Cho 16.4 gam hỗn hợp x gồm 2 axit

     

Câu 13917: Cho 16,4 gam hỗn hợp X bao gồm 2 axit cacboxylic là đồng đẳng tiếp nối nhau phản bội ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M với KOH 1M, thu được hỗn hợp Y. Cô cạn dung dịch Y, chiếm được 31,1 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn khan. Phương pháp của 2 axit trong X là

A.

Bạn đang xem: Cho 16.4 gam hỗn hợp x gồm 2 axit

C2H4O2 và C3H4O2

B.

Xem thêm: Phân Tích 2 Câu Đầu Thương Vợ (Ngắn Gọn, Hay Nhất), Cảm Nhận 2 Câu Đầu Bài Thương Vợ

C2H4O2 và C3H6O2

C.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 9 Bài 16, Giải Vbt Lịch Sử 9: Bài 16

C3H4O2 và C4H6O2

D. C3H6O2 và C4H8O2


Giải chi tiết:

CT chung axit: RCOOH

CT bình thường dd kiềm AOH

RCOOH+AOH=>RCOOA+H2O

theo Bảo toàn m:

mH2O=16.4+ mAOH - mChatran =4.5 =>nRCOOH = nH2O = 0.25

=> M axit = 60 => M R= 46 => CH3COOH cùng C2H5COOH

=> Đáp án B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát