Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 117

     

Giải Vở bài bác tập Toán 5 bài 117: luyện tập chung trang 39,40,41

Bài 1 trang 39 Vở bài bác tập Toán 5 Tập 2: Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau :

10% của 120 là 12

5% của 120 là 6

Vậy : 15% của 120 là 18

a. Theo cách tính của khách hàng Dung, hãy viết số phù hợp vào khu vực chấm để tìm 35% của 80:

…………% của 80 là …………

…………% của 80 là …………

…………% của 80 là …………

…………% của 80 là …………

b. Nêu phương pháp tính giống như như trên nhằm tìm 22,5% của 240 :

…………% của 240 là …………

…………% của 240 là …………

…………% của 240 là …………

…………% của 240 là …………

…………% của 240 là …………

Trả lời

a. Theo cách tính của người sử dụng Dung, hãy viết số phù hợp vào khu vực chấm để tìm 35% của 80:

10% của 80 là 8

20% của 80 là 16

30% của 80 là 24

5% của 80 là 4

35% của 80 là 28

b. Nêu giải pháp tính tương tự như như trên nhằm tìm 22,5% của 240 :

10% của 240 là 24

20% của 240 là 48

2% của 240 là 4,8

0,5% của 240 là 1,2

22,5% của 240 là 54

Bài 2 trang 39 Vở bài bác tập Toán 5 Tập 2: Thể tích của hình lập phương nhỏ bé bằng 125cm3 và bằng

*
thể tích của hình lập phương lớn. Hỏi:

a) Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu tỷ lệ thể tích của hình lập phương bé?

b) Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu xăng-ti-mét khối?

Trả lời

Tỉ số phần trăm thể tích hình lập phương mập so với thể tích hình lập phương nhỏ nhắn :

*
× 100% = 160%

85 × 100% = 160%

Thể tích của hình lập phương bự :

125 × 160% = 20000 (cm3)

Đáp số : a.


Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 5 bài 117


Xem thêm: Các Nhân Vật Trong Uy Lít Xơ Trở Về, Nội Dung Chính Bài Uy


Xem thêm: Trò Chơi Dân Gian Bịt Mắt Bắt Dê Cho Trẻ Em, Cách Chơi Trò Chơi Bịt Mắt Bắt Dê


160% ; b. 20000cm3

Bài 3 trang 40 Vở bài xích tập Toán 5 Tập 2: Bạn Hoa xếp các hình lập phương nhỏ dại có cạnh 1cm thành hình bên. Hỏi :

a. Hình bên gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ tuổi ?

b. Giả dụ sơn các mặt không tính của hình mặt thì diện tích s cần sơn bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?

*

Trả lời

a. Chú ý hình ta thấy có trăng tròn hình lập phương nhỏ.

b. Để sơn các mặt bên cạnh của hình bên trên thì ta đề nghị sơn 12 mặt to và 4 mặt nhỏ.

Diện tích của 12 mặt to là :

2 × 2 × 12 = 48 (cm2)

Diện tích của 4 mặt nhỏ tuổi cũng là diện tích s 2 mặt bự :

2 × 4 = 8 (cm2)

Diện tích cần sơn là :

48 + 8 = 56 (cm2)

Bài 4 trang 41 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :