Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ôn Thi Tin Học Cơ Bản

     

THI THỬ CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG công nghệ thông tin CĂN BẢN

Bạn đang chuẩn bị kiến thức để thi Chứng chỉ vận dụng CNTT căn bản (thay rứa cho chứng chỉ tin học A B giang sơn trước đây) ? bạn thấy phần lý thuyết thật nặng nề nhớ hoặc bạn không tồn tại điều khiếu nại thi demo xem kết quả làm bài của chính mình tới đâu? phần nhiều chuyện sẽ không hề khó khăn như các bạn nghĩ nữa, Trung trung khu TIN HỌC sieuthithietbido.com.vn luôn luôn thấu phát âm được những băn khoăn của các bạn trước mỗi kỳ thi, chính vì thế chúng tôi đã hệ thống các đề thi UDCNTT CB quốc gia của Sở GD & ĐT tp hcm các mon trước và tổ chức thi test tin học tập trực tuyến cho chúng ta học viên. Dưới đây là hệ thống những đề thi, chúng ta đã chuẩn bị chưa, họ cùng bước đầu nhé! Chúc chúng ta đạt được hiệu quả tốt nhất!

DANH SÁCH ĐỀ THI THỬ:

Đề 1:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-1-78/

Đề 2:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-2-82/

Đề 3:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-3-84/

Đề 4:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-4-85/

Đề 5:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-5-86/

Đề 6:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-6-87/

Đề 7:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-7-88/

Đề 8:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-8-89/

Đề 9:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-9-90/

Đề 10:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-10-91/

Đề 11:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-11-92/

Đề 12:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-12-93/

Đề 13:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-13-94/

Đề 14:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-14-95/

Đề 15:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-15-116/

Đề 16:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-16-123/

Đề 17:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-17-124/

Đề 18:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-18-125/

Đề 19:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-19-126/

Đề 20:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-20-127/

Đề 21:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-21-128/

Đề 22:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-22-80/

Đề 23:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-23-96/

Đề 24:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-24-97/

Đề 25:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-25-98/

Đề 26:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-26-99/

Đề 27:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-27-100/

Đề 28:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-28-101/

Đề 29:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-29-102/

Đề 30:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-30-104/

Đề 31:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-31-105/

Đề 32:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-32-106/

Đề 33:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-33-107/

Đề 34:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-34-108/

Đề 35:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-35-109/

Đề 36:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-36-110/

Đề 37:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-37-111/

Đề 38:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-38-112/

Đề 39:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-39-113/

Đề 40:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-40-114/

Đề 41:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-41-115/

Đề 42:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-42-117/

Đề 43:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-43-81/

Đề 44:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-44-83/

Đề 45:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-45-103/

Đề 46:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-46-118/

Đề 47:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-47-119/

Đề 48:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-48-120/

Đề 49:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-49-121/

Đề 50:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-50-122/

Đề 51:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-51-129/

Đề 52:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-52-130/

Đề 53:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-53-131/

Đề 54:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-54-132/

Đề 55:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-55-133/

Đề 56:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-56-134/

Đề 57:http://thi.sieuthithietbido.com.vn/thi-thu/de-57-135/

Để biết thông tin chi tiết về ngày thi, giấy tờ thủ tục đăng ký kết dự thi, hoặc mong đăng ký khóa huấn luyện chứng chỉ áp dụng CNTT căn bản, cùng với những khóa học tập khác trên TIN HỌC sieuthithietbido.com.vnbạn vui lòng contact theo:

CN: LÊ TRỌNG TẤN

CN: NGUYỄN ẢNH THỦ