Giải Bài Tập Toán Lớp 9

     

Một số hệ thức về cạnh với góc vào tam giác vuông: Giải bài 26,27 trang 88, bài 28,29,30 ,31,32 trang 89 SGK Toán 9 tập 1 bao gồm cả phần Luyện tập.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 9

Bài 26. Các tia nắng khía cạnh trời chế tạo với mặt khu đất một góc xáp xỉ bởi 34°và bóng của một tháp trên mặt đất nhiều năm 86m (H.30). Tính chiều cao của tháp (làm tròn mang đến mét)

hình 30

Ta có tan A = BC/AC ⇒ BC = tan34° .AC ⇒ tan34° .86 ≈ 58(m)

Chiều cao của tháp là 58 m

Bài 27. Giải ΔABC vuông tại A, biết rằng:

a) b = 10cm; ∠C = 30°b) c = 10cm; ∠C = 45°c) a = 20cm; ∠B = 35°d) c = 21cm; b = 18cm

Giải: a) (H.a)

*
hình α

∠B = 90° – 30° = 60°AB = AC .tgC = 10. Tg30° ≈ 5,774(cm)

b) (H.b)

*
hình b

∠B = 90° – 45° = 45°

⇒AC = AB = 10cm

c) (H.c)

*
hình c

∠C = 90° – 35° = 55°AB = BC .cosB = 20 . Cos35° ≈ 16,383 (cm)AC = BC .sinB = 20 . Sin35° ≈ 11,472 (cm)

d) (H.d)

*
hình d


Quảng cáo


Tính BC

Kết trái này đúng đắn hơn vì khi tính toán, ta cần sử dụng ngay những số liệu đã mang đến mà ko dùng công dụng trung gian.

Bài 28. Một cột đèn cao 7m tất cả bóng trên mặt đất lâu năm 4m. Hãy tính góc (làm tròn đến phút) mà tia sáng mặt trời tạo với mặt khu đất (∠α vào hình 31).

Gọi góc tạo vì tia sáng khía cạnh trời cùng mặt khu đất là α ta có:

bấm máy vi tính ta tính được ∠α = 60°15′

Bài 29 trang 89 Toán 9 tập 1. Một khúc sông sộng khoảng tầm 250m. Một mẫu thuyền chèo qua sông bị dòng nước đẩy xiên yêu cầu phải chèo khoảng chừng 320m mới sang được bờ mặt kia. Hỏi dòng nước đã đẩy dòng đò lệch đi một góc bằng bao nhiêu độ? (∠α trong hình 32).

Hình 32

 

Vậy dòng nước đã đẩy loại đò lệch đi một góc bằng 38°37′ độ

Bài 30. Cho ΔABC, trong đó BC=11cm, ∠ABC = 38°, ∠ACB = 30° Gọi điểm N là chân của mặt đường vuông góc kẻ từ bỏ A mang đến cạnh BC. Hãy tính:

a) Đoạn thẳng AN;


Quảng cáo


b) Cạnh AC.

Gợi ý: Kẻ BK ⊥ với AC.

Xem thêm: Viết Mở Bài Cảnh Ngày Hè Của Nguyễn Trãi, Phân Tích Bài Thơ Cảnh Ngày Hè Của Nguyễn Trãi

Giải: a) Kẻ BK ⊥ AC

*

Ta được: ∠KBC = 60º và ∠KBA = 60º – 38º = 22º

Xét ΔKBC vuông tại K có:

BK = BC . SinC = 11. Sin30º = 5,5 (cm)

Xét ΔKBA vuông tại K có:

Xét ΔABN vuông tại N có:

AN = AB .sin38º ≈ 5,932 . Sin38º ≈ 3,652 (cm)

b) Xét ΔANC vuông tại N có

Bài 31. Trong hình 33

*

AC = 8cm, AD = 9,6cm, ∠ABC = 90°, ∠ACD = 74°Hãy tính:a) ABb) ∠ADC

*

a) Xét ΔABC vuông trên B có:

AB = AC .sinC = 8 .sin54° ≈ 6,472 (cm)

b) Vẽ CD. Xét ΔACH có:

AH = AC . SinC = 8 .sin74° ≈ 7,690 (cm)

Xét ΔAHD vuông trên H có: 

Nhận xét: Để tính được số đo của ∠D, ta đang vẽ AH ⊥ CD. Mục đích của vấn đề vẽ đường phụ này là để tạo thành tam giác vuông biết độ lâu năm hai cạnh và bao gồm ∠D là 1 trong những góc nhọn của nó. Từ đó tính được một tỉ số lượng giác của ∠D rồi suy ra số đo của ∠D.

Bài 32. Một phi thuyền với gia tốc 2km/h vượt sang 1 khúc sông nước chảy mạnh bạo mất 5 phút. Biết rằng đường đi của chiến thuyền tạo cùng với bờ một góc 70o. Từ đó đã hoàn toàn có thể tính được chiều rộng lớn của khúc sông chưa? Nếu rất có thể hãy tính kết quả (làm tròn mang đến mét)

Hướng dẫn:

*

Kí hiệu như hình vẽ, trong đó:

AB là chiều rộng lớn của khúc sông (cũng đó là đường đi của thuyền khi không gồm nước chảy).

AC là phần đường đi của loại thuyền (do nước chảy phải thuyền bị lệch).

Theo giả thiết thuyền qua sông mất 5 phút với tốc độ 2km/h ( ≈ 33 m/phút), cho nên AC ≈ 33.5 = 165 (m).

Xem thêm: Côn Trùng Có Mấy Kiểu Biến Thái Ở Côn Trùng Có Mấy Kiểu Biến Thái?

Vậy trong tam giác vuông ABC vẫn biết góc C = 70o, AC ≈ 165m nên hoàn toàn có thể tính được chiều rộng của loại sông.