2

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

A=(2+2^2)+...+(2^59+2^60) A=2(1+2)+...+2^59(1+2) A=3(2+2^3+...+2^59) nên A chia hết mang đến 3. A= (2+2^2+2^3)+...+(2^58+2^59+2^60) A=2(1+2+2^2)+...+2^58(1+2+2^2) A=7(2+2^4+..+2^58) nên A phân chia hết mang lại 7 A= (2+2^2+2^3+2^4)+....+(2^57+2^58+2^59+2^6... =2(1+2+2^2+2^3)+....+2^57(1+2+2^2+2^3)... =15(2+2^5+...+2^57) nên A phân tách hết mang lại 15


*

A = 2 + 22 + 23 +... + 260

= ( 2 + 22 ) + ( 23 + 24 ) +... + ( 259 + 260 )

= 2. ( 1 + 2 ) + 23. ( 1 + 2 ) +... + 259. ( 1 + 2 )

 = 2.3 + 23 .3 + .... + 259.3

= ( 2 + 23 +... + 259 ) . 3 phân chia hết mang lại 3

=> A chia hết đến 3

A = 2 + 22 + 23 +... + 260

= ( 2 + 22 + 23 + 24 ) +... + ( 257 + 258 + 259 + 260 )

= 2. ( 1 + 2 + 22 + 23 ) +... + 257. ( 1 + 2 + 22 + 23 )

= 2. 15 +...... + 257. 15

= ( 2 + ..... + 257 ) . 15 phân chia hết mang đến 15

=> A phân chia hết cho 15


cm phân chia hết đến 3

ta chia A thành 30 nhóm mỗi nhóm 2 vượt số

có: A=(2+2^2)+(2^3+2^4)+....+(2^59+2^60)=2(1+2)+2^2(1+2)+...+2^59((1+2)=3(2+2^2+2^59) phân tách hết cho 3

cm phân chia hết cho 5 

ta đi tính A bằng cách tính 2A

có 2A=2(2+2^2+...+2^60)=2^2+2^3+..+2^61

xét hiệu 2A-A=A=2^2+2^3+..+2^61-(2+2^2+...+2^60)=2^61-2=(2^4)15. 2^1-2=(...6).(....2)-(.....2)=(....0) (đây là bươc tra cứu c/số tận cùng) => A phân tách HẾT mang đến 5ta đã chứng minh A phân chia hết mang lại 5 và 3=> A phân chia hết mang lại 15

nhớ k nhé


cm phân chia hết cho 3

ta phân chia A thành 30 nhóm mỗi đội 2 quá số

có: A = ( 2+22 ) + ( 23 + 24 ) + .... +( 259 + 260) = 2(1+2)+2^2(1+2)+...+2^59((1+2)=3(2+2^2+2^59) phân chia hết cho 3

cm chia hết mang đến 5 

ta đi tính A bằng phương pháp tính 2A

có 2A=2(2+2^2+...+2^60)=2^2+2^3+..+2^61

xét hiệu 2A-A=A=2^2+2^3+..+2^61-(2+2^2+...+2^60)=2^61-2=(2^4)15. 2^1-2=(...6).(....2)-(.....2)=(....0) (đây là bươc search c/số tận cùng) => A phân tách HẾT cho 5ta đã chứng minh A phân chia hết mang đến 5 và 3=> A phân chia hết mang lại 15


A=(2+2^2)+...+(2^59+2^60) A=2(1+2)+...+2^59(1+2) A=3(2+2^3+...+2^59) nên A phân chia hết mang lại 3. A= (2+2^2+2^3)+...+(2^58+2^59+2^60) A=2(1+2+2^2)+...+2^58(1+2+2^2) A=7(2+2^4+..+2^58) nên A phân chia hết đến 7 A= (2+2^2+2^3+2^4)+....+(2^57+2^58+2^59+2^6... =2(1+2+2^2+2^3)+....+2^57(1+2+2^2+2^3)... =15(2+2^5+...+2^57) nên A phân chia hết đến 15


a) A=19 mũ 2005+ 11 mũ 2004 chia hết cho 10 

b)B= 2 + 2 mũ 2 + 2 mũ 3 +..... + 2 mũ 60 phân tách hết cho 3 ; 7 ; 15

giúp mk với 


CHO A=2+22+23+...+260.CHỨNG MINH RẰNG A phân chia HẾT cho 3,7,15.

Bạn đang xem: 2

CHO B=3+33+35+...+31991.CHỨNG MINH RẰNG B phân chia HẾT CHO 13 VÀ 41.

Xem thêm: 29 Bí Kíp “Vực Dậy” Cách Để Sống Lạc Quan Hơn Mỗi Ngày Cho Chính Bản Thân Bạn

GIÚP MÌNH NHA MÌNH ĐANG CẦN GẤP BÂY GIỜ!!!!!


CHO A=2+22+23+...+260.CHỨNG MINH RẰNG A chia HẾT đến 3,7,15.

Xem thêm: Bài 3 Trang 31 Sgk Toán 9 Tập 2, Bài Tập 3 Trang 31 Sgk Toán 9 Tập 2

CHO B=3+33+35+...+31991.CHỨNG MINH RẰNG B chia HẾT CHO 13 VÀ 41.

GIÚP MÌNH NHA MÌNH ĐANG CẦN GẤP BÂY GIỜ!!!!!


Cho A=2+2^2+2^3+........+2^60

a. Chứng minh rằng A chia hết cho 2

b. Chứng minh rằng A phân chia hết mang lại 3 

Giải góp mình vs bản thân đang cần gấp

 


Giải góp mình

Bài 1: minh chứng B= 2+2*(mũ)2+2*3+...+2*60 chia hết mang đến 3 và 7

Bài 2: mang đến A=2+2*2+2*3+2*4+2*5+2*6+2*7+2*8

chứng tỏ A phân tách hết đến 5

Bài 3: chứng tỏ abba+ab+ba chia hết cho 11

Bài 4: chứng minh A=4+4*2+4*3+4*4+4*5+4*6 phân chia hết đến 5

Bài 5: tìm các số tự nhiên a làm sao để cho 2a+1 phân chia hết mang đến a-1

 


cho A= 2+22+23+24+...+260 chứng minh 

A phân tách hết mang đến 3

A phân tách hết mang lại 7

A chia hết mang lại 24

mình cần gấp lắm góp mình nha cùng giải ví dụ giùm mình với làm cho ơn


chứng minh rằng

a, 942^60-351^37 phân chia hết cho 5​

​b, 99^5-98^4+97^3-96^2 chia hết mang đến 2 với 5​

​các bạn giúp mình làm bài xích này với bản thân đang buộc phải gấp


Cho A = 2+2^2+2^3+...+2^60 . Chứng minh rằng A đưa ra hết mang đến 3,7 cùng 15.Cho B = 3+ 3^3+3^5+.....+3^1991. Chứng minh rằng B chia hết mang đến 13 và 41