ĐỀ THI TOÁN 3 GIỮA KÌ 1 NĂM 2021

     

Đề thi Toán lớp 3 giữa kì một năm học 2021 - 2022 Đề số 2

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022 Đề 2Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022

Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2021 - Đề số 2 là tư liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng thay kiến thức các dạng bài bác tập hay sẵn sàng cho bài bác thi giữa học kì 1 giỏi nhất. Tiếp sau đây mời những em cùng tìm hiểu thêm và cài đặt về để ôn tập thi giữa kì lớp 3 đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: đề thi toán 3 giữa kì 1 năm 2021

Bộ đề thi thân học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 - 2022

Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 1

Đề thi thân kì 1 lớp 3 môn Toán năm học tập 2021 - 2022 Đề 3

Đề thi thân kì 1 lớp 3 môn Toán năm học tập 2021 - 2022 Đề 4

Đề thi thân kì 1 lớp 3 môn Toán năm học tập 2021 - 2022 Đề 5


Để cài đề thi, mời ấn vào đường liên kết sau: Đề thi toán lớp 3 thân kì 1

PHÒNG GD&ĐT……..

Xem thêm: Kiến Thức Phân Tích Liên Trong Hai Đứa Trẻ Liên Hệ Với Bài Nào ?

TRƯỜNG TH……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022 Đề 2

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: trong những số 139; 187; 142; 193, số lớn nhất là số:

A. 139

B. 187

C. 142

D. 193

Câu 2: hiệu quả của phép nhân 14 × 5 là:

A. 100

B. 90

C. 80

D. 70

Câu 3:

*
của 74kg là:

A. 37kg

B. 36kg

C. 35kg

D. 34kg

Câu 4: Số tương thích để điền vào khu vực chấm 1m 12cm = …cm là:

A. 122

B. 110

C. 112

D. 121

Câu 5: Chu vi hình tam giác gồm độ dài tía cạnh theo lần lượt là 5cm, 7cm cùng 13cm là:

A. 24cm

B. 25cm

C. 26cm

D. 27cm

Câu 6: Hình tiếp sau đây có:


A. 5 hình tam giác, 3 hình tứ giác

B. 5 hình tam giác, 4 hình tứ giác

C. 3 hình tam giác, 4 hình tứ giác

D. 4 hình tam giác, 4 hình tứ giác

I. Phần từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 7 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 173 + 318

b) 282 – 97

c) 48 × 6

d) 40 : 5

Câu 8 (2 điểm): Tính:

a) 16 × 7 + 284

b) 868 – 72 x 3

Câu 9 (1 điểm): tìm x, biết:

a) x × 3 = 15

b) x : 4 = 24

Câu 10 (2 điểm): Đoạn dây thứ nhất dài 17dm, đoạn dây máy hai lâu năm gấp 5 lần đoạn dây sản phẩm nhất. Hỏi:

a) Đoạn dây trang bị hai dài bao nhiêu đề-xi-mét?

b) nhì đoạn dây rất dài tất cả bao nhiêu đề-xi-mét?

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học tập 2021 – 2022

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: D

Câu 2: D

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: B

Câu 6: A

II.

Xem thêm: Mã Di Truyền Có Tính Thoái Tức Là, Mã Di Truyền Có Tính Thoái Hóa Tức Là

Phần tự luận

Câu 7: học viên tự đặt phép tính rồi tính:

a) 173 + 318 = 491

b) 282 – 97 = 185

c) 48 × 6 = 288

d) 40 : 5 = 8

Câu 8:

a) 16 × 7 + 284 = 112 + 284 = 396

b) 868 – 72 x 3 = 868 – 216 = 652

Câu 9:

a) x × 3 = 15

x = 15 : 3

x = 5

b) x : 4 = 24

x = 24 × 4

x = 96

Câu 10:

a) Đoạn dây máy hai lâu năm số đề-xi-mét là:

17 × 5 = 85 (dm)

b) hai đoạn dây rất dài tất cả số đề-xi-mét là:

17 + 85 = 102 (dm)

Đáp số: a) 85dm

b) 102dm

---------------

Ngoài Đề thi Toán thân học kì 1 lớp 3 trên. Chúng ta có thể đọc thêm nhiều đề thi xuất xắc và hóa học lượng, những dạng toán nâng cao hay và khó dành cho chúng ta học Toán lớp 3 được chắn chắn chắn, củng nuốm và nỗ lực chắc kỹ năng nhất.