CÁCH CHUYỂN TIỀN VÀO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG VIETINBANK

     
*Bạn đang xem: Cách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng vietinbank

Cá nhân
công ty lớn


Xem thêm: Soạn Sinh Lớp 8 Bài 3 Tế Bào, Giải Sinh Học 8 Bài 3: Tế Bào

Kết nối thương mại
Nhà đầu tư chi tiêu Ngân hàng đầu tư tuyển dụng ra mắt


Xem thêm: Bài 21,22,23, 24,25 Trang 111, 112 Sgk Toán 9 Tập 1 Trang 111 Toán 9 Tập 1

Thời gian giao dịch giao hàng khách mặt hàng tại những Chi nhánh, PGD của sieuthithietbido.com.vn - Từ thứ hai tới đồ vật 6 (trừ ngày lễ, tết).


STT

NỘI DUNG

MỨC PHÍ (Chưa bao hàm VAT)

MỨC/TỶ LỆ PHÍ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

1

Chuyển tiền VND

1.1

Chuyển chi phí VND trong nước thuộc hệ thống

1.1.1

Chuyển tiền fan hưởng nhận bằng TK

1.1.1.1

Trích thông tin tài khoản chuyển đi (không áp dụng với 02 TK thuộc CIF)

Tại CN thống trị TK

0 đ

Tại công nhân khác CN quản lý TK

0,01%

10.000 đ

1.000.000 đ

1.1.1.2

Nộp tiền khía cạnh trước giờ sieuthithietbido.com.vn nộp tiền mang đến NHNN bên trên địa bàn

Tại CN cai quản TK

0 đ

Tại cn khác CN làm chủ TK

0,03%

20.000 đ

1.000.000 đ

1.1.1.3

Nộp tiền khía cạnh sau giờ đồng hồ sieuthithietbido.com.vn nộp tiền mang lại NHNN trên địa bàn (không vận dụng với giao dịch nộp tiền nhằm trả nợ vay)

Dưới 1 tỷ đồng

Bằng mã giá thành A103

Từ 1 tỷ đồng trở lên

Thỏa thuận

Bằng mã phí tổn A103

1.1.2

Chuyển tiền tín đồ hưởng nhận bởi TM

Trích TK đưa đi

0,03%

10.000 đ

1.000.000 đ

Nộp chi phí mặt chuyển đi

0,05%

20.000 đ

2.000.000 đ

1.1.3

Nộp NSNN

1.1.3.1

Thu NSNN cho KBNN mở TK trên sieuthithietbido.com.vn

Nộp tiền mặt

Miễn phí

Trích TK gửi đi

Miễn phí

1.1.3.2

Thu NSNN đến KBNN ngoài hệ thống sieuthithietbido.com.vn (áp dụng cả với giao dịch thanh toán nộp tiền khía cạnh hoặc trích TK chuyển đi)

Bằng mức phí chuyển khoản qua ngân hàng VND nội địa khác hệ thống (mã A111, A112, A115)

1.1.3.3

Nộp vào thông tin tài khoản của đơn vị thụ tận hưởng mở trên KBNN qua TTSP thân KBNN và sieuthithietbido.com.vn

Nộp chi phí mặt

Miễn phí

Trích TK chuyển đi

Bằng nút phí giao dịch chuyển tiền VND trong nước khác hệ thống (mã A111, A112, A115)

1.1.3.4

Phí tra soát (áp dụng cả với giao dịch trích TK hoặc nộp chi phí mặt chuyển đi vào hệ thống/ngoài hệ thống)

Bằng giá tiền điều chỉnh/Tra soát chuyển tiền (Mã giá tiền A120)

1.2

Chuyển chi phí VND vào nước không giống hệ thống

1.2.1

Phí giao dịch chuyển tiền (thu trên toàn bô tiền chuyển đi – bao gồm cả trích TK cùng nộp TM gửi đi)

0.03%

10.000 đ

1.000.000 đ

1.2.2

Phí chuyển khoản đi từ tài khoản ra ngoài khối hệ thống (trường hợp chuyển khoản qua ngân hàng đi tự số tiền mặt vẫn nộp trong 3 ngày làm việc)

0.04%

9.000 đ

1.000.000 đ

1.2.3

Phí kiểm đếm<1>

(thu bổ sung đối cùng với số tiền phương diện nộp để gửi đi)

0,02%

10.000 đ

1.000.000 đ

1.2.4

Phí kiểm đếm rút chi phí mặt so với nguồn VND chuyển đến từ ngoài hệ thống

0,03%

10.000 đ

1.000.000 đ

1.3

Điều chỉnh/Tra soát chuyển khoản qua ngân hàng VND vào nước

20.000 đ

2

Chuyển tiền nước ngoài tệ tại Quầy

2.1

Chuyển tiền nước ngoài tệ trong nước thuộc hệ thống

Chuyển tiền tín đồ hưởng nhận bằng TK

2.1.1

Trích giao dịch chuyển tiền (không vận dụng với 02 TK thuộc CIF)

Tại CN làm chủ TK

0 USD

Tại công nhân khác CN làm chủ TK

2 USD

2.1.2

Nộp chi phí mặt

Bằng phí tổn nộp TM vào TK ngoại tệ của thiết yếu chủ TK (A033)

2.2

Chuyển tiền nước ngoài tệ vào nước khác hệ thống

2.2.1

Chuyển chi phí đi vào nước

0,03%

2 USD

50 USD

2.2.2

Phí của NHĐL

(trường vừa lòng lệnh chuyển khoản qua ngân hàng quy định chi phí OUR)

5 USD

2.2.3

Phí kiểm đếm khi chuyển khoản qua ngân hàng đi bằng TM

Bằng tầm giá nộp TM vào TKTT nước ngoài tệ (A033)

2.2.4

Thoái hối hận lệnh giao dịch chuyển tiền đến

5 USD

2.2.5

Phí kiểm đếm rút chi phí mặt đối với nguồn ngoại tệ chuyển tới từ ngoài hệ thống

Bằng phí rút tiền khía cạnh từ TKTT ngoại tệ (A049/A050)

2.2.6

Điện phí tổn (phí SWIFT/phí TTĐTLNH) vào nước

5 USD

2.3

Chuyển tiền ngoại tệ quốc tế cùng hệ thống

Chuyển chi phí với sieuthithietbido.com.vn nước ngoài

Bằng 70% chi phí CT nước ngoài tệ nước ngoài khác HT (Mục 2.4); không tính Phí của NHĐL với Điện phí thu bằng 100% mức phí quy định tại 2.4.1.2 với 2.4.3

2.4

Chuyển tiền ngoại tệ nước ngoài khác hệ thống

2.4.1

Chuyển tiền đi

2.4.1.1

Chuyển tiền đi

Chuyển tiền:

- Định cư

- vượt kế

-Người không cư trú, bạn cư trú là người nước ngoài chuyển thu nhập cá nhân hợp pháp ra nước ngoài

0,2%

5 USD

5.000 USD

Chuyển tiền du học/khám chữa bệnh

0,2%

5 USD

200 USD

Chuyển tiền:

- Trợ cấp thân nhân

- du ngoạn nước ngoài, công tác nước ngoài

- chuyển khoản qua ngân hàng khác

0,2%

5 USD

200 USD

2.4.1.2

Phí của NHĐL (trường hòa hợp lệnh chuyển tiền quy định mức giá OUR)

Lệnh thanh toán bằng USD

+ mức giá OUR thông thường đến NHĐL

6 USD

+ chi phí OUR Guarantee cho NH hưởng

22 USD

Lệnh tiền đi qua sieuthithietbido.com.vn Lào

0,1% GTGD

(+5 USD nếu NH hưởng khác sieuthithietbido.com.vn Lào)

6 USD

Lệnh giao dịch bằng JPY

0,05% GTGD + 2.500 JPY

5.500 JPY

Lệnh thanh toán giao dịch bằng nước ngoài tệ khác

30 USD

2.4.2

Chuyển tiền đến

2.4.2.1

Chuyển tiền đến

Nguồn tiền tới từ nước ngoài

0,05%

47.000 đ/ 2 USD

3.525.000 đ

/150 USD

Nguồn tiền đến từ nước ngoài do cn sieuthithietbido.com.vn đầu mối gửi tiếp

0,03%

1 USD

150 USD

Nguồn tiền mang đến từ quốc tế do NH trong nước và trụ sở NHNNg tại vn chuyển tiếp

47.000 đ/ 2 USD

2.4.2.2

Thoái hối lệnh chuyển tiền

10 USD

2.4.2.3

Phí kiểm đếm rút tiền mặt so với nguồn nước ngoài tệ chuyển tới từ ngoài hệ thống

Bằng tổn phí rút tiền mặt từ TKTT ngoại tệ (A049/A050)

2.4.3

Điện giá tiền (phí SWIFT/phí TTĐTLNH) bên cạnh nước

5 USD

2.5

Điều chỉnh/tra soát chuyển tiền ngoại tệ (chuyển tiền đi với đến, chưa bao gồm điện phí)

5 USD + giá tiền trả NH ngoài khối hệ thống (nếu có)

2.6

Hủy lệnh chuyển tiền đi (trường hợp trụ sở đã tạo cây bút toán với điện chưa ra khỏi hệ thống)

5 USD

3

Chuyển tiền nước ngoài tệ trên ứng dụng sieuthithietbido.com.vn iPay

3.1

Chuyển tiền ngoại tệ quốc tế khác hệ thống

3.1.1

Chuyển chi phí đi

3.1.1.1

Chuyển tiền đi

Chuyển tiền<2>:

- Định cư

- quá kế

- bạn không cư trú, người cư trú là người nước ngoài chuyển thu nhập hợp pháp ra nước ngoài

kimsa88
cf68