Carboxylic acid reactivity

     
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa học sinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

a) a2+b2+c2+3=2(a+b+c)a2+b2+c2+3=2a+2b+2ca2-2a+1+b2-2b+1+c2-2c+1=0(a-1)2+(b-1)2+(c-1)2=0a-1=0 và b-1=0 và c-1=0a=b=c=1 (điều đề nghị chứng minh)b) a2+b2+1=ab+a+b2.(a2+b2+1)=2.(ab+a+b)2a2+2b2+2=2ab+2a+2ba2-2ab+b2+a2-2a+1+b2-2b+1=0(a-b)2+(a-1)2+(b-1)2=0a-b=0 cùng a-1=0 với b-1=0a=b=1(điều đề nghị chứng...

Bạn đang xem: Carboxylic acid reactivity


a) a2+b2+c2+3=2(a+b+c)

a2+b2+c2+3=2a+2b+2c

a2-2a+1+b2-2b+1+c2-2c+1=0

(a-1)2+(b-1)2+(c-1)2=0

a-1=0 cùng b-1=0 và c-1=0

a=b=c=1 (điều đề nghị chứng minh)

b) a2+b2+1=ab+a+b

2.(a2+b2+1)=2.(ab+a+b)

2a2+2b2+2=2ab+2a+2b

a2-2ab+b2+a2-2a+1+b2-2b+1=0

(a-b)2+(a-1)2+(b-1)2=0

a-b=0 cùng a-1=0 cùng b-1=0

a=b=1(điều nên chứng minh)


Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó gồm câu trả lời mà bạn cần!
(a^2+b^2+c^2=ab+bc+ca)(Rightarrow2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca=0)(Rightarrowleft(a^2-2ab+b^2 ight)+left(b^2-2bc+c^2 ight)+left(c^2-2ca+a^2 ight)=0)(Rightarrowleft(a-b ight)^2+left(b-c ight)^2+left(c-a ight)^2=0)(Rightarrowheptegincasesleft(a-b ight)^2=0\left(b-c ight)^2=0\left(c-a ight)^2=0endcases)(Rightarrowhept{egincasesa-b=0\b-c=0\c-a=0endcasesLeftrightarrow...

(a^2+b^2+c^2=ab+bc+ca)

(Rightarrow2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca=0)

(Rightarrowleft(a^2-2ab+b^2 ight)+left(b^2-2bc+c^2 ight)+left(c^2-2ca+a^2 ight)=0)

(Rightarrowleft(a-b ight)^2+left(b-c ight)^2+left(c-a ight)^2=0)

(Rightarrowheptegincasesleft(a-b ight)^2=0\left(b-c ight)^2=0\left(c-a ight)^2=0endcases)

(Rightarrowheptegincasesa-b=0\b-c=0\c-a=0endcasesLeftrightarrow a=b=c)


TL:1)Ta có: (2a^2+2b^2+2c^2=2ab+2ac+2bc) (2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2ac-2bc=0) (left(a^2-2ab+b^2 ight)+left(a^2-2ac+c^2 ight)+left(b^2-2bc+c^2 ight)=0) (left(a-b ight)^2+left(a-c ight)^2+left(b-c ight)^2=0)(Rightarrowleft(a-b ight)^2=0)và(left(a-c ight)^2=0) cùng (left(b-c ight)^2=0)(Rightarrow a-b=0)và(â-c=0)và (b-c=0)=>a=b=c(đpcm) ...

TL:

1)

Ta có: (2a^2+2b^2+2c^2=2ab+2ac+2bc)

(2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2ac-2bc=0)

(left(a^2-2ab+b^2 ight)+left(a^2-2ac+c^2 ight)+left(b^2-2bc+c^2 ight)=0)

(left(a-b ight)^2+left(a-c ight)^2+left(b-c ight)^2=0)

(Rightarrowleft(a-b ight)^2=0)và(left(a-c ight)^2=0) và (left(b-c ight)^2=0)

(Rightarrow a-b=0)và(â-c=0)và (b-c=0)

=>a=b=c(đpcm)


Chứng minh rằng:

a) Nếu(a^2+b^2+c^2+3=2left(a+b+c ight))

thì a=b=c=1

b) Nếu(a^2+b^2+1=ab+a+b)

thì a=b=1


Chứng minh:

a) ví như (left(a-b ight)^2+left(b-c ight)^2+left(c-a ight)^2=4left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca ight))thì (a=b=c)

b) trường hợp (a+b+c=2p)thì (left(p-a ight)^2+left(p-b ight)^2+left(p-c ight)^2=a^2+b^2+c^2-p^2)


0)2.+PTĐT+thành+nhân+tử a) (a^6+a^4+a^2b^2+b^4+b^6)b) (a^3+3ab+b^3-1)c) (a^2b^2left(b-a ight)+b^2c^2left(..." class="sieuthithietbido.com.vn-text-link">
1. CMR: trường hợp a,b,c là độ lâu năm 3 cạnh tam giác thì:(2a^2b^2+2b^2c^2+2c^2a^2-a^4-b^4-c^40)2. PTĐT thành nhân...

1. CMR: trường hợp a,b,c là độ dài 3 cạnh tam giác thì:

(2a^2b^2+2b^2c^2+2c^2a^2-a^4-b^4-c^4>0)

2. PTĐT thành nhân tử

a)(a^6+a^4+a^2b^2+b^4+b^6)

b)(a^3+3ab+b^3-1)

c)(a^2b^2left(b-a ight)+b^2c^2left(c-b ight)-c^2a^2left(c-a ight))

d)(left(x^2+y^2 ight)^3+left(z^2-x^2 ight)^3-left(y^2+z^2 ight)^3)


1.(2a^2b^2+2b^2c^2+2c^2a^2-a^4-b^4-c^40\ Leftrightarrow a^4+b^4+c^4-2a^2b^2-2b^2c^2-2c^2a^2b\a-bc\a+b+c0endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixa-b+c0\a-b-c0\a+b+c0endmatrix ight.)Do đó(left(1 ight))luôn đúng (do 3 dương nhân 1 âm ra âm)Từ kia ta được...

1.

Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Vật Lý 12 Chương 2 Vật Lý 12 (Ve, Sóng Cơ Và Sóng Âm

(2a^2b^2+2b^2c^2+2c^2a^2-a^4-b^4-c^4>0\ Leftrightarrow a^4+b^4+c^4-2a^2b^2-2b^2c^2-2c^2a^2

Vì a,b,c là độ dài 3 cạnh của 1 tg nên(left{eginmatrixa+c>b\a-bc\a+b+c>0endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixa-b+c>0\a-b-c0\a+b+c>0endmatrix ight.)

Do đó(left(1 ight))luôn đúng (do 3 dương nhân 1 âm ra âm)

Từ đó ta được đpcm


CMR nếu(left(a^2-bc ight).left(b-abc ight)=left(b^2-ac ight).left(a-abc ight))và các số a, b, c, a-b không giống 0 thì(dfrac1a+dfrac1b+dfrac1c=a+b+c)


(left(a^2-bc ight)left(b-abc ight)=left(b^2-ca ight)left(a-abc ight))(Leftrightarrow a^2b+ab^2c^2-a^3bc-b^2c=b^2a+a^2bc^2-ca^2-ab^3c)(Leftrightarrow a^2b-ab^2-b^2c+ca^2=a^2bc^2-ab^3c+a^3bc-ab^2c^2)(Leftrightarrowleft(a-b ight)left(ab+bc+ca ight)=abcleft(a-b ight)left(a+b+c ight))(Leftrightarrow ab+bc+ca=abcleft(a+b+c ight)Leftrightarrow...

(left(a^2-bc ight)left(b-abc ight)=left(b^2-ca ight)left(a-abc ight))

(Leftrightarrow a^2b+ab^2c^2-a^3bc-b^2c=b^2a+a^2bc^2-ca^2-ab^3c)

(Leftrightarrow a^2b-ab^2-b^2c+ca^2=a^2bc^2-ab^3c+a^3bc-ab^2c^2)

(Leftrightarrowleft(a-b ight)left(ab+bc+ca ight)=abcleft(a-b ight)left(a+b+c ight))

(Leftrightarrow ab+bc+ca=abcleft(a+b+c ight)Leftrightarrow a+b+c=dfracab+bc+caabc=dfrac1a+dfrac1b+dfrac1cleft(đpcm ight))


CMR trường hợp

(c^2+2left(ab-ac-bc ight)=0,b e c,a+b e c) thì (fraca^2+left(a-c ight)^2b^2+left(b-c ight)^2=fraca-cb-c)


Vì (c^2+2left(ab-ac-bc ight)=0) đề nghị : (fraca^2+left(a-c ight)^2b^2+left(b-c ight)^2=fraca^2+left(a-c ight)^2+left(c^2+2ab-2ac-2bc ight)b^2+left(b-c ight)^2+left(c^2+2ab-2ac-2bc ight))(=frac2a^2+2c^2-4ac+2ab-2bc2b^2+2c^2-4bc+2ab-2ac=fracleft(a-c ight)^2+bleft(a-c ight)left(b-c ight)^2+aleft(b-c ight))(=fracleft(a-c ight)left(a-c+b ight)left(b-c ight)left(b-c+a ight)=fraca-cb-c) (left(b e...

Vì (c^2+2left(ab-ac-bc ight)=0) bắt buộc :

(fraca^2+left(a-c ight)^2b^2+left(b-c ight)^2=fraca^2+left(a-c ight)^2+left(c^2+2ab-2ac-2bc ight)b^2+left(b-c ight)^2+left(c^2+2ab-2ac-2bc ight))

(=frac2a^2+2c^2-4ac+2ab-2bc2b^2+2c^2-4bc+2ab-2ac=fracleft(a-c ight)^2+bleft(a-c ight)left(b-c ight)^2+aleft(b-c ight))

(=fracleft(a-c ight)left(a-c+b ight)left(b-c ight)left(b-c+a ight)=fraca-cb-c) (left(b e c,a+b e0 ight))


CM rằng nếu(c^2=2cdotleft(ac+bc-ab ight))và b#c , a+b#c thì(fraca^2+left(a-c ight)^2b^2+left(b-c ight)^2=fraca-cb-c)


1)Chứng minh rằng giả dụ n là số từ nhiên làm thế nào cho n+1 và 2n+1 các là các số bao gồm phương thì n là bội của 242) CMR nếu:(fracbz+cyxleft(-ax+by+cz ight)=fraccx+azyleft(ax-by+cz ight)=fracay+bxzleft(ax+by-cz ight)left(1 ight))thì (fracxaleft(b^2+c^2-a^2 ight)=fracybleft(c^2+a^2-b^2 ight)=fraczcleft(a^2+b^2-c^2 ight))3) mang đến độ dài bố cạnh a,b,c của một tam giác....

1)Chứng minh rằng ví như n là số từ bỏ nhiên làm thế nào cho n+1 với 2n+1 gần như là những số chủ yếu phương thì n là bội của 24

2) CMR nếu:

(fracbz+cyxleft(-ax+by+cz ight)=fraccx+azyleft(ax-by+cz ight)=fracay+bxzleft(ax+by-cz ight)left(1 ight))

thì (fracxaleft(b^2+c^2-a^2 ight)=fracybleft(c^2+a^2-b^2 ight)=fraczcleft(a^2+b^2-c^2 ight))

3) cho độ dài cha cạnh a,b,c của một tam giác. CMR:

(left(a+b+c ight)left(frac1a+frac1b+frac1c ight)+3fracleft(a-b ight)left(b-c ight)left(c-a ight)abcge9)


#Toán lớp 8
8
Thắng Nguyễn

Bài 3: y hệt bài bác mình đã có lần đăngCâu hỏi của thắng Nguyễn - Toán lớp 9 - học toán với OnlineMath- trước mình có ghi lời giải mà lâu ko xem giờ quên r` :)


Đúng(0)
Hà Trang
1) Đặt n+1 = k^22n + 1 = m^2Vì 2n + 1 là số lẻ => m^2 là số lẻ => m lẻĐặt m = 2t+1=> 2n+1 = m^2 = (2t+1)^2=> 2n+1 = 41^2 + 4t + 1=> n = 2t(t+1)=> n là số chẵn=> n+1 là số lẻ=> k lẻ+) vày k^2 = n+1=> n = (k-1)(k+1)Vì k -1 với k+1 là 2 số chẵn liên tiếp=> (k+1)(k-1) chia hết mang đến *=> n chia hết mang đến 8+) k^2 + m^2 = 3a + 2=> k^2 với m^2 phân tách 3 dư 1=> m^2 - k^2 phân chia hết đến 3m^2 - k^2 = a=> a phân tách hết mang đến 3Mà 3 và 8 là 2 số thành phần cùng...
Đọc tiếp

1) Đặt n+1 = k^2

2n + 1 = m^2

Vì 2n + 1 là số lẻ => m^2 là số lẻ => m lẻ

Đặt m = 2t+1

=> 2n+1 = m^2 = (2t+1)^2

=> 2n+1 = 41^2 + 4t + 1

=> n = 2t(t+1)

=> n là số chẵn

=> n+1 là số lẻ

=> k lẻ

+) vì chưng k^2 = n+1

=> n = (k-1)(k+1)

Vì k -1 với k+1 là 2 số chẵn liên tiếp

=> (k+1)(k-1) phân tách hết mang lại *

=> n chia hết mang đến 8

+) k^2 + m^2 = 3a + 2

=> k^2 cùng m^2 phân chia 3 dư 1

=> m^2 - k^2 phân chia hết mang đến 3

m^2 - k^2 = a

=> a phân chia hết mang đến 3

Mà 3 với 8 là 2 số nguyên tố thuộc nhau

=> a phân tách hết mang đến 24


Đúng(0)

Chứng minh rằng nếu:

a)(a^2+b^2+c^2=ab+ac+bc)thì a = b = c

b)(a^3+b^3+c^3=3abc)thì a = b = c hoặc a+ b +c = 0

c) a + b +c = 0 thì(a^4+b^4+c^4=2left(ab+bc+ca ight)^2)


#Toán lớp 8
7
Kuri
a) a2+ b2+ c2= ab + ac + bc=> 2a2+ 2b2+ 2c2= 2ab + 2ac + 2bc=>2a2+ 2b2+ 2c2-2ab -2ac -2bc = 0=> (a2- 2ab + b2) + (a2- 2ac+ c2) + (b2- 2bc + c2) = 0=> (a - b)2+ (a - c)2+ (b - c)2= 0Do 3 hạng tử trên đều có giá trị lớn hơn hoặc bằng 0 buộc phải a - b = a - c = b - c = 0=> a = b =...

Xem thêm: Top 6 Cách Kiểm Tra Mã Số Thuế (Công Ty, Cá Nhân), Cách Tra Cứu Mã Số Thuế Bằng Số Cmnd/Cccd Siêu Dễ


Đọc tiếp

a) a2+ b2+ c2= ab + ac + bc

=> 2a2+ 2b2+ 2c2= 2ab + 2ac + 2bc

=>2a2+ 2b2+ 2c2-2ab -2ac -2bc = 0

=> (a2- 2ab + b2) + (a2- 2ac+ c2) + (b2- 2bc + c2) = 0

=> (a - b)2+ (a - c)2+ (b - c)2= 0

Do 3 hạng tử trên đều phải sở hữu giá trị lớn hơn hoặc bằng 0 cần a - b = a - c = b - c = 0

=> a = b = c


Đúng(0)
Kuri
b) a3+ b3+ c3= 3abc=> a3+ b3+ c3- 3abc = 0=> a3+ 3a2b + 3ab2+ b3+ c3- 3abc - 3a2b - 3ab2= 0=> (a + b)3+ c3- 3ab(a + b + c) = 0=> (a + b + c)(a2+ 2ab + b2- bc - ac + c2) - 3ab(a + b + c) = 0=> (a + b + c)(a2+ b2+ c2- ab - bc - ac) = 0=> a + b + c = 0hoặc a2+ b2+ c2= ab + bc + ac => a = b =...
Đọc tiếp

b) a3+ b3+ c3= 3abc

=> a3+ b3+ c3- 3abc = 0

=> a3+ 3a2b + 3ab2+ b3+ c3- 3abc - 3a2b - 3ab2= 0

=> (a + b)3+ c3- 3ab(a + b + c) = 0

=> (a + b + c)(a2+ 2ab + b2- bc - ac + c2) - 3ab(a + b + c) = 0

=> (a + b + c)(a2+ b2+ c2- ab - bc - ac) = 0

=> a + b + c = 0

hoặc a2+ b2+ c2= ab + bc + ac => a = b = c


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm

Lớp học trực tuyếnsieuthithietbido.com.vn


Học liệuHỏi đáp
Các khóa học rất có thể bạn quan lại tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng