Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quy Định 55

     
*

*

*

*

*

Ban thường vụ Thị ủy đã xác định việc tiệm triệt với tổ chức triển khai Quy định 55 của Ban túng thư là 1 trong nhiệm vụ quan trọng phải được thực hiện thường xuyên ngơi nghỉ mỗi tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên nhằm hạn chế đầy đủ sai phạm. Đã ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng cỗ thị xã; Quy chế thao tác làm việc của Uỷ ban bình chọn Thị ủy; Chương trình hành động của Thị ủy tiến hành Nghị quyết trung ương 5 (khóa X) về “Tăng cường công tác làm việc kiểm tra, giám sát của Đảng”; Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm của Thị ủy, Ủy ban kiểm soát Thị ủy và một vài quy định, quá trình về công tác kiểm tra, thống kê giám sát và kỷ phương tiện Đảng…; chỉ huy cấp ủy các đại lý xây dựng và triển khai chương trình chất vấn của tổ chức triển khai Đảng so với đảng viên vào việc tiến hành Quy định 55.

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả thực hiện quy định 55

Công tác kiểm tra so với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên theo hình thức 55 của Ban bí thư đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng đon đả đúng mức; quy trình, phương pháp kiểm tra được tiến hành đúng quy định. Qua đó, đã tạo ra sự chuyển đổi cả trong dìm thức với trong hành động, có chức năng giáo dục cán bộ, đảng viên liên tiếp tự rèn luyện đạo đức lối sống; nghiêm chỉnh, chấp hành những nguyên tắc trong tổ chức và sinh sống Đảng; thực hành tiết kiệm, phòng kháng tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và những biểu lộ tiêu cực khác... đóng góp thêm phần xây dựng Đảng cỗ ngày càng trong sạch, vững vàng mạnh.

Trong 5 năm thực hiện Quy định 55, toàn Đảng bộ thị xã vẫn kiểm tra so với 206 đảng viên. Ngôn từ kiểm tra: việc nghiên cứu, quán triệt các nội dung cơ phiên bản của bốn tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc xây dựng và triển khai kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện so với 32 đồng chí; về trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện so với 56 đồng chí; về tiến hành các chuẩn mực đạo đức và đạo đức nghề nghiệp do cơ quan, solo vị, tổ chức ban hành theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh so với 118 đồng chí.

Các tổ chức Đảng sẽ lãnh, chỉ đạo cán bộ, đảng viên đăng ký việc thực hiện và tự kiểm tra vấn đề tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với việc triển khai nhiệm vụ đảng viên với chức trách, trách nhiệm được giao hằng năm. Công tác làm việc tự kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên được lắp với kiểm điểm, phân tích, tiến công giá, phân loại quality đảng viên. Với phần trăm bình quân 5 năm là 92% đảng viên tự đánh giá và được review (2012: 2.407/2.581; năm 2013: 2.576/2.743; năm 2014: 2.689/2.964; năm 2015: 2.812/3.120; năm 2016: 3.001/3.299). Phần đa đảng viên không tự kiểm tra, đánh giá việc tu dưỡng, tập luyện đạo đức chủ yếu được miễn sinh hoạt.

Xem thêm: Xem Cung Mệnh Ngũ Hành Của 12 Con Giáp Theo Năm Sinh, Mệnh Phong Thủy Là Gì

Ủy ban Kiểm tra những cấp đã khám nghiệm khi có dấu hiệu vi phạm so với 03 đảng viên về trọng trách tự giác tiên phong của cán cỗ chủ chốt, cán bộ, đảng viên vào tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. Công dụng kiểm tra đã thi hành kỷ luật pháp 03 đồng chí. Đã xử lý tố cáo liên quan đến 02 đảng viên về trọng trách tự giác đón đầu của cán cỗ chủ chốt, cán bộ, đảng viên vào tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. Tóm lại đúng có vi phạm luật và sẽ thi hành kỷ pháp luật 01 đảng viên. Bên cạnh ra, toàn Đảng cỗ thị xã đo lường và thống kê đối với 361 đảng viên tương quan đến nội dung chế độ 55, vào đó: Thị ủy đo lường và tính toán 51 đảng viên (Thị ủy viên 15 đ/c, Đảng ủy viên 31 đ/c, đưa ra ủy viên 05 đ/c); Đảng ủy cơ sở giám sát 11 đảng viên (11 chi ủy viên); đưa ra bộ đại lý và chi bộ trực trực thuộc đảng cỗ cơ sở đo lường 213 đảng viên; Ủy ban khám nghiệm Thị ủy giám sát 44 đảng viên (Thị ủy viên 12 đ/c, Đảng ủy viên 18 đ/c, đưa ra ủy viên 14 đ/c); Ủy ban bình chọn đảng ủy cơ sở đo lường và thống kê 42 đảng viên.

Tuy nhiên, trong quy trình triển khai thực hiện vẫn còn biểu thị một số hạn chế, khuyết điểm, đó là: câu hỏi lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tiệm triệt với tổ chức triển khai Quy định 55 và qui định 101-QĐ/TW của Ban túng thư “về trọng trách nêu gương của cán bộ, đảng viên, độc nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt những cấp” mang đến cán bộ, đảng viên của một vài tổ chức Đảng chưa kịp thời, thiếu thường xuyên xuyên; một vài cấp ủy, đưa ra bộ còn sợ hãi trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện. Công tác kiểm tra của một số trong những cấp ủy, tổ chức triển khai Đảng không được thường xuyên, nội dung khám nghiệm theo lao lý 55 chưa cầm thể; số cuộc soát sổ còn hạn chế; chưa phát hiện và nêu gương điển hình trong tiến hành Quy định 55. Ủy ban kiểm tra các cấp tương tự như các phòng ban tham mưu giúp bài toán của cấp ủy Đảng triệu tập vào công tác giám sát, phần nhiều chưa thật chú trọng công tác làm việc kiểm tra bài toán tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên theo luật 55 của Ban bí thư.

Nguyên nhân đa số là do một số trong những cấp uỷ, tổ chức đảng chưa nhận thức vừa đủ ý nghĩa, công dụng của việc tổ chức quán triệt và triển khai Quy định 55, chưa xem đây là việc làm cho thường xuyên, liên tục; chưa kiến thiết kế hoạch để tiến hành nên lo âu trong việc lãnh, chỉ đạo. Một số đảng viên tiếp thụ Quy định chưa đầy đủ, ý thức trọng trách chưa cao, chưa phát huy đúng mức việc “nêu gương” trong triển khai chức trách được giao; từ bỏ phê bình cùng phê bình còn tinh giảm dẫn đến gồm những biểu hiện vi phạm.

Xem thêm: 6 8 Là Thể Thơ Gì, Cách Gieo Vần Thơ Lục Bát, Thể Thơ Lục Bát Là Gì

Hy vọng với những phương án nêu trên, trong thời hạn tới Thị ủy hương thơm Trà sẽ tiếp tục lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức triển khai Đảng vào toàn Đảng bộ thực hiện tốt hơn pháp luật 55 của Trung ương.