Cách Tính Tổng Các Số Tự Nhiên Liên Tiếp

     

1. Tra cứu tổng của 2021 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên

*

2021 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên gồm: 0,1, 2, 3, 4,...., 2020

Dãy số này có 2021 số hạng

Số hạng ở giữa là (2020 + 0) : 2 = 1010

Vì 2021 số này là 2021 số tự nhiên liên tiếp biện pháp đều nên ta tất cả 0 + 2020 = 1 + 2019 = 2 + 2018 =...

Bạn đang xem: Cách tính tổng các số tự nhiên liên tiếp

Trừ số 1010 thì hàng số này còn có số cặp số là: 2020 : 2 = 1010

Tổng của mỗi cặp số là 2020

=> Tổng của 2021 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên là: 2020 x 1010 + 1010 = 2.041.210

2. Công thức tính tổng n số tự nhiên đầu tiên


Tổng của n số tự nhiên liên tiếp là bao nhiêu?

n số tự nhiên liên tiếp sẽ gồm dạng: 0,1, 2, 3,....n -1

Vì hàng gồm những số tự nhiên liên tiếp nên những cặp tổng 0 + n - 1 = 1 + (n-2) = ... = n -1

Dãy n số tự nhiên liên tiếp bao gồm n số hạng

Nếu n chẵn:

Dãy có n : 2 cặp số vào đó tổng mỗi cặp là n

Tổng của dãy số: (n-1) x (n:2)

Nếu n lẻ thì số ở giữa sẽ là (n - 1) : 2

Trừ số ở giữa ra thì dãy bao gồm số cặp số là: (n - 1) : 2 cặp

Tổng của dãy số:

*

3. Cáchlàm việc tính tổng một dãy số

Cách 1:Nhóm các cặp số thành những tổng, mỗi tổng có giá trị bằng 0.

Cách này thường được áp dụng lúc trong hàng số có cả dấu cộng hoặc dấu trừ đan xen nhau.

Xem thêm: Tìm Giới Hạn Quang Điện Của Kim Loại Là, Giới Hạn Quang Điện Của Mỗi Kim Loại Là

Ví dụ:

A = 1 - 3 + 3 - 5 + 5 - 7 + ... + 455 - 457

Cách 2:Phân tích mỗi số hạng thành hiệu của nhị số khác.

Xem thêm: Phim Về Giới Tính Thứ 3 Lột Xác, Phim Về Giới Thứ Ba Cần Sáng Tạo Hơn

Khi đó hãy ghép những số để triệt tiêu các số giống nhau. Biện pháp này thường áp dụng với các bài tập gồm số hạng là tích của hai xuất xắc nhiều thừa số.

Cách 3:Tính tổng đối với hàng số biện pháp đều

Công thức tính tổng đối với dãy số bí quyết đều như sau:

Tổng = (Số cuối + số đầu) x Số số hạng : 2

Trong đó Số số hạng = (Số cuối – Số đầu) : Khoảng cách + 1