MỘT KHU ĐẤT HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHU VI LÀ 720M CHIỀU DÀI BẰNG

     

Chu vi một khu đất nền hình chữ nhật bởi 360m. Nếu như tăng chiều rộng với đồng thời bớt chiều dài đi 8m thì lúc đó chiều dài bằng 7/2 lần chiều rộng. Tính diện tích s khu khu đất đó.Bạn sẽ xem: Chu vi một khu đất nền hình chữ nhật bằng 360m


*

Nửa chu vi khu đất nền là:

360 : 2 = 180 m

Khi tăng và sút chiều rộng cùng dài đi 8 m thì nửa chu vi vẫn không đổi (180 m)

Ta có sơ vật dụng chiều rộng cùng dài sau khi tăng và giảm là:

Rộng: I----------I 180 m

Dài: I----------I---------I----------I

Tổng số phần bởi nhau:

7 + 2 = 9 phần

Vậy chiều dài sau khi giảm là:

180 : 9 x 7 = 140 m

Vậy chiều rộng sau khi tăng là:

180 - 140 = 40 m

(Rightarrow)Chiều rộng ban đầu:

40 - 8 = 32 m (1)

(Rightarrow)Chiều lâu năm ban đầu:

140 + 8 = 148 m (2)

Từ (1) cùng (2) Ta suy ra được diện tích khu khu đất đó là:

148 x 32 = 4736 m2

Đs:

Đúng 0
bình luận (0)
*

Nếu cùngtăng chiều rộng và sút chiều dài đi 8 m thì tổng của chiều dài với chiều rộng lớn ( Hay nói một cách khác là nửa chu vi khu đất không biến hóa )

Nửa chu vi khu đất nền hình chữ nhật là :

360 : 2 = 180 ( m )

Ta gồm sơ trang bị :

Chiều rộng !____!____! Tổng là 180 m

Chiều nhiều năm !____!____!____!____!____!____!____!

Giá trị một phần là :

180 : ( 2 + 7 ) = trăng tròn ( m )

Chiều dài khu đất nền hình chữ nhật ban đầulà :

20 x 7 + 8 = 148( m )

Chiều rộng khu đất nền hình chữ nhật là :

180 - 148= 132( m )

Diện tích khu đất hình chữ nhật là :

148x 32= 19536( m2)

Đáp số : 19536 m2

Đúng 0
comment (0)

Nửa chu vi hình chữ nhật đó là:

360 : 2 = 180 (m)

Khi tăng chiều rộng lớn và bớt chiều nhiều năm đi 8m thì nửa chu vi không thay đổi, khi ấy ta tất cả sơ đồ:

Chiều dài: |---|---|---|---|---|---|---| } Nửa chu vi: 180m

Chiều rộng: |---|---|

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau :

7 + 2 = 9 (phần)

Giá trị 1 phần:

180 : 9 = 20 (m)

Chiều rộng lớn HCN:

20 x 2 + 5 = 45 (m)

Chiều dài HCN:

180 - 45 = 135 (m)

Diện tích HCN:

135 x 45 = 6075 (m2 )

Đáp số:...Bạn đang xem: Giải bài toán tính chu vi và mặc tích một khu đất nền hình chữ nhật

Đúng 0
phản hồi (0)

Nửa chu vi khu đất nền là :

360 : 2 = 180 ( m )

Tổng số phần đều bằng nhau là :

7 +2 = 9 ( phần )

Chiều lâu năm là :

180 : 9 x 7 = 140 ( m )

Chiều rộng lớn là :

180 - 140 = 40 ( m )

Diện tích khu đất là :

140 x 40 = 5600 ( m2)

Đ/S : ....

Bạn đang xem: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 720m chiều dài bằng

Đúng 0
comment (0)

Nửa chu vi của hình chữnhậtđó là :

360 : 2 = 180 (m)

Nếutăng chiều rộngđồng thơi bớt chiều dàiđi 8m thì nửa chu vi ko thayđổi

Tổng số phần đều bằng nhau là :

7 + 2 = 9 (phần)

Chiều dài thật của hình chữ nhật là :

180 : 9 x 7 + 8 = 148 (m)

Chiều rộngthật của hình chữ nhật là :

180 - 148 = 32 (m)

Diện tích của hình chữ nhậtđó là :

148 x 32 = 4736(m2)

Đáp số : 4736 m2

Đúng 0
comment (0) Các câu hỏi tương tự

Chu vi một khu đất nền hình chữ nhật bởi 360m. Ví như tăng chiều rộng với đồng thời giảm chiều dài đi 8m thì khi đó chiều dài bằng 7/2 lần chiều rộng. Tính diện tích khu khu đất đó.

Lớp 5 Toán 4 0 Lớp 5 Toán 7 0

chu vi một khu đất nền HCN bởi 360m . Ví như tăng chiều rộng và đồng thời giảm chiều dài đi 8m . Thì khu đất đó chiều dài bởi 7/2 lần CR . Tính diện tích s khu khu đất đo

Lớp 5 Toán 3 0

Chu vi 1 khu đất là 360m. Giả dụ tăng chiều rộng và đồng thời giảm chiều dài đi 8 m lúc ấy chiều nhiều năm bằng(frac72)lần chiều rộng. Tính diện tích s khu đất đó

Lớp 5 Toán 17 0

chu vi một khu đất hình chữ nhật là 360 m.nếu tăng chiều rộng và đồng thời giảm chiều nhiều năm đi 8m .khi đo chiều dài bằng 72 lần chiều rộng.tính diện tích s khu khu đất đó

Lớp 5 Toán 24 0

Chu vi một khu đất hình chữ nhật bằng 270m . Ví như tăng chiều rộng,đồng thời bớt chiều lâu năm đi 4m thì cơ hội đó chiều dài bởi 7/2 chiều rộng.Tính diện tích s khu đất đó

Lớp 5 Toán 28 0 Lớp 5 Toán 2 0

một căn vườn hình chữ nhật tất cả chu vi 360m ví như tăng chiều lâu năm đồng thời giảm chiều rộng đi 5m thì lúc đó chiều rộng bằng 3/2 chiều dài .

Xem thêm: Hoạt Động Nội Thương Phát Triển Mạnh Mẽ Nhất Ở Những Vùng Có

tính diện tích s khu vườn hình chữ nhật?

Lớp 5 Toán 1 0

Bài Vượt chướng ngại vật Vật ( vòng mông )

Hiệu nhì số là 197. Nếu rước số to chia mang đến số nhỏ xíu được yêu mến là 6 dư 7. Tìm kiếm số lớn. Trả lời: Số mập là:235.

Tìm số tự nhiênlớn tuyệt nhất có cha chữ số khác nhau và gồm tổng các chữ số bởi 14. Trả lời: Số tự nhiên và thoải mái cần search là:950.

Xem thêm: Bản Chất Của Quá Trình Thụ Tinh Ở Động Vật ? Bản Chất Của Quá Trình Thụ Tinh Ở Động Vật

Tìm số bao gồm bốn chữ số không giống nhau có dạng a35b biết số đó phân chia hết đến 45. Trả lời: Số đề xuất tìm là:1350.

Hai lần chu vi một hình chữ nhật bởi bảy lần chiều lâu năm của nó. Nếu thêm vào chiều rộng 5cm, bớt chiều lâu năm 5cm thì hình chữ nhật biến đổi hình vuông. Tính diện tích s hình chữ nhật đó. Trả lời: diện tích hình chữ nhật đó là: 1200 cm2

Lớp 5 Toán 0 0

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN