Bài Tập Lập Bảng Cân Đối Kế Toán

     
Dạng bài bác tập Lập bảng bằng phẳng kế toán và báo cáo kết quả tởm doanh, phù hợp với tất cả các trường đh trên toàn quốc như TMU, HVTC, UEH, ...các em dùng làm tham khảo học tập tập. Trong quy trình biên soạn cạnh tranh tránh khỏi sai sót, những góp ý, ý kiến và hỏi đáp đăng bài bác trực tiếp tạigroupÔn luyện nguyên tắc kế toánNEU, lực lượng Admin sẽ cung ứng học tập 24/7.

Bạn đang xem: Bài tập lập bảng cân đối kế toán


*

Câu 1:Cho thông tin thời điểm đầu kỳ của doanh nghiệp Hùng vương như sau: (đơn vị tính: 1.000 đ)
Tiền mặt500.000Nguyên trang bị liệu310.000
Tiền gởi ngân hàng820.000Phải trả người bán190.000
Phải thu khách hàng hàng270.000LN không phân phối260.000
Nhận kỹ quỹ dài hạn410.000Thành Phẩm240.000
Khách sản phẩm ứng trước150.000Vốn chi tiêu CSHX
Ứng trước bạn bán270.000Ký quỹ ngắn hạn220.000
TSCĐ HH2.550.000Hao mòn TSCĐ HH420.000

Yêu cầu:1. Tính X2. Lập bảng phẳng phiu kế toán thời điểm đầu kỳ của dn Hùng VươngGiải:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐầu kỳĐơn vị tính: 1.000đ
Tài sảnThành tiền Nguồn vốnThành tiền
Tiền mặt500.000Phải trả bạn bán190.000
Tiền gởi ngân hàng820.000Khách hàng ứng trước150.000
Phải thu khách hàng hàng270.000Nhận kỹ quỹ lâu năm hạn410.000
Ứng trước fan bán270.000Vốn đầu tư CSH3.750.000 (x)
Thành Phẩm240.000LN không phân phối260.000
Ký quỹ ngắn hạn220.000
Nguyên trang bị Liệu310.000
TSCĐ HH2.550.000
Hao mòn TSCĐ HH(420.000)
Tổng TS4.760.000 Tổng NV4.760.000

Từ Phương trình tổng gia tài = tổng nguồn vốnTa có: 4.760.000 (tổng ts) = X + 1.010.000 (tổng nguồn vốn). Cần suy ra, X = 3.750.000Câu 2:
*
Giải:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐầu kỳĐơn vị tính: 1.000đ
Tài sảnThành tiền Nguồn vốnThành chi phí
Tiền mặt500.000Phải trả fan bán190.000
Tiền gởi ngân hàng620.000Khách hàng ứng trước150.000
Phải thu khách hàng170.000Vay ngắn hạn210.000
Ứng trước tín đồ bán270.000Vốn chi tiêu CSH3.350.000 (x)
Thành Phẩm240.000LN không phân phối260.000
Hàng giữ hộ bán120.000
Nguyên đồ vật Liệu310.000
TSCĐ HH2.350.000
Hao mòn TSCĐ HH(420.000)
Tổng TS4.160.000 Tổng NV4.160.000

Yêu cầu:1. Tính X 2. Lập bảng bằng phẳng kế toán thời điểm đầu kỳ của doanh nghiệp Hùng VươngGiải:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐầu kỳĐơn vị tính: 1.000đ
Tài sảnThành chi phí Nguồn vốnThành chi phí
Tiền mặt500.000Phải trả người bán190.000
Tiền gửi ngân hàng820.000Khách hàng ứng trước150.000
Phải thu khách hàng270.000Nhận kỹ quỹ dài hạn410.000
Ứng trước fan bán270.000Vốn đầu tư CSH3.750.000 (x)
Thành Phẩm240.000LN không phân phối260.000
Ký quỹ ngắn hạn220.000
Nguyên đồ gia dụng Liệu310.000
TSCĐ HH2.550.000
Hao mòn TSCĐ HH(420.000)
Tổng TS4.760.000 Tổng NV4.760.000

Từ Phương trình tổng gia tài = tổng nguồn vốnTa có: 4.760.000 (tổng ts) = X + 1.010.000 (tổng nguồn vốn). Yêu cầu suy ra, X = 3.750.000Câu 5:
*
Câu 7:
*
<TMU> THƯ VIỆN NĂM NHẤT (TỔNG HỢP VÀ SẮP XẾP). Xem tại đây(Đã bao gồm: nguyên lý kế toán)<NEU> THƯ VIỆN NĂM NHẤT (TỔNG HỢP VÀ SẮP XẾP). Xem tại đây<HUCE> THƯ VIỆN NĂM NHẤT (TỔNG HỢP VÀ SẮP XẾP). Xem trên đây<HVTC> THƯ VIỆN NĂM NHẤT (TỔNG HỢP VÀ SẮP XẾP). Xem trên đây<VNUA> THƯ VIỆN NĂM NHẤT (TỔNG HỢP VÀ SẮP XẾP). Xem tại đây<UEL> THƯ VIỆN NĂM NHẤT (TỔNG HỢP VÀ SẮP XẾP).<UEH> THƯ VIỆN NĂM NHẤT (TỔNG HỢP VÀ SẮP XẾP). Xem trên đây<TDTU> THƯ VIỆN NĂM NHẤT (TỔNG HỢP VÀ SẮP XẾP). Xem trên đây<HUB> THƯ VIỆN NĂM NHẤT (TỔNG HỢP VÀ SẮP XẾP).<HCMUT> THƯ VIỆN NĂM NHẤT (TỔNG HỢP VÀ SẮP XẾP).

Xem thêm: Thông Tin Cơ Bản Về Thuế Ước Tính Dành Cho Cá Nhân, Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân

> THƯ VIỆN NĂM NHẤT (TỔNG HỢP VÀ SẮP XẾP).> THƯ VIỆN NĂM NHẤT (TỔNG HỢP VÀ SẮP XẾP).> THƯ VIỆN NĂM NHẤT (TỔNG HỢP VÀ SẮP XẾP).

Xem thêm: Danh Sách Mã Vùng Mới Nhất Của 63 Tỉnh Thành Phố Trong Cả Nước

> THƯ VIỆN NĂM NHẤT (TỔNG HỢP VÀ SẮP XẾP).