ĐỊNH KHOẢN XUẤT KHO NGUYÊN VẬT LIỆU ĐỂ BÁN

     

Tài khoản 152 : nguyên liệu vật liệu

Bên Nợ : phát sinh tăng nguyên vật liệu vật liệu vì doanh nghiệp đi cài về nhập kho

Bên Có: phát sinh giảm vị doanh nghiệp xuất ra chế tạo sản phẩm, phục vụ sản xuất, bán hàng hay cai quản doanh nghiệp.

Bạn đang xem: định khoản xuất kho nguyên vật liệu để bán

Quá trình thêm vào và tiêu thụ thành quả trong doanh nghiệp thêm vào thì việc download nguyên vật liệu dùng để làm sản xuất thành phầm thường xuyên diễn ra và quá trình hạch toán đến khoản mang lại khoản giá thành này cũng khá phức tạp. Sau đây sieuthithietbido.com.vn AS xin chia sẻ với chúng ta một số nhiệm vụ định khoảnnguyên liệu, đồ gia dụng liệu( 152)

Kế toán vật liệu là việc hạch toán khoản ngân sách phát sinh trong quy trình mua nguyên thiết bị liệu cũng giống như việc xuất cần sử dụng khoản vật liệu này vào quá trình sản xuất làm việc doanh nghiệp.

Trường hợp cài đặt nguyên liệu, vật tư nhập kho

1.

Xem thêm: Mẫu Lệnh Điều Tour Du Lịch, Qui Trình Điều Hành Tour Du Lịch

mua nguyên liệu nhập kho trả tiền cho người bán bằng tiền mặt, tiền nhờ cất hộ ngân hàng, chưa trả tiền

Nợ 152 ( theo giá ghi bên trên hóa đơn)

Có 111, 112, 331

2. Mua nguyên liệu nhập kho trả tiền cho người bán bởi tiền mặt, tiền giữ hộ ngân hàng, không trả tiền mặt khác phát sinh thêm khoản thuế không trả lại

Nợ 152 ( theo giá bán trên hóa solo chưa thuế)

Có 111, 112, 331

Thuế không hoàn lại

Nợ 152 ( tiền thuế không trả lại)

Có 111,112,331

3. mua nguyên thứ liệu nhập kho trả tiền cho những người bán bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, chưa trả chi phí đồng thời có phát sinh thêm khoản giá thành vận chuyển

Nợ 152 ( theo giá ghi trên hóa 1-1 chưa thuế

Có 331, 111,112

Chi phí tổn vận chuyển

Nợ 152 ( số tiền giá thành vận chuyển)

Có 111,112,331

4 mua nguyên liệu về nhập kho mà lại doanh nghiệp không nhân được hóa đối chọi của tín đồ bán

Nợ 152 ( theo giá bán tạm tính của doanh nghiệp)

Có 111,112,331

5. Mua vật liệu nhưng vật liệu chưa về cho kho mà doanh nghiệp nhân được hóa đơn của người chào bán rồi

Nợ 151 ( theo giá chỉ ghi bên trên hóa đối kháng )

Có 111,112,331

*

Trường hợp xuất nguyên đồ vật liệu

1. xuất nguyên liệu dùng để thêm vào sản phẩm

Nợ 621

Có 152 ( theo giá bán xuất kho)

2. xuất vật liệu phục vụ sản xuất

Nợ 627

Có 152 ( theo giá xuất kho)

3. Xuất vật liệu phục vu cho việc bán hàng

Nợ 641

Có 152 ( theo giá chỉ xuất kho)

4. Xuất nguyên vật liệu giao hàng cho công tác làm việc quản lý

Nợ 642

Có 152 ( theo giá bán xuất kho )

Chú ý : giá xuất kho được tính theo các cách thức mà doanh nghiệp áp dụng. Nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, trung bình gia quyền, thực tế đích danh....

Xem thêm: Quy Tắc Xét Dấu Bảng Biến Thiên, Cách Xét Dấu Bảng Biến Thiên

Tin học sieuthithietbido.com.vn- sieuthithietbido.com.vn ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.

Bạn mong muốn học khóa huấn luyện và đào tạo kế toán doanh nghiệp thời gian ngắn (đào tạo thành nghề kế toán cho những người chưa biết về kế toán) hoặckhóa học tập kế toán thực hành thực tế trên triệu chứng từ thực tế xin sung sướng nhấp vào thương hiệu khóa học dưới để xem chi tiết: