Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 141

     
a 3 2m 4kg 3l 4 giờ 1m2
b 8 5m 9kg 7l 5 giờ 3m2
Tỉ số của a và b
Tỉ số của b với a
Đáp án:


Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 4 bài 141

*

Bài 2 trang 67 VBT Toán 4 Tập 2: nhị túi gạo có cân nặng là 54 kg. Túi thứ nhất có trọng lượng bằng 4/5 túi sản phẩm công nghệ hai. Hỏi mỗi túi có cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Đáp án:

Tóm tắt


*

Theo hình vẽ, tổng cộng phần đều bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Số ki-lô-gam gạo có trong túi đầu tiên là:

54: 9 × 4 = 24 (kg)

Số ki-lô-gam gạo gồm trong túi máy hai là:

54: 9 × 5 = 30 (kg)

Đáp số: túi trước tiên là: 24 kg

Túi máy hai là: 30 kg

Bài 3 trang 67 VBT Toán 4 Tập 2: Viết số thích hợp vào ô trống:

Tổng 360 392 1692 11256
Tỉ số 1: 7 5: 9 19: 17 123: 45
Số thiết bị nhất
Số đồ vật hai
Đáp án:
Tổng 360 392 1692 11256
Tỉ số 1: 7 5: 9 19: 17 123: 45
Số đồ vật nhất45 140 893 8241
Số thiết bị hai 315 252 799 3015

Bài 4 trang 68 VBT Toán 4 Tập 2: hình vuông có cạnh bằng 3m. Hình chữ nhật tất cả chiều dài 5m và chiều rộng 3m. Kiếm tìm tỉ số của diện tích s hình chữ nhật

Đáp án:

Tóm tắt


*Xem thêm: Tên Gọi Ở Nhà Cho Bé Trai 2017, Đặt Tên Ở Nhà Cho Con Trai Năm 2017

Diện tích hình vuông vắn đó là:

3 × 3 = 9 (m2)

Diện tích hình chữ nhật là:

5 × 3 = 15 (m2)

Tỉ số diện tích hình vuông vắn và hình chữ nhật là:

9: 15 hay


*

*

Đáp số:

*

Bài trước:
Bài 140: rèn luyện (trang 65 VBT Toán 4 Tập 2)Bài tiếp: Bài 142: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (trang 69 VBT Toán 4 Tập 2)


Xem thêm: Muốn Nộp Lại Báo Cáo Tài Chính Có Bị Phạt Không, Nộp Lại Báo Cáo Tài Chính Có Bị Phạt Không

Giải Vở bài xích tập Toán 4

Giải VBT Toán 4 Tập 1

Chương 1: Số trường đoản cú nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượngBài 1. Ôn tập các số đến 100 000 (trang 3 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 2. Ôn tập những sô mang lại 100 000 (tiếp theo) (trang 4 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 3. Ôn tập các số mang lại 100 000 (tiếp theo) ( trang 5 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 4. Biểu thức gồm chứa một chữ (trang 6 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 5. Rèn luyện (trang 7 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 6. Những số gồm 6 chữ số (trang 8 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 7. Rèn luyện ( trang 9 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 8. Hàng với lớp (trang 10 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 9. So sánh những số có không ít chữ số (trang 11 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 10. Triệu với lớp triệu (trang 12 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 11. Triệu với lớp triệu (tiếp theo) (trang 13 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 12. Luyện tập (trang 14 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 13. Rèn luyện (trang 15 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 14. Dãy số tự nhiên và thoải mái (trang 16 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 15. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân (trang 17 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 16. So sánh và xếp sản phẩm tự những số thoải mái và tự nhiên (trang 18 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 17. Luyện tập (trang 19 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 18. Yến, tạ, tấn (trang đôi mươi VBT Toán 4 Tập 1)Bài 19. Bảng đơn vị chức năng đo trọng lượng (trang 21 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 20. Giây, nỗ lực kỉ (trang 22 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 21. Rèn luyện (trang 23 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 22. Kiếm tìm số trung bình cộng (trang 24 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 23. Rèn luyện (trang 25 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 24. Biểu vật dụng (trang 26 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 25. Biểu vật dụng (tiếp theo) (trang 27 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 26. Luyện tập (trang trang 29 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 27. Rèn luyện chung (trang 31 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 28. Tự đánh giá (trang 33 VBT Toán 4 Tập 1)Chương 2: bốn phép tính với những số từ nhiên. Hình họcBài 29. Phép cộng (trang 35 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 30. Phép trừ (trang 36 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 31. Rèn luyện (trang 37 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 32. Biểu thức tất cả chứa nhị chữ (trang 38 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 33. đặc thù giao hoán của phép cùng (trang 39 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 34. Biểu thức gồm chứa cha chữ (trang 40 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 35. Tính chất phối hợp của phép tính cùng (trang 41 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 36. Luyện tập (trang 42 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 37. Tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số kia (trang 43 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 38. Rèn luyện (trang 44 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 39. Luyện tập chung (trang 45 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 40. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (trang 46 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 41. Hai tuyến đường thẳng vuông góc (trang 47 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 42. Hai tuyến phố thẳng song song (trang 49 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 43. Vẽ hai tuyến đường thẳng vuông góc (trang 51 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 44. Vẽ hai đường thẳng song song (trang 52 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 45. Thực hành vẽ hình chữ nhật (trang 53 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 46. Thực hành thực tế vẽ hình vuông (trang 54 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 47. Rèn luyện (trang 55 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 48. Rèn luyện chung (trang 57 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 49. Nhân một số với một chữ số (trang 59 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 50. đặc thù giao hoán của phép nhân (trang 60 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 51. Nhân số 10, 100, 1000,... Chia cho số 10, 100, 1000,... (trang 61 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 52. Tính chất kết hợp của phép nhân (trang 62 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 53. Nhân với số có tận thuộc là chữ số 0 (trang 63 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 54. Đề - xi - m2 (trang 64 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 55. M2 (trang 65 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 56. Nhân một số trong những với một tổng (trang 66 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 57. Nhân một số với một hiệu (trang 67 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 58. Rèn luyện (trang 68 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 59. Nhân số gồm hai chữ số (trang 69 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 60. Rèn luyện (trang 70 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 61. Trình làng nhân nhẩm số gồm hai chữ số cùng với 11 (trang 71 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 62. Nhân cùng với số với bố chữ số ( trang 72 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 63. Nhân với số có ba chữ số (trang 73 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 64. Rèn luyện (trang 74 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 65. Rèn luyện chung (trang 75 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 66. Phân chia một tổng cho một trong những ( trang 77 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 67. Phân tách cho số bao gồm một chữ số (trang 78 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 68. Rèn luyện (trang 79 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 69. Chia một số cho một tích ( trang 80 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 70. Phân chia một tích cho một số (trang 81 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 71. Phân tách hai số tận cùng là chữ số 0 (trang 82 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 72. Phân tách cho số tất cả hai chữ số (trang 83 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 73. Phân tách cho số bao gồm hai chữ số (tiếp theo) (trang 84 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 74. Rèn luyện (trang 85 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 75.Chia đến số có hai chữ số (tiếp theo) (trang 86 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 76. Rèn luyện (trang 87 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 77. Thương gồm chữ số 0 (trang 88 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 78. Phân chia cho số có ba chữ số (trang 89 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 79. Rèn luyện (trang 90 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 80. Phân chia cho số có cha chữ số (tiếp theo) (trang 91 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 81. Rèn luyện (trang 92 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 82. Luyện tập chung (trang 91 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 83. Tự kiểm soát ( trang 94 VBT Toán 4 Tập 1)

Giải VBT Toán 4 Tập 2

Chương 3: tín hiệu chia hết mang lại 2, 5, 9, 3 - reviews Hình bình hànhBài 84: tín hiệu chia hết cho 2 (trang 3 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 85: dấu hiệu chia hết mang lại 5 (trang 4 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 86: luyện tập (trang 5 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 87: dấu hiệu chia hết đến 9 (trang 6 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 88: tín hiệu chia hết đến 3 (trang 6 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 89: luyện tập (trang 7 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 90: luyện tập chung (trang 8 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 91: Ki-lô-mét vuông (trang 9 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 92: luyện tập (trang 10 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 93: Hình bình hành ( trang 11 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 94: diện tích hình bình hành (trang 12 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 95: luyện tập (trang 13 VBT Toán 4 Tập 2)Chương 4: Phân số - các phép tính với phân số - ra mắt Hình thoiBài 96: Phân số (trang 15 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 97: Phân số cùng phép chia số thoải mái và tự nhiên (trang 16 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 98: Phân số và phép phân tách số thoải mái và tự nhiên (Tiếp theo) (trang 17 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 99: luyện tập (trang 18 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 100: Phân số đều nhau ( trang 19 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 101: Rút gọn gàng phân số (trang đôi mươi VBT Toán 4 Tập 2)Bài 102: rèn luyện (trang 21 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 103: Quy đồng chủng loại số những phân số (trang 22 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 104: Quy đồng chủng loại số những phân số (Tiếp theo) (trang 23 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 105: luyện tập (trang 24 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 106: luyện tập chung (trang 26 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 107: đối chiếu hai phân số cùng mẫu số (trang 27 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 108: rèn luyện (trang 27 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 109: so sánh hai phân số khác mẫu mã số (trang 28 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 110: rèn luyện (trang 30 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 111: luyện tập chung (trang 32 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 112: rèn luyện chung (trang 33 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 113: luyện tập chung (trang 34 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 114: Phép cùng phân số (trang 35 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 115: Phép cộng phân số (Tiếp theo) (trang 36 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 116: rèn luyện (trang 37 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 117: luyện tập (trang 38 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 118: Phép trừ phân số (trang 39 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo) (trang 40 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 120: rèn luyện (trang 41 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 121: luyện tập chung (trang 42 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 122: Phép nhân phân số (trang 43 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 123: rèn luyện (trang 44 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 124: rèn luyện (trang 45 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 125: kiếm tìm phân số của một trong những (trang 46 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 126: Phép chia phân số (trang 47 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 127: rèn luyện (trang 48 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 128: luyện tập (trang 49 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 129: rèn luyện chung (trang 50 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 130: luyện tập chung (trang 51 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 131: luyện tập chung (trang 53 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 132: luyện tập chung (trang 54 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 133: Hình thoi (trang 56 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 134: diện tích hình thoi (trang 57 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 135: rèn luyện (trang 58 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 136: luyện tập chung (trang 60 VBT Toán 4 Tập 2)Chương 5: Tỉ số - một vài bài toán liên quan đến tỉ số - Tỉ lệ phiên bản đồBài 137: trình làng tỉ số (trang 61 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 138: Tìm hai số khi biết tổng cùng tỉ số của nhì số đó (trang 62 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 139: luyện tập (trang 64 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 140: rèn luyện (trang 65 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 141: luyện tập chung (trang 67 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 142: Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ số của nhì số kia (trang 69 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 143: rèn luyện (trang 70 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 144: rèn luyện (trang 71 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 145: luyện tập chung (trang 73 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 146: rèn luyện chung (trang 75 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 147: Tỉ lệ bạn dạng đồ (trang 77 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 148: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (trang 79 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 149: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (Tiếp theo) (trang 80 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 150: thực hành thực tế (trang 81 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 151: thực hành thực tế (Tiếp theo) (trang 82 VBT Toán 4 Tập 2)Chương 6: Ôn tậpBài 152: Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái (trang 83 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 153: Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên (Tiếp theo) (trang 84 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 154: Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo) (trang 85 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 155: Ôn tập về những phép tính cùng với số tự nhiên và thoải mái (trang 87 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 156: Ôn tập về những phép tính với số tự nhiên và thoải mái (Tiếp theo) (trang 88 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 157: Ôn tập về những phép tính với số thoải mái và tự nhiên (Tiếp theo) (trang 89 VBT Toán 4 Tập 20)Bài 158: Ôn tập về biểu thiết bị (trang 90 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 159: Ôn tập về phân số (trang 92 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 160: Ôn tập về các phép tính cùng với phân số (trang 93 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 161: Ôn tập về những phép tính với phân số (Tiếp theo) (trang 95 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 162: Ôn tập về các phép tính cùng với phân số (Tiếp theo) (trang 97 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 163: Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp theo) (trang 98 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 164: Ôn tập về đại lượng (trang 99 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 165: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo) (trang 101 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 166: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo) (trang 102 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 167: Ôn tập về hình học (trang 102 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 168: Ôn tập về hình học (Tiếp theo) (trang 105 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 169: Ôn tập về tìm kiếm số trung bình cùng (trang 106 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 170: Ôn tập về tìm nhì số lúc biết tổng với hiệu của nhì số kia ( trang 108 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 171: Ôn tập về tìm hai số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhị số đó (trang 110 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 172: luyện tập chung (trang 111 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 173: luyện tập chung (trang 113 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 174: luyện tập chung (trang 115 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 175: Tự chất vấn (trang 117 VBT Toán 4 Tập 2)