Đề thi toán lớp 3 giữa học kì 2

     
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng

bộ Đề thi Toán lớp 3 thân kì hai năm 2021 - 2022 (15 đề)


download xuống 25 3.623 79

Tài liệu bộ đề thi Toán lớp 3 thân học kì hai năm học 2021 - 2022 có 15 đề thi tổng phù hợp từ đề thi môn Toán 3 của những trường tiểu học tập trên cả nước đã được biên soạn đáp án chi tiết giúp học sinh ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong bài thi thân học kì 2 Toán lớp 3. Mời chúng ta cùng đón xem:

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 3 giữa học kì 2

Đề thi giữa học kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 1)

Phần 1

1.Đọc, viết số vào chỗ trống (…)

Viết số

Đọc

2008

Hai nghìn không trăm linh tám

6385

………………………………..

…..

Ba nghìn ko trăm mười hai

7120

……………………………….

…..

Sáu nghìn tứ trăm chín mươi bảy

2.a) Điền số phù hợp vào nơi trống (…)

b)Số nhỏ nhắn nhất tất cả 4 chữ số là:…….

c)Số tức thời trước của 1000 là :……..

3.Nêu tên các bán kính, đường kính có trong hình tròn bên :

- chào bán kính:…… - Đường kính:……

Phần 2

1. Đặt tính rồi tính:

805 + 6478 1317 × 5 3204 : 3

2. Tìm x:

7547 - x = 729

x – 4020 = 111

3. Có 40 lít dầu đựng hầu hết trong 5 can. Hỏi 4 can dầu có bao nhiêu lít dầu ?

..................................

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi thân học kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 2)

Phần I: Khoanh vào vần âm đặt trước đáp án đúng (3 diểm)

Câu 1: 4m 2cm =........cm. Số điền vào địa điểm trống là:

A. 4 B. 2 C. 42 D. 402

Câu 2: Chữ số ở mặt hàng trăm trong số 4519 là:

A.9

B.1

C.5

D.4

Câu 3: Một hình chữ nhật có chu vi là 24cm, chiều rộng lớn là 4cm. Chiều dài là:

A. 6cm

B. 8cm

C.12cm

D.20 centimet

Câu 4: thời gian 7 giờ đồng hồ 55 phút thì:

A. Kim giờ trung tâm số 6 với số 7, kim phút chỉ vào số 5.

B. Kim giờ ở giữa số 6 với số 7, kim phút chỉ vào số 11.

C. Kim giờ ở giữa số 7 với số 8, kim phút chỉ vào số 5.

Xem thêm: Vì Sao Có Thể Dùng Vi Sinh Vật Khuyết Dưỡng Là Vi Sinh Vật Khuyết Dưỡng Là:

D. Kim giờ trung tâm số 7 và số 8, kim phút chỉ vào số 11.

Câu 5: Trung điểm trên đoạn trực tiếp MN là điểm:

A. H B. I C. K D. G

Câu 6: Ta có: 4*37 > 4837 (Dấu * là 1 trong chữ số) chữ số cần điền vào nơi * là:

A. 9

B. 8

C. 7

D.6

Phần II: từ luận (7 điểm)

Câu 1.

a) (1 điểm) Đọc số sau: 5 275

b) (1 điểm) Viết số sau: Tám nghìn bốn trăm năm mươi mốt

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

4 837 + 3 427

8 273 - 5 634

1304 x 7

3 258 : 9

Câu 3:

a) tìm X, biết: 7562 – X = 1928.

b) Tính cực hiếm biểu thức: 375 + 8 28

Câu 4. Có 128 quyển sách được xếp rất nhiều vào 8 chồng. Hỏi 5 ông xã có từng nào quyển sách?

.......................................

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi thân kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 3)

Câu 1 :Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số gồm bao gồm :9 nghìn, 1 chục với 6 đơn vị chức năng là số:

A.9016

B.9106

C.9116

D.916

b) Số lớn nhất có 4 chữ số cơ mà chữ số ngơi nghỉ mỗi hàng đều không giống nhau là :

A.9999

B.9012

C.9876

D.9123

Câu 2 :Điền hiệu quả thích đúng theo vào :

*

Câu 3 :Ghi Đ hoặc S vào ô̇:

a) từ 1000 mang đến 10 000 có 10 số tròn nghìṅ

b) 999m > 1kṁ

c)

*

1. C là điểm ở thân 2 điểm A và Ḃ

2. A, I, B là 3 điểm thẳng hànġ

Câu 4 :Đặt tính rồi tính:

2009 – 1503

1508 × 5

2763 : 9

Câu 5 :

a) Một khu đất hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 120m, chiều dài là 75m. Tính chiều rộng khu đất nền ấy.

b) Tính chu vi hình vuông vắn có cạnh bởi chiều dài khu đất nêu trên

Câu 6 :Ghi ra toàn bộ các cách sắp xếp 3 bạn A, B, C vào ngồi chung ở 1 bàn, theo chủng loại :

*

...................................

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi thân kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 4)

Câu 1 :Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

a) Số gồm: chín nghìn, chín chục được viết là:

A.9990

B.9900

C.9090

D.9009

b) bốn số nào được viết theo vật dụng tự từ béo đến bé bỏng ?

A.5872; 5728; 5278; 5287

B.5782; 5827; 5287; 5278

C.7852; 7582; 7285; 7258

D.7258; 7285; 7582; 7852

Câu 2 :Cho hình tròn tâm O

Hãy viết tên đoạn thẳng vào khu vực trống (…)

*

- phân phối kính…….

- Đường kính……….

- O là trung điểm của ……….

Câu 3 :

a) Đặt tính rồi tính :

7368 – 5359

1405 × 6

b) kiếm tìm x, biết: 2009 : x = 7

Câu 4 :Một mảnh đất nền hình chữ nhật có chiều lâu năm là 224m, chiều rộng lớn bằng

*
chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó.

Câu 5 :Trong một năm :

a) hầu như tháng nào tất cả 30 ngày ?

b) đông đảo tháng nào bao gồm 31 ngày ?

....................................

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi giữa kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 5)

Phần 1.Khoanh tròn vào chữ gồm câu vấn đáp đúng nhất

Câu 1 :Số tất cả 5 nghìn, 6 trăm, 5 chục, ba đơn vị chức năng được viết là :

a) 6553

b) 5635

c) 5653

Câu 2 :3426 = 3000 + … + 20 + 6

Số phù hợp viết vào khu vực chấm là:

a) 4000

b) 400

c) 40

Câu 3 :Số lớn nhất trong số số: 9990; 9090; 9890; 8990; 9980 là :

a) 9890

b) 9980

c) 9990

Câu 4 :Trong hình dưới, trung điểm của đoạn thẳng AB là:

*

a)Điểm P

b)Điểm M

c)Điểm Q

Câu 5 :Đồng hồ chỉ :

*

a) 8 tiếng 15 phút

b) 9 giờ 15 phút

c) 3h 40 phút

Câu 6 :Tháng tám trong năm có:

a) 29 ngày

b) 30 ngày

c) 31 ngày

Câu 7 :Ngày 30 tháng 5 là ngày công ty nhật thì ngày một tháng 6 cùng năm đó là:

a) sản phẩm hai

b) máy ba

c) thứ tư

Câu 8 :Các 2 lần bán kính có trong hình trụ tâm O mặt là:

*

a) AB với MN

b) AB cùng CD

c) CD cùng MN

Phần 2.

Xem thêm: Nguyên Nhân Hình Thành Gió Mùa Chủ Yếu Là Sự Chênh Lệch, Nguyên Nhân Chủ Yếu Hình Thành Gió Mùa Là

Câu 1 :Viết các số: 5054; 4505; 5450; 4550; 5045

Theo lắp thêm tự từ phệ đến bé:…………………………………………………..