Hiện Nay Tuổi Mẹ Gấp 4 Lần Tuổi Con Và Tổng Số Tuổi Của Hai Mẹ Con Là 50

     

Trong nhiều loại toán, người ta thường suy xét những đại lượng không cầm cố đổi. Đối với vấn đề tính tuổi thì đại lượng đó chính là hiệu số thân tuổi của nhì người. Dựa vào đại lượng này ta rất có thể giải được nhiều bài toán tính tuổi.Bạn đã xem: bây chừ tuổi chị em gấp 4 lần tuổi bé và tổng cộng tuổi của hai bà bầu con là 50Bài toán 1 : hiện nay nay, tuổi tía gấp 7 lần tuổi con. Sau 10 năm nữa, tuổi cha gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi mọi cá nhân hiện nay.Bạn sẽ xem: bây giờ tuổi bà mẹ gấp 4 lần tuổi nhỏ và tổng số tuổi của hai bà bầu con là 50Phân tích : bài toán yêu cầu tính số tuổi của hai bố con hiện giờ nhưng chỉ đến biết:- Tỉ số tuổi của hai ba con sống hai thời điểm khác nhau.- khoảng cách thời gian giữa hai thời khắc đó.Nhưng ta hoàn toàn có thể dễ dàng phát hiện ra một điều kiện nữa của bài xích toán, sẽ là "hiệu số tuổi của hai cha con là không đổi". Từ đó ta có thể giải được câu hỏi như sau.Bạn vẫn xem: bây chừ tuổi bà bầu gấp 4 lần tuổi bé và tổng cộng tuổi của hai chị em con là 50Giải : hiện nay nay, nếu tuổi bé là một trong những phần thì tuổi tía là 7 phần như thế. Ta tất cả sơ đồ thứ nhất :


*

Hiệu số tuổi của hai bố con bây giờ là : 7 - 1 = 6 (phần)Hiện nay tỉ số giữa tuổi bé và hiệu số tuổi của hai cha con là một trong những : 6 = 1/6Sau 10 năm nữa, ví như tuổi con là một trong những phần thì tuổi cha là 3 phần như thế (mỗi phần hiện giờ có quý hiếm khác mỗi phần sống trên). Ta bao gồm sơ đồ sản phẩm hai :


*

Sau 10 năm hiệu số tuổi của hai bố con là : 3 - 1 = 2 (phần)Sau 10 năm tỉ số thân tuổi con và hiệu số tuổi của hai tía con là 1 trong những : 2 = 1/2 Vì hiệu số tuổi của hai bố con không lúc nào thay đổi yêu cầu ta hoàn toàn có thể so sánh về tỉ số giữa tuổi con bây chừ và tuổi nhỏ sau 10 năm nữa.- Tuổi con hiện thời bằng 1/6 hiệu số tuổi của hai bố con.- Tuổi nhỏ sau 10 năm nữa bằng 1/2 hay 3/6 hiệu số tuổi của hai bố con.Vậy tuổi con sau 10 năm nữa cấp 3 lần tuổi con hiện nay. Ta gồm sơ đồ vật tuổi con ở hai thời khắc :


*

Tuổi con bây giờ là : 10 : 2 = 5 (tuổi)Tuổi bố hiện nay là : 5 x 7 = 35 (tuổi)Đáp số : bé : 5 tuổi ; bố : 35 tuổiBài toán 2 : trước đây 4 năm tuổi người mẹ gấp 6 lần tuổi con. Sau 4 năm nữa, tỉ số thân tuổi con và tuổi người mẹ là 3/8 Tính tuổi mỗi cá nhân hiện nay.Bạn đang xem: bây giờ tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi nhỏ và tổng số tuổi của hai người mẹ con là 50Phân tích : câu hỏi này đưa ra ba thời điểm không giống nhau (Trước đây 4 năm, hiện giờ và tiếp sau đây 4 năm). Nhưng bọn họ chỉ cần khai thác bài toán ngơi nghỉ hai thời khắc : trước đây 4 năm và dưới đây 4 năm nữa. Ta cần tính được khoảng cách thời gian thân hai thời khắc này. Việc này có thể giải tương tự như như bài toán 1.

Bạn đang xem: Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con và tổng số tuổi của hai mẹ con là 50

Giải : trước đó 4 năm nếu tuổi con là 1 phần thì tuổi bà bầu là 6 phần như thế.Hiệu số tuổi của hai bà mẹ con là : 6 - 1 = 5 (phần)Vậy tỉ số thân tuổi bé và hiệu số tuổi của hai chị em con là 1 : 5 = 1/5Sau 4 năm nữa, ví như tuổi con được chia thành 3 phần bằng nhau thì tuổi mẹ sẽ sở hữu được 8 phần như thế.Hiệu số tuổi của hai mẹ con là : 8 - 3 = 5 (phần)Vậy sau 4 năm nữa tỉ số giữa tuổi con và hiệu số tuổi của hai người mẹ con là 3 : 5 = 3/5Vì hiệu số tuổi của hai chị em con là không đổi khác nên ta rất có thể so sánh tuổi con trước đó 4 năm và tuổi con sau đây 4 năm. Ta bao gồm tuổi bé sau 4 năm nữa cấp 3 lần tuổi con trước đó 4 năm cùng tuổi nhỏ sau 4 năm nữa hơn tuổi con trước đây 4 năm là : 4 + 4 = 8 (tuổi).Ta tất cả sơ thiết bị tuổi con ở hai thời điểm :


*

Tuổi con trước đây 4 năm là : 8 : (3 - 1) = 4 (tuổi)Tuổi mẹ trước đây 4 năm là : 4 x 6 = 24 (tuổi)Tuổi con hiện nay là : 4 + 4 = 8 (tuổi)Tuổi mẹ hiện thời là : 24 + 4 = 28 (tuổi)Đáp số : bé : 8 tuổi ; mẹ : 28 tuổiChú ý : Để vận dụng tốt thủ thuật giải toán này, những em cần nắm rõ kiến thức về tỉ số cùng đại lượng không đổi đối với bài toán tính tuổi. Những em rất có thể giải quyết được rất nhiều bài toán cạnh tranh của dạng toán tính tuổi bằng thủ thuật này đấy. Hãy thử sức bản thân với những bài toán sau.Bài 1 : hiện giờ tuổi anh cấp 3 lần tuổi em. Sau 14 năm nữa, tỉ số thân tuổi anh cùng tuổi em là 5/4 Tính tuổi mọi người hiện nay.Bài 2 : trước đây 2 năm, tỉ số thân tuổi An cùng tuổi tía là 1/4. Sau 10 năm nữa, tỉ số giữa tuổi ba và tuổi An là 11/5. Tính tuổi mọi người hiện nay.Bài 3 : trước đây 4 năm, tuổi bố gấp 7 lần tuổi bé và tuổi ông gấp 2 lần tuổi bố. Sau 4 năm nữa, tỉ số thân tuổi con cháu và tuổi ông là 3/16. Tính tuổi mọi người hiện nay.

MỘT SỐ BÀI TOÁN TÍNH TUỔI - TÍNH NGÀY

Bài 1: hiện giờ tổng số tuổi của 2 bằng hữu là 63 tuổi. Biết khi tuổi anh bởi tuổi em hiện thời thì tuổi em hồi đó chỉ bằng nửa tuổi anh hiện tại nay. Tính tuổi mọi cá nhân hiện nay?Ta xem:Tuổi em hiện nay: |____________|Tuổi anh hiện tại nay: |____________|___|Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay, thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện tại nay.Tuổi em: |________|……|Tuổi anh: |________|____|……| …2 phần…Tuổi em lúc này là 2 phần nên hiện giờ tuổi em là 3 phần.Tuổi em hiện tại nay: |____|____|____|Tuổi anh hiện nay nay: |____|____|____|____| 63 tuổiSơ đồ cho thấy thêm tuổi anh bao gồm 4 phần tuổi em có 3 phần. Thời gian tuổi anh gồm 3 phần thì tuổi em bao gồm 2 phần và bởi ½ tuổi anh hiện tại nay.Tổng số phần bởi nhau: 3 + 4 = 7 (phần)Tuổi của em hiện nay nay: 63 : 7 x 3 = 27 (tuổi)Tuổi của anh ý hiện nay: 63 – 27 = 36 (tuổi)Bài 2: hiện nay tuổi người mẹ gấp 4 lần tuổi con. Biết sau 20 năm nữa tuổi mẹ gấp gấp đôi tuổi con. Tính tuổi 2 bà bầu con hiện nay nay?Tuổi nhỏ |___|…20 n...|Tuổi mẹ |___|___|___|___|…20 n...|Ta thấy 20 năm ứng cùng với 2 phần.Tuổi con hiện nay: 20 : 2 = 10 (tuổi)Tuổi bà bầu hiện nay: 10 x 4 = 40 (tuổi)Bài 3: bây giờ tổng số tuổi An, Bình bỏ ra kém gia sư là 12 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa toàn bô tuổi của bố bạn bằng cô giáo?Một năm thì mọi cá nhân tăng 1 tuổi buộc phải An, Bình và bỏ ra tăng 3 tuổi và cô giáo tăng 1 tuổi.Mỗi năm tuổi của 3 các bạn sẽ cô cô giáo 3 – 1 = 2 (tuổi)Tổng số tuổi của 3 bạn sẽ bằng tuổi gia sư sau: 12 : 2 = 6 năm.

Bài 4:Hiện ni tuổi anh hơn 2 lần tuổi em là 2 tuổi. Biết đến khi tuổi em bởi tuổi anh bây giờ thì thời điểm đó tổng cộng tuổi của hai bằng hữu là 36 tuổi. Tính tuổi anh hiện nay.Hiện nayTuổi anh: |__________|__________|…2t…|Tuổi em: |__________|Tuổi em bởi tuổi anh hiện nay nay:Tuổi anh: |__________|__________|…2t…|__________|…2t…|Tuổi em: |__________|__________|…2t…| Tổng 36 tuổiXem tuổi em hiện thời là 1 phần thì từ bây giờ tuổi anh gồm 3 phần cùng 4 tuổi, tuổi em có 2 phần cùng 2 tuổi:Tổng số phần bằng nhau:3 + 2 = 5 (phần)Tuổi em hiện tại nay:(36 – 4 – 2) : 5 = 6 (tuổi)Tuổi anh hiện nay:6 x 2 + 2 = 14 (tuổi) Đáp số: 14 tuổi

Bài 5: (tính ngày) cho thấy ngày 23 mon 4 năm 2013 là thứ Ba. Hãy cho biết ngày 01 mon 6 năm 2020 là lắp thêm mấy?

Bài 8:Vào năm tuổi cháu bằng 1/6 tuổi cháu hiện giờ thì ông của con cháu 60 tuổi. Biết tổng số tuổi của 2 ông cháu hiện thời là 82 tuổi. Hỏi số tuổi của cháu bây chừ ?Sơ đồ:Cháu: |---|---|---|---|---|---| toàn bô tuổi của 2 ông cháu bởi 82Ông: |…….60|………….....|Tổng số phần bằng nhau ngoại trừ 60 tuổi của ông: 6 + 5 = 11 (phần)Giá trị mỗi phần: (82 - 60) : 11 = 2 (tuổi)Tuổi của cháu bây chừ là: 2 x 6 = 12 (tuổi)Đáp số: 12 tuổi.

Bài 10: Tuổi của em tôi bây chừ bằng 4 lần tuổi của chính nó khi tuổi của anh ý tôi bởi tuổi của em tôi hiện tại nay. Đến lúc tuổi của em tôi bằng tuổi của anh tôi bây giờ thì toàn bô tuổi của hai bạn bè là 51. Hỏi bây chừ anh tôi, em tôi bao nhiêu tuổi?Hiệu số tuổi của hai anh em là một số trong những không đổi.Ta gồm sơ đồ màn trình diễn số tuổi của hai anh em ở những thời điểm : trước đó (TĐ), hiện giờ (HN), trong tương lai (SN)Giá trị một trong những phần là:51 : (7 + 10) = 3 (tuổi)Tuổi em hiện nay là:3 x 4 = 12 (tuổi)Tuổi anh bây giờ là:3 x 7 = 21 (tuổi)

Bài 11: Hùng hỏi Tuyết và Lan: “Năm ni cô giáo nhà nhiệm lớp các bạn bao nhiêu tuổi ?”Tuyết mỉm cười : “ thanh lịch năm tuổi cô đang gấp 3 lần tuổi mình!”Lan cũng cười cợt : “ từ thời điểm cách đây 5 năm , tuổi cô vội vàng 5 lần tuổi mình.” trường hợp Tuyết với Lan bằng tuổi nhau thì em hãy nói đến Toán biết tuổi của cô không ?Vẽ sơ vật đoạn thẳng ta thấy : quý phái năm tuổi cô giáo gồm 6 phần đều bằng nhau , từng phần là 6 tuổi . Vậy tuổi cô hiện thời là : 6 x 6 - 1 = 35 tuổi.


*

Bài 12: Anh rộng em 8 tuổi. Hỏi lúc tổng số tuổi của hai bằng hữu bằng 40 tuổi thì lúc ấy em bao nhiêu tuổi?Anh rộng em 8 tuổi yêu cầu ở lúc nào cũng không nỗ lực đổi.Ta gồm sơ dồ:Tuổi anh: |--------------------|---8 tuổi--|Tuổi em: |--------------------| Tổng của 2 đồng đội 40 tuổi.Tuổi của em lúc đó là: (40 – 8) : 2 = 16 (tuổi)Đáp số: 16 tuổi.

Bài 13: Hải hỏi Dương : “Anh phải hơn 30 tuổi đề xuất không ?”. Anh Dương nói : “Sao già ráng ! nếu như tuổi của anh nhân với 6 thì được số có bố chữ số, nhì chữ số cuối chính là tuổi anh”. Chúng ta cùng Hải tính tuổi của anh Dương nhé.Cách 1: Tuổi của anh ý Dương không thực sự 30, khi nhân với 6 sẽ là số tất cả 3 chữ số. Vậy chữ số hàng nghìn của tích là 1. Hai chữ số cuối của số tất cả 3 chữ số chính là tuổi anh. Vậy tuổi anh Dương khi nhân cùng với 6 rộng tuổi anh Dương là 100 tuổi. Ta bao gồm sơ đồ:

Tuổi của anh ấy Dương là :100 : (6 - 1) = trăng tròn (tuổi)Cách 2:Gọi tuổi của Dương là số bao gồm 2 chữ số ab. Vì ab không thật 30 với khi nhân với 6 sẽ tiến hành số có tía chữ số yêu cầu chữ số hàng trăm ngàn là 1.Ta được: ab x 6 = 1ab=> ab x 5 + ab = 100 + ab=> ab x 5 = 100ab = 100 : 5 = 20Đáp số: 20

Bài 14: Hiện ni tuổi tía gấp 9 lần tuổi con.15 năm nữa, tuổi cha gấp 3 lần tuổi con.Tính tuổi mọi cá nhân hiện nay.

Bài 15: Tuổi của 3 ba con là 55 tuổi. Tuổi bố hơn toàn bô tuổi của hai bạn bè là 25 tuổi. Anh hơn em 5 tuổi . Tính số tuổi của em ?Tổng số tuổi của 2 bạn bè là: (55-25):2=15 (tuổi)Tuổi của em là: (15-5):2= 5 (tuổi)Đáp số: 5 tuổi

Bài 16: bây giờ tuổi bố gấp 3 lần tuổi anh với gấp 4 lần tuổi em . Biết anh hơn em 4 tuổi .Vậy tuổi tía hiên nay là từng nào tuổi.Vì tuổi bố gấp 3 lần tuổi anh cùng gấp 4 lần tuổi em cần để chia hầu như cho số phần đều bằng nhau thì tuổi tía sẽ có: 3 x 4 = 12 (phần).Tuổi anh có: 12 : 3 = 4 (phần)Tuổi em có: 12 : 4 = 3 (phần)Hiệu số phần của nhì anh em: 4 – 3 = 1 (phần)1 phần ứng với 4 tuổi vậy tuổi của ba là:4 x 12 = 48 (tuổi)Đáp số: 48 tuổi.

Xem thêm: Một Trong Những Tính Chất Của Muối Ăn Là :, Nêu Tính Chất Hóa Học Của Muối & Điều Kiện

Bài 17: hiện giờ tổng số tuổi hai tía con là 68 tuổi. Biết 4 năm kia tuổi bô cấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi 2 ba con hiện tại nayTổng số tuổi của 2 tía con 4 năm trước:68 – 4x2 = 60 (tuổi)Tổng số phần đều bằng nhau (4 năm trước).3 + 1 = 4 (phần)Tuổi con 4 năm trước là: 60 : 4 = 15 (tuổi)Tuổi nhỏ hiện nay: 15 + 4 = 19 (tuổi)Tuổi phụ thân hiện nay: 68 – 19 = 49 (tuổi)Đáp số: 49 tuổi ; 19 tuổi

Bài 18: hiện Tuổi cha gấp 3 lần tuổi anh và gấp 4 lần tuổi em . Biết anh hơn em 4 tuổi. Tính tuổi cha hiện nay.Tuổi bố: |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|Tuổi anh: |--------------|Tuổi em: |----------| 4tTa thấy 3 x 4 = 12.Nếu tuổi cha có 12 phần cân nhau thì tuổi anh có:12 : 3 = 4 (phần)Tuổi em có:12 : 4 = 3 (phần)Hiệu số phần bằng nhau;4 – 3 = 1 (phần)1 phần ứng cùng với 4 tuổi.Tuổi của tía là;4 x 12 = 48 (tuổi)Đáp số: 48 tuổiBài 19:Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con, 4 năm kia tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi bà mẹ và tuổi con hiện nay?

Bài 20: trong năm này tuổi cha gấp 3 lần tuổi con, 12 năm trước, tuổi tía gấp 7 lần tuổi con. Hỏi tuổi hiện giờ của mọi cá nhân ?

Bài 21: hiện giờ tuổi con bởi 2/5 tuổi mẹ.4 năm trước, tuổi bà bầu gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi mẹ hiện nay?

Ta thấy : 1/3 = 2/6

Tuổi của con gồm 2 phần bây chừ và trước đây.

Giả sử mỗi phần giảm đi: 4: 2 = 2 (năm)

Ta bao gồm sơ đồ:

…….…….. 5 phần…………………

Tuổi mẹ: |--- 2n|--- 2n|--- 2n|--- 2n|--- 2n|

Tuổi con: |--- 4n|--- 4n|--- 4n|--- 2n|--- 2n|

Ta tất cả sơ đồ vật 4 năm nrước:

Tuổi mẹ: |--- 2n|--- 2n|--- 2n|---|---|

Tuổi con: |--- 4n|--- 4n|--- 4n|---|---|

1 phần trước đây 4 năm ứng với: 2 x 3 = 6 (năm)

Tuổi mẹ trước đó 4 năm là: 6 x 6 = 36 (tuổi)

Tuổi bà bầu hiện nay: 36 + 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: 40 tuổi

Bài 22:

Tuổi ông trong năm này gấp 4,2 lần .tuổi cháuMười năm về trước, tuổi ông cấp 10,6 lầntuổi cháu. Tính tuổi ông và tuổi cháu hiện nay.

Bài 23: trước đây 4 năm, tuổi của tía gấp 6 lần tuổi của con. Sau 4 năm nữa, tuổi nhỏ sẽ bởi 3/8 tuổi bố. Tính tuổi mọi cá nhân hiện nay.

Bài 26: hiện thời tuổi người mẹ hơn 3 lần tuổi bé là 6 tuổi. Tính tuổi nhỏ hiện nay, biết hiện nay tổng số tuổi của hai bà bầu con là 46 tuổi.

Tổng số phần bởi nhau: 1 + 3 = 4 (phần)

Tuổi con hiện giờ là: (46 – 6): 4 = 10 (tuổi)

Bài 27: hiện nay tuổi chị em gấp bốn lần tuổi con và tổng thể tuổi bà mẹ và tuổi bé là 50. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi người mẹ sẽ nhiều hơn nữa tuổi con một trong những bằng nhị lần tuổi bé ?

Tổng số phần bởi nhau: 1 + 4 = 5 (phần)

Tuổi bé hiện hiện là: 50 : 5 = 10 (tuổi)

Tuổi của bà bầu là: 10 x 4 = 40 (tuổi)

Tuổi của người mẹ hơn tuổi của con là: 40 – 10 = 30 (tuổi)

Tuổi mẹ nhiều hơn thế tuổi bé gấp gấp đôi tuổi nhỏ khi con: 30: 2 = 15 (tuổi)

Số năm nữa nhằm tuổi mẹ nhiều hơn thế tuổi con gấp 2 lần tuổi nhỏ là: 15 – 10 = 5 (năm)

Đáp số: 5 năm

Bài 28: Cứ 1/2 tiếng thì đồng hồ chạy nhanh 2 phút. Lúc 6 tiếng sáng người ta đem lại giờ cơ mà không chỉnh lại đồng hồ thời trang nên nó vẫn chạy nhanh. Hỏi thời gian 16 giờ đồng hồ 40 phút thì khi đó đồng hồ chỉ mấy giờ?

Thời gian từ bỏ 6 giờ mang đến 16 giờ đồng hồ 40 phút là:

16 giờ 40 phút – 6 tiếng = 10 tiếng 40 phút = 640 phút

640 phút thì vội vàng 60 phút mốc giới hạn là: 640 : 60 = 23/2 (lần)

Số phút mà đồng hồ thời trang chạy nhanh hơn. 2 x 23/2 = 23 (phút)

Đồng hồ nước chỉ lúc 16 giờ đồng hồ 40 phút là: 16 giờ đồng hồ 40 phút + 23 phút = 17 tiếng 3 phút.

Đáp số: 17 giờ 3 phút

Bài 29: (Hệ quả của bài 28)

Cứ 1/2 tiếng thì đồng hồ đeo tay chạy nhanh 2 phút. Thời điểm 6 giờ đồng hồ sáng tín đồ ta lấy lại giờ cơ mà không chỉnh lại đồng hồ đeo tay nên nó vẫn chạy nhanh. Hỏi khi đồng hồ thời trang chỉ 16 giờ đồng hồ 40 phút thì lúc chính là mấy giờ?

Thời gian mất nửa tiếng thì đồng hồ chạy được:

30 + 2 = 32 (phút)

Tỉ số thời hạn giữa thật với lệch là 30/32 = 15/16.

Thời gian tự 6 giờ cho khi đồng hồ chỉ 16 tiếng 40 phút là:

16 giờ đồng hồ 40 phút – 6 giờ = 10 tiếng 40 phút = 640 phút

Thời gian thật là:

640 : 16 x 15 = 600 (phút)

600 phút = 10 giờ.

Thời điểm lúc đồng hồ đeo tay chỉ 16 giờ 40 phút là:

6 tiếng + 10 giờ đồng hồ = 16 giờ

Đáp số: 16 giờ

Bài 30: hiện giờ tổng số tuổi của 2 người mẹ con là 85 tuổi. Trước đó khi tuổi người mẹ bằng tuổi con bây giờ thì tuổi người mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi cá nhân hiện nay.

Ta tất cả sơ đồ:

Tuổi mẹ: |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

Tuổi con: |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| Tổng = 85 tuổi

Khi tuổi mẹ bằng tuổi con hiện thời thì tuổi người mẹ gấp 6 lần tuổi con. Bây giờ tuổi mẹ có 6 phần cân nhau thì tuổi con có 1 phần. Nghìa là tuổi con bây giờ có 6 phần bằng nhau như thế.

Hiệu số phần bằng nhau: 6 – 1 = 5 (phần)

Tổng số phần bởi nhau hiện thời là: 6 x 2 + 5 = 17 (phần)

Giá trị mỗi phần là: 85 : 17 = 5 (tuổi)

Tuổi của con là: 5 x 6 = 30 (tuổi)

Tuổi của chị em là: 85 – 30 = 55 (tuổi)

Đáp số: 55 tuổi; 30 tuổi.

Bài 31: 4 năm ngoái tuổi bố gấp 6 lần tuổi con. Sau 20 năm nữa, tuổi bố gấp hai tuổi con. Tính tuổi ba hiện nay.Ta tất cả sơ đồ: hiện nay nay

Tuổi bố: |----|----|----|----|----|----|..4..|…..20…...|

Tuổi bố: |----|..4..|…..20…...|

Khoảng thời gian từ 4 thời gian trước đến 20 năm tiếp theo là: 4 + đôi mươi = 24 (năm)

24 năm ứng với số phần bằng nhau là: 6 – 1 – 1 = 4 (phần)

Giá trị một trong những phần bằng nhau là: 24: 4 = 6 (tuổi)

Tuổi của bố bây chừ là: 6 x 6 + 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: 40 tuổi.

Xem thêm: Trung Tâm Dữ Liệu Thực Vật Việt Nam (Nbds), Cục Bảo Vệ Thực Vật

Bài 32: Hiện nay chị em 38 tuổi , nhỏ lớn 12 tuổi, con nhỏ xíu 6 tuổi. Tính tuổi nhỏ lớn lúc tuổi mẹ bằng tổng số tuổi hai bé ?

Tổng số tuổi của 2 con hiện thời là: 12 + 6 = 18 (tuổi)

Tuổi mẹ to hơn tổng số tuổi của 2 con bây giờ là: 38 – 18 = 20 (tuổi)

Mỗi năm tuổi của 2 bé thêm nhiều hơn nữa tuổi người mẹ là: 2 – 1 = 1 (tuổi)

Số năm nữa nhằm tuổi bà bầu bằng tổng cộng tuổi 2 con là: trăng tròn : 1 = trăng tròn (năm)

Tuổi của nhỏ lớn khi tuổi người mẹ bằng tổng số tuổi 2 con là: 12 + đôi mươi = 32 (tuổi)

Ta có sơ đồ:

Tuổi cha: |----|----|----|----|.10.|

Tuổi con: |----|.10.|

Mỗi phần bằng nhau ứng cùng với 10 năm (10 tuổi)

Con bây chừ 10 tuổi.

Bài 34: Biết một nửa tuổi An cách nay 6 năm bằng 1/5 tuổi An 6 năm tới. Hỏi bây giờ An từng nào tuổi?