Hạn Mức Giao Đất Ở

     

 

Theo đó, giới hạn ở mức giao khu đất ở tại nông thôn không thực sự 400 m2, trường hòa hợp hộ mái ấm gia đình có trường đoản cú 6 nhân khẩu trở lên cùng sinh sống thì giới hạn trong mức giao đất ở tại nông thôn không thực sự 500 m2; giới hạn trong mức giao đất ở tại những thị trấn không thực sự 120 m2, giới hạn ở mức giao đất ở tại các phường, khu vực quy hoạch cải tiến và phát triển đô thị thuộc thành phố Lạng Sơn không thật 100 m2.

 

kimsa88
cf68