Giải Bt Sgk Toán 6

     
TRẢ LỜI CÂU HỎII. CÁCH TÌM MỘT ƯỚC NGUYÊN TỐ CỦA MỘT SỐII. PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐGIẢI BÀI TẬP

Hướng dẫn giải bài bác §11. Phân tích một vài ra quá số thành phần sgk Toán 6 tập 1 bộ cánh Diều. Nội dung bài bác Giải bài 1 2 3 4 5 trang 46 sgk Toán 6 tập 1 Cánh Diều bao hàm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài bác giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập áp dụng và bài bác tập, giúp các bạn học sinh học giỏi môn toán 6.

Bạn đang xem: Giải bt sgk toán 6


TRẢ LỜI CÂU HỎI

Câu hỏi khởi đụng trang 44 Toán 6 tập 1 CD

Làm vắt nào nhằm viết số 120 thành tích của các thừa số nguyên tố?

*

Trả lời:

Sau bài học kinh nghiệm này, ta sẽ biết 2 cách thức để viết số 120 thành tích những thừa số nguyên tố.

♦ cách thức 1: Viết theo cột dọc:

*

Do đó: 120 = 2 . 2 . 2 . 3 . 5 = 23 . 3 . 5.

♦ phương pháp 2: Viết rẽ nhánh:

Cách 1: 120 = 10 . 12

*

Vậy 120 = 2 . 5 . 3 . 2 . 2 = 23 . 3. 5

Cách 2: 120 = 6 . 20


*

Vậy 120 = 2 . 3 . 5 . 2 . 2 = 23 . 3 . 5.

I. CÁCH TÌM MỘT ƯỚC NGUYÊN TỐ CỦA MỘT SỐ

Hoạt cồn 1 trang 44 Toán 6 tập 1 CD

a) Hãy nêu các số nguyên tố bé dại hơn 30.

b) tìm kiếm một ước nguyên tố của 91.

Trả lời:

a) Theo phần “Có thể em chưa biết” (Trang 43/SGK), những số nguyên tố bé dại hơn 30 là:

2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29.

b) trước hết ta tìm các ước của số 91 bằng phương pháp lấy 91 theo lần lượt chia cho các số tự nhiên và thoải mái từ 1 mang lại 91, ta được những ước của 91 là: 1; 7; 13; 91, trong đó có 7 cùng 13 là những số nguyên tố.

Vậy những ước yếu tố của 91 là: 7 cùng 13.


Do đó ta trả lời: “Một mong nguyên tố của 91 là 7” hoặc “Một mong nguyên tố của 91 là 13”.

Luyện tập áp dụng 1 trang 44 Toán 6 tập 1 CD

Tìm một mong nguyên tố của 187.

Trả lời:

Áp dụng con kiến thức: 

Để search một mong nguyên tố của số a ta có thể làm như sau: lần lượt triển khai phép phân tách a cho các số yếu tắc theo vật dụng tự tăng vọt 2, 3, 5, 7, 11, 13, …

Khi đó, phép phân tách hết thứ nhất cho ta số chia là một ước nguyên tố của a.


Vậy ta tra cứu một ước nguyên tố của 187 như sau:

Ta lần lượt triển khai phép phân tách 187 cho những số thành phần theo thứ tự tăng dần đều 2, 3, 5, 7, 11, 13…

Theo tín hiệu chia hết, số 187 không chia hết cho những số 2, 3, 5.

187 : 7 = 26 (dư 5), cần 187 không phân tách hết đến 7.

Ta có: 187 = 11 . 17

Vậy 11 là một ước yếu tố của 187.


II. PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ

Hoạt động 2 trang 44 Toán 6 tập 1 CD

Viết số 12 thành tích của các thừa số nguyên tố.

Trả lời:

♦ cách 1. Quan tiếp giáp và triển khai lần lượt:

– tìm một ước nguyên tố của 12, chẳng hạn là 2.

– Viết số 12 kết quả của 2 cùng với một vượt số khác: 12 = 2 . 6

*

– Vẽ nhì nhánh tự số 12 mang lại hai quá số 2 cùng 6.


– liên tục tìm một cầu nguyên tố của 6, ví dụ điển hình là 2.

– Viết số 6 thành tích của 2 cùng với một thừa số khác: 6 = 2 . 3

*

– Vẽ tiếp nhị nhánh từ bỏ số 6 cho hai vượt số 2 cùng 3.

– những thừa số 2 cùng 3 đầy đủ là số nguyên tố bắt buộc ta dừng lại.

– rước tích toàn bộ các vượt số ở ở đầu cuối mỗi nhánh, ta có: Các quá số trong tích ở đầu cuối đều là số nguyên tố. Ta nói số 12 đã được phân tích ra quá số nguyên tố.

♦ biện pháp 2. Ta hoàn toàn có thể viết lại quá trình phân tích số 12 ra thừa số yếu tắc “theo cột dọc” như sau:

*

– lấy 12 phân chia cho ước nguyên tố 2.

– lấy thương là 6 phân chia tiếp cho cầu nguyên tố 2.

– lấy thương 3 phân chia tiếp cho cầu nguyên tố 3

Vậy ta phân tích được: 12 = 2.2.3 = 22.3

Luyện tập áp dụng 2 trang 45 Toán 6 tập 1 CD

Phân tích số 40 ra quá số nguyên tố bằng phương pháp viết “rẽ nhánh” và “theo cột dọc”

Trả lời:

♦ biện pháp viết “rẽ nhánh”:

*

♦ biện pháp viết “theo cột dọc”:

*

Vậy ta đối chiếu được: 40 = 2 . 2 . 2 . 5 = 23 . 5.

Luyện tập áp dụng 3 trang 46 Toán 6 tập 1 CD

Phân tích số 450 ra quá số nguyên tố.

Trả lời:

♦ giải pháp 1: Ta có: 450 = 10 . 45

*

Vậy 450 = 2 . 5 . 3 . 3 . 5 = 2 . 32 . 52.

Xem thêm: Trang Thông Tin Chính Thức Của Trường Th Pt Lương Thế Vinh, Thpt Lương Thế Vinh

♦ phương pháp 2: Ta có: 450 = 9 . 50

*

Vậy 450 = 3 . 3 . 2 . 5 . 5 = 2 . 32 . 52.

♦ biện pháp 3. Ta phân tích “theo cột dọc”.

*

Vậy ta 450 = 2 . 3 . 3 . 5 . 5 = 2 . 32 . 52.

GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài bác 1 2 3 4 5 trang 46 sgk Toán 6 tập 1 Cánh Diều. Nội dung chi tiết bài giải từng bài xích tập chúng ta xem bên dưới đây:

Giải bài 1 trang 46 Toán 6 tập 1 CD

Phân tích các số sau ra vượt số nguyên tố: 45, 78, 270, 299.

Bài giải:

Các bạn học sinh có thể phân tích bằng phương pháp viết “rẽ nhánh” hoặc “theo cột dọc”.

Có thể trình bày như sau:

– so với số 45 bằng cách viết “theo cột dọc”

*

Vậy 45 = 3 . 3. 5 = 32 . 5.

– so với số 78 bằng phương pháp viết “theo cột dọc”:

*

Vậy 78 = 2 . 3. 13.

– so sánh số 270 bằng cách viết “rẽ nhánh”:

Ta có: 270 = 10 . 27

*

Vậy 270 = 2 . 5 . 3 . 3. 3 = 2 . 33 . 5.

Phân tích số 270 bằng phương pháp viết “theo cột dọc”:

*

Vậy 270 = 2 . 5 . 3 . 3. 3 = 2 . 33 . 5.

– so với số 299 bằng phương pháp viết “theo cột dọc”:

*

Vậy 299 = 13 . 23.

Giải bài bác 2 trang 46 Toán 6 tập 1 CD

a) Biết 400 = 24 . 52. Hãy viết 800 thành tích các thừa số nguyên tố.

b) Biết 320 = 26 . 5. Hãy viết 3 200 thành tích những thừa số nguyên tố.

Bài giải:

a) Ta có: 800 = 2 . 400

Mà 400 = 24 . 52

Do đó: 800 = 2 . (24 . 52) = (21 . 24). 52 = 24+1 . 52 = 25 . 52

Vậy 800 = 25 . 52.

b) Ta có: 3 200 = 10 . 320

Mà 10 = 2 . 5 cùng 320 = 26 . 5

Do đó: 3 200 = (2 . 5) . (26 . 5) = (21 . 26) . (5 . 5) = 21+6 . 52 = 27 . 52

Vậy 3 200 = 27 . 52.

Giải bài 3 trang 46 Toán 6 tập 1 CD


a) Biết 2 700 = 22 . 33 . 52. Hãy viết 270 và 900 thành tích những thừa số nguyên tố.

b) Biết 3 600 = 24 . 32 . 52. Hãy viết 180 và 600 thành tích những thừa số nguyên tố.

Bài giải:

a) Ta có: 2 700 = 10 . 270 = 3 . 900

Mà 10 = 2 . 5 với 2 700 = 22 . 33 . 52

Do đó: 270 = 2 700 : 10 = (22 . 33 . 52) : (2 . 5) = (22 : 2) . 33 . (52 : 5) = 2 . 33 . 5

900 = 2 700 : 3 = (22 . 33 . 52) : 3 = 22 . (33 : 3) . 52 = 22 . 32 .52

Vậy 270 = 2 . 33 . 5 cùng 900 = 22 . 32 .52.

b) Ta có: 3 600 = 20 . 180 = 6 . 600

Mà trăng tròn = 2 . 10 = 2 . 2 . 5 = 22 . 5; 6 = 2 . 3 với 3 600 = 24 . 32 . 52

Do đó: 180 = 3 600 : trăng tròn = (24 . 32 . 52) : (22 . 5) = (24 : 22) . 32 .(52 : 5)

= 24-2 . 32 . 5 = 22 . 32 . 5

600 = 3 600 : 6 = (24 . 32 . 52) : (2 . 3) = (24 : 2) . (32: 3) . 52 = 24-1 . 3 . 52 = 23 . 3 . 52

Vậy 180 = 22 . 32 . 5 và 600 = 23 . 3 . 52.

Giải bài 4 trang 46 Toán 6 tập 1 CD

Chỉ ra nhị số tự nhiên và thoải mái mà từng số đó tất cả đúng ba ước nguyên tố.

Bài giải:

Ta rước tích của bố số nguyên tố không giống nhau bất kì, ta được số tự nhiên và thoải mái có đúng ba ước nguyên tố.

Ví dụ:

2 . 3 . 5 = 30;

3 . 5 . 7 = 105;

5 . 7 . 11 = 385; …

Vậy hai số tự nhiên và thoải mái mà mỗi số có đúng 3 ước nguyên tố là: 30; 105; 385.

(Tương tự phương pháp làm trên, những em có thể chọn nhị số khác vừa lòng yêu cầu).

Giải bài 5 trang 46 Toán 6 tập 1 CD

Phân tích số 84 ra vượt số nguyên tố rồi tìm kiếm tập hợp các ước của nó.

Bài giải:

Phân tích 84 ra thừa số nguyên tố bằng cách viết “theo cột dọc”:

*

Do đó: 84 = 2 . 2 . 3 . 7 = 22 . 3 . 7

Khi kia ta bao gồm phân tích

84 = 1 . 84 = 2. 42 = 3 . 28 = 4 . 21 = 6 . 14 = 7 . 12

Do đó các ước của 84 là: 1; 2; 3; 4; 6; 7; 12; 14; 21; 28; 42; 84.

Giả sử A là tập hợp các ước của 84.

Xem thêm: Tả Cảnh Mùa Xuân Trên Quê Hương Em Lớp 5, Tả Cảnh Buổi Sáng Mùa Xuân Trên Quê Hương Em

Vậy A = 1; 2; 3; 4; 6; 7; 12; 14; 21; 28; 42; 84.

Bài trước: