Thông Tư 84/2008/Tt

     
*
*Bạn đang xem: Thông tư 84/2008/tt

*
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH gớm TẾ QUỐC DÂN -----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc -----------------*--------------------

Hà Nội, ngày 24 mon 09 năm 2009

Thông tứ hướng dẫn

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN


Góp ý
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Họ cùng tên *
Tên singin không được trống.
title *
Nhập vào tiêu đề
thư điện tử *
email không vừa lòng lệ....
Nhập vào nội dung *
Nhập vào nội dung.
Mã xác thực
*

Gửi
Hủy
các tin khác :

*

*

*


*

*

*
Xem thêm: Hội Những Người Phát Cuồng Vì Siêu Nhân, Profile Picture, Hội Phát Cuồng Vì Siêu Nhân, Profile Picture

Lịch tuần

24 tháng 04, 2022


17 mon 04, 2022


Văn bạn dạng - Biểu mẫu
Thông tứ 04/2022/TT-BGDĐT sửa thay đổi Thông tứ 35/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chỉ định và xếp lương so với viên chức giảng dạy trong những trường cao đẳng sư phạm công lập
Thông tư 10/2022/TT-BTC của cục Tài bao gồm về bài toán quy định báo cáo tổng hợp tin tức tài chủ yếu theo quy mong
quyết định 390/QĐ-TTg năm 2022 phê ưng chuẩn Đề án "Xây dựng các đại lý dữ liệu giang sơn về kiểm soát điều hành tài sản, thu nhập" vày Thủ tướng thiết yếu phủ ban hành
Thông tứ 05/2022/TT-BGDĐT sửa đổi dụng cụ tiêu chuẩn, các bước biên soạn, sửa đổi sách giáo khoa; tiêu chuẩn chỉnh tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động vui chơi của Hội đồng non sông thẩm định sách giáo khoa đương nhiên Thông tư 33/2017/
Kê khai thanh toán
Thông tứ 26/2021/TT-BGDĐT chính sách về vận động nghiên cứu kỹ thuật của sinh viên trong cơ sở giáo dục đào tạo đại học

17 mon 09, 2021


Quy trình giao dịch

12 mon 12, 2017


Phòng Tài thiết yếu Kế Toánsieuthithietbido.com.vn.edu.vn


Mạng xóm hội


Designed and Developed by
*

vị trí cao nhất


Xem thêm: Vật Lý 9 Sbt Bài 1 - Giải Bài 1, 2, 3 Trang 135, 136 Sgk Vật Lý 9

×

Some text in the modal.