Giải bài tập toán lớp 3 bài 140

     

Câu hỏi: Để ốp thêm một mảng tường (như hình vẽ) người ta dùng hết 8 viên gạch men, mỗi viên gạch là hình vuông cạnh là 10cm. Hỏi mảng tường được ốp thêm có diện tích là bao nhiêu xăng- ti-mét vuông?
Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 3 bài 140

*Xem thêm: Anh Đến Với Em Vào Một Ngày Trời Đầy Nắng, Phượng Buồn Lyrics By Đàm Vĩnh Hưng & Cẩm Ly

Đáp án:

Diện tích một viên gạch men là:

10 x 10 = 100 (cm2)

Diện tích mảng tường đó là:

100 x 8 = 800 (cm2)

Đáp số: 800cm2.

Bài trước:
Bài 139: Diện tích hình vuông - trang 65 VBT Toán 3 Tập 2Bài tiếp: Bài 141: Phép cộng những số trong phạm vi 100 000 - trang 67 VBT Toán 3 Tập 2


Xem thêm: Cách Tìm Tập Xác Định Của Hàm Số Toán 10, Cách Tìm Tập Xác Định Của Hàm Số Hay, Chi Tiết

Giải Vở bài xích tập Toán 3

Mục lục Giải VBT Toán 3 Tập 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sungBài 1: Đọc, viết, so sánh các số có bố chữ số - trang 3 VBT Toán 3 Tập 1Bài 2: Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) - trang 4 VBT Toán 3 Tập 1Bài 3: luyện tập - trang 5 VBT Toán 3 Tập 1Bài 4: Cộng các số có bố chữ số (có nhớ một lần) - trang 6 VBT Toán 3 Tập 1Bài 5: luyện tập - trang 7 VBT Toán 3 Tập 1Bài 6: Trừ các số có ba chữ số (có lưu giữ một lần) - trang 8 VBT Toán 3 Tập 1Bài 7: luyện tập - trang 9 VBT Toán 3 Tập 1Bài 8: Ôn tập những bảng nhân - trang 10 VBT Toán 3 Tập 1Bài 9: Ôn tập những bảng phân chia - trang 11 VBT Toán 3 Tập 1Bài 10: luyện tập - trang 12 VBT Toán 3 Tập 1Bài 11: Ôn tập về hình học - trang 13 VBT Toán 3 Tập 1Bài 12: Ôn tập về giải toán - trang 15 VBT Toán 3 Tập 1Bài 13: Xem đồng hồ thời trang - trang 17 VBT Toán 3 Tập 1Bài 14: Xem đồng hồ đeo tay (tiếp theo) - trang 18 VBT Toán 3 Tập 1Bài 15: luyện tập - trang trăng tròn VBT Toán 3 Tập 1Bài 16: luyện tập chung - trang 21 VBT Toán 3 Tập 1Tự đánh giá - trang 23 VBT Toán 3 Tập 1Chương 2: Phép nhân và phép phân tách trong phạm vi 1000Bài 17: Bảng nhân 6 - trang 24 VBT Toán 3 Tập 1Bài 18: luyện tập - trang 25 VBT Toán 3 Tập 1Bài 19: Nhân số tất cả hai chữ số cùng với số có một chữ số (không nhớ) - trang 26 VBT Toán 3 Tập 1Bài 20: Nhân số gồm hai chữ số cùng với số có một chữ số (có nhớ) - trang 27 VBT Toán 3 Tập 1Bài 21: rèn luyện - trang 28 VBT Toán 3 Tập 1Bài 22: Bảng phân tách 6 - trang 29 VBT Toán 3 Tập 1Bài 23: luyện tập - trang 30 VBT Toán 3 Tập 1Bài 24: tìm một trong số phần đều nhau của một trong những - trang 31 VBT Toán 3 Tập 1Bài 25: luyện tập - trang 32 VBT Toán 3 Tập 1Bài 26: phân tách số tất cả hai chữ số mang đến số gồm một chữ số - trang 34 VBT Toán 3 Tập 1Bài 27: luyện tập - trang 35 VBT Toán 3 Tập 1Bài 28: Phép chia hết và phép chia gồm dư - trang 36 VBT Toán 3 Tập 1Bài 29: rèn luyện - trang 38 VBT Toán 3 Tập 1Bài 30: Bảng nhân 7 - trang 39 VBT Toán 3 Tập 1Bài 31: rèn luyện - trang 40 VBT Toán 3 Tập 1Bài 32: Gấp một số trong những lên nhiều lần - trang 41 VBT Toán 3 Tập 1Bài 33: rèn luyện - trang 42 VBT Toán 3 Tập 1Bài 34: Bảng chia 7 - trang 43 VBT Toán 3 Tập 1Bài 35: luyện tập trang 44 VBT Toán 3 Tập 1Bài 36: sút đi một vài lần - trang 45 VBT Toán 3 Tập 1Bài 37: luyện tập - trang 46 VBT Toán 3 Tập 1Bài 38: tìm số phân tách - trang 47 VBT Toán 3 Tập 1Bài 39: rèn luyện - trang 48 VBT Toán 3 Tập 1Bài 40: Góc vuông, góc không vuông - trang 49 VBT Toán 3 Tập 1Bài 41: Thực hành nhận thấy và vẽ góc vuông bởi ê ke - trang 50 VBT Toán 3 Tập 1Bài 42: Đề-ca-mét. Héc-tô-mét - trang 51 VBT Toán 3 Tập 1Bài 43: Bảng đơn vị đo độ lâu năm - trang 52 VBT Toán 3 Tập 1Bài 44: rèn luyện - trang 53 VBT Toán 3 Tập 1Bài 45: thực hành thực tế đo độ lâu năm - trang 54 VBT Toán 3 Tập 1Bài 46: thực hành thực tế đo độ lâu năm (tiếp theo) - trang 55 VBT Toán 3 Tập 1Bài 47: luyện tập chung - trang 56 VBT Toán 3 Tập 1Tự kiểm soát - trang 57 VBT Toán 3 Tập 1Bài 48: vấn đề giải bằng hai phép toán - trang 58 VBT Toán 3 Tập 1Bài 49: câu hỏi giải bởi hai phép toán (tiếp theo) - trang 59 VBT Toán 3 Tập 1Bài 50: luyện tập - trang 60 VBT Toán 3 Tập 1Bài 51: Bảng nhân 8 - trang 61 VBT Toán 3 Tập 1Bài 52: rèn luyện - trang 62 VBT Toán 3 Tập 1Bài 53: Nhân só có tía chữ số cùng với số có một chữ số - trang 63 VBT Toán 3 Tập 1Bài 54: luyện tập - trang 64 VBT Toán 3 Tập 1Bài 55: đối chiếu số mập gấp mấy lần số nhỏ bé - trang 65 VBT Toán 3 Tập 1Bài 56: luyện tập - trang 66 VBT Toán 3 Tập 1Bài 57: Bảng phân tách 8 - trang 67 VBT Toán 3 Tập 1Bài 58: luyện tập - trang 68 VBT Toán 3 Tập 1Bài 59: đối chiếu số bé bỏng bằng một phần mấy số bự - trang 69 VBT Toán 3 Tập 1Bài 60: rèn luyện - trang 70 VBT Toán 3 Tập 1Bài 61: Bảng nhân 9 - trang 71 VBT Toán 3 Tập 1Bài 62: luyện tập - trang 72 VBT Toán 3 Tập 1Bài 63: Gam - trang 73 VBT Toán 3 Tập 1Bài 64: rèn luyện - trang 74 VBT Toán 3 Tập 1Bài 65: Bảng phân tách 9 - trang 75 VBT Toán 3 Tập 1Bài 66: luyện tập - trang 76 VBT Toán 3 Tập 1Bài 67: chia số bao gồm hai chữ số đến số bao gồm một chữ số - trang 77 VBT Toán 3 Tập 1Bài 68: phân tách số bao gồm hai chữ số mang lại số tất cả một chữ số (tiếp theo) - trang 78 VBT Toán 3 Tập 1Bài 69: phân tách số có cha chữ số mang đến số có một chữ số - trang 79 VBT Toán 3 Tập 1Bài 70: phân chia số có cha chữ số mang đến số có một chữ số (tiếp theo) - trang 80 VBT Toán 3 Tập 1Bài 71: ra mắt bảng nhân - trang 81 VBT Toán 3 Tập 1Bài 72: ra mắt bảng phân tách - trang 82 VBT Toán 3 Tập 1Bài 73: luyện tập - trang 83 VBT Toán 3 Tập 1Bài 74: luyện tập chung - trang 84 VBT Toán 3 Tập 1Bài 75: có tác dụng quen cùng với biểu thức - trang 85 VBT Toán 3 Tập 1Bài 76: Tính cực hiếm của biểu thức - trang 86 VBT Toán 3 Tập 1Bài 77: Tính cực hiếm của biểu thức (tiếp theo) - trang 87 VBT Toán 3 Tập 1Bài 78: rèn luyện trang 88 VBT Toán 3 Tập 1Bài 79: Tính quý giá của biểu thức (tiếp theo) - trang 89 VBT Toán 3 Tập 1Bài 80: luyện tập - trang 91 VBT Toán 3 Tập 1Bài 81: rèn luyện chung - trang 92 VBT Toán 3 Tập 1Bài 82: Hình chữ nhật - trang 93 VBT Toán 3 Tập 1Bài 83: hình vuông - trang 95 VBT Toán 3 Tập 1Bài 84: Chu vi hình chữ nhật - trang 97 VBT Toán 3 Tập 1Bài 85: Chu vi hình vuông - trang 99 VBT Toán 3 Tập 1Bài 86: rèn luyện - trang 101 VBT Toán 3 Tập 1Bài 87: rèn luyện chung - trang 102 VBT Toán 3 Tập 1Tự kiểm soát - trang 103 VBT Toán 3 Tập 1

Mục lục Giải VBT Toán 3 Tập 2

Chương 3: những số đến 10 000Bài 88: các số gồm bốn chữ số - trang 3 VBT Toán 3 Tập 2Bài 89: luyện tập - trang 5 VBT Toán 3 Tập 2Bài 90: những số bao gồm bốn chữ số (tiếp theo) - trang 6 VBT Toán 3 Tập 2Bài 91: các số bao gồm bốn chữ số (tiếp theo) - trang 7 VBT Toán 3 Tập 2Bài 92: Số 10 000 - rèn luyện - trang 8 VBT Toán 3 Tập 2Bài 93: Điểm trọng điểm - Trung điểm của đoạn trực tiếp - trang 9 VBT Toán 3 Tập 2Bài 94: rèn luyện - trang 10 VBT Toán 3 Tập 2Bài 95: So sánh những số vào phạm vi 10 000 - trang 12 VBT Toán 3 Tập 2Bài 96: rèn luyện - trang 13 VBT Toán 3 Tập 2Bài 97: Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 - trang 14 VBT Toán 3 Tập 2Bài 98: rèn luyện - trang 15 VBT Toán 3 Tập 2Bài 99: Phép trừ những số vào phạm vi 10 000 - trang 16 VBT Toán 3 Tập 2Bài 100: rèn luyện - trang 17 VBT Toán 3 Tập 2Bài 101: rèn luyện chung - trang 18 VBT Toán 3 Tập 2Bài 102: mon - Năm - trang 19 VBT Toán 3 Tập 2Bài 103: rèn luyện - trang đôi mươi VBT Toán 3 Tập 2Bài 104: Hình tròn, tâm, con đường kính, bán kính - trang 22 VBT Toán 3 Tập 2Bài 105: Vẽ trang trí hình trònBài 106: Nhân số có bốn chữ số cùng với số tất cả một chữ số - trang 25 VBT Toán 3 Tập 2Bài 107: rèn luyện - trang 26 VBT Toán 3 Tập 2Bài 108: Nhân số gồm bốn chữ số với số bao gồm một chữ số (tiếp theo) - trang 27 VBT Toán 3 Tập 2Bài 109: rèn luyện - trang 28 VBT Toán 3 Tập 2Bài 110: phân tách số bao gồm bốn chữ số cùng với số bao gồm một chữ số - trang 29 VBT Toán 3 Tập 2Bài 111: chia số bao gồm bốn chữ số với số tất cả một chữ số (tiếp theo) - trang 30 VBT Toán 3 Tập 2Bài 112: phân tách số bao gồm bốn chữ số với số tất cả một chữ số (tiếp theo) - trang 31 VBT Toán 3 Tập 2Bài 113: rèn luyện - trang 32 VBT Toán 3 Tập 2Bài 114: luyện tập chung - trang 33 VBT Toán 3 Tập 2Bài 115: làm quen cùng với chữ số La Mã - trang 34 VBT Toán 3 Tập 2Bài 116: luyện tập - trang 35 VBT Toán 3 Tập 2Bài 117: thực hành thực tế xem đồng hồ thời trang - trang 36 VBT Toán 3 Tập 2Bài 118: thực hành xem đồng hồ (tiếp theo) - trang 38 VBT Toán 3 Tập 2Bài 119: bài bác toán liên quan đến rút về đơn vị - trang 40 VBT Toán 3 Tập 2Bài 120: luyện tập - trang 41 VBT Toán 3 Tập 2Bài 121: luyện tập - trang 42 VBT Toán 3 Tập 2Bài 122: Tiền việt nam - trang 43 VBT Toán 3 Tập 2Bài 123: rèn luyện - trang 45 VBT Toán 3 Tập 2Bài 124: có tác dụng quen với thống kê số liệu - trang 47 VBT Toán 3 Tập 2Bài 125: làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) - trang 48 VBT Toán 3 Tập 2Bài 126: luyện tập - trang 49 VBT Toán 3 Tập 2Tự bình chọn - trang 50 VBT Toán 3 Tập 2Chương 4: những số mang lại 100 000Bài 127: những số gồm năm chữ số - trang 51 VBT Toán 3 Tập 2Bài 128: rèn luyện - trang 53 VBT Toán 3 Tập 2Bài 129: các số bao gồm năm chữ số (tiếp theo) - trang 54 VBT Toán 3 Tập 2Bài 130: luyện tập - trang 55 VBT Toán 3 Tập 2Bài 131: Số 100 000- rèn luyện - trang 56 VBT Toán 3 Tập 2Bài 132: đối chiếu số những số vào phạm vi 100 000 - trang 57 VBT Toán 3 Tập 2Bài 133: rèn luyện - trang 58 VBT Toán 3 Tập 2Bài 134: rèn luyện - trang 59 VBT Toán 3 Tập 2Bài 135: diện tích s của một hình - trang 60 VBT Toán 3 Tập 2Bài 136: Đơn vị đo diện tích s - Xăng-ti-mét vuông - trang 61 VBT Toán 3 Tập 2Bài 137: diện tích s hình chữ nhật - trang 62 VBT Toán 3 Tập 2Bài 138: rèn luyện - trang 63 VBT Toán 3 Tập 2Bài 139: Diện tích hình vuông - trang 65 VBT Toán 3 Tập 2Bài 140: rèn luyện - trang 66 VBT Toán 3 Tập 2Bài 141: Phép cộng những số vào phạm vi 100 000 - trang 67 VBT Toán 3 Tập 2Bài 142: luyện tập - trang 68 VBT Toán 3 Tập 2Bài 143: Phép trừ những số trong phạm vi 100 000 - trang 69 VBT Toán 3 Tập 2Bài 144: Tiền vn - trang 70 VBT Toán 3 Tập 2Bài 145: rèn luyện - trang 72 VBT Toán 3 Tập 2Bài 146: rèn luyện chung - trang 73 VBT Toán 3 Tập 2Bài 147: Nhân số gồm năm chữ số cùng với số tất cả một chữ số - trang 74 VBT Toán 3 Tập 2Bài 148: luyện tập - trang 75 VBT Toán 3 Tập 2Bài 149: phân tách số có năm chữ số với số bao gồm một chữ số - trang 76 VBT Toán 3 Tập 2Bài 150: phân tách số gồm năm chữ số cùng với số có một chữ số (tiếp theo) - trang 77 VBT Toán 3 Tập 2Bài 151: luyện tập - trang 78 VBT Toán 3 Tập 2Bài 152: rèn luyện chung - trang 79 VBT Toán 3 Tập 2Bài 153: bài bác toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) - trang 80 VBT Toán 3 Tập 2Bài 154: luyện tập - trang 81 VBT Toán 3 Tập 2Bài 155: luyện tập - trang 82 VBT Toán 3 Tập 2Bài 156: luyện tập chung - trang 83 VBT Toán 3 Tập 2Tự kiểm tra - trang 84 VBT Toán 3 Tập 2Chương 5: Ôn tập cuối nămBài 157: Ôn tập các số đến 100 000 - trang 86 VBT Toán 3 Tập 2Bài 158: Ôn tập những số đến 100 000 (tiếp theo) - trang 87 VBT Toán 3 Tập 2Bài 159: Ôn tập bốn phép tính vào phạm vi 100 000 - trang 88 VBT Toán 3 Tập 2Bài 160: Ôn tập tư phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) - trang 89 VBT Toán 3 Tập 2Bài 161: Ôn tập tư phép tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) - trang 90 VBT Toán 3 Tập 2Bài 162: Ôn tập về đại lượng - trang 91 VBT Toán 3 Tập 2Bài 163: Ôn tập về hình học tập - trang 92 VBT Toán 3 Tập 2Bài 164: Ôn tập về hình học (tiếp theo) - trang 93 VBT Toán 3 Tập 2Bài 165: Ôn tập về giải toán - trang 95 VBT Toán 3 Tập 2Bài 166: Ôn tập về giải toán (tiếp theo) - trang 96 VBT Toán 3 Tập 2Bài 167: luyện tập chung - trang 97 VBT Toán 3 Tập 2Bài 168: rèn luyện chung - trang 99 VBT Toán 3 Tập 2Bài 169: rèn luyện chung - trang 101 VBT Toán 3 Tập 2Tự đánh giá - trang 103 VBT Toán 3 Tập 2