Hóa 10 tốc độ phản ứng

     

Lý thuyết Hóa 10 bài 36. Vận tốc phản ứng hóa học

I. KHÁI NIỆM VỀ TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

1. Thí nghiệm

- Ống nghiệm 1: 5ml dung dịch BaCl2

- Ống nghiệm 2: 5ml dung dịch Na2S2O3

⟶ Cho đồng thời vào 2 ống nghiệm, mỗi ống 5ml dung dịch H2SO4 loãng.

Bạn đang xem: Hóa 10 tốc độ phản ứng

* Ống nghiệm 1:

*

⟹ Kết tủa xuất hiện thêm ngay tức khắc.

* Ống nghiệm 2:

*

⟹ Sau một thời hạn thấy kết tủa white đục xuất hiện.

2. Nhận xét

- phản ứng (1) xảy ra nhanh hơn phản nghịch ứng (2).

⟹ Các làm phản ứng hóa học khác nhau có vận tốc phản ứng cấp tốc hay lừ đừ khác nhau.

- vận tốc phản ứng là độ phát triển thành thiên mật độ của một trong số chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị chức năng thời gian.

- tốc độ trung bình 

*

II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG

1. Ảnh tận hưởng của nồng độ

* Thí nghiệm:

- Ống nghiệm 1: 5ml dung dịch Na2S2O3

- Ống nghiệm 2: 2,5ml Na2S2O3(dd) + 2,5ml H2O

⟶ Cho bên cạnh đó vào 2 ống nghiệm, mỗi ống 5ml dung dịch H2SO4 loãng.

* Nhận xét:

- Kết tủa sinh sống ống nghiệm 1 xuất hiện thêm trước.

⟶ Phản ứng ở ống nghiệm 1 xẩy ra nhanh hơn.

* Kết luận:

- lúc tăng nồng độ hóa học phản ứng, tốc độ phản ứng tăng.

2. Ảnh hưởng của áp suất

- Áp suất tác động đến tốc độ phản ứng gồm chất khí.

- lúc tăng áp suất, nồng độ hóa học khí tăng theo, nên tốc độ phản ứng tăng.

3. Ảnh tận hưởng của nhiệt độ

* Thí nghiệm:

- Ống nghiệm 1: 5ml dung dịch Na2S2O3

- Ống nghiệm 2: 5ml dung dịch Na2S2O3 đun nóng

⟶ Cho đôi khi vào 2 ống nghiệm, mỗi ống 5ml dung dịch H2SO4 loãng.

Xem thêm: Soạn Bài Ôn Tập Phần Văn Học Lớp 11 Tập 2 ), Soạn Bài Ôn Tập Phần Văn Học Ngắn Nhất

* Nhận xét:

- Kết tủa ở ống nghiệm 2 xuất hiện trước.

⟶ Phản ứng sinh hoạt ống nghiệm 2 xẩy ra nhanh hơn.

* Kết luận:

- lúc tăng nhiệt độ chất phản nghịch ứng, tốc độ phản ứng tăng.

4. Ảnh hưởng trọn của diện tích tiếp xúc

* đến axit HCl tác dụng với 2 chủng loại đá vôi có kích thước khác nhau.

*

* Kết luận:

- lúc tăng diện tích mặt phẳng chất bội nghịch ứng, vận tốc phản ứng tăng.

5. Ảnh hưởng của hóa học xúc tác

* Thí nghiệm:

- Xét sự phân hủy lờ lững của H2O2 trong dung dịch ở ánh sáng thường

*

- khi cho vào một trong những ít bột MnO2 ⟶ bọt oxi bay ra vô cùng mạnh.

* Kết luận:

- chất xúc tác là chất làm tăng vận tốc phản ứng, tuy vậy còn lại sau khoản thời gian phản ứng kết thúc.

III. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG

- những yếu tố tác động đến tốc độ phản ứng được vận dụng nhiều trong đời sống với sản xuất.

- Thí dụ:

+ nhiệt độ của ngọn lửa axetilen cháy vào oxi cao hơn nữa nhiều so với cháy trong không khí, bắt buộc tạo ánh sáng hàn cao hơn.

+ Thực phẩm nấu nướng trong nồi dùng để nầm mau chín hơn so cùng với khi đun nấu ở áp suất thường.

+ các chất đốt rắn như than, củi tất cả kích thước nhỏ tuổi hơn sẽ cháy cấp tốc hơn.

Xem thêm: Cặp Cấu Trúc Nào Dưới Đây Là Cơ Quan Nào Dưới Đây Là Cơ Quan Tương Đồng ? C

+ Để tăng vận tốc tổng hợp NH3 từ N2 và H2, bạn ta dùng chất xúc tác, tăng nhiệt độ và tiến hành ở áp suất cao.