DOANH THU XUẤT KHẨU LÀ GÌ

     

Ghi nhận lệch giá hàng xuất khẩu như vậy nào? bí quyết hạch toán như vậy nào? kế toán tài chính Lê Ánh xin hướng dẫn các bạn cách ghi nhận doanh thu hàng xuất nhập khẩu và biện pháp hạch toán. Những sự việc cần lưu ý và bí quyết Hạch toán


*

I. đối chiếu thời điểm ghi nhận lợi nhuận hàng xuất khẩu theo cách nhìn của Thuế cùng Kế toán.

Bạn đang xem: Doanh thu xuất khẩu là gì

Điều khiếu nại giao hàng

(theo Incoterms 2010)

Thời điểm ghi nhận

doanh thu theo kế toán

Thời điểm ghi nhận doanh thu theo thuế TNDN

FOB (Free On Board)

Hàng đã có được giao qua cầu thang tàu trên cảng xuất khẩu.

(Người cài chịu các phí tổn và rủi ro ngay sau thời điểm hàng được giao qua cầu thang tàu tại cảng xuất khẩu).

Ngày chứng thực hoàn tất giấy tờ thủ tục hải quan tiền trên tờ khai hải quan

  

CIF (Cost, Insurance & Freight)

Hàng đã có được giao qua cầu thang tàu tại cảng xuất khẩu.

(Thời điểm chuyển giao khủng hoảng rủi ro từ người buôn bán sang người mua là ngay sau khoản thời gian hàng được giao qua lan can tàu trên cảng xuất).

DDP (Delivered Duty Paid)

Hàng đã được giao đến địa điểm thỏa thuận tại nước nhập khẩu.

(Người phân phối có nghĩa vụ giao hàng đến địa điểm thỏa thuận tại nước nhập khẩu, bao gồm việc chịu đựng hết các phí tổn và rủi ro cho tới khi hàng đến đích, bao gồm cả các túi tiền thuế cùng khai hải quan).

CPT (Carriage Paid To)

CIP (Carriage & insurance Paid to)

Hàng đã có được giao cho những người chuyên chở.

(Rủi ro về hỏng hỏng và mất mát hàng hóa sau thời điểm hàng đã làm được giao cho tất cả những người chuyên chở sẽ được chuyển từ bỏ người bán sang fan mua).

EXW (Ex Works)

Hàng đã có giao đến vị trí do người tiêu dùng chỉ định.

Xem thêm: Game Đôrêmon Thử Tài Trí Nhớ, Trò Chơi Doremon Thử Tài Trí Nhớ

(Người phân phối có trách nhiệm đặt đơn hàng dưới quyền định đoạt của người mua tại nơi phục vụ (xưởng, đơn vị máy, đơn vị kho).

II. Cách hạch toán hàng xuất khẩu: 

1. Phương pháp hạch toán thuế xuất khẩu yêu cầu nộp: - Trường thích hợp doanh nghiệp tách ngay được thuế xuất khẩu phải nộp trên thời điểm thanh toán phát sinh, Kế toán đang phản ánh lợi nhuận không bao gồm thuế xuất khẩu: Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán) bao gồm TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ bao gồm TK 3333 - Thuế xuất nhập vào (chi huyết thuế XK). - trường hợp doanh nghiệp không bóc tách ngay được thuế xuất khẩu yêu cầu nộp, thì kế toán đề đạt doanh thu bao hàm cả thuế xuất khẩu. Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán) bao gồm TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ Định kỳ khi khẳng định số thuế xuất khẩu bắt buộc nộp: Nợ TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ tất cả TK 3333 - Thuế xuất nhập khẩu (chi máu thuế XK). - Ghi dìm giá vốn hàng xuất khẩu Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán bao gồm TK 155, 156... - lúc nộp tiền thuế xuất khẩu vào NSNN: Nợ TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (chi huyết thuế xuất khẩu)

Có các TK 111, 112,...

- Thuế xuất khẩu được hoàn hoặc được sút (nếu có):

Nợ những TK 111, 112, 3333

Có TK 711 - các khoản thu nhập khác.

2. Phương pháp hạch toán tỷ giá lợi nhuận hàng xuất khẩu:

3. Ngôi trường hợp xuất sản phẩm trước thanh toán giao dịch sau:

- Nếu KH trả tiền cùng ngày hoàn thành thủ tục hải quan:

Nợ các TK 111(1112), 112(1122)... (tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch)

Có các TK 511 (tỷ giá thực tiễn tại ngày giao dịch).

  - nếu KH trả tiền sau ngày hoàn thành giấy tờ thủ tục hải quan:

Nợ TK 131 (tỷ giá thực tiễn tại ngày giao dịch)

Có những TK 511 (tỷ giá thực tiễn tại ngày giao dịch).

4. Trường hợp nhận trước chi phí của khách hàng:


*

+/ trường hợp nhận trước toàn bộ số tiền hàng: - Khi dìm trước chi phí hàng: Nợ những TK 111 (1112), 112 (1122) (theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tế tại thời điểm nhận trước) có TK 131 - đề nghị thu của khách hàng. - khi xuất mặt hàng ghi dìm theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tế tại thời khắc nhận trước: Nợ TK 131 - đề nghị thu của người sử dụng (tỷ giá thực tế thời điểm nhận trước) tất cả TK 511 (tỷ giá thực tiễn thời điểm thừa nhận trước) VD: Ngày 08/08, kế toán tài chính Lê Ánh nhấn trước toàn bộ số tiền mặt hàng là 1.500 USD (tỷ giá chỉ là 22.000). Nhưng mang lại ngày 10/08, trung tâm Lê Ánh bắt đầu xuất khẩu hàng mang lại khách (tỷ giá bán là 22.500).

Trong trường vừa lòng này, kế toán tài chính Lê Ánh không được ghi thừa nhận lãi tỷ giá. Kế toán Lê Ánh tiến hành hạch toán như sau: Ngày 08/08 hạch toán theo tỷ giá chỉ 21.000: Nợ các TK 112: 1.500 x 22.000 (tỷ giá bán ngày hiện tại) tất cả TK 131 - 1.500 x 22.000 Ngày 10/08 hoàn thành thủ tục hải quan: Nợ TK 131 - 1.500 x 22.000 (tỷ giá ngày dấn trước là ngày 08/08) Có những TK 511: 1.500 x 22.000 +/ Trường thích hợp doanh nghiệp nhận trước 1 phần số chi phí hàng: - Khi dìm trước một trong những phần tiền hàng: Nợ những TK 112 (theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời khắc nhận trước) gồm TK 131 - bắt buộc thu của khách hàng hàng. - lúc xuất khẩu hàng cho khách, đang hạch toán như sau: Đối cùng với phần lợi nhuận tương ứng cùng với số tiền đã nhận được trước của tín đồ mua, thì ghi dìm theo tỷ giá bán giao dịch thực tế tại thời điểm nhận trước: Nợ TK 131 - đề xuất thu của chúng ta (tỷ giá thực tiễn thời điểm nhận trước)

 Có các TK 511 (tỷ giá thực tế thời điểm nhấn trước) Đối với phần doanh thu chưa chiếm được tiền, thì ghi nhấn theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời gian phát sinh: Nợ TK 131 – (theo tỷ giá bán giao dịch thực tiễn tại thời điểm phát sinh) Có những TK 511. Khi người sử dụng trả nốt số tiền còn lại: Nợ các TK 112 (1122) (tỷ giá thực tiễn tại ngày giao dịch) Nợ TK 635 - ngân sách chi tiêu tài thiết yếu (lỗ tỷ giá ân hận đoái) Có những TK 131 (tỷ giá ghi sổ kế toán).

bao gồm TK 515 - Doanh thu chuyển động tài chính (lãi tỷ giá hối đoái).

Ví dụ: Ngày 08/08, khách sản phẩm trả trước một trong những phần tiền mặt hàng là 1.000 USD cho Kế toán Lê Ánh với tổng vốn lô hàng là 1.500 USD (tỷ giá: 21.000) - Khi thừa nhận trước một trong những phần tiền hang, kế toán Lê Ánh hạch toán: Nợ các TK 1112: 1.000 X 21.000 (tỷ giá bán ngày hiện tại) bao gồm TK 131:000 X 21.000 - Ngày 10/08, kế toán Lê Ánh xuất sản phẩm cho người sử dụng (xong giấy tờ thủ tục thông quan) (tỷ giá: 22.000) kế toán tài chính Lê Ánh hạch toán như sau:

Ngày 08/08: Hạch toán doanh thu tương ứng cùng với số tiền đã nhận trước và lệch giá tương ứng cùng với số tiền chưa thu.

Xem thêm: Mẹo Học Trọng Âm Tiếng Anh, 13 Quy Tắc Đánh Trọng Âm Tiếng Anh

Bút toán 1: Hạch toán doanh thu tương ứng cùng với số tiền đã nhận được trước : Nợ TK 131 : 1.000 X 21.000 (tỷ giá bán ngày nhận trước tức là ngày 08/08) Có các TK 511 : 1.000 X 21.000 bút toán 2: Hạch toán phần lệch giá chưa chiếm được tiền: Nợ TK 131 : 500 X 22.000 = 11.000.000 (tỷ giá chỉ ngày hiện tại) Có những TK 511 : 500 X 22.000 = 11.000.000 Ngày 10/08: khách hàng trả nốt tiền còn lại là 500 USD (tỷ giá: 21.500)

Kế toán Lê Ánh Hạch toán khoản người sử dụng trả tiền và khẳng định Lỗ tỷ giá: Nợ 112 : 500 X 21.500 = 10.750.000 (tỷ giá bán ngày hiện tại) Nợ 635: (500 X 22.000) – (500 X 21.500) = 250.000 (Lỗ tỷ giá) tất cả 131 : 500 X 22.000 = 11.000.000 (tỷ giá ghi sổ kế toán)

Trên đây, kế toán Lê Ánh vừa hướng dẫn chúng ta ghi nhận lợi nhuận hàng xuất khẩu thuộc những vụ việc cần xem xét và biện pháp hạch toán.

Để hối hả thành thạo nhiệm vụ kế toán, chúng ta cũng có thể tham gia khóa huấn luyện kế toán tổng hợp thực hành tại trung chổ chính giữa Lê Ánh

Ngoài chương trình huấn luyện và đào tạo kế toán, Trung trung tâm Lê Ánh tổ chức các khóa học tập xuất nhập khẩu được giảng dạy bởi các chuyên gia số 1 trong ngành xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa đào tạo này, các bạn vui lòng đọc thêm bài viết: học tập xuất nhập khẩu ở hà nội và tphcm

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chuyên huấn luyện các khóa học tập kế toán tại TPHCM và thủ đô và làm dịch vụ kế toán tài chính thuế trọn gói tốt tuyệt nhất thị trường 

 (Được huấn luyện và giảng dạy và tiến hành bởi 100% những kế toán trưởng tự 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)