CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT 2017

     

Tư vấn làmchứng chỉ hành nghề đo lường xây dựng MỚI 2017. Bốn vấn không thiếu thốn hồ sơ thủ tục theo pháp luật mới.

Bạn đang xem: Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát 2017

*

I. Chuyên môn chuyên môn làm chứng từ hành nghề giám sát và đo lường xây dựng. (Quy định tại mục a, khoản 4, điều 16,TT 17/2016/TT-BXD)

– giám sát công tác xây dựng: cá thể có trình độ chuyên môn đào chế tác thuộc siêng ngành xây cất công trình, khi gồm đủ thời hạn và kinh nghiệm thực tiễn tham gia thiết kế, thi công, tính toán công tác xây dựng dự án công trình loại nào theo phép tắc tại Khoản 2 Điều 49 Nghị định 59/CP thì được xét cấp chứng từ hành nghề đo lường công tác xây dựng công trình xây dựng loại đó.

XEM DỊCH VỤ TƯ VẤN LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TẠI ĐÂYII. Điều kiện làm chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng

(Khoản 2, điều 49; điều 44, điều 45 của NĐ 59/2015/NĐ-CP)

a) Hạng I:

– Có chuyên môn đại học tập thuộc siêng ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù phù hợp với nội dung ý kiến đề xuất cấp chứng chỉ hành nghề trường đoản cú 7 (bảy) năm trở lên;

– Đã trực tiếp đo lường thi công phần việc liên quan đến nội dung kiến nghị cấp chứng từ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại;

b) Hạng II:

– Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia các bước phù phù hợp với nội dung ý kiến đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trường đoản cú 5 (năm) năm trở lên;

– Đã trực tiếp đo lường và thống kê thi công hoặc công ty trì thiết kế, thi công phần việc liên quan đến nội dung ý kiến đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình xây dựng cấp III thuộc loại;

c) Hạng III:

– Có chuyên môn chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia các bước phù phù hợp với nội dung ý kiến đề nghị cấp chứng từ hành nghề tự 3 (ba) năm trở lên đối với cá thể có chuyên môn đại học; trường đoản cú 5 (năm) năm trở lên trên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp cho chuyên nghiệp.

Xem thêm: Danh Mục Hàng Hóa Cấm Kinh Doanh, Điểm Danh Các Mặt Hàng Cấm Bị Cấm Kinh Doanh

– Đã thẳng tham gia tính toán thi công hoặc thâm nhập thiết kế, đánh giá và thẩm định thiết kế, xây đắp xây dựng tối thiểu 1 (một) dự án công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình xây dựng cấp IV cùng loại.

Xem thêm: Đầy Đủ Bộ Chứng Từ Thanh Toán Đầy Đủ Bao Gồm Những Gì? Cách Phân Loại Chứng Từ Thanh Toán

III.Chứng chỉ hành nghề thống kê giám sát xây dựng và hoàn thành có phạm vi chuyển động như sau:(Khoản 3, điều 49,NĐ 59/2015/NĐ-CP)

a) Hạng I: Được làm thống kê giám sát trưởng, trực tiếp thống kê giám sát thi công xây dựng tất cả các cấp công trình cùng nhiều loại được ghi trong chứng chỉ hành nghề;

b) Hạng II: Được làm giám sát và đo lường trưởng, trực tiếp đo lường và thống kê thi công xây dựng dự án công trình từ cung cấp II trở xuống, tham gia thống kê giám sát một số phần việc của công trình xây dựng cấp I cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;

c) Hạng III: Được làm đo lường trưởng, trực tiếp đo lường và tính toán thi công xây dựng dự án công trình từ cấp III trở xuống, tham gia tính toán một số phần câu hỏi của công trình xây dựng cấp II cùng loại với dự án công trình được ghi trong chứng từ hành nghề.

IV. Dịch vụ thương mại tư vấnlàm chứng chỉ hành nghề đo lường và tính toán công tác xây dựng và hoàn thiện: