Vở bài tập toán lớp 5

     

1.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5

a) Tổng nhì số là 100. Tỉ số của nhị số chính là (3 over 7) . Tìm hai số đó.

b) Hiệu hai số là 55. Tỉ số của hai số là (4 over 9). Tìm nhị số đó.

2. Một thúng đựng trứng gà và trứng vịt có toàn bộ 116 quả. Số trứng gà bằng (1 over 3) số trứng vịt. Hỏi vào thúng bao gồm bao nhiêu quả trứng gà,bao nhiêu quả trứng vịt?

3. sân vườn hoa trong phòng trường là hình chữ nhật có chu vi 160m với chiều rộng bằng (2 over 3) chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng của vườn hoa đó.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Khtn - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

b) fan ta để (1 over 24) diện tích vườn hoa có tác dụng lối đi. Hỏi diện tích s lối đi bằng bao nhiêu mét vuông?

Đáp án

1. a) Tổng hai số là 100. Tỉ số của nhị số đó là (3 over 7) . Tìm hai số đó.

Ta gồm sơ đồ:

*
 

Bài giải:

Tổng số phần cân nhau là:

3 + 7 = 10 (phần)

Số nhỏ xíu là: (100 imes 3 over 10 = 30)

Số to là: 100 – 30 = 70 hoặc (100 imes 7 over 10 = 70)

Đáp số: Số bé: 30

Số lớn: 70

b) Hiệu nhì số là 55. Tỉ số của nhị số là . Tìm nhì số đó.

*
 

Bài giải:

Hiệu số phần cân nhau là: 9 – 4 = 5 (phần)

Số bé nhỏ là: (55 imes 4 over 5 = 44)

Số lớn là: 55 + 44 = 90 hoặc (55 imes 9 over 5 = 99)

Đáp số: Số bé:44

Số lớn: 99

2. Một thúng đựng trứng con gà và trứng vịt có toàn bộ 116 quả. Số trứng gà bằng số trứng vịt. Hỏi trong thúng bao gồm bao nhiêu trái trứng gà,bao nhiêu trái trứng vịt?

 

*

Bài giải:

Tổng số phần đều nhau là: 1 + 3 = 4 (phần)

Số trứng con gà đựng trong thùng là: 116 : 4 = 29 (trứng gà)

Số trứng vịt đựng trong thùng là: 116 – 29 = 87 (trứng vịt)

Hoặc : (116 imes 3 over 4 = 87) (trứng vịt)

Đáp số: Số bé: 29

Số lớn: 87

3. sân vườn hoa ở trong nhà trường là hình chữ nhật có chu vi 160m và chiều rộng bởi (2 over 3) chiều dài.

Xem thêm: Read Unit 10: Life On Other Planets, Ôn Từ Vựng Cả Unit 10: Life On Other Planets

a) Tính chiều dài, chiều rộng của sân vườn hoa đó.

Bài giải

Tổng số phần đều nhau là : 2 + 3 = 5 (phần)

Tổng chiều dài và chiều rộng lớn vườn hoa là:

160 : 2 = 80 (m)

Chiều rộng vườn hoa hình chữ nhật:

(80 imes 2 over 5 = 32(m))

Chiều lâu năm vườn hoa hình chữ nhật:

80 – 32 = 48 (m) hoặc (80 imes 3 over 5 = 48,,(m))

Đáp số: Chiều rộng: 32m

Chiều dài: 48m

b) người ta để (1 over 24) diện tích sân vườn hoa làm cho lối đi. Hỏi diện tích s lối đi bằng bao nhiêu mét vuông?