Em hãy biến đổi số 8 thành dãy bit

     

1. Nắm tắt lý thuyết

1.1. Khái niệm tin tức và dữ liệu

1.2. Đơn vị đo lượng thông tin

Đơn vị cơ phiên bản đo thông tin là bit (Binary Digital)

Bit là solo vị bé dại nhất được tàng trữ trong máy tính để trình diễn hai tâm lý 0 và 1 (0: không có điện; 1: có điện) ta còn thường điện thoại tư vấn là mã nhị phân

*

Một số đơn vị chức năng bội của Byte

*

1.3. Các dạng thông tin

Thông tin bao gồm 2 loại: số với phi số

Số: Số nguyên, số thực,… 

Phi số: Văn bản, hình ảnh, âm thành,…

Dạng văn bản: Tờ báo, cuốn sách, tấm bia,…

Dạng hình ảnh: tranh ảnh vẽ, hình ảnh chụp, phiên bản đồ, biển khơi báo,…

Dạng âm thanh: tiếng nói con người, tiếng sóng biển, giờ đàn, tiếng chim hót,… 

1.4. Mã hóa thông tin trong trang bị tính

Để máy tính xử lí được, thông tin rất cần phải được đổi khác thành hàng bit (biểu diễn bằng các số 0, 1). Cách đổi khác như gắng được gọi là mã hoá thông tin

Ví dụ:

*

Để mã hoá thông tin dạng văn bản ta dùng cỗ mã ASCII nhằm mã hoá các ký tự. Mã ASCII những ký tự đặt số từ: 0 mang đến 255

Bộ mã Unicode: hoàn toàn có thể mã hóa 65536 =216 ký tự, rất có thể mã hóa tất cả các bảng chữ cái trên vắt giới

1.5. Biểu diễn tin tức trong vật dụng tính

 a. Tin tức loại số

Hệ đếm:

Hệ thập phân: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Hệ nhị phân: 0, 1

Hệ cơ số mười sáu (hexa): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Biểu diễn số trong những hệ đếm:

(N = a_n 10^n + a_n-1 10^n-1 + …+ a_1 10^1 + a_0 10^0 + a_-1 10^-1 +…+ a_-m 10^-m)

(0 leq a_i leq 9)

(N = a_n 2^n + a_n-1 2^n-1 + …+ a_1 2^1 + a_0 2^0 + a_-1 2^-1 +…+ a_-m 2^-m )

(a_i = 0, 1 )

(N = a_n 16^n + a_n-1 16^n-1 + …+ a_1 16^1 + a_016^0 + a_-1 16 ^-1 +…+ a_-m 16^-m)

(0 leq a_i leq15)

Với quy ước: A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15

Chuyển đổi giữa các hệ đếm:

Đổi số vào hệ cơ số 10 sang trọng hệ cơ số 2 cùng hệ cơ số 16

*

Biểu diễn số trong sản phẩm công nghệ tính:

( 7_(10) = 111_(2))

*

*

 b. Thông tin loại phi số

Biểu diễn văn bản:

Mã hoá tin tức dạng văn bản thông qua câu hỏi mã hóa từng kí tự cùng thường sử dụng:

Bộ mã ASCII: sử dụng 8 bit để mã hoá kí tự, mã hoá được 256 = 28 kí tự

Bộ mã Unicode: sử dụng 16 bit nhằm mã hóa kí tự, mã hoá được 65536 = 216 kí tự

Trong bảng mã ASCII từng kí trường đoản cú được biểu diễn bằng 1 byte

Các dạng khác: Hình ảnh, âm thanh cũng đề xuất mã hoá thành các dãy bit

*Nguyên lí mã hóa nhị phân:


Thông tin có khá nhiều dạng không giống nhau như số, văn bản, hình ảnh, âm thanh,… Khi đưa vào trang bị tính, bọn chúng đều đổi khác thành dạng thông thường – dãy bit. Dãy bit sẽ là mã nhị phân của tin tức mà nó biểu diễn. 

2. Bài bác tập minh họa

Câu 1: Hãy nêu khái niệm về tin tức và dữ liệu, mang đến ví dụ minh họa?

Hướng dẫn giải:

Câu 2: Một quyển sách A tất cả 200 trang (có hình ảnh) nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 5MB. Hỏi một đĩa cứng 40GB thì có thể chứa từng nào cuốn sách có dung lượng thông tin dao động như cuốn sách A?

Hướng dẫn giải:

Vậy: X=(200*40 *1024)/5 =1.638.400

=> 40 GB rất có thể lưu trữ được 1.638.400/200 =8.192 cuốn sách

Câu 3: Hãy liệt kê các loại thông tin?

Hướng dẫn giải:

Thông tin được phân làm cho 2 loại:

Thông tin một số loại số: Số nguyên, số thực…

Thông tin một số loại phi số:

Dạng văn bản: Sách, báo, tạp chí…

Dạng hình ảnh: Tranh, bạn dạng đồ…

Dạng âm thanh: tiếng nói nhỏ người, tiếng đàn…

Câu 4: Hệ đếm cơ số 2, cơ số 16 với cơ số 10 sử dụng các ký hiệu nào? đến ví dụ.

Bạn đang xem: Em hãy biến đổi số 8 thành dãy bit

Hướng dẫn giải:

Hệ thập phân (hệ cơ số 10): Sử dụng tập ký kết hiệu gồm 10 chữ số trường đoản cú 0 – 9. Ví dụ: 536,4=5*102+3*101+6*100+4*10-1

Hệ nhị phân (hệ cơ số 2): Chỉ cần sử dụng 02 ký hiệu là 0 và 1. Ví dụ: 010001=0*25+1*24+0*23+0*22+ 0*21+1*20 (= 17 sinh sống hệ cơ số 10)

Hệ Hecxa (hệ cơ số 16): Sử dụng những ký hiệu từ bỏ 0-9 và những ký tự tự A-F. Ví dụ: 1BE=1*162+11*161+14*160 (=446 làm việc hệ cơ số 10)

Câu 5: Hãy nêu nguyên lý mã hóa nhị phân?

Hướng dẫn giải:

Thông tin có tương đối nhiều dạng không giống nhau như số, văn bản, âm thanh… khi đưa vào trang bị tính, chúng chuyển đổi thành dạng tầm thường – dãy bit. Hàng bit đó là mã nhị phân của tin tức mà nó biểu diễn.

Xem thêm: Nội Dung Nào Dưới Đây Không Phản Ánh Đúng Yêu Cầu Khi Lợi Dụng Địa Hình Địa Vật

3. Luyện tập

3.1. Bài xích tập tự luận

Câu 1: Hãy nêu những dạng thông tin.Mỗi dạng thông tin lấy một ví dụ.

Xem thêm: Nước Mắt Lưng Tròng Lucky Thuật Lại, Top 10 Con Là Một Con Hải Âu 2022

Câu 2: Hệ đếm cơ số 16 sử dụng những kí hiệu nào?

Câu 3: Hãy nêu cách màn trình diễn số nguyê,số thực trong sản phẩm công nghệ tính.

3.2. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1: Chọn tuyên bố đúng trong các câu sau:

A. Một byte gồm 8 bits

B. RAM là bộ nhớ ngoài

C. Dữ liệu là thông tin

D. Đĩa mềm là bộ lưu trữ trong

Câu 2: Chọn câu đúng tron các câu sau:

A. 1MB = 1024KB

B. 1B = 1024 Bit

C. 1KB = 1024MB

D. 1Bit= 1024B

Câu 3: Thông tin là gì?

A. Các văn bản và số liệu

B. Hiểu biết của con người về một thực thể, sự vật, khái niệm, hiện tượng kỳ lạ nào đó 

C. Văn bản, Hình ảnh, âm thanh

D. Hình ảnh, âm thanh

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là cân xứng nhất về định nghĩa bit?

A. Đơn vị đo cân nặng kiến thức

B. Chính chữ số 1

C. Đơn vị đo lượng thông tin

D. Một số có một chữ số 

Câu 5: Chọn câu đúng trong các câu dưới đây:

A. Dữ liệu là tin tức đã được gửi vào trong sản phẩm tính

B. CPU là vùng nhớ vào vai trò trung gian giữa bộ nhớ và những thanh ghi

C. Đĩa cứng là bộ nhớ trong

D. 8 bytes = 1 bit

Câu 6: Đơn vị đo lượng thông tin cơ sở là:

A. Byte

B. Bit

C. GB

D. GHz

Câu 7: Mã hoá thông tin là quá trình:

A. Đưa tin tức vào thiết bị tính

B. Chuyển tin tức về bit nhị phân

C. Nhận dạng thông tin

D. Chuyển hàng hệ nhị phân về hệ đếm khác

Câu 8: Tại sao nên mã hoá thông tin?

A. Để đổi khác lượng thông tin

B. Làm cho thông tin tương xứng với dữ liệu trong máy

C. Để chuyển tin tức về dạng câu lệnh của ngữ điệu máy

D. Tất cả số đông đúng

Câu 9: 1 byte rất có thể biểu diễn ở từng nào trạng thái không giống nhau:

A. 8

B. 255

C. 256

D. 65536

Câu 10: Thông tin khi đưa vào đồ vật tính, chúng gần như được biến đổi thành dạng bình thường đó là:

A. Hình ảnh

B. Văn bản

C. Dãy bit

D. Âm thanh 

4. Kết luận

Qua tiết học bài Thông tin cùng dữ liệu các em cần nắm được các vấn đề trọng tâm về:

Thông tin, dữ liệu, đơn vị chức năng đo thông tin, các dạng thông tin cơ bản

Cách biểu diễn thông tin trong thiết bị tính, những hệ đếm hay sử dụng trong tin học

Thông tin có tương đối nhiều dạng khác nhau như số, văn bản, hình ảnh, âm thanh… khi chuyển vào laptop chúng các được biến hóa thành dạng chung: dãy bit. Hàng bit chính là mã nhị phân của thông tin mà nó biểu diễn


Chuyên mục

Chuyên mụcChọn chuyên mục Giải công dân 6(12) Giải technology 6(19) Giải khoa học tự nhiên 6(40) Giải lịch sử và Địa lí 6(46) Giải Mĩ thuật 6(15) Giải SBT ngữ văn 6(42) Giải SBT Toán 6(50) Giải tiếng Anh 6(36) Giải tin học 6(29) Giải toán 6 tập 1(27) Giải toán 6 tập 2(22) Giải trải nghiệm hướng nghiệp 6(15) Giải VBT Toán 2(98) soạn văn 6 tập 1(30) biên soạn văn 6 tập 2(36) giờ đồng hồ Việt Lớp 1(66) Giải công dân 6(14) Giải công nghệ 6(13) Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 6(45) Giải lịch sử dân tộc và Địa lí 6(33) Giải Mĩ thuật 6(18) Giải SBT Ngữ văn 6(50) Giải SBT Toán 6(56) Giải giờ Anh 6(80) Giải toán 6 tập 1(30) Giải toán 6 tập 2(28) Giải đề xuất hướng nghiệp 6(9) Giải VBT Toán 2(87) soạn văn 6 tập 1(37) biên soạn văn 6 tập 2(37) Giải công dân 6(12) Giải công nghệ 6(16) Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 6(13) Giải lịch sử dân tộc và Địa lí 6(53) Giải Mĩ thuật 6(16) Giải SBT Ngữ văn 6(38) Giải SBT Toán 6(52) Giải giờ Anh 6(87) Giải tin học tập 6(16) Giải toán 6 tập 1(35) Giải toán 6 tập 2(31) Giải trải đời hướng nghiệp 6(35) Giải VBT Toán 2(72) biên soạn văn 6 tập 1(33) biên soạn văn 6 tập 2(30)Bài học tập Địa lý 10(43)Bài học tập Địa lý 11(29)Bài học tập Địa lý 12(44)Bài học tập Địa lý 7(61)Bài học tập Địa lý 8(43)Bài học tập Địa lý 9(44)Bài học GDCD 10(16)Bài học GDCD 11(15)Bài học GDCD 12(10)Bài học tập GDCD 7(18)Bài học GDCD 8(21)Bài học tập GDCD 9(18)Bài học tập Hóa 10(39)Bài học tập Hóa 11(47)Bài học tập Hóa 12(45)Bài học tập Hóa 8(43)Bài học Hóa 9(56)Bài học lịch sử 10(40)Bài học lịch sử 11(25)Bài học lịch sử vẻ vang 12(27)Bài học lịch sử vẻ vang 7(29)Bài học lịch sử vẻ vang 8(31)Bài học lịch sử 9(34)Bài học tập Ngữ Văn 10(81)Bài học tập Ngữ Văn 11(85)Bài học Ngữ Văn 12(69)Bài học tập Ngữ Văn 7(101)Bài học tập Ngữ Văn 8(101)Bài học Ngữ văn 9(110)Bài học sinh 10(33)Bài học viên 11(48)Bài học sinh 12(47)Bài học viên 7(61)Bài học sinh 8(64)Bài học sinh 9(63)Bài học Tiếng Việt lớp 5(258)Bài học Tin học 10(33)Bài học Tin học 11(27)Bài học tập Tin học 12(24)Bài học tập Tin học tập 7(23)Bài học Tin học tập 8(20)Bài học tập Tin học tập 9(26)Bài học Toán 10(38)Bài học tập Toán 11(44)Bài học Toán 12(62)Bài học tập Toán 6(67)Bài học tập Toán 7(54)Bài học Toán 8(75)Bài học tập Toán 9(61)Bài học Toán lớp 1(61)Bài học Toán lớp 2(92)Bài học Toán lớp 3(75)Bài học Toán lớp 4(63)Bài học Toán lớp 5(57)Bài học đồ vật lý 10(40)Bài học đồ dùng lý 11(33)Bài học đồ vật lý 12(41)Bài học đồ gia dụng lý 7(30)Bài học đồ dùng lý 8(29)Bài học trang bị lý 9(62)CNTT(6)Cơ sở văn hóa truyền thống Việt Nam(30)Đề thi & Kiểm tra Lớp 10(269)Đề thi & Kiểm tra Lớp 11(182)Đề thi và Kiểm tra Lớp 12(1.263)Đề thi và Kiểm tra Lớp 6(334)Đề thi và Kiểm tra Lớp 7(477)Đề thi và Kiểm tra Lớp 8(202)Đề thi & Kiểm tra Lớp 9(357)Đề thi tiểu học(155)Điện thoại iPhone(16)Đồng hồ nước iWatch(11)Family và Friends 1(62)Family và Friends 2(80)Family và Friends 3(80)Family và Friends 4(84)Family & Friends 5(76)Giải cánh diều Đạo đức 2(13)Giải cánh diều chuyển động trải nghiệm 2(35)Giải cánh diều tiếng Anh 2(2)Giải cánh diều tiếng Việt 2 tập 1(18)Giải cánh diều giờ đồng hồ Việt 2 tập 2(18)Giải cánh diều toán 2 tâp 1(42)Giải cánh diều toán 2 tâp 2(34)Giải cánh diều tự nhiên và làng mạc hội 2(26)Giải chân trời trí tuệ sáng tạo Đạo đức 2(15)Giải chân trời sáng sủa tạo hoạt động trải nghiệm 2(9)Giải chân trời trí tuệ sáng tạo Tiếng Việt 2 tập 1(27)Giải chân trời sáng tạo Tiếng Việt 2 tập 2(36)Giải chân trời sáng chế toán 2 tâp 1(43)Giải chân trời sáng tạo toán 2 tâp 2(34)Giải chân trời sáng tạo Tự nhiên cùng xã hội 2(29)Giải kết nối Đạo đức 2(15)Giải liên kết Tiếng Việt 2 tập 1(31)Giải liên kết Tiếng Việt 2 tập 2(30)Giải liên kết toán 2 tâp 1(32)Giải liên kết toán 2 tâp 2(35)Giải kết nối tự nhiên và thoải mái và làng hội 2(31)Giải SBT Hóa 12(40)Giải SBT Sinh 12(44)Giải SBT Toán 12(26)Giải SBT đồ vật lý 12(44)Giải SGK Địa lí 12(35)Giải SGK Hóa 10(33)Giải SGK Hóa 11(41)Giải SGK Hóa 12(40)Giải SGK Hóa 12 Nâng cao(49)Giải SGK Hóa 8(37)Giải SGK Hóa 9(49)Giải SGK lịch sử vẻ vang 12(27)Giải SGK Lý 10(37)Giải SGK Lý 11(30)Giải SGK Lý 12 Nâng cao(53)Giải SGK Sinh 10(27)Giải SGK Sinh 11(38)Giải SGK Sinh 12(45)Giải SGK Sinh 12 Nâng cao(58)Giải SGK Sinh 7(49)Giải SGK Sinh 8(58)Giải SGK Sinh 9(49)Giải SGK giờ Anh 10 mới(96)Giải SGK giờ đồng hồ Anh 11 mới(85)Giải SGK tiếng Anh 12 mới(98)Giải SGK tiếng Anh 5 mới(67)Giải SGK giờ Anh 6 mới(52)Giải SGK giờ Anh 7 mới(98)Giải SGK tiếng Anh 8 mới(104)Giải SGK giờ Anh 9 mới(104)Giải SGK giờ Anh lớp 3(68)Giải SGK giờ đồng hồ Anh lớp 4(68)Giải SGK Tin học 12(12)Giải SGK Toán 1 – Cánh Diều(69)Giải SGK Toán 1 – cải tiến và phát triển năng lực(68)Giải SGK Toán 10(36)Giải SGK Toán 11(41)Giải SGK Toán 12(33)Giải SGK Toán 3(77)Giải SGK Toán 4(123)Giải SGK Toán 5(126)Giải SGK Toán 7(61)Giải SGK Toán 8(74)Giải SGK Toán 9(54)Giải SGK vật lý 12(39)Giải SGK đồ dùng lý 7(30)Giải SGK đồ gia dụng lý 8(28)Giải SGK vật lý 9(57)Giải Tập phiên bản đồ Địa lí 12(42)Giải VBT Toán 3(169)Giải VBT Toán 4(142)Giải VBT Toán 5(111)Giáo dục(178)Google tài liệu(37)Hệ quản lý và điều hành iOS(18)Học Blog(6)Học giờ Anh(105)Hướng dẫn cài đặt phần mềm(31)Lập trình C#(52)Lập trình C++(71)Lập trình HTML và CSS(83)Lập trình Java(110)Lập trình Javascript(43)Lập trình PHP(59)Lập trình Python(47)Lịch sử văn minh gắng Giới(35)Liên quân Mobile(12)Logic học(41)Lý thuyết tài chủ yếu tiền tệ(46)Lý thuyết phần trăm thống kê(48)Marketing căn bản(54)Máy tính bảng iPad(10)Món nạp năng lượng chính(101)Nghe Nhạc(1)Nghị luận văn học tập lớp 10(67)Nghị luận văn học lớp 11(96)Nghị luận văn học lớp 12(92)Nghị luận văn học tập lớp 7(36)Nghị luận văn học tập lớp 8(50)Nghị luận văn học tập lớp 9(131)Nghị luận xã hội lớp 10(11)Nghị luận xóm hội lớp 11(12)Nghị luận xã hội lớp 12(42)Nghị luận buôn bản hội lớp 7(19)Nghị luận thôn hội lớp 8(2)Nghị luận làng mạc hội lớp 9(15)Nguyên lý Kế toán(54)Pháp điều khoản đại cương(45)Quản trị học(49)Sách Giáo Khoa(351)SGK GTPT 2018(191)Tâm lý học(40)Thủ thuật AI (Illustrator)(3)Thủ thuật AutoCAD(35)Thủ thuật smartphone Oppo(9)Thủ thuật điện thoại cảm ứng Samsu…(12)Thủ thuật điện thoại cảm ứng thông minh Xiaomi(10)Thủ thuật Excel(59)Thủ thuật Microsoft Word(11)Thủ thuật Photoshop(16)Thủ thuật Powerpoint(26)Thủ thuật Sketchup(11)Thủ thuật Workplace(4)Thủ thuật Zalo(6)Thủ thuật Zoom(6)Tiếng Anh lớp 1 Macmillan(24)Tiếng Anh lớp 2 Macmillan(23)Tiếng Việt lớp 5 sách VNEN(105)Tin học đại cương(43)Toán cao cấp(28)Triết học(49)Tư liệu học tập Tiểu học(1.040)Tư liệu giờ đồng hồ Anh Lớp 6(24)Tư liệu giờ Anh tiểu học(24)Từ vựng giờ đồng hồ Anh theo công ty đề(43)Văn mẫu lớp 6(305)Văn biểu đạt lớp 7(8)Văn thuyết minh lớp 8(35)Văn thuyết minh lớp 9(15)Văn tự sự lớp 6(30)Văn trường đoản cú sự lớp 7(4)Văn từ sự lớp 8(9)Xã hội học tập đại cương(30)