40 đề thi thpt quốc gia môn tiếng anh (có lời giải chi tiết)

     
Unit 1: Home Life - Đời sống gia đình Unit 2: Cultural Diversity - Tính đa dạng văn hóa Unit 3: Ways Of Socialising - Các cách thức giao tiếp xã hội Unit 4: School Education System - Hệ thống giáo dục nhà trường Unit 5: Higher Education - Giáo Dục Đại Học Unit 6: Future Jobs - Việc Làm Tương Lai Unit 7: Economic Reforms - Cải Cách Kinh Tế Unit 8: Life In The Future - Cuộc Sống Ở Tương Lai Unit 9: Deserts - Sa Mạc Unit 10: Endangered Species - Các Chủng Loại Bị Lâm Nguy Unit 11: Book - Sách Unit 12: Water Sports - Thể Thao Dưới Nước Unit 13: The 22nd Sea Game - Đông Nam Á Vận Hội Lần Thứ 22 Unit 14 : International Organizations - Các Tổ Chức Quốc Tế Unit 15: Women In Society - Phụ Nữ Trong Xã Hội Unit 16 : The Associantion Of Southeast Asian Nations - Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh Đề ôn tập học kì 1 – Có đáp án và lời giải Đề thi học kì 1 của các trường có lời giải – Mới nhất


Bạn đang xem: 40 đề thi thpt quốc gia môn tiếng anh (có lời giải chi tiết)

*
*

Giải bài tập tiếng Anh 12, Tiếng Anh 12 - Để học tốt tiếng Anh 12 Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh

Đề số 40 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đang cập nhật thêm câu hỏi!


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 12 - Xem ngay


Đề số 41 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 41 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 42 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 42 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 43 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 43 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 44 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 44 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 45 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 45 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 46 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 46 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 47 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 47 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 48 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 48 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 49 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 49 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 50 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 50 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 51 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 51 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 52 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 52 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 53 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 53 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 54 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 54 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 55 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 55 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 56 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 56 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 57 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 57 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 58 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 58 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 59 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 59 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 60 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 60 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 61 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 61 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 62 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 62 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 63 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 63 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 64 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 64 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 65 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 65 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 66 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 66 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 67 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 67 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 68 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 68 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 39 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 39 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 38 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 38 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 37 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 37 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 36 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 36 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 35 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 35 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 34 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 34 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh
Xem thêm: Câu 1: Cho Hoá Trị Của S Là Iv, Chọn Cthh Đúng Trong Các Cthh Sau: A

Đề số 33 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 33 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 32 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 32 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 31 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 31 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 30 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 30 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 29 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 29 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 28 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 28 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 27 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 27 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 26 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 26 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 25 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 25 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 24 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 24 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 23 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 23 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 22 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 22 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 21 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 20 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 20 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 19 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 19 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 18 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 18 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 17 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 17 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 16 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 16 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 15 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 15 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 14 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 14 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 13 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 13 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 12 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 11 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 10 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 9 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 8 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 7 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 6 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 5 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 4 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 3 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 2 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Đề số 1 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh


Reading - Unit 10 trang 106 Tiếng Anh 12

Work in pairs. Look at the pictures and answer ihe questions. (Làm việc từng đói. Nhìn những hình vù trà lời câu hỏi.)


Reading - Unit 11 trang 118 Tiếng Anh 12

Work in pairs. Ask each other the following questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi nhau những câu sau.)


Language focus - Unit 10 trang 114 Tiếng Anh 12

Complete the sentences, using may/might with one verb in the box. (Hoàn chính câu, dùng may / might với một động từ trong khung.)


Xem lời giải
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 10 Tiếng Anh 12

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh 12 unit 10
Xem thêm: Bài 35 Trang 51 Sgk Toán 8 Bài 35 Trang 51 Toán 8 Tập 2, Giải Bài 35,36,37 Trang 51 Toán 8 Tập 2

Xem lời giải