Ba Cảng Biển Lớn Nhất Nước Ta Hiện Nay Là

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Ba cảng biển phệ nhất hiện thời ở nước ta

A. Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng.

Bạn đang xem: Ba cảng biển lớn nhất nước ta hiện nay là

B. Nha Trang, cửa ngõ Lò, sài Gòn.

C. Thị Vải, Đà Nẵng, chiếc Lân.

D. Hải Phòng, Nha Trang, Dung Quất.


*

Chọn lời giải A

Ba cảng biển khủng nhất hiện nay ở nước ta là cảng sử dụng Gòn, cảng tp. Hải phòng và cảng Đà Nẵng. Đây là bố cảng mập của nước ta có ý nghĩa quốc tế.Thành phố to thứ hai cùng là hải cảng lớn nhất nước Nga là:

A. Mat-xi-cơ-va

B. No-vô-xi-bit

C. Xanh Pê-tec-bua

D. Sa-ma-ra


Trung tâm tài chính - buôn bản hội lớn số 1 ở vùng Duyên hải nam Trung Bộ hiện thời là

A. Nha Trang.

B. Quảng Nam.

C. Thừa Thiên - Huế.

D. Đà Nẵng.

Xem thêm: Cặp Nguyên Tử Nào Có Cùng Số Nơtron ? Một Cặp Đồng Vị Là Gì


Hải cảng béo ở Đông phái nam Á không hẳn là

A. Băng Cốc.

B. Hải Phòng.

C. Xin-ga-po.

D. TP. Hồ nước Chí Minh.


Các hải cảng to của Nhật phiên bản là:

A. Cô-bê, I-ô-cô-ha-ma, Tô-ki-ô, Ô-xa-ca

B. Cô-bê, I-ô-cô-ha-ma, Tô-ki-ô, Xen-đai

C. Cô-bê, I-ô-cô-ha-ma, Tô-ki-ô, Ha-chi-nô-hê

D. Cô-bê, I-ô-cô-ha-ma, Tô-ki-ô, Mu-rô-ran


Các hải cảng bự của Nhật phiên bản là:

A. Cô-bê, I-ô-cô-ha-ma, Tô-ki-ô, Ha-chi-nô-hê

B. Cô-bê, I-ô-cô-ha-ma, Tô-ki-ô, Na-ga-xa-ki

C. Cô-bê, I-ô-cô-ha-ma, Tô-ki-ô, Ô-xa-ca

D. Cô-bê, I-ô-cô-ha-ma, Tô-ki-ô, Cô-chi


Các hải cảng phệ của Nhật phiên bản là

A. Tô-ki-ô, Cô-bê, Na-ga-xa-ki, Xap-pô-rô

B. Cô-bê, I-ô-cô-ha-ma, Tô-ki-ô, Ô-xa-ca

C. Ki-ô-tô, Hi-rô-s1-ma, Cu-si-rô, Cô-bê

D. I-ô-cô-ha-ma, Cô-bê, Ki-ô-tô, Xen-đai


Đánh bắt thủy hải sản xa bờ được phát triển mạnh ở những nước Đông nam Á bây giờ chủ yếu là do

A. vùng biển cả nhiều ngư trường, ngư dân các kinh nghiệm

B. ngư dân có nhiều kinh nghiệm, thị trường tiêu thụ mở rộng

C. tàu thuyền, cư ngụ hiện đại hơn, thị trường tiêu thụ mở rộng

D.

Xem thêm: Giáo Dục Công Dân Lớp 9 Bài 13 : Quyền Tự Do Kinh Doanh Và Nghĩa Vụ Đóng Thuế

thị trường tiêu thụ mở rộng, tàu thuyền, ngư cụ các hơn


Câu 14. Vấn đề thế giới đang được thân thiện nhiều nhất bây chừ là

A. City hóa quá cấp tốc ở các nước lục địa châu mỹ Latin. B. Bệnh tật rình rập đe dọa dân Châu Phi.

C. Luồng di cư bự từ Châu Á lịch sự Bắc Mĩ. D. Bùng nổ dân sinh ở các nước vẫn phát triển.