Hạch Toán Chi Phí Bán Hàng

     

Chi phí bán sản phẩm ở công ty lớn phát sinh trong quá trình sản xuất marketing của doanh nghiệp, khoản ngân sách được tính cho cỗ phận bán sản phẩm , sau đây sieuthithietbido.com.vn AS xin phân tách sẽ sơ trang bị hạch toán và một trong những nghiệp vụ tài chính phát sinh hầu hết liên quan mang đến chi phí bán sản phẩm của doanh nghiệp.

*

*

1. Giá thành vật liệu, ccdc sử dụng cho bộ phận buôn bán hàng

Nợ 641 (trị giá chỉ xuất kho NVL, CCDC)

gồm 152,153 (trị giá xuất kho NVL, CCDC)

2. Ngân sách tiền lương và các khoản trích theo lương tính vào chi phí bán hàng

Nợ 641 (tiền lương và các khoản trích lương tính vào đưa ra phí)

tất cả 334,338 (tiền lương và các khoản trích lương tính vào đưa ra phí)

3. Khấu hao tài sản cố định dùng sinh sống bộ phận chào bán hàng

Nợ 641 (chi giá thành khấu hao tài sản cố định ở thành phần bán hàng)

bao gồm 214 (chi giá thành khấu hao tài sản cố định ở thành phần bán hàng)

4. Trích trước tiền lương nghỉ ngơi phép, trích trước những khoản yêu cầu trả tín đồ lao động, trích trước chi tiêu sửa chưa tài sản ở thành phần bán hàng

Nợ 641 (chi phí các khoản trích trước)

có 335v (chi phí những khoản trích trước)

5. Phân bổ chi phí trả trước ở bộ phận bán hàng

Nợ 641 (chi phí tổn trả trước phân bổ từng kỳ)

tất cả 142,242 (chi mức giá trả trước phân chia từng kỳ)

6.


Bạn đang xem: Hạch toán chi phí bán hàng


Xem thêm: Xem Phim Siêu Nhân Kỳ Lân Full Hd, Mad Chouseishin Gransazer


Xem thêm: Những Tác Động Chủ Yếu Của Phong Hóa Hóa Học Là, Những Tác Nhân Chủ Yếu Của Phong Hóa Hóa Học Là


Dich vụ, giá cả mua xung quanh dùng ở cỗ phận bán hàng

Nợ 641 (chi phí tổn mua kế bên dùng cho phần tử bán hàng)

Nợ 133 (thuế gtgt nếu có)

có 111,112,331 (chi mức giá mua ko kể dùng cho phần tử bán hàng)

7. Trích các khoản dự phòng tính vào bỏ ra phí bán hàng

Nợ 641 (chi phí những khoản dự phòng)

tất cả 139,129,159,.... (chi phí các khoản dự phòng)

8. Những khoản có tác dụng giảm đưa ra phí bán sản phẩm

Nợ 111,112,131,138,141,… (các khoản có tác dụng giảm ngân sách chi tiêu bán hàng)

có 641 (các khoản có tác dụng giảm giá thành bán hàng)

9. Công ty lớn xuất hàng hóa khuyến mãi, quảng cáo, tiếp thi, biếu tặng ngay cho khách hàng

Nợ 641 (tổng giá chỉ trị hàng hóa khuyến mãi, biếu tặng, tiếp thị,…)

có 512 (giá trị sản phẩm & hàng hóa biếu tặng, khuyến mãi,….)

bao gồm 3331 (thuế gtgt trường hợp có)

10. Vào cuối kỳ kế toán kết chuyển bỏ ra phí bán sản phẩm để xác định hiệu quả kinh doanh

Nợ 911 (tổng bỏ ra phí cai quản thực tế tạo ra trong kỳ)

tất cả 641 (tổng đưa ra phí quản lý thực tế phát sinh trong kỳ)

Tin học sieuthithietbido.com.vn- sieuthithietbido.com.vn ACCOUNTING SERVICES chúc chúng ta thành công.

bạn muốn học khóa đào tạo và huấn luyện kế toán doanh nghiệp thời gian ngắn (đào tạo nghề kế toán tài chính