GIẢI BÀI TẬP TOÁN 8 SBT TẬP 1 ĐẠI SỐ

     
Giải SBT Toán lớp 8 trang 23, 24 tập 1 bài 1: Phân thức đại số đầy đủ cung ứng các em học sinh củng cố kiến thức và kỹ năng và gọi rõ cách thức giải những dạng bài xích tập trong sách bài bác tập

Giải sách bài tập Toán 8 trang 23, 24 tập 1 bài xích 1: Phân thức đại số được giải đáp chi huyết và ví dụ nhất, giúp cho các bạn học sinh hoàn toàn có thể tham khảo và sẵn sàng tốt tốt nhất cho bài học sắp tới đây nhé.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 8 sbt tập 1 đại số

Giải bài xích 1 trang 23 Toán lớp 8 SBT tập 1

Dùng tư tưởng hai phân thức bởi nhau chứng minh các đẳng thức sau:

Lời giải:

a. Ta có: x2y3.35xy = 35x3y4

5.7x3y4 = 35x3y4

Suy ra: x2y3.35xy = 5.7x3y4

Vậy

b. Ta có: x2(x + 2)(x + 2) = x2(x + 2)2

x(x + 2)2.x = x2(x + 2)2

Suy ra: x2(x + 2)(x + 2) = x(x + 2)2.x

Vậy

c) Ta có:

(3 – x). (9 - x2) = (3 – x).( 3 - x).(3 + x)= (3 – x)2(3 + x) (1)

Và ( 3 + x).( x2 – 6x + 9) = (3 + x).(x - 3)2 = (3 + x). (3 - x)2) (2)

( bởi (x - 3) = -(3 - x) phải (x - 3)2 = <- (3 - x)>2 = (3- x)2)

Từ (1) cùng (2) suy ra: (3 - x).(9 - x2) = (3 + x).(x2 – 6x + 9)

Do đó: 

d. Ta có: (x3 – 4x).5 = 5x3 – 20x

(10 – 5x)(- x2 – 2x) = - 10x2 – 20x + 5x3 + 10x2 = 5x3 – 20x

Suy ra: (x3 – 4x).5 = (10 – 5x)(- x2 – 2x)

Vậy

Giải bài xích 2 trang 24 SBT lớp 8 Toán tập 1

Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau, hãy tìm nhiều thức A trong những đẳng thức sau:

Lời giải:

a. ⇒ A(4x2 – 1) = (2x – 1).(6x2 + 3x)

⇒ A(2x – 1)(2x + 1) = (2x – 1).3x(2x + 1) ⇒ A = 3x

Vậy 

b.  ⇒ (4x2 – 3x – 7)(2x + 3) = A(4x – 7)

⇒ (4x2 + 4x – 7x – 7)(2x + 3) = A(4x – 7)

⇒ <4x(x + 1) – 7(x + 1)>(2x+ 3) = A(4x - 7)

⇒ (x + 1)(4x – 7)(2x + 3) = A(4x – 7)

⇒ A = (x + 1)(2x + 3) = 2x2 + 3x + 2x + 3 = 2x2 + 5x + 3

Vậy 

c.  ⇒ (4x2 – 7x + 3).(x2 + 2x + 1) = A.(x2 – 1)

⇒ (4x2 – 4x – 3x + 3).(x + 1)2 = A.(x + 1)(x – 1)

⇒ <4x(x – 1) – 3(x – 1)>.(x + 1)2 = A.(x + 1)(x – 1)

⇒ (x – 1)(4x – 3)(x + 1)2 = A(x + 1)(x – 1)

⇒ A = (4x – 3)(x + 1) = 4x2 + 4x – 3x – 3 = 4x2 + x – 3

Vậy 

d.  ⇒ (x2 – 2x).A = (2x2 – 3x – 2)(x2 + 2x)

⇒ x(x – 2).A = (2x2 – 4x + x – 2).x(x + 2)

⇒ x(x – 2).A = <2x(x – 2) + (x – 2)>.x(x + 2)

⇒ x(x – 2).A = (x – 2)(2x + 1).x.(x + 2)

⇒ A = (2x + 1)(x + 2) = 2x2 + 4x + x + 2 = 2x2 + 5x + 2

Vậy 

Giải bài bác 3 trang 24 SBT Toán lớp 8 tập 1

Bạn Lan viết những đẳng thức tiếp sau đây và đố chúng ta trong team học tập tìm kiếm ra nơi sai. Em hãy tìm với sửa vị trí sai mang đến đúng.

Lời giải:

a. (5x + 3)(x2 – 4) = 5x3 – 20x + 3x2 – 12 (1)

(x – 2)(5x2 + 13x + 6) = 5x3 + 13x2 + 6x – 10x2 – 26x – 12

= 5x3 – 20x + 3x2 – 12 (2)

Từ (1) với (2) suy ra: ( 5x+ 3). ( x2 – 4) = ( x- 2).(5x2 + 13x + 6).

Vậy đẳng thức đúng.

Xem thêm: Tổng Hợp Kiến Thức Hoá 9 - Kiến Thức Trọng Tâm Hóa Lớp 8 Và 9

b. (x + 1)(x2 + 6x + 9) = x3 + 6x2 + 9x + x2 + 6x + 9 = x3 + 7x2 + 15x + 9

(x + 3)(x2 + 3) = x3 + 3x + 3x2 + 9

Ta có: (x + 1)(x2 + 6x + 9) ≠ (x + 3)(x2 + 3)

Vậy đẳng thức sai.

c. (x2 – 2)(x + 1) = x3 + x2 – 2x – 2

(x2 – 1)(x + 2) = x3 + 2x2 – x – 2

Ta có: (x2 – 2)(x + 1) ≠ (x2 – 1)(x + 2)

Vậy đẳng thức sai.

d. (2x2 – 5x + 3)(x2 + 5x + 4)

= 2x4 + 10x3 + 8x2 – 5x3 – 25x2 – 20x + 3x2 + 15x + 12

= 2x4 + 5x3 – 14x2 – 5x + 12

(x2 + 3x – 4)(2x2 – x – 3)

= 2x4 – x3 – 3x2 + 6x3 – 3x2 – 9x – 8x2 + 4x + 12

= 2x4 + 5x3 – 14x2 – 5x + 12

Ta có: (2x2 – 5x + 3)(x2 + 5x + 4) = (x2 + 3x – 4)(2x2 – x – 3)

Vậy đẳng thức đúng.

Xem thêm: Cước Phí Hành Lý Ký Gửi Của Vietjet Air Mới Nhất, Quy Định Hành Lý

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ sau đây để download Giải sách bài xích tập Toán lớp 8 tập 1 trang 23, 24 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.