Giải Lý 10 Sgk Trang 22

     

Hướng dẫn giải bài bác 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều sgk đồ gia dụng Lí 10. Nội dung bài xích Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk vật dụng Lí 10 bao hàm đầy đầy đủ phần lý thuyết, thắc mắc và bài bác tập, đi kèm công thức, định lí, chăm đề gồm trong SGK để giúp đỡ các em học sinh học xuất sắc môn đồ dùng lý 10, ôn thi xuất sắc nghiệp thpt quốc gia.

Bạn đang xem: Giải lý 10 sgk trang 22


LÍ THUYẾT

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

I. Gia tốc tức thời – hoạt động thẳng thay đổi đều

1. Tốc độ tức thời:

Vận tốc liền của một đồ gia dụng tại một điểm mang lại ta biết tại điểm này vật hoạt động nhanh tuyệt chậm.

(v=dfracDelta sDelta t)

2. Véctơ vận tốc

Véc tơ gia tốc của một vật dụng tại một điểm là 1 đại lượng véc tơ có:

– gốc tại vật gửi động

– Phương và chiều là phương và chiều của gửi động


– Độ dài màn trình diễn độ mập của gia tốc theo một tỉ lệ thành phần xích nào đó.

Véctơ gia tốc được dùng làm đặc trưng cho hoạt động về sự nhanh, chậm rì rì và về phương, chiều.

Lưu ý: Khi những vật hoạt động trên một mặt đường thẳng theo hai chiều ngược nhau, ta phải lựa chọn một chiều dương trên tuyến đường thẳng đó và quy mong như sau:

+ Vật hoạt động theo chiều dương tất cả v > 0.

+ Vật chuyển động ngược chiều dương bao gồm v

a) Khái niêm gia tốc.

Gia tốc của chuyển động là đại lượng xác minh bằng yêu mến số thân độ trở thành thiên gia tốc ∆v và khoảng thời hạn vận tốc biến chuyển thiên ∆t.

Gia tốc của chuyển động cho thấy thêm vận tốc trở thành thiên cấp tốc hay chậm chạp theo thời gian.


2. Tốc độ của vận động thẳng cấp tốc dần đều

a) phương pháp tính vận tốc

(v=v_0+at)

Trong đó (a) cùng dấu cùng với (v) cùng (v_0)

b) Đồ thị tốc độ – thời gian

Đồ thị vận tốc – thời gian là hình vẽ biểu diễn sự phát triển thành thiên của gia tốc tức thời theo thời hạn và bao gồm dạng là một đoạn thẳng.3. Cách làm tính đường đi của chuyển động thẳng cấp tốc dần đều

(s=v_0t+dfrac12at^2)

Ta thấy đường đi trong vận động thẳng nhanh dần đều là 1 hàm số bậc nhị của thời gian.

4. Công thức liên hệ giữa gia tốc, gia tốc và đường đi của chuyển động thẳng nhanh dần đều

(v^2-v_0^2= 2as)

5. Phương trình vận động của vận động thẳng cấp tốc dần đều

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

(x_0): tọa độ ban đầu

(v_0): vận tốc ban đầu

(a): gia tốc

(x): tọa độ ở thời gian t

III. Vận động chậm dần dần đều

1. Gia tốc của chuyển động thẳng chững lại đều

Ta tất cả ( a=dfracv-v_0t)

Nếu lựa chọn chiều dương là đưa động, ta bao gồm a âm (nghĩa là a cùng v trái dấu)

Véc tơ tốc độ của hoạt động thẳng lờ đờ dần gần như ngược chiều cùng với véc tơ vận tốc.

2. Tốc độ của vận động thẳng chững dần đều

a) bí quyết vận tốc

(v=v_0+at)

(Lưu ý: a ngược lốt với v0 và v).

b) Đồ thị tốc độ thời gian

Tương trường đoản cú như chuyển động thẳng nhanh dần đầy đủ nhưng đồ vật thị sẽ dốc xuống khi chọn chiều dương là chiều gửi động.

3. Công thức tính đường đi và phương trình hoạt động của vận động thẳng chậm lại đều

(s=v_0t+dfrac12at^2)

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

TỔNG QUÁT:

– đưa động chuyển đổi đều là hoạt động có vận tốc không đổi

– bí quyết tính vận tốc: (v=v_0+at)

+ vận động thẳng nhanh dần đều: (a) cùng dấu với (v_0)

+ vận động chậm dần đều: (a) ngược lốt với (v_0)

– phương pháp tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng BĐĐ:

(s=v_0t+dfrac12at^2)

– Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng BĐĐ:

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

– Công thức tương tác giữa gia tốc, tốc độ và quãng đường đi được:

(v^2-v_0^2=2as)

CÂU HỎI (C)

1. Trả lời thắc mắc C1 trang 16 đồ Lý 10

Tại một điểm M trên đường đi, đồng hồ đeo tay tốc độ của một chiếc xe máy chỉ 36 km/h. Tính xem vào khoảng thời gian 0,01 s xe đi được quãng con đường bao nhiêu?

Trả lời:

Đồng hồ vận tốc của xe đồ vật chỉ độ mập của gia tốc tức thời tại thời gian M.

Áp dụng: (v = dfracDelta sDelta t)

( Rightarrow Delta s = v.Delta t = 10.0,01 = 0,1,,left( m ight),,left( 36,,km/h = 10,,m/s ight))

2. Trả lời thắc mắc C2 trang 17 vật dụng Lý 10

Hãy so sánh độ lớn gia tốc tức thời của xe thiết lập và xe nhỏ ở Hình 3.1. Mỗi đoạn bên trên vector vận tốc tương ứng với 10 km/h. Trường hợp xe nhỏ đang đi theo hướng Nam – Bắc thì xe mua đang đi theo phía nào?

Trả lời:

Độ lớn vận tốc tức thời của mỗi xe là:

– xe tải: 30 km/h

– Xe bé là 40 km/h

⇒ Độ lớn gia tốc tức thời của xe pháo con lớn hơn xe tải.

Nếu xe bé đang đi theo phía Nam – Bắc thì xe tải đang đi theo hướng Tây – Đông.

3. Trả lời câu hỏi C3 trang 19 đồ Lý 10

Hãy viết bí quyết tính vận tốc ứng với vật dụng thị làm việc Hình 3.5

*

Trả lời:

Từ thiết bị thị ta thấy: (v_0 = 3,,m/s)

(a = dfracv – v_0t = dfrac8 – 310 = 0,5,,m/s^2)

Vậy phương trình gia tốc là:

(v = 3 + 0,5t,,left( m/s ight))

4. Trả lời thắc mắc C4 trang 19 trang bị Lý 10

Hình 3.6 là thiết bị thị tốc độ – thời gian của một thang trang bị trong 4s đầu kể từ thời điểm xuất phát. Hãy khẳng định gia tốc của thang thiết bị trong giây đầu tiên.

*

Trả lời:

Từ đồ thị hình 3.6 ta có:

– Tại thời khắc (t=0) thì (v_0=0m/s)

– Tại thời khắc (t=1s) thì (v=0,6m/s)

Ta suy ra, gia tốc của thang sản phẩm trong giây thứ nhất là:

(a=dfracv-v_0t-t_0=dfrac0,6-01-0=0,6m/s^2)

5. Trả lời câu hỏi C5 trang 19 trang bị Lý 10


Hãy tính quãng đường nhưng thang vật dụng đi được vào giây thiết bị nhất, kể từ khi xuất phát nghỉ ngơi câu C4.

Trả lời:

Ta có, vận tốc của thang đồ vật trong giây trước tiên là (0,6m/s^2) (đã tính ngơi nghỉ câu C4)

⇒ Quãng đường nhưng mà thang máy đi được trong giây máy nhất, kể từ lúc xuất phạt là:

(s = v_0t + dfracat^22 = 0 + dfrac0,6.1^22 = 0,3,,left( m ight))

6. Trả lời câu hỏi C6 trang trăng tròn Vật Lý 10

Cho một hòn bi xe đạp lăn xuống một máng nghiêng nhẵn, để dốc vừa bắt buộc (xem hình 3.1 sinh hoạt đầu bài học này). Hãy xây dựng một phương án nghiên cứu và phân tích xem vận động của hòn bi có phải là vận động thẳng nhanh dần số đông hay không? để ý rằng chỉ gồm thước nhằm đo độ dài và đồng hồ đeo tay để đo thời gian.

Trả lời:

Từ phương trình chuyển động của vận động thẳng cấp tốc dần đều:

(x = x_0 + v_0t + dfracat^22)

Nếu chọn gốc tọa độ trên điểm thả bi cùng thả bi nhẹ, không gia tốc đầu thì: xo = 0 cùng vo = 0.

Khi đó:

(x = dfracat^22) tức x tỉ trọng thuận với (t^2) (vì a ko đổi)

Vậy, ta có cách tiến hành thí nghiệm như sau:

– chọn gốc tọa độ trên điểm thả lăn bi cùng thả bi không có vận tốc đầu .

– dùng thước đo và ấn định những quãng đường cơ mà bi sẽ lăn hết (t).

– Dùng đồng hồ thời trang đo thời hạn bi lăn hết quãng đường đo. (S = x).

– Xét xem S tất cả tỉ lệ thuận với t2 giỏi không, nếu có thì bi đã chuyển động thẳng cấp tốc dần đều.

7. Trả lời câu hỏi C7 trang 21 đồ dùng Lý 10

Trở lại ví dụ sinh hoạt mục III.2a. Tính quãng mặt đường mà xe đạp điện đi được từ bỏ lúc ban đầu hãm phanh đến lúc ngừng hẳn

Ví dụ mục III.2a: Một xe đạp đang đi thẳng liền mạch với gia tốc 3 m/s đột hãm phanh và đi chững lại đều. Từng giây tốc độ giảm 0,1 m/s. Tính quãng con đường mà xe đạp điện đi được từ bỏ lúc ban đầu hãm phanh mang lại lúc ngừng hẳn

Trả lời:

Ta có, thời gian từ thời điểm vật ban đầu hãm phanh cho đến lúc dừng hẳn là:

(t = dfracv – v_0a = dfrac0 – 3 – 0,1 = 30,,left( s ight))

Quãng lối đi được trong thời hạn trên là:

(eginarraylS = v_0t + dfracat^22 = 3.30 + dfrac – 0,1.30^22\ o S = 90 – 45 = 45,,left( m ight)endarray)

8. Trả lời thắc mắc C8 trang 21 đồ vật Lý 10

Dùng cách làm (3.4) nhằm kiểm tra công dụng thu được của câu C7.

Trả lời:

Ta có:

(eginarraylv^2 – v_0^2 = 2a.S\ Rightarrow S = dfracv^2 – v_0^22a = dfrac0 – 3^22left( – 0,1 ight) = dfrac – 9 – 0,2 = 45,,left( m ight)endarray)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Dưới đấy là phần trả lời Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk thứ Lí 10 không thiếu thốn và ngăn nắp nhất. Nội dung cụ thể bài giải (câu trả lời) các câu hỏi và bài xích tập chúng ta xem sau đây:

1. Giải bài bác 1 trang 22 vật Lý 10

Viết phương pháp tính tốc độ tức thời của một vật hoạt động tại một điểm trên quỹ đạo. Cho biết thêm yêu cầu về độ lớn của những đại lượng trong cách làm đó.

Trả lời:

Công thức tính tốc độ tức thời: (v =dfracΔsΔt)

Yêu ước về độ lớn của những đại lượng trong cách làm ta bắt buộc xem trong khoảng thời hạn rất ngắn Δt xe dời được một đoạn đường Δs vô cùng ngắn bằng bao nhiêu.

2. Giải bài 2 trang 22 đồ dùng Lý 10

Véctơ vận tốc tức thời trên một điểm của một chuyển động thẳng được xác minh như cố nào?

Trả lời:

Véc tơ vận tốc tức thời trên một điểm của một chuyển động thẳng tất cả độ lớn số 1 định, bao gồm phương cùng chiều xác định, có:

– Gốc đặt ở vật đưa động.

– Phương với chiều là phương với chiều của gửi động.

– Độ dài biểu diễn độ lớn của gia tốc theo một tỉ xích như thế nào đó.

Khi các vật chuyển động trên một đường thẳng theo hai phía ngược nhau, ta phải chọn một chiều dương trên phố thẳng trên cùng quy mong như sau:

– Vật chuyển động theo chiều dương gồm v > 0.

– Vật chuyển động ngược chiều dương tất cả v

3. Giải bài bác 3 trang 22 đồ dùng Lý 10

Chuyển đụng thẳng nhanh dần đều, lừ đừ dần phần đa là gì?

Trả lời:

– vận động thẳng nhanh dần gần như là chuyển động thẳng bao gồm độ khủng của gia tốc tức thời tăng nhiều theo thời gian.

– vận động thẳng chậm dần đa số là vận động thẳng bao gồm độ to của gia tốc tức thời sút dần theo thời gian.

Xem thêm: Bản Chất Của Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa, Bản Chất Của Dân Chủ Là Gì

4. Giải bài 4 trang 22 vật dụng Lý 10

Viết phương pháp tính gia tốc của vận động thẳng nhanh, chững dần đều. Nói rõ dấu của những đại lượng gia nhập vào cách làm đó.

Trả lời:

Công thức tính gia tốc của hoạt động thẳng nhanh, chững dần đều:

(v=v_0+at)

Trong đó:

– chuyển động thẳng nhanh dần đều: (a) cùng dấu cùng với (v_0)

– chuyển động thẳng chậm dần đều: (a) ngược vệt với (v_0)

5. Giải bài 5 trang 22 trang bị Lý 10

Gia tốc của hoạt động thẳng nhanh, chậm dần đều phải sở hữu dặc điểm gì? tốc độ được đo bằng đơn vị nào? Chiều của véctơ gia tốc của các chuyển động này có điểm sáng gì?

Trả lời:

– gia tốc của chuyển động cho biết vận tốc biến chuyển thiên nhanh hay chậm trễ theo thời gian

– Đơn vị của vận tốc là m/s2

– Chiều của véctơ gia tốc:

+ Véctơ vận tốc của chuyển động thẳng cấp tốc dần đều phải có phương với chiều trùng cùng với phương với chiều của véc tơ vận tốc.

+ Véctơ gia tốc của hoạt động thẳng chậm chạp dần các ngược chiều với véc tơ vận tốc.

6. Giải bài xích 6 trang 22 trang bị Lý 10

Viết cách làm tính quãng đường đi được của vận động nhanh, chững dần đều. Nói rõ dấu của những đại lượng gia nhập vào cách làm đó. Quãng lối đi được trong các vận động này phụ thuộc vào vào thời hạn theo hàm số dạng gì?

Trả lời:

Công thức tính quãng lối đi được của hoạt động thẳng nhanh, chững dần đều:

(s=v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

– hoạt động thẳng cấp tốc dần đều: (a) thuộc dấu với (v_0)

– chuyển động thẳng chững lại đều: (a) ngược vết với (v_0)

– Quãng đường đi được trong các chuyển động này dựa vào vào thời gian theo hàm số bậc hai.

7. Giải bài xích 7 trang 22 vật Lý 10

Viết phương trình hoạt động của hoạt động thẳng nhanh, chậm lại đều?

Trả lời:

Phương trình vận động của chuyển động thẳng nhanh, chững dần đều:

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

– hoạt động thẳng nhanh dần đều: a cùng dấu cùng với (v_0)

– hoạt động thẳng chững lại đều: a ngược vết với (v_0)

8. Giải bài bác 8 trang 22 trang bị Lý 10

Thiết lập bí quyết tính vận tốc của chuyển động thẳng đổi khác đều theo vận tốc quãng đường đi được?

Trả lời:

Ta có:

– công thức tính gia tốc của chuyển động chuyển đổi đều: (v=v_0+at) (1)

– cách làm tính quãng mặt đường trong đưa động biến hóa đều: (s=v_0t+dfrac12at^2) (2)

Từ (1) ta có: (t=dfracv-v_0a) cố kỉnh vào (2) ta được:

(s=v_0.dfracv-v_0a +dfrac12a(dfracv-v_0a)^2)

(=dfracv.v_0-v_0^2a+dfrac12dfracv^2-2vv_0+v_0^2a)

(=dfracv^2-v_0^22a)

Ta suy ra: (a=dfracv^2-v_0^22s)

Công thức tính tốc độ của hoạt động thẳng chuyển đổi đều theo vận tốc quãng lối đi được:

(a=dfracv^2-v_0^22s)

?

1. Giải bài bác 9 trang 22 đồ gia dụng Lý 10

Câu nào đúng?

A. Tốc độ của vận động thẳng cấp tốc dần đều lúc nào cũng to hơn gia tốc của chuyển động thẳng chững lại đều.

B. Hoạt động thẳng nhanh dần đều sở hữu gia tốc phệ thì có gia tốc lớn.

C. Vận động thẳng chuyển đổi đều có tốc độ tăng, sút theo thời gian.

D. Vận tốc trong hoạt động thẳng nhanh dần đều sở hữu phương, chiều cùng độ phệ không đổi.

Bài giải:

D – đúng vì: lúc vật hoạt động nhanh dần đều, véctơ tốc độ có gốc ở vật chuyển động, tất cả phương và chiều trùng cùng với phương với chiều của véctơ vận tốc. Và vận tốc của chuyển động thẳng cấp tốc dần số đông là đại lượng ko đổi.

⇒ Đáp án D.

2. Giải bài bác 10 trang 22 vật Lý 10

Trong bí quyết tính gia tốc của hoạt động thẳng cấp tốc dần đều v = v0 + at thì

A. V luôn luôn luôn dương.

B. A luôn luôn dương.

C. A luôn luôn cùng dấu cùng với v.

D. A luôn luôn ngược vệt với v.

Chọn giải đáp đúng.

Bài giải:

Trong công thức tính vận tốc của hoạt động thẳng cấp tốc dần đông đảo v = v0 + at thì a luôn luôn luôn thuộc dấu với v.

⇒ Đáp án C.

3. Giải bài xích 11 trang 22 vật dụng Lý 10

Công thức nào dưới đây là công thức liên hệ giữa vận tốc, tốc độ và quãng lối đi được của hoạt động nhanh dần đều?

A. (v + v_0 = sqrt 2as )

B. V2 + v02 = 2as

C. (v – v_0 = sqrt 2as )

D. V2 – v02 = 2as

Bài giải:

Công thức liên hệ: v2 – v02 = 2as

⇒ Đáp án D.

4. Giải bài 12 trang 22 đồ vật Lý 10

Một đoàn tàu tránh ga hoạt động thẳng cấp tốc dần đều. Sau 1 phút tàu đạt tốc độ 40 km/h.

a) Tính gia tốc của đoàn tàu.

b) Tính quãng đường mà lại tàu đi được trong một phút đó.

c) Nếu liên tục tăng tốc bởi vậy thì sau bao lâu nữa tàu đạt vận tốc 60 km/h.

Bài giải:

Chọn cội tọa độ, gốc thời hạn là cơ hội tàu ban đầu rời ga, chiều dương là chiều đưa động.

a) Ta có:

(v = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = 100 over 9m/s); (v_0 = 0;t = 60s)

Công thức tính vận tốc: (v=v_0+at)

Ta suy ra, gia tốc của đoàn tàu:

(a = displaystylev – v_0 over t = displaystyle100 over 9 – 0 over 60 = 0,185left( m/s^2 ight))

b) Quãng đường tàu đi được trong 1 phút đó:

(s = displaystylev_0t + at^2 over 2 = 0.1-0,185.60^2 over 2 = 333m)

(Chú ý: Đổi phút ra giây 1 phút = 60 giây)

c) Ta có:

(v’ = 60km/h = displaystyle60.1000 over 3600 = 50 over 3left( m/s ight))

Nếu tiếp tục tăng tốc như vậy thì khoảng thời gian tàu đạt tốc độ (60 km/h) là:

(t = displaystylev’ – v over a = displaystyle50 over 3 – 100 over 9 over 0,185 = 30s)

5. Giải bài xích 13 trang 22 vật dụng Lý 10

Một ô tô đang làm việc thẳng gần như với vận tốc 40 km/h chợt tăng ga hoạt động nhanh dần đều. Tính vận tốc của xe cộ biết rằng sau khoản thời gian chạy được quãng mặt đường 1km thì ô tô đạt vận tốc 60 km/h.

Bài giải:

Chọn gốc tọa độ và gốc thời hạn lúc ô tô bắt đầu tăng ga, chiều dương là chiều chuyển động.

Đổi đối chọi vị, ta được:

(eqalign& v_0 = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = 100 over 9m/s cr& v = 60km/h = 60.1000 over 3600 = 50 over 3m/s cr )

(s = 1 km = 1000 m)

Áp dụng công thức liên hệ, ta có:

(v^2 – v_0^2 = 2as )

(Rightarrow a = displaystylev^2 – v_0^2 over 2s = left(displaystyle 50 over 3 ight)^2 – left( displaystyle100 over 9 ight)^2 over 2.1000\ = 0,077left( m/s^2 ight))

14. Giải bài xích 14 trang 22 vật Lý 10

Một đoàn tàu đang làm việc với vận tốc 40 km/h thì hãm phanh, chuyển động thẳng chậm dần phần nhiều để vào ga. Sau hai phút thì tàu tạm dừng ở sảnh ga.

a) Tính vận tốc của đoàn tàu

b) Tính quãng đường nhưng mà tàu đi được trong thời gian hãm.

Bài giải:

Chọn gốc tọa độ, gốc thời gian lúc tàu bước đầu hãm phanh, chiều dương là chiều hoạt động của đoàn tàu.

Đổi đối chọi vị: (v_0 = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = displaystyle100 over 9m/s;)

Vận tốc thời gian sau: (v = 0) (Vì sau 2 phút tàu dừng lại nên tốc độ lúc sau của tàu bằng 0)

Thời gian từ dịp hãm phanh đến lúc dừng lại: (t=2 ext phút=120;s)

a) gia tốc của đoàn tàu:

(a = displaystylev – v_0 over t = 0 – displaystyle100 over 9 over 120 \= – 0,0925left( m/s^2 ight))

b) Quãng con đường tàu đi được vào thời gian hãm:

(s = displaystylev_0t + at^2 over 2 )

(= displaystyle100 over 9.120 + left( – 0,0925 ight).120^2 over 2 \= 667,3m)

6. Giải bài bác 15 trang 22 vật Lý 10

Một xe máy đã đi với vận tốc 36 km/h bỗng người lái xe thấy có một chiếc hố trước mặt, cách cái xe 20 m. Người ấy phanh gấp cùng xe đến tiếp giáp miệng hố thì ngừng lại.

a) Tính vận tốc của xe.

b) Tính thời gian hãm phanh.

Xem thêm: Kiểu Môi Trường Nào Có Rừng Rậm Xanh Quanh Năm, Rừng Rậm Xanh Quanh Năm

Bài giải:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe.

Ta có:

– Vận tốc ban đầu của xe: (v_o=36 km/h=10m/s)

– gia tốc lúc sau của xe: (v = 0)

– Quãng đường cơ mà xe đi được từ lúc phanh đến lúc dừng lại: (s = 20m)

a) Áp dụng công thức: (v^2 – v_0^2 = 2as )

(Rightarrow a = displaystylev^2 – v_0^2 over 2s = 0^2 – 10^2 over 2.20 = – 2,5left( m/s^2 ight))

(Ở đây ta không áp dụng trực tiếp cách làm tính tốc độ vì chưa chắc chắn thời gian từ thời điểm hãm cho lúc xe dừng lại hẳn)

b) Áp dụng công thức:

(v = v_0 + at Rightarrow t = displaystyle m v – v_0 over a = 0 – 10 over – 2,5 = 4s)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đấy là phần chỉ dẫn Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk vật dụng Lí 10 đầy đủ, ngăn nắp và dễ dàng nắm bắt nhất. Chúc các bạn làm bài xích môn vật dụng lý 10 xuất sắc nhất!