BÀI TẬP VẬT LÝ 8 BÀI 24

     
Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 24: bí quyết tính nhiệt độ lượng - thiết bị lí 8. Tất cả các loài kiến thức định hướng và bài bác tập trong bài học này đông đảo được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Họ tham khảo để học xuất sắc vật lí 8 bài 24: bí quyết tính nhiệt độ lượng nhé.

Bạn đang xem: Bài tập vật lý 8 bài 24


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Nhiệt lượng vật nên thu vào nhằm nóng lên phụ thuộc khối lượng, độ tăng ánh sáng của vật và nhiệt dung riêng rẽ của hóa học làm vật. Công thức tính nhiệt độ lượng đồ gia dụng thu vào Q = m.c.$Delta t$, trong đó: Q là sức nóng lượng (J), m là trọng lượng của đồ vật (kg), $Delta t$ là độ tăng ánh nắng mặt trời của vật dụng ( oC hoặc K ), c là nhiệt dung riêng rẽ của hóa học làm trang bị ( J/kg.K)Nhiệt dung riêng biệt của một chất cho thấy thêm nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg chất đó tăng lên 1oC

II. GIẢI BÀI TẬP


Hướng dẫn trả lời các thắc mắc giữa bài

Giải câu 1,2: cần sử dụng đèn hễ lần lượt đun nhị khối...

*

Dùng đèn đụng lần lượt đun hai trọng lượng nước không giống nhau, 50g cùng 100g, đựng trong nhì cốc thủy tinh giống nhau, để nước ở trong những cốc đều tăng cao lên thêm 20oC . Công dụng thí nghiệm được ghi làm việc bảng 24.1

 Chất Khối lượngĐộ tăng nhiệt độThời gian đunSo sánh khối lượngSo sánh nhiệt lượng 
Cốc 1Nước50g$Delta t^circ_1$ = 20oCt1 = 5 phút m1 = ..... M2Q1 = ..... Q2
Cốc 2Nước100g$Delta t^circ_2$ = 20oCt2 = 10 phút 

 C1. Trong phân tách trên, yếu đuối tố làm sao ở hai ly được giữ giống nhau, yếu hèn tố làm sao được nuốm đổi? lý do phải làm cho như thế? Hãy tìm kiếm số thích hợp cho các chỗ trống ở hai cột cuối bảng 24.1. Biết nhiệt lượng của ngọn lửa còn truyền cho nước xác suất với thời hạn đun.

Xem thêm: Giải Bài 28 Trang 14 Sgk Toán 8 Bài 28 Trang 14 Sgk Toán 8 Tập 1

C2. Từ thí điểm trên có thể kết luận gì về quan hệ giữa nhiệt độ lượng vật nên thu vào để nóng dần lên và trọng lượng của đồ dùng ?


Bài giải:
 Chất Khối lượngĐộ tăng nhiệt độThời gian đunSo sánh khối lượngSo sánh sức nóng lượng 
Cốc 1Nước50g$Delta t^circ_1$ = 20oCt1 = 5 phút m1 = $frac12$ m2Q1 = $frac12$ Q2
Cốc 2Nước100g$Delta t^circ_2$ = 20oCt2 = 10 phút 

C1. Trong phân tách trên, nhân tố được giữ lại giống nhau là độ tăng ánh sáng , nhân tố được thay đổi là trọng lượng của nước C2. Mối quan hệ giữa sức nóng lượng vật phải thu vào để tăng cao lên và trọng lượng của đồ vật : khối lượng vật càng phệ thì sức nóng lượng vật yêu cầu thu vào để nóng dần lên càng phệ


Giải câu 3,4,5: những em hãy bàn luận trong nhóm...

*

Các em hãy đàm luận trong nhóm về phong thái làm thí nghiệm nhằm kiểm tra mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật đề xuất thu vài để nóng dần lên và độ tăng sức nóng độ. Vào khi bàn luận cần để ý những sự việc sau: 

C3. Trong phân tích này nên giữ không đổi phần nhiều yếu tố như thế nào ? ao ước vậy phải làm nạm nào ?

C4. Trong phân tích này phải biến hóa yếu tố như thế nào ? ước ao vậy cần làm chũm nào ?

Sau đó là bảng công dụng thí nghiệm làm với nhì cốc, mỗi cốc đựng 50g nước, được theo thứ tự đun nóng bởi đèn động trong 5 phút, 10 phút (H.24.2) . Hãy tra cứu số tương thích cho những ô trống ở hai cột cuối bảng 24.2

 ChấtKhối lượng Độ tăng nhiệt độThời gian đunSo sánh độ tăng sức nóng độSo sánh sức nóng lượng 
Cốc 1 Nước 50g$Delta t^circ_1$ = 20oCt1 = 5 phút $Delta t^circ_1$ = ... $Delta t^circ_2$Q1 = ... Q2
Cốc 2Nước100g$Delta t^circ_2$ = 40oCt2 = 10 phút 

C5. Từ thí điểm trên hoàn toàn có thể rút ra kết luận gì về quan hệ giữa nhiệt độ lượng đồ dùng thu vào để nóng dần lên và độ tăng ánh sáng ?


C3. Trong thể nghiệm này đề xuất giữ không đổi cân nặng và hóa học làm vật, mong muốn vậy đề nghị lấy 2 cốc đựng lượng nước như nhau

C4. Trong nghiên cứu này phải biến hóa độ tăng sức nóng độ, hy vọng vật thời hạn đun của 2 cốc bắt buộc khác nhau 

 Chất Khối lượngĐộ tăng sức nóng độThời gian đun So sánh độ tăng sức nóng độSo sánh nhiệt độ lượng
Cốc 1Nước 50g$Delta t^circ_1$ = 20oCt1 = 5 phút$Delta t^circ_1$ = $frac12$ . $Delta t^circ_2$Q1 = $frac12$ . Q2
Cốc 2Nước50g$Delta t^circ_2$ = 40oCt2 = 10 phút 

C5. Quan hệ giữa sức nóng lượng thiết bị thu vào để tăng cao lên và độ tăng nhiệt độ độ: Nhiệt lượng đồ thu vào để nóng lên càng to thì độ tăng nhiệt độ của thiết bị cũng càng lớn.

Xem thêm: Yêu Người Có Vợ, Chuyện Của Người Nông Nổi, Chuyện Của Người Nông Nổi


Giải câu 6,7: cần sử dụng đèn cồn đun lạnh 50g nước...

*

Dùng đèn hễ đun rét 50g nước với 50g bột băng phiến thuộc nóng thêm lên 20oC (H.24.3) . Hiệu quả thí nghiệm được ghi sinh hoạt bảng 24.3 . Hãy kiếm tìm dấu phù hợp ( = ; > ;  Chất Khối lượngĐộ tăng sức nóng độThời gian đun So sánh sức nóng lượng Cốc 1Nước50g$Delta t^circ_1$ = 20oCt1 = 5 phút Q1 .... Q2Cốc 2Băng phiến50g$Delta t^circ_2$ = 20oCt2 = 4 phút 

C6. Trong thể nghiệm này các yếu tố nào cố gắng đổi, không biến hóa ?