Điều 36 Nghị Định Số 78/2015/Nđ-Cp

     
Điều 36. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệHồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là vừa lòng lệ khi bảo vệ đầy đủ những yêu cầu sau:1. Có không hề thiếu các giấy tờ và câu chữ các giấy tờ đó được kê khai không thiếu thốn theo mức sử dụng như hồ sơ bằng bạn dạng giấy và được gửi sang dạng văn bạn dạng điện tử. Thương hiệu văn bạn dạng điện tử bắt buộc được đặt tương xứng với tên loại giấy tờ trong làm hồ sơ bằng bạn dạng giấy.2. Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được nhập rất đầy đủ và đúng chuẩn theo thông tin trong những văn bản điện tử.3. Hồ nước sơ đk doanh nghiệp qua mạng điện tử nên được xác thực bằng văn bản ký số công cộng hoặc thông tin tài khoản đăng ký kinh doanh của người đại diện theo điều khoản của doanh nghiệp.


Bạn đang xem: điều 36 nghị định số 78/2015/nđ-cp

chủng loại giấy kiến nghị đăng ký kết doanh nghiệp tứ nhân theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT lí giải về đăng ký sale (Phụ lục I-1)
mẫu giấy ý kiến đề nghị đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần theo Thông tứ 20/2015/TT-BKHĐT khuyên bảo về đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-4)


chủng loại giấy ý kiến đề xuất đăng ký kết doanh nghiệp doanh nghiệp hợp danh theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT giải đáp về đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-5)


Mẫu danh sách công ty trách nhiệm hữu hạn nhị thành viên trở lên theo Thông tứ 20/2015/TT-BKHĐT gợi ý về đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-6)


Mẫu danh sách cổ đông sáng sủa lập doanh nghiệp cổ phần theo Thông tứ 20/2015/TT-BKHĐT khuyên bảo về đăng ký marketing (Phụ lục I-7)


Mẫu danh sách cổ đông là nhà đầu tư chi tiêu nước kế bên theo Thông tứ 20/2015/TT-BKHĐT khuyên bảo về đăng ký sale (Phụ lục I-8)


Mẫu danh sách thành viên công ty hợp danh theo Thông bốn 20/2015/TT-BKHĐT khuyên bảo về đăng ký marketing (Phụ lục I-9)


Mẫu danh sách người đại diện theo ủy quyền theo Thông tứ 20/2015/TT-BKHĐT lí giải về đăng ký marketing (Phụ lục I-10)


mẫu mã Thông báo đổi khác nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT trả lời về đăng ký kinh doanh (Phụ lục II-1)


chủng loại Thông báo thay đổi người đại diện thay mặt theo pháp luật theo Thông tứ 20/2015/TT-BKHĐT gợi ý về đăng ký sale (Phụ lục II-2)


mẫu Thông báo chuyển đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo Thông bốn 20/2015/TT-BKHĐT lý giải về đăng ký kinh doanh (Phụ lục II-3)Mẫu thông tin Về việc bổ sung, update thông tin đk doanh nghiệp theo Thông tứ 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký kinh doanh (Phụ lục II-5)


Mẫu thông báo Về việc dịch vụ cho thuê doanh nghiệp tứ nhân theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT trả lời về đăng ký sale (Phụ lục II-6)


Mẫu thông báo Về việc chào bán cổ phần riêng lẻ theo Thông bốn 20/2015/TT-BKHĐT lí giải về đăng ký kinh doanh (Phụ lục II-7)


Mẫu thông báo Về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng thay mặt theo Thông tứ 20/2015/TT-BKHĐT lý giải về đăng ký sale (Phụ lục II-8)


Mẫu thông báo Về việc chuyển đổi mẫu nhỏ dấu/số lượng bé dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT chỉ dẫn về đăng ký marketing (Phụ lục II-9)


Mẫu thông báo Về câu hỏi hủy mẫu bé dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng thay mặt đại diện theo Thông bốn 20/2015/TT-BKHĐT chỉ dẫn về đăng ký kinh doanh (Phụ lục II-10)


Mẫu thông báo Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng và công sở đại diện/ lập địa điểm kinh doanh theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT gợi ý về đăng ký marketing (Phụ lục II-11)


Mẫu thông tin Về vấn đề lập bỏ ra nhánh, văn phòng thay mặt đại diện ở quốc tế theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT lý giải về đăng ký marketing (Phụ lục II-12)


Mẫu thông tin Về việc biến đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng và công sở đại diện/địa điểm sale theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT trả lời về đăng ký marketing (Phụ lục II-13)
Xem thêm: Câu 1, 2, 3, 4 Trang 20 Vở Bài Tập (Sbt) Toán Lớp 4 Bài 18 Yến Tạ Tấn

mẫu mã Hiệu đính thông tin trong Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp theo Thông bốn 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký kinh doanh (Phụ lục II-14)


Mẫu thông báo Về việc phản hồi công dụng rà soát tin tức đăng ký doanh nghiệp, tình trạng chuyển động doanh nghiệp theo Thông bốn 20/2015/TT-BKHĐT lí giải về đăng ký sale (Phụ lục II-15)


chủng loại giấy đề xuất Hiệu đính thông tin đăng ký kết doanh nghiệp do biến đổi trong đại lý dữ liệu non sông về đk doanh nghiệp theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký sale (Phụ lục II-16)


chủng loại giấy ý kiến đề xuất Cấp đổi sang Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy ghi nhận đăng ký sale theo Thông bốn 20/2015/TT-BKHĐT gợi ý về đăng ký marketing (Phụ lục II-17)


chủng loại giấy kiến nghị Cấp đảo qua Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp đối với doanh nghiệp theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT giải đáp về đăng ký marketing (Phụ lục II-17)


chủng loại giấy đề xuất Bổ sung, update thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư chi tiêu theo Thông bốn 20/2015/TT-BKHĐT lý giải về đăng ký kinh doanh (Phụ lục II-18)


mẫu giấy kiến nghị Bổ sung, update thông tin đăng ký chuyển động đối với chi nhánh/văn chống đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh theo Thông bốn 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký sale (Phụ lục II-19)


chủng loại giấy ý kiến đề xuất Cấp lại Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp theo Thông bốn 20/2015/TT-BKHĐT lý giải về đăng ký marketing (Phụ lục II-20)


Mẫu thông báo Về việc tạm xong xuôi kinh doanh/tiếp tục marketing trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/ đưa ra nhánh/văn chống đại diện/địa điểm marketing theo Thông bốn 20/2015/TT-BKHĐT khuyên bảo về đăng ký marketing (Phụ lục II-21)


Mẫu thông tin Về việc ngừng hoạt động bỏ ra nhánh/văn chống đại diện/địa điểm marketing theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký marketing (Phụ lục II-22)


Mẫu thông báo Về việc xong hoạt động đưa ra nhánh, văn phòng thay mặt ở quốc tế theo Thông bốn 20/2015/TT-BKHĐT giải đáp về đăng ký marketing (Phụ lục II-23)


Mẫu thông báo Về việc giải thể doanh nghiệp lớn theo Thông bốn 20/2015/TT-BKHĐT giải đáp về đăng ký sale (Phụ lục II-24)


mẫu mã giấy đề nghị ra mắt nội dung đk doanh nghiệp theo Thông bốn 20/2015/TT-BKHĐT lý giải về đăng ký kinh doanh (Phụ lục II-25)


chủng loại giấy đề nghị đăng ký hộ marketing theo Thông bốn 20/2015/TT-BKHĐT lý giải về đăng ký kinh doanh (Phụ lục III-1)


Mẫu danh sách các cá thể góp vốn thành lập hộ kinh doanh theo Thông bốn 20/2015/TT-BKHĐT lí giải về đăng ký kinh doanh (Phụ lục III-2)


Mẫu thông báo Về việc chuyển đổi nội dung đăng ký hộ sale theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT trả lời về đăng ký marketing (Phụ lục III-3)


Mẫu thông tin Về vấn đề tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh doanh theo Thông tứ 20/2015/TT-BKHĐT giải đáp về đăng ký marketing (Phụ lục III-4)


Mẫu thông tin Về việc dứt hoạt đụng hộ kinh doanh theo Thông tứ 20/2015/TT-BKHĐT gợi ý về đăng ký sale (Phụ lục III-5)


Điều 5 của nghị định 96/2015/NĐ-CP về Công khai cam đoan thực hiện kim chỉ nam xã hội, môi trường của người tiêu dùng xã hội


Điều 6 của nghị định 96/2015/NĐ-CP về Chấm dứt khẳng định thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội


Điều 7 của nghị định 96/2015/NĐ-CP về Chuyển cửa hàng bảo trợ xã hội, quỹ làng hội cùng quỹ trường đoản cú thiện thành doanh nghiệp xã hội


Điều 8 của nghị định 96/2015/NĐ-CP về Chia, tách, phù hợp nhất, sáp nhập, giải thể đối với doanh nghiệp xã hội


Điều 9 của nghị định 96/2015/NĐ-CP về nhiệm vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên, cổ đông doanh nghiệp xóm hội
Xem thêm: Top 16 Tiết Cương Phản Đường 2016, Phim Tiết Cương Phản Đường

*