60 đề kiểm tra cuối học kì 1 toán lớp 2

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 1 năm 2022 - 2023 sách mới (60 đề) - kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế

Để học giỏi môn Toán lớp 2, phần dưới đây là Top 60 Đề thi Toán lớp 2 học tập kì một năm học 2022 - 2023 lựa chọn lọc, gồm đáp án của ba bộ sách mới Kết nối học thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo. Mong muốn với bộ đề thi này sẽ giúp đỡ học sinh ôn luyện và ăn điểm cao trong những bài thi môn Toán lớp 2.

Bạn đang xem: 60 đề kiểm tra cuối học kì 1 toán lớp 2

Mục lục Đề thi Toán 2 học tập kì 1


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi học kì 1 - liên kết tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

Câu 1: Số 59 hiểu là:

A. Năm chín B. Năm mươi chín C. Chín năm D. Chín mươi lăm

Câu 2: Ngày 24 mon 12 năm 2019 là máy Ba. Ngày đầu tiên của năm 2020 là máy mấy?

A. thứ Hai B. sản phẩm Ba C. thiết bị Tư D. lắp thêm Năm

Câu 3: Số lớn số 1 có 2 chữ số khác nhau là: (M2)

A. 99 B. 89 C.98 D.100

Câu 4: 92 bằng tổng của nhị số như thế nào trong của cặp số sau đây?

A. 32 và 50 B. 55 và 47 C. 37 và 55 D. 55 với 47


Câu 5: Hình vẽ sau đây có từng nào tứ giác?

*

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 6: An tất cả 8 viên bi. Hùng có khá nhiều hơn An 2 viên bi. Hỏi Hùng tất cả bao nhiêu viên bi?

A. 6 viên bi B. 10 viên bi C. 11 viên bi D. 8 viên bi 

II. Phần trắc nghiệm

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

36 + 47 100 – 65 47 + 37 94 – 57

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): tra cứu y

a. 37 + y = 81 b. 63 – y = 25 – 8

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 3 (2 điểm): Một khu vườn gồm 100 cây đào, sau khi bán đi một vài cây đào thì khu vườn còn lại 37 cây đào. Hỏi đã cung cấp bao nhiêu cây đào?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................


Câu 4 (1 điểm): Hãy vẽ thêm một quãng thẳng vào hình mặt để có một hình tam giác và 2 hình tứ giác. Đọc tên những hình đó?

*

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Trường đoản cú luận

Câu 1: học sinh đặt tính theo hàng dọc

36 + 47 = 83 100 – 65 = 35 47 + 37 = 84 94 – 57 = 37

Câu 2: 

a) 37 + y = 81

y = 81 – 37 

y = 44

b) 63 – y = 25 – 8

63 – y = 17

y = 63 – 17 

y = 46

Câu 3: 

Khu vườn đã cung cấp số cây đào là:

100 – 37 = 63 (cây đào)

Đáp số: 63 cây đào

Câu 4: Vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình bên để có 1 hình tam giác với 2 hình tứ giác

*
 

Hình tam giác là: ADE

Hình tứ giác là: BCDE

Phòng giáo dục và Đào chế tác .....

Đề thi học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước hiệu quả đúng.

Câu 1: Số lớn nhất có nhị chữ số là: 

A. 100 B. 99 C. 90 D. 98 

Câu 2: Điền dấu(, =) tương thích vào ô trống: 7+ 8 ☐ 8+ 7 

A. B. > C. = D. ko điền được

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống: ☐ – 35 = 65

A. 90 B. 35 C. 100 D. 30

Câu 4: Số? 

1 giờ đồng hồ chiều giỏi …..giờ

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 5: Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác? 

A.

Xem thêm: Tổng Hợp Truyện Đến Đây Nào Cõng Ta Đi Chơi Mới Nhất 2022, Đến Đây Nào, Cõng Ta Đi Chơi

1 B. 2

C. 3 D. 4

*

Câu 6: kết quả của phép tính: 36 + 28 – 14 là: 

A. 54 B. 50 C. 40 D. 14

Phần 2: từ luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

a) 26 + 29 b) 41 – 27

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (2 điểm) tra cứu x 

a) x + 18 = 60 b) x – 29 = 34 + 12

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3: (2 điểm) Mai có 35 bông hoa, Lan có ít hơn Mai 8 bông hoa. Hỏi Lan tất cả bao nhiêu bông hoa? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết phép trừ gồm số bị trừ, số trừ và hiệu bởi nhau.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Trường đoản cú luận

Câu 1: học sinh đặt tính hàng dọc cùng tính kết quả:

a) 26 + 29 = 55 b) 41 – 27 = 14

Câu 2: Tìm x: 

a) 

x + 18 = 60

x = 60 – 18

x = 42

b) 

 – 29 = 34 + 12

x – 29 = 46

x = 46 + 29 

x = 75

Câu 3: 

Lan tất cả số cành hoa là: 

35 – 8 = 27 (bông hoa)

Đáp số: 27 bông hoa

Câu 4: 

Phép trừ gồm số bị trừ, số trừ với hiệu đều bằng nhau là: 0 – 0 = 0.

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề thi học kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước hiệu quả đúng:

Câu 1: Số ngay thức thì trước của 69 là:

A. 68 B. 60 C. 70 D. 80

Câu 2: bên trên hình bên bao gồm mấy hình tứ giác?

*
 

A. 2 hình tứ giác B. 3 hình tứ giác C. 4 hình tứ giác D. 5 hình tứ giác

Câu 3: 5dm = …..cm?

A. 40cm B. 5cm C. 50cm D. 70cm

Câu 4: Điền số thích hợp vào nơi chấm:

17 + 25 A. 42 B. 47 C. 44 D. 50

Câu 5: 1 ngày có …. Giờ?

A. 24 B. 25 C. 26 D. 27

Câu 6: Mai có 16 mẫu kẹo, Mai có không ít hơn chị Lan 5 chiếc. Hỏi chị Lan bao gồm bao nhiêu mẫu kẹo?

A. 19 B. 20 C. 21 D. 11

Câu 7: Ngày 20 tháng 11 là sản phẩm hai. Vậy ngày 25 mon 11 là đồ vật mấy?

A. sản phẩm tư B. máy năm C. đồ vật sáu D. sản phẩm công nghệ bảy

II. Từ luận (6đ)

Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính

a) 56 + 1927 + 9
b) 96 – 5864 – 9

Câu 2: (1,5đ) tìm kiếm x

a) x + 25 = 50b) x – 17 = 49c) 51 – x = 27

Câu 3: (1,5đ) Số ?

 

*

Câu 4: (1,0đ) Giải bài xích toán

Năm ni tuổi của ông là số tròn chục lớn số 1 có hai chữ số, ông rộng bà 9 tuổi. Hỏi trong năm này bà bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Từ luận

Câu 1: học sinh đặt tính theo sản phẩm dọc

a) 56 + 19 = 7527 + 9 = 36
b) 96 – 58 = 3864 – 9 = 55

Câu 2: search x

a) x + 25 = 50

x = 50 – 25 

x = 25

b) x – 17 = 49 

x = 49 + 17 

x = 66

c) 51 – x = 27

x = 51 – 27

x = 24

Câu 3:

*

Câu 4:

Số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số là số 90

Tuổi của ông là: 90 tuổi.

Tuổi của bà là: 

90 – 9 = 81 (tuổi)

Đáp số: 81 tuổi.

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 1 - sách cũ

Hiển thị nội dung

Top 10 Đề thi Toán lớp 2 giữa kì 1 gồm đáp án

Top 10 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp ánGiới thiệu kênh Youtube sieuthithietbido.com.vn


Đã có phầm mềm sieuthithietbido.com.vn trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài xích giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên apk và iOS.

*

*

Loạt bài xích Đề thi Toán, giờ Việt lớp 2 bao gồm đáp án được biên soạn bám quá sát nội dung công tác sách giáo khoa Toán 2, giờ Việt 2.

Xem thêm: Tự Học Tiếng Anh: S + Am/Are/Is + Certain/ Sure Đi Với Giới Từ Gì

Nếu thấy hay, hãy cổ vũ và chia sẻ nhé! Các bình luận không cân xứng với nội quy bình luận trang web có khả năng sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.