TÂM SỰ VỚI ANH

     
Em vô tình em chẳng hiểu mang lại anh một trong những đêm sầu nhức Giờ trách em đâu phải để bắt đền tuy thế tại vị anh bi lụy Vì nhì đứa ta, hai cuộc đời như một chung một niềm sầu từ lứa tuổi hai mươi trong những khi vòng tay anh chưa tròn ân ái buộc phải nhiều đêm thức giấc anh khiếp sợ đơn phương yêu mến nhau rồi anh lại hại khi xa anh mất đi tình nhân Lòng ước mơ hoa pháo nở đỏ đường nhưng mộng lòng ko trọn vày sao vắt em, chắc một mình em hiểu Em thường bảo rằng tình cảnh dù hóc búa Anh vẫn là anh yêu muôn thuở muôn kiếp tuy nhiên làm thân gái lỡ yêu đề nghị sợ yêu mến đau bé xin ân trên cho con lấy được tín đồ con yêu suốt đời cho những người yêu bé thương con thật những như trầu yêu mến cau Em ơi giỏi chăng anh sẽ khóc thầm vị đôi ta lỡ làng trê tuyến phố ăn năn xin em hiểu rõ rằng anh chỉ yêu mình em Anh cam chịu đồng ý sự yêu thương em vào trái ngang thống khổ Phần số anh Thượng Đế như an bài xích cho cuộc đời bé nhỏ Vì sao cầm cố em, chắc 1 mình em hiểu Em thường bảo rằng tình cảnh dù hại não Anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp Nhưng vì anh bối rối nên chổ chính giữa sự tối nay


Bạn đang xem: Tâm sự với anh

bài xích hát trong album
Nghe nhạc Nghe toàn bộ 41 bài.
Vi Thảo

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Mạch Khuôn Của Gen Có Trình Tự Nucleotit Là

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Biểu Thức Đúng Của Định Luật Ôm Là: A, Biểu Thức Đúng Của Định Luật Ohm Là:

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.