Cho điểm o thuộc đường thẳng xy

     
Home/ Môn học/Toán/Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Bên trên tia Ox mang điểm M sao để cho OM = 4cm. Trên tia Oy lấy điểm N làm sao để cho ON = 2cm. Gọi A,B theo lần lượt là trung điểm của


Bạn đang xem: Cho điểm o thuộc đường thẳng xy

Cho điểm O thuộc mặt đường thẳng xy. Bên trên tia Ox đem điểm M làm sao cho OM = 4cm. Trên tia Oy lấy điểm N làm thế nào cho ON = 2cm. Call A,B theo thứ tự là trung điểm của


Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Bên trên tia Ox đem điểm M làm thế nào cho OM = 4cm. Trên tia Oy lấy điểm N làm thế nào cho ON = 2cm. Gọi A,B thứu tự là trung điểm của OM vàONa) chứng minh rằng O nằm trong lòng A cùng Bb) Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp AB


*

Đáp án:

AB= 3 cm

Giải thích các bước giải:

a, A là trung điểm OM

⇒OA=AM=(frac12)OM=2 cm

B là trung điểm ON

⇒OB=BN=(frac12) ON=1 cm

AB= MN-MA-MB=3cm

⇒AB= OA+OB

⇒O nằm trong lòng A với B


*

Đáp án:

Cậu tham khảo dưới và vào hình

Giải thích quá trình giải:

Ta có:

Tia Ox với Oy đối nhau

A ∈ Ox ; B ∈ Oy

=> O nằm trong lòng A với B

a, A là trung điểm OM

=> AO = OM ÷ 2 = 4 ÷ 2 = 2 (cm)

B là trung điểm ON

=> OB = ON ÷ 2 =2 ÷ 2 = 1 (cm)

=> AO + OB = AB

=> 2 + 1 = AB = 3 (cm)

=> AB = 3 cm

Love UwU????????

????~α" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-table; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">
Julie #haphuongtran0411Intellectual Genius~
????

CHÚC CẬU HỌC TỐT NHÉ (•̀ ω •́ )✧????‍♀️????


Leave an answer


Name*

E-Mail*

trang web
Xem thêm: Ghé Mắt Trông Ngang Thấy Bảng Treo Đọc Hiểu, Bài Thơ: Miếu Sầm Thái Thú (Hồ Xuân Hương

Featured image
Select tệp tin Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here khổng lồ cancel reply.
Ariana
*

About Ariana


Xem thêm: Tại Sao Đại Bộ Phận Diện Tích Lục Địa Australia Có Khí Hậu Khô Hạn ?

Đặt Câu Hỏi