Công thức tính hình chữ nhật

     
2 bí quyết tính diện tích hình chữ nhật2.4 một số trong những Bài Toán Tính diện tích Hình Chữ Nhật2.6 bài tập áp dụng

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được tính bởi tổng độ dài các đường phủ bọc hình, cũng chính là đường bao quanh toàn cỗ diện tích.

Bạn đang xem: Công thức tính hình chữ nhật


Chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng của chiều dài và chiều rộng.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cách giải: Cách này vận dụng mối đối sánh giữa hai phương pháp tính diện tích hình chữ nhật cùng chu vi hình chữ nhật.

Ta bao gồm chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng cách thức lọc dãy số và một số loại trừ, ta có những cặp số chiều dài với chiều rộng sau rất có thể áp dụng nhằm tính diện tích s hình chữ nhật ABCD 360m2. Bí quyết tính diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2 = 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x 20 = 15 x 16.

Như vậy từ phương pháp tính diện tích hình chữ nhật, chúng ta có thể quy ra tổng chiều dài cùng chiều rộng hình chữ nhật khi cộng lại phù hợp nhất cùng với cặp số 9 với 40. Suy ra chiều dài của hình chữ nhật bởi 40m.

Bài tập áp dụng

Bài tập 1:

Cho mảnh đất nền hình chữ nhật có diện tích 180 m2, chu vi 58 mét. Hãy tính chiều dài cùng chiều rộng mảnh đất nền đó?

Bài giải

Cách 1:

Ta bao gồm tổng của chiều rộng với chiều lâu năm là: (58 : 2) = 29 (m)(1)

Ta phân tích diện tích HCN các thành tích của số đo chiều rộng cùng chiều lâu năm được như sau:

180 = 1 x 180 = 2 x 90 = 3 x 60 = 4 x 45 = 5 x 36 = 6 x 30 = 9 x 20 = 10 x 18 = 12 x 15 (2).

Dùng phương thức đối chiếu, tự (1) ta thấy tổng thể đo của chiều rộng với chiều nhiều năm là 29 m, đem đối chiếu với công dụng cặp số đo chiều rộng cùng chiều nhiều năm ở (2) ta thấy cặp số 9 và 20 vừa lòng yêu cầu.

Như vậy chiều rộng là 9 m; chiều lâu năm là đôi mươi m.

Cách 2:

Gọi số đo chiều rộng lớn là a; số đo chiều dài là b (a > 0; b > 0; a 0) với phần dư là b (b > 0) thì nửa chu vi sẽ là:

a + a x 5 + b = a x 6 + b = 75 (cm)

mặt khác: 75 = 12 x 6 + 3 = 11 x 6 + 9 (3 2. Hãy tìm kiếm chu vi miếng vườn đó hiểu được mỗi cạnh của miếng vườn đông đảo là hầu hết số từ bỏ nhiện.

Bài giải:

Chiều dài gấp 5 lần chiều rộng lớn nên rất có thể chia miếng vườn thành 5 mảnh hình vuông vắn có cạnh bởi chiều rộng.

Ta có diện tích mỗi mảnh hình vuông vắn là: 720 : 5 = 144 (m2)

Mà : 144 = 12 x 12 suy ra cạnh hình vuông hay chiều rộng của miếng vườn là 12 m.

Từ đó tính được:

– Chiều nhiều năm của mảnh vườn là: 12 x 5 = 60 (m)

– Chu vi của miếng vườn là: (60 + 12) x 2 = 144 (m)

Bài luyện tập tính chu vi, diện tích hình chữ nhật

Bài 1: Một hình chữ nhật có chu vi 72 cm. Nếu giảm chiều rộng đi 6cm và không thay đổi chiều lâu năm thì diện tích s giảm đi 120 cm2.

Tính chiều dài và chiều rộng lớn hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Thực Vật Ở Châu Đại Dương, Khí Hậu, Thực Vật Và Động Vật, Khí Hậu, Thực Vật Và Động Vật

Bài 2: Một mảnh đất hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 14 m. Nếu như chiều rộng lớn tăng 2 m, chiều dài sút 3m thì mảnh đất nền đó biến hình vuông. Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật tất cả chiều dài 12 m, hiểu được 3 lần chiều rộng thì bằng 2 lần chiều dài. Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Bài 4: Nếu sút một cạnh hình vuông đi 4 cm thì được hình chữ nhật có diện tích s kém diện tích hình vuông 60 cm2. Tính chu vi hình vuông đó.

Bài 5: Một hình vuông có chu vi là 24 cm. Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bằng cạnh của hình vuông vắn và biết 3 lần cạnh hình vuông vắn thì bằng gấp đôi chiều lâu năm hình chữ nhật. Tính diện tích s mỗi hình đó.

Bài 6: Biết chu vi một hình chữ nhật cấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài hình chữ nhật kia gấp mấy lần chiều rộng?

Bài 7: Một hình chữ nhật gồm chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó, biết diện tích s của nó là 32 cm2.

Bài 8: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi là 64 m, chiều rộng bởi 1/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 9: Một hình chữ nhật cùng một hình vuông có chu vi bằng nhau và bằng 36cm. Chiều rộng lớn hình chữ nhật bằng một nửa chiều dài. Hỏi diện tích hình vuông vắn hơn diện tích s hình chữ nhật bao nhiên xăng-ti-mét vuông?

Bài 10: Một hình vuông vắn được tạo thành 2 hình chữ nhật. Tính chu vi hình vuông, hiểu được tổng chu vi 2 hình chữ nhật là 6420 cm.

Bài 11: Một hình chữ nhật gồm chu vi gấp hai chu vi hình vuông cạnh 415m. Tính chiều dài cùng chiều rộng lớn hình chữ nhật đó. Biết chiều lâu năm gấp 4 lần chiều rộng.

Bài 12: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi bởi 5 lần chiều rộng. Biết chiều dài bằng 60 cm. Tính chu vi hình chữ nhật.

Bài 13: Một tấm bìa hình chữ nhật tất cả hai lần chiều rộng nhát chiều lâu năm 6cm, tuy thế chiều nhiều năm lại hèn năm lần chiều rộng là 3cm. Tính diện tích tấm bìa hình chữ nhật đó.

Bài 14: Một hình chữ nhật có chiều rộng lớn 4cm, chiều rộng yếu chiều lâu năm 8 m.

a. Tính diện tích hình chữ nhật.

Xem thêm: 1 5 Km Bằng Bao Nhiêu M Bằng Bao Nhiêu Mét (M), Chuyển Đổi Kilômét Để Mét (Km → M)

b. Hãy phân tách hình chữ nhật trên thành 2 hình: một hình vuông vắn có cạnh bởi chiều rộng hình chữ nhật thuở đầu và một hình chữ nhật. Tính tổng chu vi của hình vuông vắn và hình chữ nhật bắt đầu đó.

Bài 15: Một hình chữ nhật có chu vi 70 cm, được phân thành hai phần vày một đoạn thẳng song song cùng với chiều rộng làm sao để cho phần trước tiên là một hình vuông, phần máy hai là hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng. Tìm diện tích hình chữ nhật ban đầu?