Đăng ký công ty tnhh

     

*
Mục lục bài viết

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Bạn đang xem: đăng ký công ty tnhh

- Điều lệ công ty.

- list thành viên.

- phiên bản sao các sách vở và giấy tờ sau đây:

+ giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người thay mặt đại diện theo điều khoản của doanh nghiệp;

+ sách vở pháp lý của cá thể đối với thành viên công ty; giấy tờ pháp lý của tổ chức so với thành viên; sách vở và giấy tờ pháp lý của cá thể đối với người thay mặt theo ủy quyền của thành viên cùng văn bạn dạng cử người đại diện thay mặt theo ủy quyền;

Đối với member là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức triển khai phải được thích hợp pháp hóa lãnh sự;

Danh sách thành viên
Danh sách người đại diện theo pháp luật

+ Giấy ghi nhận đăng ký chi tiêu đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hoặc tham gia ra đời bởi nhà chi tiêu nước xung quanh hoặc tổ chức kinh tế tài chính có vốn chi tiêu nước ngoại trừ theo giải pháp tại phép tắc Đầu tư và những văn bạn dạng hướng dẫn thi hành.

Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký marketing nơi công ty đặt trụ sở chính.

3.1. Ngôi trường hợp đk trực tiếp hoặc qua dịch vụ thương mại bưu chính

- tín đồ nộp hồ nước sơ đk doanh nghiệp theo chế độ tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP nộp làm hồ sơ tại phòng Đăng ký marketing nơi doanh nghiệp lớn đặt trụ sở chính.

- Sau khi chào đón hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, chống Đăng ký marketing trao Giấy biên dấn về câu hỏi nhận hồ sơ cho những người nộp hồ nước sơ. Chống Đăng ký marketing cấp Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp vào thời hạn 03 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày nhận ra hồ sơ vừa lòng lệ.

- Trường vừa lòng hồ sơ chưa phù hợp lệ hoặc tên công ty yêu cầu đăng ký không thích hợp quy định, phòng Đăng ký sale sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cập nhật cho người ra đời doanh nghiệp hoặc công ty trong thời hạn 03 ngày làm cho việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

3.2. Trường hợp đk qua mạng điện tử áp dụng chữ ký số công cộng

- fan nộp hồ sơ kê khai thông tin, mua văn phiên bản điện tử, ký chính xác hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng tin tức điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin nước nhà về đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

- Sau khi xong xuôi việc giữ hộ hồ sơ đk doanh nghiệp, bạn nộp hồ sơ sẽ cảm nhận Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng tin tức điện tử.

- Trường phù hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, chống Đăng ký marketing thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp với thông báo cho doanh nghiệp về vấn đề cấp đk doanh nghiệp. Trường hòa hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, chống Đăng ký sale gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho bạn để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Xem thêm: Ở Thực Vật, Thụ Tinh Ở Thực Vật Là Gì, Thụ Tinh Ở Thực Vật Có Hoa Là:

3.3. Trường hợp đk qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đk kinh doanh

- bạn nộp làm hồ sơ sử dụng thông tin tài khoản đăng ký marketing để kê khai thông tin, thiết lập văn bản điện tử với ký chính xác hồ sơ đk doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo các bước trên cổng thông tin đất nước về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trường đúng theo ủy quyền thực hiện thủ tục đk doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử thực hiện Tài khoản đk kinh doanh, văn bạn dạng ủy quyền phải có thông tin contact của người ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng tin tức điện tử.

- Sau khi dứt việc nhờ cất hộ hồ sơ đăng ký, bạn nộp hồ sơ sẽ nhận ra Giấy biên thừa nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng tin tức điện tử.

- phòng Đăng ký sale cấp đk doanh nghiệp cho khách hàng trong trường đúng theo hồ sơ đủ đk và thông báo cho doanh nghiệp về câu hỏi cấp đk doanh nghiệp. Trường vừa lòng hồ sơ chưa đủ điều kiện, chống Đăng ký sale gửi thông tin qua mạng thông tin điện tử cho bạn để yêu ước sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

+ ra mắt nội dung đk doanh nghiệp

- câu hỏi đề nghị chào làng nội dung đăng ký doanh nghiệp được tiến hành tại thời gian doanh nghiệp nộp hồ nước sơ đăng ký doanh nghiệp. Ngôn từ công bố bao hàm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tin tức về ngành, nghề kinh doanh.

4. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 (ba) ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày dấn đủ hồ nước sơ thích hợp lệ.

- Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần.

- Phí chào làng nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần.

- Miễn lệ phí so với trường hợp đk qua mạng điện tử, đăng ký thành lập và hoạt động trên cơ sở chuyển đổi từ hộ khiếp doanh.

- fan nộp hồ sơ đk doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đk doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp hoàn toàn có thể được nộp thẳng tại chống Đăng ký sale hoặc đưa vào tài khoản ở trong nhà Đăng ký kinh doanh hoặc thực hiện dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp ko được trả trả cho doanh nghiệp trong trường hợp công ty lớn không được cấp đk doanh nghiệp. Ngôi trường hợp doanh nghiệp lớn không được cấp đk doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ tiến hành hoàn trả phí ra mắt nội dung đk doanh nghiệp.

Xem thêm: Các Từ Tiếng Anh Viết Tắt - Các Từ Viết Tắt Thông Dụng Trong Tiếng Anh

Căn cứ pháp lý: Điều 23, 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP; Thông tư 47/2019/TT-BTC; Phụ lục I ban hành kèm theo quyết định 885/QĐ-BKHĐT; Phụ lục I.3, I.6, I.10 phát hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.