MÔN TOÁN LỚP 5 BÌNH VÀ AN MỖI NGƯỜI ĐỌC MỘT QUYỂN TRUYỆN, QUYỂN CỦA BÌNH DÀY HƠN QUYỂN CỦA AN 200 TRANG

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đã xem: 1 ,an hiểu một quyển truyện
Bạn đang xem: Môn toán lớp 5 bình và an mỗi người đọc một quyển truyện, quyển của bình dày hơn quyển của an 200 trang

*

1/ An gọi một quyển truyện 200 trang. Biết hai lần số trang sẽ đọc bằng cha lần số trang chưa đọc. Vậy số trang quyển truyện An vẫn đọc là bao nhiêu trang?

Trả lời: Vậy số trang quyển truyện An đang đọc... Trang
Xem thêm: Bài Giảng Đấu Tranh Cho Một Thế Giới Hòa Bình, Bài: Đấu Tranh Cho Một Thế Giới Hoà Bình

*

An hiểu một quyển truyện 200 trang. Biết 2 lần số trang sẽ đọc bởi 3 lần số trang chưa đọc. Vậy số quyển truyện an sẽ đọc là từng nào trang?
Xem thêm: Đạt S Chặng 2 Công Chúa - Ngôi Sao Thời Trang Chapter 2

*

 

Nếu coi số trang An sẽ đọc 3 phần thì số trang chưa đọc là 2 phần như thế.

Ta có sơ đồ:

- Số trang vẫn đọc: !___!___!___!

- Số trang chư đọc: !___!___! (Tổng 200 trang)

Số trang An vẫn đọc là: 200 : (3 + 2) x 3 = 120 trang

Đáp số: 120 trang

An hiểu một quyển truyện 200 trang.Biết 2lần số trang đang đọc bằng 3 lần số trang không đọc.Vậy số trang quyển truyện An sẽ đọc là từng nào trang?

An phát âm 1 quyển truyện dày 200 trang . Biết 2 lần số trang vẫn đọc bởi 3 lần số trang chưađọc.

Vậy số trang quyển truyện An sẽ đọc là :... ( Giải chi tiết , mình tick mang lại ! )

An hiểu một quyển truyện 200 trang. Biết gấp đôi số trang sẽ đọc bởi 3 lần số trang không đọc. Vậy số trang quyển truyện An vẫn đọc số trang là:

GHI CÁCH GIẢI RA GIÚP MÌNH NHÉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gọi số trang đang đọc là a

Gọi số trang chưa đọc là b

Ta có:2*a=3*b(1)

Ta có: a+b=200

=> a=200-b (2)

Thay(2)vào(1),ta có:

2*a = 3*b

(200-b)*2 = 3*b

400-2*b =3*b

400 = 2*b+3*b

400 =b*5

b = 400:5

b = 80 (Số trang không đọc)

Số trang sẽ đọc là:

200-80=120( trang)

ĐS:120 trang

Nhớ tick mình nhé các bạn

An hiểu một quyển truyện 200 trang.Biết gấp đôi số trang đang đọc bằng 3 lần số trang không đọc.Vậy số trang quyển truyện An vẫn đọc là từng nào trang ???????

an phát âm 1 quyển truyện dày 200 trang , biết gấp đôi số trang đang đọc bằng 3 lần số trang chưa đọc . Vậy an sẽ đọc được số trang là ?

de ma ban

vi 2 lan so trang domain authority doc bang 3 lan so trang chua doc nen so trang da doc la 3 phan bang nhau thi so trang chua doc la 2 phan nhu the

ta co so do:

​​​

roi giai tiep

an đọc 1 quyển truyên 200 trang. Biết 2 lần số trang đã đọc bằng 3 lần số trang chưa đoc.

vậy số trang truyện an đã đọc là

An đọc một quyển truyện 200 trang.Biết 2 lần số trang đã đọc bởi 3 lần số trang chưa đọc.Vậy số trang quyển truyện An vẫn đọc là ?

An đọc một quyển truyện. Sau ngày lắp thêm nhất, 5 lần số trang đang đọc bằng 3 lần sốtrang chưa đọc. Ngày máy hai An gọi 25 trang nữa thì tính ra An vẫn đọc được nửa quyểntruyện. Hỏi quyển truyện An đọc bao gồm bao nhiêu trang ?