GIẢI VỞ BÀI TẬP VẬT LÍ 9

     

Chọn C. Số đếm sống công tơ năng lượng điện ở gia đình cho biết thêm điện năng mà gia đình đã sử dụng.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập vật lí 9

Câu 3 trang 38 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Trên một trơn đèn có ghi 12V – 6W. Đèn này được sử dụng đúng với hiệu điện chũm định mức. Hãy tính.

a) Điện trở của đèn lúc đó

b) điện năng nhưng mà đèn sử dụng trong một giờ

Tóm tắt:

Đèn: Uđm = U = 12V, Pđm = p = 6W; t = 1 giờ đồng hồ = 3600s

a) R = ?

b) A = ?

Lời giải:

a) Điện trở của đèn là:

P = U2 / R ⇒ R = U2 / phường = 122/6 = 24Ω.

b) Điện năng cơ mà đèn sử dụng trong một giờ là: (1h = 3600s)

P = A / t ⇒ A = Pt = 6.3600 = 21600J = 21,6kJ.

Câu 4 trang 38 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Một bàn là được thực hiện đúng cùng với hiệu điện núm định nút là 220V trong 15 phút thì tiêu tốn lượng điện năng là 720kJ. Hãy tính :

a) hiệu suất điện của bàn là

b) Cường độ dòng điện chạy qua bàn là và điện trở của chính nó khi đó.

Tóm tắt:

Bàn là: Uđm = U = 220V; t = 15 phút = 900s; A = 720kJ

a) p = ?

b) I = ? R = ?

Lời giải:

a) năng suất của bàn là là:

P = A / t = 720000 / 900 = 800W = 0,8kW.

b) Cường độ cái điện chạy qua bàn là là: I = p. / U = 800 / 220 = 3,64A.

Điện trở của bàn là là: R = U2 / p. = 2202 / 800 = 60,5Ω.

Câu 5 trang 38 SBT thiết bị Lí 9 

Trong 30 ngày, số chỉ công tơ năng lượng điện của một mái ấm gia đình tăng thêm 90 số. Biết rằng thời hạn sử dụng năng lượng điện trung bình hàng ngày là 4 giờ, tính công suất tiêu thụ điện năng trung bình của mái ấm gia đình này

Lời giải:

Ta có: A = 90 số = 90 kW.h = 90.000W.h

Công suất tiêu thụ năng lượng điện năng mức độ vừa phải là: 

*

Câu 6 trang 38 SBT đồ Lí 9 

Một khu người dân có 500 hộ gia đình, trung bình mỗi hộ thực hiện 4 giờ đồng hồ một ngày với công suất điện 120W.

a) Tính công suất điện trung bình của cả khu dân cư

b) Tính năng lượng điện năng nhưng mà khu người dân này thực hiện trong 30 ngày

c) Tính tiền điện cơ mà mỗi hộ và cả khu dân cư phải trả trong 30 ngày với mức giá 700đ/kW.h

Lời giải:

a) năng suất điện trung bình của cả khu cư dân là:

℘ = 4.30.500 = 60000W = 60kW.

b) Điện năng khu cư dân sử dụng vào 30 ngày là:

A = ℘.t = 60.4.30 = 7200kW.h = 7200.103.3600 = 2,592.1010J.

c) Điện năng từng hộ mái ấm gia đình sử dụng vào 30 ngày là:

A1 = A/500 = 7200kW.h/500 = 14,4kW.h

Tiền điện của từng hộ buộc phải trả là:

T1 = 14,4.700 = 10080 đồng.

Tiền điện cả khu dân cư phải trả là:

T = 500.10080 = 5040000 đồng.

Xem thêm: Soạn Bài Những Đứa Con Trong Gia Đình Ngắn Gọn Nhất, Những Đứa Con Trong Gia Đình

Câu 7 trang 39 SBT đồ Lí 9 

Điện năng được đo bởi dụng thay nào bên dưới đây?

A. Ampe kế.

B. Công tơ điện

C. Vôn kế.

D. Đồng hồ nước đo điện đa năng

Lời giải:

Chọn B. Công tơ điện.

Câu 8 trang 39 SBT đồ dùng Lí 9 

Một đoạn mạch bao gồm điện trở R được mắc vào hiệu điện cố gắng U thì qua nó gồm cường độ I và năng suất điện của nó là phường Điện năng nhưng đoạn mạch này tiêu hao trong khoảng thời hạn t được tính theo phương pháp nào dưới đây.

A. A = Pt/R

B. A = RIt

C. A = P2/R

D. A = UIt

Lời giải:

Chọn D. Điện năng nhưng mà đoạn mạch này tiêu tốn trong khoảng thời gian t được tính theo cách làm A = UIt

Câu 9 trang 39 SBT đồ vật Lí 9 

Một đèn điện điện tất cả ghi 220V – 100W được mắc tiếp nối vào hiệu điện cố 220V. Biết đèn được áp dụng trung bình 4 giờ trong một ngày. Điện năng tiêu hao của đèn điện này trong 30 ngày là bao nhiêu?

A. 12kW.h

B. 400kW.h

C. 1440kW.h

D. 43200kW.h

Tóm tắt:

UĐ = 220V; PĐ = 100W; U = 220V; t = 4.30 = 120h; A =?

Lời giải:

Chọn A. 12kW.h

Vì UĐ = U = 220V nên hiệu suất tiêu thụ của đèn bằng năng suất định mức:

P = PĐ = 100W

Điện năng tiêu tốn của đèn điện này trong 30 ngày là:

A = P.t = 100W.120h = 1200W.h = 12 kW.h

Câu 10 trang 39 SBT vật Lí 9 

Một nóng điện một số loại 220V – 1100W được thực hiện với hiệu điện nỗ lực 220V để đun nước.

a) Tính cường độ loại điện chạy qua dây đun của nóng khi đó.

b) thời gian dùng ấm để đun nước của mỗi ngày là 30 phút. Hỏi trong một tháng (30 ngày) phải trả bao nhiêu tiền năng lượng điện cho việc đun nước này? cho rằng giá tiền năng lượng điện là 1000đ/kW.h

Tóm tắt:

UĐ = 220V; PĐ = 1100W = 1,1kW; U = 220V;

a) I = ?

b) t0= nửa tiếng = 0,5h; t = 0,5.30 = 15h; 1000đ/kW.h; chi phí T = ?đồng

Lời giải:

a) vì chưng UĐ= U = 220V nên năng suất tiêu thụ của đèn bằng hiệu suất định mức:

P = PĐ = 1100W = 1,1kW

Cường độ dòng điện qua dây nung:

P = UI ⇒ I = p / U = 1100 / 220 = 5A.

b) Điện năng tiêu tốn của dây vào 30 ngày

A = P.t = 1,1kW.15h = 16,5kW.h

Tiền điện đề xuất trả: T = 16,5.1000 = 16500 đồng.

Câu 11 trang 39 SBT vật dụng Lí 9 

Một nồi cơm trắng điện bao gồm số ghi trên vỏ là: 220V – 400W được thực hiện với hiệu điện nắm 220V, Trung bình mỗi ngày trong thời gian 2 giờ.

a) tính điện trở của dây nung của nồi cùng cường độ dòng điện chạy qua lúc đó.

b) Tính năng lượng điện năng nhưng nồi tiêu tốn trong 30 ngày.

Xem thêm: Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 57 Sgk Toán Lớp 4 Trang 57 Bài 3 Trang 57 Sgk Toán 4

Tóm tắt:

Un = 220V; Pn = 400W = 0,4kW; U = 220V;

a) R = ?; I = ?

b) t0= 2h; t = 2.30 = 60h; A = ?

Lời giải:

a) vì chưng Un= U = 220V nên hiệu suất tiêu thụ của đèn bằng công suất định mức:

P = Pn = 400W = 0,4kW

Điện trở của dây nung của nồi lúc ấy là:

*

Cường độ chiếc điện chạy qua dây nung:

*

b) Điện năng tiêu tốn trong 30 ngày

A = P.t = 0,4kW.60h = 24kW.h = 24.100.3600 = 864.105 J

Câu 12 trang 39 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Một mái ấm gia đình sử dụng đèn chiều sáng sủa với tổng hiệu suất là 150W, trung bình hằng ngày trong 10 giờ; thực hiện tủ rét mướt có hiệu suất 100W, trung bình hằng ngày trong 12 giờ với sử dụng các thiết bị khác bao gồm công suất tổng số là 500W, trung bình hàng ngày trong 5 giờ.

a) Tính điện năng mà mái ấm gia đình này áp dụng trong 30 ngày

b) Tính tiền điện mà gia đình này yêu cầu trả trong một tháng(30 ngày), nhận định rằng giá tiền năng lượng điện là 1000đ/kW.h