Điều Chỉnh Lương Hưu, Trợ Cấp Hằng Tháng Theo Nghị Định 55/2016

     
*

*

*

*

*

Ngày 15 tháng 7 năm 2016, bộ Lao động- yêu đương binh với Xã hội phát hành Thông tứ số 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng mon theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15 mon 6 năm năm nhâm thìn của cơ quan chính phủ về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất mức độ lao động, trợ cấp hằng tháng cùng trợ cp đi cùng với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995.

Bạn đang xem: điều chỉnh lương hưu, trợ cấp hằng tháng theo nghị định 55/2016

Thông tư này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 01 mon 9 năm 2016.

Theo đó, kiểm soát và điều chỉnh mức hưởng cụ thể đối cùng với 03 nhóm đối tượng người tiêu dùng như sau:

1. Đối với người ban đầu hưởng lương hưu, trợ cấp cho hằng tháng trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm năm ngoái đến trước ngày 01 mon 5 năm 2016

- Đối tượng: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và fan lao đụng (kể từ đầu đến chân có thời hạn tham gia bảo đảm xã hội tự nguyện, bạn nghỉ hưu trường đoản cú quỹ bảo hiểm xã hội nông dân nghệ an chuyển sang trọng theo quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng chính phủ); quân nhân, công an quần chúng. # và tín đồ làm công tác làm việc cơ yếu vẫn hưởng lương hưu hằng tháng;

Cán cỗ xã, phường, thị trấn quy định trên Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 mon 01 năm 1998 của chính phủ đang hưởng trọn lương hưu và trợ cấp cho hằng tháng.

- Điều chỉnh nút hưởng: tăng thêm 8% nút lương hưu, trợ cung cấp hằng tháng.

- Thời điểm kiểm soát và điều chỉnh tính từ bỏ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

2. Đối với người có mức lương hưu, trợ cung cấp dưới 2.000.000 đồng/tháng

- Đối tượng: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao đụng (kể cả người có thời hạn tham gia bảo hiểm xã hội từ bỏ nguyện, fan nghỉ hưu từ bỏ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân tỉnh nghệ an chuyển quý phái theo ra quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 mon 3 năm 2009 của Thủ tướng bao gồm phủ); quân nhân, công an quần chúng và fan làm công tác cơ yếu vẫn hưởng lương hưu hằng tháng;

Cán bộ xã, phường, thị xã quy định trên Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 mon 10 năm 2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 cùng Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của cơ quan chính phủ đang hưởng lương hưu với trợ cung cấp hằng tháng;

Người sẽ hưởng trợ cấp mất mức độ lao động hằng tháng theo khí cụ của pháp luật; tín đồ đang tận hưởng trợ cung cấp hằng tháng theo quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày thứ tư tháng 8 năm 2000, quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ; công nhân cao su đặc đang tận hưởng trợ cấp cho hằng tháng.

- Điều chỉnh nút hưởng: Các đối tượng nêu trên, bao gồm cả các đối tượng sau khi được điều chỉnh mức tận hưởng theo nguyên lý tại khoản 1 nêu trên, nếu bao gồm mức lương hưu, trợ cung cấp hằng tháng thấp rộng 2.000.000 đồng/tháng thì mức tận hưởng được điều chỉnh như sau:

+ Đối với người có mức lương hưu trường đoản cú 1.750.000 đồng/tháng trở xuống: mức lương hưu sau khi điều chỉnh = nút lương hưu trước điều chỉnh + 250.000 đồng/tháng.

+ Đối với người có mức lương hưu từ bên trên 1.750.000 đồng/tháng cho dưới 2.000.000 đồng/tháng: nút lương hưu sau điều chỉnh = 2.000.000 đồng/tháng.

Xem thêm: Câu 9: Ruột Khoang Nói Chung Đều Có, Đặc Điểm Chung Và Vai Trò Của Ngành Ruột Khoang

+ Đối với người có mức trợ cấp mất mức độ lao động, trợ cấp hằng mon từ 1.850.000 đồng/tháng trở xuống: nút trợ cung cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng sau kiểm soát và điều chỉnh = nút trợ cung cấp mất mức độ lao động, trợ cấp cho hằng mon trước điều chỉnh + 150.000 đồng/tháng.

+ Đối với người dân có mức trợ cấp mất mức độ lao động, trợ cấp cho hằng mon từ bên trên 1.850.000 đồng/tháng mang lại dưới 2.000.000 đồng/tháng: nút trợ cấp mất sức lao động, trợ cung cấp hằng tháng sau điều chỉnh = 2.000.000 đồng/tháng.

- Thời điểm điều chỉnh tính từ tháng 01 năm 2016 đối với những người đang hưởng trọn lương hưu, trợ cung cấp mất mức độ lao động, trợ cung cấp hằng tháng trước thời gian ngày 01 tháng 01 năm năm 2016 và tính trường đoản cú tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp cho hằng tháng đối với người bước đầu hưởng trong giai đoạn từ ngày 01 mon 01 năm 2016 đến ngày 31 mon 12 năm 2016.

3. Đối với giáo viên mầm non có nút lương hưu thấp rộng mức lương cơ sở

- Đối tượng: Giáo viên mầm non có thời gian thao tác làm việc trong cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non trước thời gian ngày 01 tháng 01 năm 1995 gồm mức lương hưu thấp rộng mức lương cơ sở.

- mức điều chỉnh: Giáo viên mần nin thiếu nhi thuộc đối tượng người tiêu dùng nêu trên có thời gian thao tác trong cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non trước thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 1995 và đang tận hưởng lương hưu trước ngày 01 mon 01 năm năm 2016 hoặc ban đầu hưởng lương hưu vào giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 mon 12 năm 2016, ví như mức lương hưu sau khi đã được điều chỉnh theo công cụ tại khoản 1 với khoản 2 nêu trên cơ mà thấp rộng 1.150.000 đồng thì được kiểm soát và điều chỉnh bằng 1.150.000 đồng/tháng vận dụng cho khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm năm nhâm thìn đến ngày 30 tháng 4 năm 2016; thấp hơn 1.210.000 đồng thì được kiểm soát và điều chỉnh bằng 1.210.000 đồng/tháng vận dụng cho khoảng thời gian từ ngày thứ nhất tháng 5 năm 2016 trở đi.

Xem thêm: Đất Sổ Hồng Là Gì ?” Sổ Hồng Và Sổ Đỏ Khác Nhau Như Thế Nào

- thời khắc điều chỉnh: từ ngày 01 mon 01 năm năm nhâm thìn đối với đối tượng người tiêu dùng đang hưởng lương hưu trước thời gian ngày 01 tháng 01 năm năm nhâm thìn và từ ngày 01 tháng 5 năm năm nhâm thìn đối với đối tượng người sử dụng đang tận hưởng lương hưu trước thời gian ngày 01 mon 5 năm 2016. Từ thời điểm tháng hưởng lương hưu đối với người ban đầu hưởng lương hưu vào giai đoạn từ thời điểm ngày 01 tháng 01 năm năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016.