Năm …….

BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÔNG TÁC GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNGGÓI THẦU/ GIAI ĐOẠN/ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH/ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kínhgửi: ……….(2)…………

…….(1).... Báo cáo về công tác làm việc giámsát kiến tạo xây dựng ....(3).... Như sau:

1. Quy mô công trình:

a) bộc lộ quy mô và công suất củacông trình: các thông số kỹ thuật chính, công suất chủ yếu của các phần hoặc hạngmục công trình;

b) Đánh giá bán sự tương xứng về quy mô, côngnăng của dự án công trình so với bản thảo xây dựng (đối với dự án công trình phải cung cấp phépxây dựng), thi công xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật, phương án thi công, phương án đảmbảo bình yên được phê chuẩn y và các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng chocông trình;

2. Đánh giá sự tương xứng về năng lựccủa đơn vị thầu thi công xây dựng so với làm hồ sơ dự thầu cùng hợp đồng xây dựng;

3. Đánh giá chỉ về khối lượng, tiến độcông vấn đề đã hoàn thành, công tác làm việc tổ chức kiến tạo và đảm bảo an toàn lao độngtrong xây dựng xây dựng công trình;

4. Đánh giá công tác thí nghiệm, kiểmtra đồ liệu, sản phẩm xây dựng, cấu kiện, thiết bị lắp đặt vào công trình theokế hoạch thí nghiệm đã có chấp thuận;

5. Đánh giá bán về công tác tổ chức triển khai vàkết quả kiểm định, quan lại trắc, xem sét đối chứng (nếu có);

6. Đánh giá chỉ về công tác làm việc tổ chứcnghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu sát hoạch giai đoạn (nếu có);

7. Các biến hóa thiết kế và việc thẩmđịnh, phê duyệt xây đắp điều chỉnh trong thừa trình thi công xây dựng (nếu có);

8. Phần đa tồn tại, khuyết thiếu vềchất lượng, sự cố công trình xây dựng trong quá trình kiến thiết xây dựng công trình (nếucó) và reviews nguyên nhân, giải pháp và công dụng khắc phục theo quy định;

9. Đánh giá chỉ về sự cân xứng của hồ sơquản lý chất lượng theo quy định;

10. Đánh giá bán về sự vâng lệnh các quyđịnh của luật pháp về môi trường, lao lý về phòng cháy chữa cháy và những quyđịnh không giống của điều khoản có liên quan (nếu có);

11. Đánh giá về sự cân xứng của quytrình vận hành, quy trình duy trì công trình kiến tạo theo quy định;

12. Đánh giá về các điều khiếu nại nghiệmthu kết thúc gói thầu, giai đoạn, hạng mục công trình, công trình xây dựng xây dựng.

GIÁM SÁT TRƯỞNG (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CỦA ……..(1)……… (Ký, ghi rõ họ tên, chuyên dụng cho và đóng dấu)

_________________

Ghi chú:

(1) thương hiệu của tổ chức triển khai giámsát kiến thiết xây dựng.

Xem thêm: Suy Nghĩ Về Mối Quan Hệ Giữa Học Và Hành Ngắn Gọn, Hay Nhất, Mối Quan Hệ Giữa Học Và Hành

(2) thương hiệu cơ quan chuyên môn về xây dựngkiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo lý lẽ tại Khoản 2 Điều32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP .