Đề Cương Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

     
Bạn đã xem đôi mươi trang mẫu mã của tư liệu "Bộ 15 đề cương ôn tập môn Toán Lớp 5 - học kỳ II", để mua tài liệu cội về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên


Bạn đang xem: đề cương toán lớp 5 học kỳ 2

Tài liệu đính kèm:

*
bo_15_de_cuong_on_tap_mon_toan_lop_5_hoc_ky_ii.docx

Nội dung text: cỗ 15 đề cương cứng ôn tập môn Toán Lớp 5 - học tập kỳ II

Đề cưng cửng ôn tập học tập kì II Môn: Toán ĐỀ 1 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng: Câu 1: Chữ số 5 trong các 20,651 có giá trị là : 5 5 A. 5 B. C. D. 50 10 100 6 Câu 2: viết dưới dạng số thập phân là: 4100 A. 0.46 B. 4,06 C. 4,006 D. 4,006 Câu 3: Số phù hợp điền vào vị trí chấm của 8 m3 5 dm3 = m3 là : A. 8,5 B. 8,05 C. 8,50 D. 8,005 Câu 4: Số bé nhất trong những số 3,445; 3,454; 3,545; 3,444 là: A. 3,445 B. 3,454 C. 3,545 D. 3,444 Câu 5: Một xe vật dụng đi với gia tốc 42 km/giờ. Quãng mặt đường xe sản phẩm công nghệ đó đi được trong 2 giờ 30 phút là: A. 100 km B. 105 km C. 110 km D. 120 km Câu 6: giả dụ cạnh của hình lập phương gấp lên 8 lần thì thể tích của hình lập phương đó gấp lên bao nhiêu lần? A.24 lần B.64 lần C.512 lần D.640 lần Câu 7: trước đó mua 6 mét vải không còn 300 000 đồng. Hiện tại nay, giá thành mỗi mét vải tăng thêm 10000 đồng. Với 300 000 đồng, hiện thời có thể cài đặt được bao nhiêu mét vải vóc như thế? A.5 m B. 6m C. 7m D.8m PHẦN II: TỰ LUẬN Câu 8: Đặt tính rồi tính: a) 35,78 + 26,64 b) 95,63 – 20,1 c) 5,13 x 6 d) 157,5 : 5 ST&BS: Sigma Trang 1Đề cương cứng ôn tập học kì II Môn: Toán 2 Câu 9: Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm là 120m, chiều rộng bởi chiều 3 dài. Fan ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, cứ 100 m2 thì nhận được 60 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó thu hoạch được từng nào tấn thóc? bài xích giải: Câu 10: Tính giá trị của biểu thức: 6,43 + 12,46 + 6,97 + 7,54 + 3,25 + 6,75 + 3,03 + 1,23 + 2,34 ST&BS: Sigma Trang 2Đề cương cứng ôn tập học tập kì II Môn: Toán ĐỀ 2 Phần I: (Trắc nghiệm): Khoanh vào vần âm trước câu vấn đáp đúng: (4 điểm) Câu 1: Số thập phân gồm bao gồm 3 trăm, 4 1-1 vị, 5 phần mười và 6 phần ngàn được viết là: A. 34, 56 B. 304, 56 C. 304, 506 D. 34, 506 Câu 2: Một người đi xe đạp được 50 km trong 2 tiếng 30 phút. Vậy vận tốc đi xe đạp điện của fan đó là: A. 25 km/giờ B. 125 km/giờ C. 30 km/giờ D. đôi mươi km/giờ Câu 3: 2m385dm3 = m3 . Số phù hợp để viết vào nơi chấm là: A. 2,85 B. 2,085 C. 285 Câu 4: mang lại nửa hình trụ N như hình bên. Chu vi của hình N là: A. 10,28cm B. 6,28cm 4cm C. 16,56cm N Câu 5: 75% của một trong những là 4,2. Vậy số đó là bao nhiêu ? A. 3,15 B. 31,5 C. 5,6 D. 56 Câu 6: diện tích s toàn phần của một hình lập phương bởi 486 dm2. Vậy thể tích của hình lập phương đó là: A. 324 dm3 B. 162 dm3 C. 121, 5 dm3 D. 729 dm3 Phần II: (Tự luận): (6 điểm) bài xích 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: a) 625,04 x 6,5 b) 125,76 : 1,6 c/ 13 giờ 25 phút x 4 d/ 16 phút 30 giây : 5 ST&BS: Sigma Trang 3Đề cưng cửng ôn tập học kì II Môn: Toán bài xích 2: (1,5 điểm) Quãng đường từ nam giới Định đến thủ đô dài 96km. Một fan đi xe vật dụng từ nam Định xuất phát lúc 8 giờ 45 phút đến thủ đô hà nội với tốc độ 40km/giờ. Hỏi tín đồ đi xe đồ vật đó đến hà nội lúc mấy giờ? bài bác giải bài bác 3 : (1,5 điểm) Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy bé bỏng 15m, đáy béo 20m. Fan ta không ngừng mở rộng đáy béo thêm 5m thì thì diện tích tạo thêm 30m2. Tính diện tích thửa ruộng thuở đầu khi không mở rộng? bài 4 : (1điểm) Tính nhanh: 0,2 x 317 x 7 + 0,14 x 3520 + 33,1 x 14 ST&BS: Sigma Trang 4Đề cương cứng ôn tập học tập kì II Môn: Toán ĐỀ 3 Câu 1.(2 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng cho các câu bên dưới đây. A. Chữ số 9 trong các 25, 309 thuộc mặt hàng nào ? A. Hàng đơn vị B. Hàng ngàn C. Hàng phần trăm D. Mặt hàng phần nghìn 2 b. Phân số viết bên dưới dạng số thập phân là: 5 A. 2,5 B. 5,2 C. 0,4 D. 4,0 c. Thể tích của một hình lập phương gồm cạnh 5 dm là: A. 125 dm3 B. 100 dm2 C. 100dm3 D. 125 dm2 d. Phương pháp tính diện tích hình thang tất cả đáy phệ là 25 cm, đáy nhỏ 21 cm và chiều cao 8 centimet là: A. ( 25 21 ) 8 : 2 B. ( 25 + 21) 8 : 2 C. ( 25 + 21) : 8 2 D. ( 25 21) : 8 2 Câu 2. (1 điểm) Nối mỗi với lốt ( >; = Đề cưng cửng ôn tập học tập kì II Môn: Toán Câ u 6. (2 điểm) hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc, một xe đi trường đoản cú A mang lại B với tốc độ 43 km/ giờ, một xe đi trường đoản cú B đến A với tốc độ 45 km/ giờ. Biết quãng đường AB dài 220 km. Hỏi tính từ lúc lúc bước đầu đi, sau mấy giờ hai ô tô gặp nhau ? bài giải Câu 7. (1 điểm) đến hai số thập phân gồm tổng bởi 69,85. Nếu chuyển dâu phẩy ngơi nghỉ số bé xíu sang đề nghị một sản phẩm ta được số lớn. Tìm nhị số đã đến ? Trả lời: - Số béo là: - Số nhỏ xíu là: . ST&BS: Sigma Trang 6Đề cương cứng ôn tập học kì II Môn: Toán ĐỀ 4 A. Phần trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D trước câu vấn đáp đúng nhất đối với câu 1a, 2, 3, 5, 6 với viết vào vị trí chấm hiệu quả đúng đối với câu 1b, 4, 7. Câu 1. A. Số nhỏ nhắn nhất trong các số: 0,45 ; 0,5 ; 0,405 ; 0,399 A. 0,399 B. 0,5 C. 0,405 D. 0,45 b. 5840g = kg Câu 2. Số thập phân tất cả 18 đối kháng vị, 8 phần mười với 6 phần ngàn được viết là: A. 18,86 B. 18,806 C. 18,086 D. 18,608 Câu 3. Vận tốc của một nhỏ chim sẻ là 16km/giờ. Vậy trong 2giờ 30 phút, chim sẻ cất cánh được quãng đường là: A. 32km B. 6,4km C. 40km D. 36,8km Câu 4. Lớp học có 18 người vợ và 12 nam. Hỏi số học sinh nữ chỉ chiếm bao nhiêu tỷ lệ số học sinh cả lớp? Trả lời: Số học viên nữ chiếm số học viên cả lớp. Câu 5. Một cục gỗ hình lập phương gồm cạnh 2,5dm. Diện tích s xung xung quanh của khối gỗ kia là: A. 25dm B. 37,5dm2 C. 6,25dm2 D. 25dm 2 Câu 6. Biết 70% của một số là 2016, vậy số đó là: A. 576 B. 2016 C. 567 D. 765 Câu 7. Điền số phù hợp vào nơi chấm a. 4,6 giờ đồng hồ = . . . Giờ . . . Phút 1 b. Năm = . . . Tháng bốn B. Phần từ luận Câu 8. Kiếm tìm y, biết: 50,87 x y + 12,09 x y + 37,04 x y = 256 + 144 ST&BS: Sigma Trang 7Đề cương cứng ôn tập học kì II Môn: Toán Câu 9. Tính: 21,22 + 9,072 10 + 24,72 : 12 Câu 10: Hai địa điểm A cùng B bí quyết nhau 48km. Lúc 8 tiếng 30 phút, một người đầu tiên đi tự A cho B với vận tốc 10km/giờ. đồng thời đó, người thứ hai đi từ bỏ B đến A với gia tốc 14km/giờ. Hỏi nhị người chạm mặt nhau thời điểm mấy giờ? bài bác giải ĐỀ 5 / TRẮC NGHIỆM Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng Câu 1: (1điểm) Số lớn nhất trong các số 8,920 ; 8,45 ; 8,95 ; 8,405 là: A. 8,9 trăng tròn B. 8,45 C. 8,95 D. 8,405 Câu 2: (1 điểm) công dụng phép nhân 5,07 X 100 là: A. 507 B. 0,507 C. 5,07 D. 0,0507 Câu 3: (1 điểm) kết quả phép phân tách 314 : 0,5 là: A. 628 B. 6,28 C. 62,8 D. 0,628 Câu 4: (1điểm) 5840g = .kg A. 58,4kg B. 5,84kg C. 0,584kg D. 0,0584kg ST&BS: Sigma Trang 8Đề cương ôn tập học kì II Môn: Toán Câu 5 (1điểm) 6,028 m3 = dm3 A. 602,8 B. 6208 C. 6028 D. 60,28 Câu 6: (1điểm) diện tích s toàn phần hình lập phương tất cả cạnh 5cm là: A. 150 cm3 B. 150 cm2 C. 150 cm3 D. 25 cm2 Câu 7: (1điểm) Chu vi hình trụ có nửa đường kính 2,5 cm là ? A. 7,85cm B. 157 centimet C. 19,625cm D. 15,7 cm II/ TỰ LUẬN Câu 8: (1 điểm) kiếm tìm x, biết: X : 38,4 = 7,2 X x 2 = 56,28 Câu 9: (1 điểm) Một hình tam giác có diện tích s là 150 cm2 , biết độ nhiều năm đáy là 25 cm. Hỏi độ cao của hình tam giác kia là bao nhiêu cm? bài xích giải Câu 10 (1 điểm) Quãng mặt đường AB nhiều năm 148,5km, một ô tô đi tự A đến B với tốc độ 54km/giờ. Hỏi sau mấy giờ ô tô về đến B? bài xích giải ST&BS: Sigma Trang 9Đề cương cứng ôn tập học kì II Môn: Toán ĐỀ 6 I. TRẮC NGHIỆM: Mỗi bài bác tập sau đây có kèm theo một trong những câu vấn đáp A, B, C, D (là đáp số, tác dụng tính ). Hãy khoanh tròn vào chữ để trước câu trả lời đúng: Câu 1: Chữ số 9 trong số 57,395 có giá trị là: 9 9 9 9 A. B. C. D. 10 100 1000 10000 75 Câu 2: láo lếu số 5 viết bên dưới dạng số thập phân là: 100 A. 57,5 B. 575 C. 5,75 D. 5,075 Câu 3: tác dụng của phép chia 29,4 : 0,01 là: A. 2940 B. 294 C. 2,94 D. 0,294 Câu 4: 2 tiếng đồng hồ 12 phút = giờ. Số tương thích điền vào khu vực chấm là: A. 2,2 giờ B. 2,12 tiếng C. 0,2 giờD. 0,12 giờ Câu 5: dãy số nào sau đây được xếp theo thứ tự từ bé bỏng đến lớn: A. 37,869 ; 37,689 ; 37,698 ; 37,896 B. 37,689 ; 37,698 ; 37,896 ; 37,869 C. 37,698 ; 37,869 ; 37, 689 ; 37,896 D. 37,689 ; 37,698 ; 37,869; 37,896 Câu 6 : Hình lập phương tất cả cạnh là 0,5 dm thì hoàn toàn có thể tích là: A. 125 dm3 B. 12,5 dm 3 C. 0,125 dm3 D. 1,25 dm 3 II. PHẦN TỰ LUẬN: bài bác 1: Tính: a) 12 ngày 15 tiếng + 9 ngày 14 giờ b) 14 giờ đồng hồ 45 phút – 10 tiếng 19 phút c) 17 phút 15 giây x 3 d) 46 phút 15 giây : 5 ST&BS: Sigma Trang 10Đề cưng cửng ôn tập học tập kì II Môn: Toán bài bác 2: a) search x: (1đ) b) Tính quý giá biểu thức: (1đ) x : 4,6 = 7,51 136,5 – 5,4 : 1,2 bài bác 3: Hai tp A cùng B cách nhau 115 km. Dịp 7 tiếng sáng, một bạn đi xe gắn thêm máy từ A mang lại B với tốc độ 32 km/giờ cùng một fan đi xe đạp điện ngược chiều từ bỏ B mang lại A với tốc độ 14 km/giờ. Hỏi nhị xe gặp nhau thời điểm mấy giờ? bài bác giải: bài 4: nhân dịp giải phóng miền nam bộ (ngày 30 tháng 4) một siêu thị giày dép đã ưu đãi giảm giá 25% so với giá ban đầu. Chị em của Minh cài cho Minh một đôi giày hết 300000 đồng. Bạn Minh muốn biết giá chỉ tiền ban đầu của đôi giầy là bao nhiêu. Em hãy tính góp Minh nhé! bài xích giải ST&BS: Sigma Trang 11Đề cương ôn tập học tập kì II Môn: Toán ĐỀ 7 Khoanh vào vần âm trước câu vấn đáp đúng các câu: câu 1; câu 2; câu 3; câu 4; câu 5; câu 6; câu 7 và giải việc với những câu: câu 8; câu 9; câu 10. Câu 1: (1 điểm) giá trị của chữ số 9 trong những : 28,953 là: 9 9 9 A. B. C. D. 9 đơn vị chức năng 10 100 1000 Câu 2: (1 điểm) công dụng của phép tính 212,6 + 133,2 là: A. 462,7; B. 345,8; C. 246,7 D. 4267 Câu 3: (1 điểm) tác dụng của phép tính 345,6 : 3 là: A. 1,152 ; B. 11,52 ; C. 115,2 D. 1152 Câu 4: (1 điểm) Viết thành tỉ số % của 0,88 là: A. 8,8%; B. 880%; C. 0,88%; D. 88%. Câu 5: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S Tỉ số phần trăm của là 4 cùng 5 là 80% 2 cùng 5 là 25% Câu 6:(1 điểm) Thể tích của hình hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 2cm, chiều rộng lớn 2,5cm, chiều cao 4cm là: A. 30cm2; B. 20 cm3; C. 40 cm3; D. 40cm2. Câu 7: (1 điểm) Một xe hơi chạy với gia tốc 45,2 km/giờ. Tính quãng đường chạy được của ô tô trong 3 giờ. Câu 8: (1 điểm) Một xe hơi đi từ tỉnh A thời gian 6 giờ đồng hồ và đến tỉnh B thời điểm 10 tiếng 45 phút. Ô tô đi với tốc độ 46km/giờ và nghỉ dọc mặt đường mất 30 phút. Tính độ nhiều năm quãng đường từ tỉnh giấc A đến tỉnh B? Giải: ST&BS: Sigma Trang 12Đề cương cứng ôn tập học kì II Môn: Toán Câu 9: (1điểm) nhì người đi dạo ngược chiều nhau trường đoản cú hai vị trí A cùng B bí quyết nhau 20 km để chạm chán nhau. Gia tốc của bạn đi trường đoản cú A là 4 km/giờ. Vận tốc của người đi từ bỏ B là 6 km/giờ. A) Hỏi sau mấy tiếng họ gặp mặt nhau? (2h) b) Khi gặp nhau người đi tự A cách B mấy ki-lô mét? (12km) bài bác giải: 2 Câu 10: (1 điểm) một lớp học bao gồm 27 học sinh trai, số học viên gái bởi số học viên 3 trai. Hỏi lớp học đó tất cả bao nhiêu phần trăm học sinh trai, bao nhiêu phần trăm học sinh gái? bài giải: ĐỀ 8 bài 1: chọn và đánh dấu đáp án đúng cho mỗi bài tập bên dưới đây: 32 1) ( 0,5 điểm ) viết dưới dạng số thập phân là: 100 ST&BS: Sigma Trang 13Đề cương cứng ôn tập học kì II Môn: Toán A. 0,0032 B. 0,032 C. 0,32 D. 3,2 2) ( 0,5 điểm ) Số phù hợp điều vào nơi chấm để 2m3 = dm3 là: A. 20 B. 200 C. 2000 D. đôi mươi 000 3) ( 0,5 điểm ) Thể tích của hình hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 6cm, chiều rộng 5cm, chiều cao 8cm là: A. 30cm2 B. 240 cm2 C. 240 centimet D. 240cm3 4) ( 0,5 điểm ) Một ô-tô đi với gia tốc 51 km/giờ. Hỏi ôtô đó đi với tốc độ bao nhiêu mét phút? A. 850 m/phút B. 805 m/phút C. 510 m/phút D. 5100 m/phút 5) ( 0,5 điểm ) Từ 9h kém 10 phút mang lại 9 giờ 1/2 tiếng có: A. 10 phút B. 20 phút C. Khoảng 30 phút D. 40 phút 6) ( 0,5 điểm ) 0,5% = ? 5 5 5 5 A. B. C. D. 10 100 1000 10000 bài xích 2. Điền số phù hợp vào khu vực trống :(1điểm) a. 3giờ 45phút = phút b. 7 m3 9dm3 = m3 2 1 c. Giờ đồng hồ = .phút d. 1 phút = giây 3 2 bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : (1điểm) a. Tỉ số phần trăm của hai số 8 và 32 là : 0,25% b. Thể tích của hình lập phương có cạnh 3cm là : 27 cm2 c. Diện tích hình tròn có bán kính r = 0,5cm là : 11,304 cm2 d. Một người đi xe máy trong thời gian 2giờ 30phút với gia tốc 40km/giờ. Vậy quãng đường người đó đi được là 100 km. PHẦN II : (5 điểm) 1. Đặt tính rồi tính: (2điểm) a. 21,76 x 2,05 b. 14 phút 48 giây + 29 phút 17 giây c. 75,95 : 3,5 d. 34 tiếng 40 phút : 5 ST&BS: Sigma Trang 14Đề cương cứng ôn tập học tập kì II Môn: Toán 2. A.Tính quý hiếm biểu thức. (0,5điểm) b. Kiếm tìm x : (0,5 điểm) 107 – 9,36 : 3,6 x 1,8 x : 5,6 = 19,04 3. Một bể nước hình vỏ hộp chữ nhật có size ở trong thâm tâm bể là: chiều nhiều năm 3,5m, chiều rộng lớn 2m, độ cao 1,8m. Lúc bể không tồn tại nước người ta mở cùng một lúc nhị vòi nước rã vào bể. Từng phút vòi trước tiên chảy được 60 lít, vòi đồ vật hai tung được 40 lít. Hỏi sau mấy giờ nước đầy bể? (2điểm) bài xích làm ĐỀ 9 Phần I: Trắc nghiệm ( 7điểm ): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước những câu vấn đáp đúng: 1. (0,5 điểm) Chữ số 9 trong các thập phân 17,209 thuộc hàng nào? A.

Xem thêm: Học Viện Chính Trị - Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Chính TrịXem thêm: Có Một Nhà Nước Đầu Tiên Của Nước Ta Có Tên Là Gì? Nhà Nước Đầu Tiên Của Nước Ta Có Tên Là Gì

Hàng nghìn B. Sản phẩm phần mười C. Hàng xác suất D. Sản phẩm phần nghìn 2. (0,5 điểm) 24m2 6dm2 = m2 A. 240,6m2 B. 24,06m2 C. 24,006m2 D. 24,6m2 3. (0,5 điểm) Số phù hợp điền vào khu vực chấm của 3 m3 76 dm3 = m3 là: A. 3,76 m3 B. 3,760 m3 C. 37,6 m3 D. 3,076 m3 4. (0,5 điểm) Thể tích hình lập phương có cạnh 2,1 centimet là: A. 4,41 cm3 B. 44,1 cm3 C. 9,261 cm3 D. 92,61 cm3 5. (0,5 điểm) Một hình thang gồm độ dài hai lòng lần lượt là 64cm và 26, độ cao 30 cm. Diện tích s hình thang kia là: A. 2700cm B. 2700cm2 C. 1350cm D. 1350cm2 6 .(0,5 điểm) 25% của 240 là: ST&BS: Sigma Trang 15Đề cương cứng ôn tập học tập kì II Môn: Toán A. 0,6 B. 60 C. 600 D. 6 7. (1,0 điểm) một lớp học gồm 18 nàng và 12 nam. Học tập sịnh nam chỉ chiếm số phần trăm học viên cả lớp là? A. 40% B. 150% C . 66% D. 60 8. (0,5 điểm) Một xe đạp điện đi được quãng mặt đường dài 60 km hết 1,5 giờ. Gia tốc của xe đó là: A. 54 km/ giờ B. 45 km/ tiếng C. 36 km/ giờ D. 40 km/ tiếng 9. (1,0 điểm) cho 1 số, nếu rước số đó cộng với 0,75 rồi cộng với 0,25 được bao nhiêu đem cộng với 1, ở đầu cuối giảm đi 4 lần thì được kết quả bằng 12,5. Vậy số đó là: A. 48 B. 11,25 C. 1,175 D. 52 10: (1,5 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S a. Kết quả phép tính 605,26 + 217,3 = 822,56 b. Hiệu quả phép tính 800,56 – 384,48 = 416,18 c. Diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều dài 5 dm, chiều rộng 4 dm, chiều cao 3 dm là: 54 dm2 Phần II. Tự luận (3điểm): Câu 1: (1,0 điểm) Đặt tính rồi tính a. 45,06 x 2,4 b. 88,02 : 5,4 Câu 2:(2 điểm ) Một ô tô đi từ tỉnh A dịp 7 giờ trong vòng 30 phút và cho tỉnh B lúc 10 giờ đồng hồ 45 phút. Ô tô đi với vận tốc 48km/giờ và nghỉ dọc đường 15 phút. Tính quãng đường từ thức giấc A cho tỉnh B. Bài xích giải ST&BS: Sigma Trang 16Đề cương ôn tập học kì II Môn: Toán ĐỀ 10 PHẦN I: Phần trắc nghiệm: Chọn chữ cái trước ý vấn đáp đúng cho từng câu sau: Câu 1. Số bé xíu nhất là: 1 b. 16% C. 0,062 75 A. C. 16 1000 Câu 2: khoảng thời gian kể từ 9 giờ yếu 15 phút đền 9h 25 phút là: A. 45 phút B. 15 phút C. 40 phút D. 10 phút 1 Câu 3: Dấu phải điền vào ô trông của: m3 126 dm3, là: 8 A. > B. Đề cưng cửng ôn tập học tập kì II Môn: Toán Câu 9: Một ô tô đi từ thức giấc A lúc 7 giờ mang đến tỉnh B dịp 10 giờ đồng hồ 35 phút. Ô đánh đi với vận tốc 44 km/giờ và nghỉ dọc mặt đường mất trăng tròn phút. Tính quãng con đường AB. Bài xích giải: 4 1 Câu 10: tra cứu số từ bỏ nhiên tương thích của x sao cho: = x 5 ĐỀ 11 I Trắc nghiệm Khoanh vào chữ cái trước công dụng đúng: Câu 1: (0,5 điểm) 4 Phân số viết dưới dạng số thập phân là: 20 A. 1,5 B. 2,0 C. 0,02 D. 0,2 Câu 2: (0,5 điểm) 49, 4% 3 = A. 148,2 B. 14,82 C. 1482 D. 1,482 Câu 3: (0,5 điểm) một vài thập phân loại 0,1 ngay số đó nhân với A. 100 B. 1 C. 10 D. 1/10 Câu 4: (0,5 điểm) 3m3 5dm3= dm3 A. 305 B. 3005 C. 30005 D. 3050 Câu 5: (1 điểm) Khoanh vào vần âm trước hiệu quả đúng: ST&BS: Sigma Trang 18Đề cưng cửng ôn tập học kì II Môn: Toán 1 Thể tích của hình lập phương gồm cạnh m là: 2 A. 0,25m3 B. 0,125m2 . C. 0,125m3 D. 1,5m3 Câu 6: ( 1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước hiệu quả đúng: 1 3 2 Biểu thức: có kết quả là: 2 4 5 4 8 2 A. 4 B. C. D. 5 30 3 Câu 7: (2 điểm) Lãi suất tiết kiệm ngân sách là 0,5 % một tháng. Một bạn gửi tiết kiệm ngân sách là 10 000 000 đồng. Hỏi sau đó 1 tháng bạn đó dấn được toàn bộ là bao nhiêu tiền? A. 1 050 000 B. 1 005 000 C. 10 050 000 D. 10 500 000 II. Từ luận Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính: a, 34,482 + 6,195 b, 24,87 - 8,213 c, 2,81 5,3 d, 17,55 : 3,9 Câu 9: (2 điểm) Một người đi xe vật dụng từ A thời gian 8 giờ khoảng 30 phút và mang lại B lúc 9h 42 phút. Quãng con đường từ A đến B dài 42km. Hãy tính tốc độ trung bình của xe thiết bị đó với đơn vị đo là km/giờ. Bài bác giải: Câu 10: (1 điểm) tìm kiếm số thập phân A. Hiểu được nếu gửi dấu phẩy của số kia sang phải một sản phẩm thì ta được số B. Tổng của A, B là 39,6. ST&BS: Sigma Trang 19Đề cương cứng ôn tập học tập kì II Môn: Toán ĐỀ 12 PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM Khoanh tròn trước chữ cái vấn đáp đúng trong mỗi câu sau Câu 1. (0,5 điểm) Số thập phân gồm 55 1-1 vị, 7 phần trăm, 2 phần ngàn viết là: A. 55,720 B. 55,072 C. 55,027 D. 55,702 Câu 2: (0,5 điểm) Phép trừ 712,54 - 48,9 gồm két quả đúng là: A. 70,765 B. 223,54 C. 663,64 D. 707,65 Câu 3. (0,5 điểm) Viết số phù hợp vào nơi chấm: quý hiếm của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là: Câu 4. (0,5 điểm) Một hình hộp chữ nhật rất có thể tích 300dm3, chiều nhiều năm 15dm, chiều rộng 5dm. Vậy chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật là : A.10dm B. 4dm C. 8dm D. 6dm Câu 5. (0,5 điểm) Viết số thích hợp vào địa điểm chấm: 55 ha 17 mét vuông = , ha A. 55,17 B. 55,0017 C. 55, 017 D. 55, 000017 Câu 6. (0,5 điểm) Lớp học gồm 18 bạn nữ và 12 nam. Hỏi số học viên nữ chiếm phần bao nhiêu xác suất số học viên cả lớp? A. 150% B. 60% C. 40% D. 80% PHẦN 2: TỰ LUẬN Câu 7: Đặt tính rồi tính (2 điểm) a. 52,37 – 8,64 b. 57,648 + 35,37 c. 16,25 x 6,7 d. 12,88 : 0,25 Câu 8. (2 điểm) Một fan đi xe thứ từ phát xuất từ A thời gian 8 giờ trong vòng 30 phút và cho B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng đường AB lâu năm 60km. Em hãy tính tốc độ trung bình của xe đồ vật với đơn vị đo là km/ giờ? bài bác giải: ST&BS: Sigma Trang 20Đề cương ôn tập học kì II Môn: Toán bài bác 9. (2 điểm) Một đám khu đất hình thang bao gồm đáy khủng 150 m và đáy bé nhỏ bằng 3/5 lòng lớn, 2d cao bằng đáy lớn. Tính diện tích s đám khu đất hình thang đó? 5 bài xích giải: Câu 10: tìm kiếm x: (1điểm) 8,75 × x + 1,25 × x = trăng tròn ĐỀ 13 A. PHẦN TỰ LUẬN: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 1. Chữ số 8 trong những thập phân 95,284 có giá trị là : 8 8 8 A. B. C. D. 8 1000 100 10 8 2. Lếu số 5 viết dưới dạng số thập phân là : 1000 A. 5,0008 B. 5,008 C. 5,08 D. 5,8 3.Tìm số phù hợp để viết vào chỗ chấm nhằm : 17kg 15g = kg A. 17,15 B. 17,015 C. 17,0015 D. 1715 ST&BS: Sigma Trang 21Đề cưng cửng ôn tập học tập kì II Môn: Toán 4. Một tấm học có 25 học viên , trong số đó có 12 học sinh nữ .Hỏi số học sinh nữ chiếm phần bao nhiêu tỷ lệ số học viên của lớp học kia ? A. 48 % B. 32 % C. 40 % D. 60 % 5. 1km 304m = m : A. 1,304 B. 13,04 C. 130,4 D. 1304 6. 40% của 65 là A. 65 B. 26 C. 260 D. 2,6 B. PHẦN TỰ LUẬN : bài bác 1 : Đặt tính rồi tính. A) 658,3 + 96,28 b) 93,813 - 46,47 c) 37,2 x 5,6 d) 48, 52 : 1,6 bài xích 2. Tìm y a) y x 3,6 = 45,2 + 10,24 b) 5,4 x y = 61 + 7,04 bài bác 3. Trường Tiểu học Kim Đồng có 620 học viên 45% số học viên là nữ. Tính số học viên nam của trường. Bài 4. Một quần thể vườn cây xanh cây ăn uống quả hình chữ nhật tất cả chiều dài 120m, chiều rộng bằng 2d dài . 3 a/.Tính chu vi vườn đó. B/.Tính diện tích khu vườn kia với đơn vị chức năng đo là mét vuông, là hec ta. Bài bác giải ST&BS: Sigma Trang 22Đề cương ôn tập học tập kì II Môn: Toán bài bác 5 . Một bếp ăn dự trữ gạo đủ đến 120 người ăn uống trong trăng tròn ngày. Nhưng thực tiễn có một vài người bắt buộc chuyển đi nơi khác nên số gạo đó nạp năng lượng được trong 25 ngày thì mới hết. Hỏi có bao nhiêu tín đồ chuyển đi? bài bác giải 1 bài bác 6: Một thùng dầu nặng 17,6 kg, vỏ thùng nặng bằng lượng dầu vào thùng. Hỏi số 7 dầu trong thùng nặng bao nhiêu ki - lô - gam? bài xích giải bài 7: bác Hòa gửi tiết kiệm chi phí với lãi xuất là 6% và mỗi tháng cảm nhận 150 000đ tiền lãi. Hỏi bác Hòa vẫn gửi tiết kiệm ngân sách bao nhiêu tiền? bài xích giải ST&BS: Sigma Trang 23Đề cương cứng ôn tập học kì II Môn: Toán bài 8: Tính bằng phương pháp thuận tiện độc nhất : a) 2,57 x 12 - 2,57 : 0,5 2,8 x 92 + 5,6 : 0,25 ĐỀ 14 bài xích 1/ Mỗi bài tập dưới đây có những câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 3 a. . (0.5d) Phân số viết bên dưới dạng số thập phân là : 5 A. 3,5 B. 0,6 C. 60% D. 6,0 b. (0.5d) Tỉ số phần trăn của 3,2 và 4 là: A. 0,8% B. 8% C. 80% D. 800% c (0.5đ) Một bể chứa nước dạng hình hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 3,5m, chiều rộng 2m, chiều cao 1,5m. Thể tích bồn nước đó là: A: 7 m3 B: 10,5m C: 1,05 m3 D: 10,5 m3 d. 1giờ 15 phút = giờ đồng hồ . Có công dụng là: A. 1,15 giờ B. 1,25 giờ C. 1,35 giờ đồng hồ D. 1,45 giờ bài xích 2/ Đặt tính rồi tính (1,5 điểm): a) 75,185 + 43,63 b) 53,68 x 3,8 c) 13 tiếng 8 phút : 4 bài 3/ Viết số tương thích vào chỗ chấm: a/ 7890kg = . . . Tấn. B/ 4m3 59dm3 = . . . M3 . C) 5,75km = . . . M. D) 48 dm2 4cm2 = . . . Dm2 Bai 4/ Điền vết ( , = ) phù hợp vào chổ chấm. A) 30,5 x 0,1 . . . . 30,05 b) 10,75 . . . . 10,750 27 7 4 2 đôi mươi c) . . . . 2 d) + . . . . 10 10 5 3 15 ST&BS: Sigma Trang 24Đề cương cứng ôn tập học tập kì II Môn: Toán bài bác 5/ Một ô tô và một xe pháo máy phát xuất cùng một lúc cùng đi trái hướng nhau. Ô đánh đi tự A với tốc độ 55 km/giờ, xe vật dụng đi từ B với tốc độ 35 km/giờ. Sau 2 giờ ô tô và xe pháo máy chạm mặt nhau trên C. A/ Hỏi quãng con đường AB dài từng nào km? b/ Sau khi gặp mặt nhau, nhì xe đi tiếp thêm 1/2 tiếng nữa new dừng lại. Lúc đó, nhì xe cách nhau từng nào km? bài xích giải bài bác 6: Trong sân vườn trồng cha loại cây: cam, ổi, mít. Biết số lượng km cam chỉ chiếm 40% số cây một trong vườn, số kilomet ổi chỉ chiếm số cây trong vườn, sót lại là số cây mít.Tính số cây từng 3 loại, biết số km trong vườn nhiều hơn 50 cây và thấp hơn 70 cây. Bài giải ĐỀ 15 Câu 1: Chữ số 5 trong những 199,95 chỉ là: (0,5điểm) A. 5 Phần mười B. 5 phần trăm C. 5 Chục D. 5 Đơn vị ST&BS: Sigma Trang 25Đề cưng cửng ôn tập học kì II Môn: Toán 3 Câu 2: lếu láo số 5 được viết dưới dạng phân số là: (0,5điểm) 5 21 25 13 28 A. B. C. D. 5 3 10 5 Câu 3: 0,08 tấn = . Kg (0,5điểm) A. 8kg B. 80kg C. 800kg D. 8000kg Câu 4: Có đôi mươi viên bi, trong số ấy có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi 1 vàng. Do vậy số viên bi bao gồm màu: (0,5 điểm) 4 A. Nâu B. Đỏ C. Xanh D. Trắng Câu 5: Khoảng thời gian từ lúc 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ khoảng 30 phút là: (0,5 điểm) A. 10 Phút B. 20 Phút C. Nửa tiếng D. 40 Phút Câu 6: Một huyện tất cả 320ha đất trồng cây coffe và 480ha khu đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích s đất trồng cây cao su thiên nhiên bằng bao nhiêu xác suất diện tích đất trồng cây cafe ?: (0,5 điểm) A. 150% B. 15% C. 1500% D. 105% Câu 7: Hình lập phương tất cả cạnh là 5m. Vậy thể tích hình đó là: (0,5 điểm) A. 150 m3 B. 125 m3 C. 100 m3 D. 25 m3 Câu 8: a) kiếm tìm x, biết: (0,5 điểm) b) Tính bằng phương pháp thuận luôn thể nhất:(0,5 điểm) x + 5,84 = 9,16 69,78 + 35,97 + 30,22 Câu 9: Đặt tính rồi tính: (2 điểm) a) 12 tiếng 24 phút + 3h 18 phút b) 14 giờ đồng hồ 26 phút - 5 giờ đồng hồ 12 phút ST&BS: Sigma Trang 26Đề cương cứng ôn tập học kì II Môn: Toán c) 8 giờ 5 phút 2 d) 36 tiếng 18 phút : 6 Câu 10: Một người đi xe đạp điện một quảng con đường 18km với tốc độ 10 km/giờ. Hỏi fan đi xe pháo đạp này đã đi hết từng nào thời gian? (1,5 điểm) bài bác giải Câu 11: bên trên một thửa ruộng hình chữ nhật có diện tích là 1200m2. Tín đồ ta áp dụng một nửa diện tích đó để trồng lúa, phần còn sót lại trồng ngô. A. Diện tích s đất trồng lúa là từng nào mét vuông?. B. Trường hợp cứ 1m 2 thì thu hoạch được 10kg lúa, thì với diện tích s trồng lúa như bên trên thì fan ta thu được bao nhiêu ki-lô-gam lúa? (2 điểm) bài giải ST&BS: Sigma Trang 27