Giá Trị Sử Dụng Thẻ Bảo Hiểm Y Tế

     

Thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Xác định giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của Pháp luật như thế nào, làm sao để biết thẻ BHYT còn giá trị sử dụng.

Bạn đang xem: Giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

*

Xác định giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của Pháp luật.

1. Thẻ BHYT phản ánh thông tin gì

Thông tin cá nhân của người tham BHYT gồm: Họ và tên; giới tính; ngày tháng năm sinh; địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc.

Mức hưởng BHYT của người tham gia theo quy định

Thời điểm thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.

Thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục

Ảnh của người tham bảo hiểm y tế (trừ trẻ em dưới 6 tuổi)

Như vậy đối với mỗi thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội phát hành sẽ phải phản ánh được 6 thông tin, trong đó có thông tin về giá trị sử dụng của thẻ BHYT.

2. Xác định giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế

Khi được cấp thẻ BHYT người tham gia cần xác định được thời hạn của thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng và thời hạn thẻ BHYT hết giá trị sử dụng.

2.1 Xác định thời hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng

Căn cứ theo quy định tại Điều 13, Nghị Định 146/2018/NĐ-CP về việc xác định thời hạn của thẻ BHYT như sau:

(1) Đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp

=> Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ tháng đầu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền.

(2) Đối với trẻ em dưới 6 tuổi

Trường hợp trẻ em sinh trước ngày 30/9: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi;

Trường hợp trẻ sinh sau ngày 30/9: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

(3) Đối với người thuộc diện hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội.

=> Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày được hưởng trợ cấp xã hội tại quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

(4) Đối với đối tượng đặc biệt được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT gồm:

Thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn;

Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác;

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

=> Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày được xác định tại quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem thêm: Cách Tính Thứ Của Ngày Trong Tuần Với Hàm Lấy Thứ Ngày Trong Excel

(5) Đối với đối tượng được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc họ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ

=> Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày được xác định tại Quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(6) Đối với đối tượng đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến ghép mô tạng.

=> Thẻ BHYT có giá trị sử dụng ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể.

(7) Đối với đối tượng là học sinh, sinh viên

=> Thẻ bảo hiểm y tế được cấp hằng năm cho học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó:

Đối với học sinh lớp 1: Giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01/10 năm đầu tiên của cấp tiểu học;

Đối với học sinh lớp 12: Thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm đó.


*

Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm đó đối với trường hợp là học sinh học lớp 12.

Thẻ BHYT được cấp hằng năm cho học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó:

Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng;

Đối với học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

(8) Đối với đối tượng khác

=> Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày người tham gia nộp tiền đóng bảo hiểm y tế.

Lưu ý:

Trường hợp đối tượng tham gia BHYT gồm:

Đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình

Đối tượng tham gia BHYT do người sử dụng lao động đóng

Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Thì xác định giá trị sử dụng của thẻ BHYT như sau:

Tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 03 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày người tham gia nộp tiền đóng BHYT.

2.2 Xác định thời hạn thẻ BHYT hết giá trị sử dụng

Các xác định giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong trường hợp xác định thời hạn thẻ BHYT hết giá trị sử dụng.


*

Tra cứu giá trị sử dụng của thẻ BHYT thông qua cổng thông tin địa tử của cơ quan BHXH Việt Nam.

Căn cứ theo Khoản 9, Điều 13, Nghị Định 146/2018/NĐ-CP quy định:

“Giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế quy định tại Điều này tương ứng số tiền đóng bảo hiểm y tế theo quy định, trừ đối tượng là trẻ em dưới 6 tuổi.”

Như vậy trừ trường hợp đối tượng là trẻ em dưới 6 tuổi thì giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế được tính theo thời hạn đóng BHYT. Người tham gia đóng BHYT đến tháng nào thì giá trị của thẻ BHYT sẽ được tính đến tháng đó.

Xem thêm: Top 6 Cách Tra Cứu Mã Số Thuế Tncn, Tra Cứu Thông Tin Người Nộp Thuế

Người lao động có tra cứu thời hạn thẻ BHYT hết giá trị sử dụng thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan BHXH Việt Nam hoặc thông qua ứng dụng VssID.