HỖN HỢP X GỒM ETYL AXETAT VÀ N-PROPYL AXETAT

     Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm etyl axetat và n-propyl axetat

Hỗn đúng theo X tất cả metyl fomat, metyl axetat cùng đimetyl oxalat (trong kia nguyên tố oxi chiếm phần 52% về khối lượng). Mang đến m gam X chức năng với dung dịch NaOH dư, nhận được 45,2 gam muối. Quý hiếm của m là:


Cho 34 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm 2 este đơn chức và hầu hết thuộc nhiều loại hợp chất thơm (tỉ khối tương đối của X so với O2 luôn bằng 4,25 với tất cả tỉ lệ mol giữa 2 este) công dụng vừa đầy đủ với 175 ml dung dịch NaOH 2M. Cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng thu được tất cả hổn hợp Y có 2 muối hạt khan. Thành phần xác suất về trọng lượng của 2 muối hạt trong Y là


Hỗn vừa lòng G bao gồm hai este (đơn chức, mạch hở, là đồng phân cấu tạo). Thủy phân hoàn toàn 3,44 gam G trong 28 gam hỗn hợp KOH 8% (vừa đủ), thu được hai ancol với hai muối hạt của hai axit cacboxylic. Công thức kết cấu của nhị este trong G là


Cho m gam lếu láo hợp gồm CH3COOCH3 cùng C2H5COOH tác dụng vừa đầy đủ với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M. Quý giá của m bằng


Cho 18,8 gam láo lếu hợp bao gồm CH3COOC2H5 và C2H3COOC2H5 tính năng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch cất m gam muối. Cực hiếm của m là


Cho 17,8 gam các thành phần hỗn hợp X có metyl fomat cùng etyl axetat tính năng vừa đủ với 250 ml dung dịch dịch NaOH 1M. Phần trăm trọng lượng của etyl axetat trong tất cả hổn hợp bằng


Thuỷ phân hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp có hai este HCOOC2H5 cùng CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích hỗn hợp NaOH tối thiểu cần dùng là
Xem thêm: Please Wait - Đề Cương Ôn Tập Học Kì 2 Môn Toán Lớp 4 Năm 2021

Xà phòng hoá trọn vẹn 26,4 gam các thành phần hỗn hợp 2 este là etyl axetat và metyl propionat bằng lượng vùa dùng V (ml) dung dịch NaOH 0,5M. Quý giá V là


Xà chống hoá trọn vẹn 37,0 gam các thành phần hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 cùng CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, đun nóng. Trọng lượng NaOH yêu cầu dùng là


Xà phòng hoá hoàn toàn 0,2 mol láo hợp tất cả etyl axetat với vinyl axetat bởi 300ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng chiếm được m gam chất rắn. Quý giá của m là:


Để xà chống hóa trọn vẹn 6,56 gam hỗn hợp hai este được tạo nên từ nhị axit đơn chức, mạch hở cùng một ancol đối kháng chức, mạch hở buộc phải dùng 250 ml dung dịch NaOH 0,4M. Trọng lượng muối thu được sau làm phản ứng xà chống hóa là


Xà chống hóa trọn vẹn 66,6 gam láo lếu hợp gồm etyl fomat với metyl axetat bởi dung dịch KOH 1,8M (đun nóng). Thể tích (ml) hỗn hợp KOH về tối thiểu nên dùng là


Xà chống hóa trọn vẹn 33,3 gam các thành phần hỗn hợp hai este HCOOC2H5 cùng CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng các thành phần hỗn hợp X cùng với H2SO4 sệt ở 140°C, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Quý hiếm của m là
Xem thêm: Hình Ảnh Người Thứ 3, Ảnh Người Đến Sau Trong Tình Yêu Cực Thâm Thúy

Xà chống hóa 39,6 gam tất cả hổn hợp este gồm HCOOC3H7 và CH3COOC2H5 bởi lượng NaOH vừa đủ. Các muối chế tạo ra thành được sấy khô mang đến khan và cân nặng được 34,8 gam. đưa thiết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Số mol HCOOC3H7 cùng CH3COOC2H5 theo thứ tự là


Xà phòng hóa trọn vẹn 16,4 gam hai este solo chức X, Y MXMỴ yêu cầu 250 ml hỗn hợp NaOH 1M. Cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng, nhận được một muối với hai ancol đồng đẳng liên tiếp. Phần trăm cân nặng của X trong hỗn hợp ban đầu là