Hóa 11 Bài 1 Trang 7

     

Bài giảng đi vào khám phá Sự điện li là gì? Chất năng lượng điện li là gì? Rèn luyện năng lực quan tiếp giáp thí nghiệmrút ra được kết luận về tính dẫn điện của dung dịch hóa học điện li,Phân biệt được hóa học điện li, hóa học không điện li, chất điện li mạnh, hóa học điện li yếu,Viết được phương trình điện li của hóa học điện li mạnh, hóa học điện li yếu.

Bạn đang xem: Hóa 11 bài 1 trang 7


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1.Hiện tượng Điện li

1.2.Phân loại các chất năng lượng điện li

2. Bài tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 1 chất hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài bác tập SGK cùng Nâng caoChương 1 bài bác 1

4. Hỏi đápvềBài 1: Sự điện li


1.1.1. Thí nghiệmTrong SGK trình diễn cách triển khai thí nghiệm hàng loạt bằng điện áp nguồn và hóa chất làNaCl khan, NaOH khan, sacarozơ, nước cất, dd NaCl , dd NaOH , dd sacarozo, ancol etylic.

*

Hình 1: bộ dụng cụ chứng tỏ sự dẫn điện của dung dịch

Tuy nhiên, thí điểm này dụng cụ tiến hành thí nghiệm hơi rườm rà nên khi thực hiện cho học sinh quan sát, GV thường áp dụng thiết bị thử tính dẫn điện đơn giản như sau:

Video 1: phân tách Sự năng lượng điện li

Hiện tượng:Dd NaCl, HCl, NaOH, … làm đèn sáng.Dd saccarozơ, rượu etylic … không có tác dụng đèn phát sángGiải thích:Cho lý lẽ thử tính dẫn điện vào lần lượt những cốc đựng các chất khác nhau.Bóng đèn vạc sáng chứng tỏ chất đựng trong cốc đó có tính dẫn điện.​Kết luận: dung dịch Axit, bazơ và muối phần đa dẫn điện1.1.2.Nguyên nhân tính dẫn điện của các dd axit, bazơ, muối trong nước.Các muối, axít, bazơ lúc tan nội địa phân li ra các ion tạo cho dd của bọn chúng dẫn điện.Quá trình phân li các chất trong H2O ra ion là việc điện li.Những hóa học tan vào H2O phân li thành những ion điện thoại tư vấn là chất điện li.Sự điện li được màn biểu diễn bằng pt năng lượng điện li: NaCl → Na+ + Cl-

HCl → H+ + Cl-

NaOH → Na+ + OH-


1.2. Phân loại những chất điện li


1.2.1. Thí nghiệmTiến hành xem sét với hóa học điện li mạnh dạn như dung dịch NaOH và chất điện li yếu như CH3COOH

Video 2: Tính dẫn điện của dung dịch hóa học điện li mạnh

Video 3:Tính dẫn điện của dung dịch chất điện li yếu

Hiện tượng: Cả nhì dung dịch hầu như làm đèn điện phát sáng. đèn điện ở dung dịch axit axetic sáng sủa mờ rộng ở hỗn hợp NaOH rất nhiềuGiải thích:ở cùng nồng độ thì NaOH phân li ra ion nhiều hơn thế CH3COOH. Lượng ion càng các thì tính dẫn năng lượng điện càng tăng buộc phải bóng đèn ở dung dịch NaOH sáng hơn.Nhận xét: phụ thuộc vào mức độ phân li thành ion của các chất điện li khác nhau, người ta phân thành chất điện dũng mạnh và chất điện li yếu.1.2.2. Hóa học điện li mạnh, hóa học điện li yếu

*Chất điện li mạnh:

Khái niệm: hóa học điện li khỏe mạnh là chất khi chảy trong nước, các phân tử hoà tan phần đông phân li ra ion.Phương trình năng lượng điện li NaCl: (chú ý áp dụng mũi thương hiệu một chiều)

NaCl → Na+ + Cl-

100 ptử → 100 ion Na+ với 100 ion Cl-

Bao gồm:Các axít mạnh bạo HCl, HNO3, H2SO4…Các bazơ mạnh:NaOH, KOH, Ba(OH)2Hầu hết các muối.

Xem thêm: Bài Thực Hành 6 Vật Lý 12

Ví dụ: Tính mật độ của ion Na+và SO42-trong dung dịch muối Na2SO40,1M

Dung dịchmuối Na2SO4là dung dịch hóa học điện li mạnh nên ta tất cả phương trình ion như sau:

Na2SO4→2Na+ + SO42-

0,1M→ 0,2M → 0,1 M

Vậy mật độ của ion Na+là 0,2M; của ion SO42-là 0,1M

*Chất năng lượng điện li yếu:

Khái niệm: chất điện li yếu ớt là hóa học khi rã trong nước, chỉ có một phần số phân tử hoà tung phân li ra ion, phần còn sót lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử trong dung dịch.Phương trình điện li: (chú ý thực hiện 2 mũi tên ngược hướng nhau)

CH3COOH (leftrightarrows)CH3COO- + H+

Ví dụ trong dung dịchCH3COOH cứ 100 phân tử kết hợp thì bao gồm 2 phân tử phân li thành ion, 98 phân tử còn lại không phân li.

Ví dụ:Các axít yếu: H2S, HClO, CH3COOH, HF, H2SO3, HNO2, H3PO4, H2CO3, ...Bazơ yếu: Mg(OH)2, Bi(OH)3...Lưu ý: quy trình phân li của hóa học điện li yếu hèn là quá trình cân bằng động, tuân theo nguyên lí Lơ Satơliê.

Xem thêm: Muốn Cho Một Chất Điểm Cân Bằng Thì Hợp Lực Và Bài Tập, Muốn Cho Một Chất Điểm Cân Bằng Thì


Bài 1:

Xác định chất điện li mạnh, năng lượng điện li yếu cùng viết phương trình điện li của những chất sau: HNO3, Mg(OH)2,Ba(OH)2, HCl, H2SO4, H2S

Hướng dẫn:Chất năng lượng điện li bạo gan là:HNO3, Ba(OH)2, HCl, H2SO4

​HNO3→H++ NO3-

Ba(OH)2→Ba2++ 2OH-

HCl→H++ Cl-

H2SO4→2H++ SO42-

Chất năng lượng điện li yếu là:Mg(OH)2,H2S

Mg(OH)2 là bazơ làm việc dạng kết tủa phải phân li yếu.Mg(OH)2(leftrightarrows)Mg2++ 2OH-

H2S là axit yếu bắt buộc phân li cũng yếu ớt theo 2 nút như sau:

H2S(leftrightarrows)H++ HS-

HS-(leftrightarrows)H++ S2-

Bài 2:

Tính nồng độ các ion trong các dung dịch sau

a. Dd NaOH 0,1M b. Dd BaCl2 0,2 M c. Dd Ba(OH)2 0,1M

Hướng dẫn:

a. Phương trình điện li:

NaOH → Na++ OH-

0,1M→ 0,1M→ 0,1 M

Vậy mật độ của ion Na+và OH-đều là 0,1 M

b. Phương trình điện li:

BaCl2 → Ba2++ 2Cl-

0,1 M→ 0,1 M→ 0,2 M

Vậy mật độ của ion Ba2+là 0,1M và ion Cl-là 0,2M

c. Phương trình năng lượng điện li:

Ba(OH)2→ Ba2++ 2OH-

0,1M → 0,1M→ 0,2 M

Bài 3:

Một dung dịch cất 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl- cùng y mol SO42-. Tổng trọng lượng muối tan gồm trong hỗn hợp là 5,435 gam. Xác minh giá trị của x với y

Hướng dẫn:

Các ion trong dịch tồn tại cùng nhau vì ghép những ion không tạo kết tủa.

Áp dụng định phương tiện bảo toàn điện tích ta có:

(1) 0,02.2 + 0,03.1 = x + 2y

Áp dụng định biện pháp bảo toàn trọng lượng thành phần ta có:

(2) 0,02.64 + 0,03.39 + 35,5x + 96.y = 5,435

Kết vừa lòng (1) và (2) ta bao gồm hệ phương trình:

(left{ eginarrayl x + 2y = 0,07\ 35,5x + 96y = 2,985 endarray ight. Rightarrow left{ eginarrayl x = 0,03(mol)\ y = 0,02(mol) endarray ight.)