Hạch Toán Chi Phí Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

     

Chi tầm giá thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp – TK 821. Dùng để làm phản ánh ngân sách chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp tạo ra trong năm. Có tác dụng căn cứ xác minh Kết quả vận động sản xuất kinh doanh sau thuế của chúng ta trong năm tài bao gồm hiện hành, hãy cùng Kế toán Việt Hưng mày mò qua bài bác viết.

Bạn đang xem: Hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

*
Hạch toán chi phí thuế TNDN theo TT 133 – tài khoản 821

> phương pháp kê khai thuế qua mạng tổng viên thuế mới nhất> hướng dẫn làm kế toán thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

Cách xác định ngân sách chi tiêu thuế TNDN hiện hành:

Thuế TNDN nên nộp=(Lợi nhuận kế toán trước thuế + Điều chỉnh tăng thu nhập cá nhân chịu thuế – Điều chỉnh sút thu nhập chịu thuế) x Thuế suất thuế TNDN hiện hành

Trong đó:

Điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế: là những khoản túi tiền không được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN theo phương pháp của quy định hiện hànhĐiều chỉnh giảm thu nhập chịu đựng thuế: là các khoản thu nhập cá nhân không chịu đựng thuế (lãi chênh lệch tỷ giá review lại thời điểm cuối năm tài chủ yếu của chi phí và tương tự tiền…); thu nhập cá nhân miễn thuế (cổ tức được phân tách đã được tính thuế TNDN); các khoản gửi lỗ trong tầm 5 năm trở lại…

NỘI DUNG CHÍNH

2. Phương thức kế toán chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện hành

1. Kết cấu và văn bản TK 821: TK 821 không tồn tại số dư

Nợ TK 821Có TK 821
Chi phí tổn thuế TNDN hiện nay hành gây ra trong nămThuế TNDN của các năm ngoái phải nộp bổ sung cập nhật do phát hiện tại sai sót ko trọng yếu của các năm trước

Chênh lệch thân số thuế TNDN hiện nay hành thực tiễn phải nộp Phát hiện sai sót không trọng yếu của các thời gian trước làm giảm túi tiền thuế TNDN hiện tại hành trong thời hạn hiện tại.Kết đưa chênh lệch Nợ TK 8211> gồm TK 8211 vào TK 911

2. Cách thức kế toán giá cả thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành

2.1. Mặt hàng quý, xác minh số thuế TNDN trợ thì nộp

Nợ TK 821: chi phí thuế TNDN hiện hành

Có TK 3334: Thuế TNDN

2.2. Lúc nộp thuế TNDN vào ngân sách, địa thế căn cứ vào Giấy nộp tiền hạch toán

Nợ TK 3334: Thuế TNDN

Có TK 111, 112,….

Xem thêm: Điều Kiện Đầu Tư Kinh Doanh Cơ Sở Chế Biến Thực Phẩm Cô Hoàn

2.3. Cuối năm, địa thế căn cứ vào số thuế TNDN thực tiễn phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế TNDN

+ nếu như số thuế TNDN thực tế phải nộp cả năm > số thuế TNDN đã tạm nộp thì ghi thêm cây bút toán té sung

Nợ TK 8211: giá cả thuế TNDN hiện tại hành

Có TK 3334: Thuế TNDN

+ ví như số thuế TNDN thực tế phải nộp cả năm

Nợ TK 3334: Thuế TNDN

Có TK 8211: giá thành thuế TNDN hiện hành

2.4. Ví như phát hiện ra sai sót không xung yếu của các năm kia liên quan lại đến thuế TNDN yêu cầu nộp

+ trường hợp sai sót làm cho tăng giá cả thuế TNDN hiện hành

Nợ TK 8211: giá thành thuế TNDN hiện nay hành

Có TK 3334: Thuế TNDN

+ giả dụ sai sót có tác dụng giảm giá cả thuế TNDN hiện hành

Nợ TK 3334: Thuế TNDN

Có TK 821: túi tiền thuế TNDN hiện nay hành

2.5. Thời điểm cuối kỳ làm cây bút toán kết chuyển

+ ví như PS Nợ TK 821 > PS bao gồm TK 821

Nợ TK 911: xác minh KQKD

Có TK 821: chi phí thuế TNDN hiện nay hành

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Quý 3/2016, công ty Tuấn Thành phân phát sinh chi phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp trợ thời nộp là: 10.000.000 đồng, kế toán tài chính định khoản

Nợ TK 821: 10.000.000

có TK 3334: 10.000.000

Căn cứ vào giấy nộp tài chính ngân hàng

Nợ TK 3334: 10.000.000

Có TK 112: 10.000.000

Kế toán ghi dấn thêm cây viết toán tăng giá thành thuế TNDN lên 2.000.000 đồng

Nợ TK 821: 2.000.000

Có TK 3334: 2.000.000

Và nộp thêm 2.000.000 bằng tiền gửi bank vào tài khoản kho bạc

Nợ TK 112: 2.000.000

Có TK 821: 2.000.000

Và ghi cây viết toán kết chuyển

Nợ TK 911: 12.000.000

Có TK 821: 12.000.000

+ ví như PS Nợ TK 821

Nợ TK 821: túi tiền thuế TNDN hiện nay hành

Có TK 911: xác minh KQKD

 Ví dụ minh họa

Ví dụ 2: Quý 1/2016, doanh nghiệp Tuấn Thành phạt sinh túi tiền thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp tạm nộp là: 10.000.000 đồng, kế toán định khoản

Nợ TK 821: 10.000.000

Có TK 3334: 10.000.0000

Căn cứ vào giấy nộp tiền bạc ngân hàng

Nợ TK 3334: 10.000.000

Có TK 112: 10.000.000

Kế toán ghi cây bút toán giảm ngân sách thuế TNDN xuống 2.000.000 đồng

Nợ TK 3334: 2.000.000

Có TK 821: 2.000.000

Và ghi cây bút toán kết chuyển

Nợ TK 911: 8.000.000

Có TK 821: 8.000.000

3. CHÚ Ý: Theo Điều 17 Thông bốn 151/2014/TT-BTC quy định

Người nộp thuế từ bỏ tính phần thuế TNDN nhất thời nộp với tự nộp tiền thuếHàng quý, không hẳn nộp tờ khai thuế TNDN tạm bợ tínhThời hạn nộp chi phí thuế TNDN tạm tính muộn nhất là ngày thứ 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theoĐến ngày 30/01/năm N+1, số thuế lâm thời nộp trong thời điểm N > 80% số thuế TNDN thực tế đề nghị nộp theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN. Nếu nộp không được thì không tính số tiền thuế TNDN buộc phải nộp thêm còn phải nộp số tiền phạt lờ đờ nộp của 20% còn lại.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Cấu Trúc Bậc 2 Của Protein Là Do, Cấu Trúc Và Chức Năng Của Protein


Trên trên đây hạch toán túi tiền thuế TNDN theo TT 133 – thông tin tài khoản 821 hy vọng rằng sẽ có lợi tới người đọc. Tham gia ngay khóa đào tạo và huấn luyện kế toán Online 1 kèm 1 thẳng Giáo viên di động chỉ vấn đề trên 100% hóa đối chọi chứng từ thực tiễn phát sinh như đi làm.