HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG NHÃN HIỆU

     
*

...loại khủng hoảng rủi ro pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...

Bạn đang xem: Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu


*
Sơ thứ WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn sử dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu mã hợp đồng

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG NHÃN HIỆU

Số: ……………………/HĐCNNH

Hôm nay, ngày .......... Mon ......... Năm …… tại ………………………………. Cửa hàng chúng tôi gồm:

Bên ủy quyền (Bên A): ………………………………………………………………………

- Họ với tên/Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………

- Trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………….- Điện thoại: …………………………………………………………………………………………….

- Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………… - tài khoản số: ………………………………………………………………………………………….

- Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh số: …………………………………………………………- Đại diện là: …………………………………………………………………………………………….

- Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………….- Theo giấy uỷ quyền số (nếu có): ……………………………………………………………………

(Trong ngôi trường hợp gồm đồng chủ tải thì đề xuất kèm theo văn bản uỷ quyền bằng văn bạn dạng thể hiện ý chí bình thường của toàn bộ các đồng công ty sở hữu cho tất cả những người đại diện ký kết hợp đồng)

Bên nhận chuyển nhượng ủy quyền (Bên B):

- Họ và tên/Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………….

- Trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………..- Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………

- Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………..- thông tin tài khoản số: …………………………………………………………………………………………..

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ………………………………………………………….- Đại diện là: ……………………………………………………………………………………………..

- Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………..- Theo giấy uỷ quyền số (nếu có): …………………………………………………………………….

Điều 1: Căn cứ chuyển nhượng (1)

Bên chuyển nhượng là chủ cài đặt hợp pháp tại việt nam các nhãn hiệu đang được bảo lãnh theo những Giấy chứng nhận đăng cam kết nhãn hiệu tương xứng dưới đây:

TT

Tên đối t­ượng

Số GCN

Ngày cấp

Nhóm sản phẩm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bên ủy quyền chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng quyền sở hữu các nhãn hiệu nêu trên cho việc sản xuất những sản phẩm/dịch vụ vẫn được bảo hộ theo những Giấy chứng nhận tương ứng.

Điều 2: Phạm vi đưa nhượng

1.1. Bên chuyển nhượng khẳng định mình là chủ hợp pháp những nhãn hiệu nêu bên trên và bằng Hợp đồng này gửi nhượng toàn cục quyền cài và các quyền khác tương quan đến các nhãn hiệu nêu trên cho mặt nhận đưa nhượng.

1.2. Mặt nhận chuyển nhượng cam kết đồng ý đón nhận toàn bộ các quyền trên từ bên chuyển nhượng.

Điều 3: giá tiền chuyển nhượng

Bên gửi nhượng chấp nhận cấp cho mặt nhận chuyển nhượng quyền sở hữu những nhãn hiệu nêu bên trên mà không phải trả ngẫu nhiên khoản tầm giá nào (miễn phí).

(hoặc là khoản phí rõ ràng là ……………………………………………………)

Phương thức thanh toán: …………………………………………………………………..……………….

Địa điểm thanh toán: ……………………………………………………………………….………………..

Thời hạn thanh toán: ………………………………………………………………………..……………….

Xem thêm: Những Hình Ảnh Chúc Mưng Năm Mới, 50+ Hình Ảnh Chúc Mừng Năm Mới 2022

Điều 4: Quyền với nghĩa vụ của những Bên

4.1 Quyền và nghĩa vụ của mặt chuyển nhượng:

- khẳng định mình là nhà hợp pháp những nhãn hiệu chuyển nhượng ủy quyền và các nhãn hiệu này vẫn sẽ trong thời hạn hiệu lực.

- triển khai các phương án và xét thấy là quan trọng để phòng lại những hành vi xâm phậm của mặt thứ ba gây thiệt sợ hãi cho bên nhận chuyển nhượng ủy quyền khi triển khai hợp đồng này.

- Nộp các khoản thuế tương quan (nếu có) theo pháp luật.

- triển khai các cam kết bổ sung khác để bảo đảm an toàn quyền lợi của các phía bên trong quá trình tiến hành hợp đồng này.

4.2 Quyền và nhiệm vụ của mặt nhận đưa nhượng:

- đón nhận các quyền nêu trên liên quan đến những nhãn hiệu bàn giao để đổi thay chủ vừa lòng pháp của các nhãn hiệu chuyển giao.

- Nộp các khoản thuế tương quan (nếu có) theo pháp luật.

- tiến hành các cam kết bổ sung khác để bảo vệ quyền lợi của các bên trong quá trình tiến hành hợp đồng này.

Điều 5: Điều khoản sửa đổi, huỷ bỏ hiệu lực thực thi hiện hành của hợp đồng

4.1. Hầu như sửa đổi, bổ sung của hòa hợp đồng nên được lập thành văn phiên bản và buộc phải được người thay mặt có thẩm quyền của 2 bên ký kết cùng được đăng ký tại Cục cài đặt trí tuệ.

4.2 hòa hợp đồng này hoàn toàn có thể bị dứt trong những trường hơp sau:

- các Văn bằng bảo lãnh chuyển nhượng bị hoàn thành hiệu lực bởi bất kỳ lý vị gì.

- Trường vừa lòng bất khả chống như thiên tai, lớn bố, chiến tranh.

Điều 6: hiệu lực thực thi hợp đồng

Hợp đồng này có thời hạn từ thời điểm ngày được Cục cài trí tuệ ghi nhận.

Điều 7: Luật vận dụng và xử lý tranh chấp

Hợp đồng này được điều chỉnh, phân tích và lý giải và vận dụng theo luật pháp Việt Nam. Giả dụ có bất đồng giữa hai phía bên trong quá trình tiến hành hợp đồng này thì được nhì bên xử lý thông qua hoà giải yêu mến lượng. Nếu câu hỏi hoà giải nói bên trên không tiến hành được thì nhì bên hoàn toàn có thể yêu mong Toà án những cấp xét xử. (hoặc trọng tài yêu thương mại)

Điều 8: Thẩm quyền ký kết kết

Với sự bệnh kiến của bản thân các bên cùng thống nhất các nội dung trên với đã ký kết hợp đồng này bởi vì người đại diện thay mặt hợp pháp của mình.

Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 01 phiên bản còn 02 bản được đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ. Các phiên bản hợp đồng có hiệu lực thực thi như nhau.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

Ghi chú:

(1) các điều kiện tiêu giảm việc chuyển nhượng ủy quyền Nhãn hiệu:

- Việc chuyển nhượng ủy quyền quyền đối với nhãn hiệu không được tạo ra sự lầm lẫn về quánh tính, bắt đầu của mặt hàng hoá, thương mại & dịch vụ mang nhãn hiệu.

Xem thêm: Hồ Sơ Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân 2022 Đơn Giản Nhất, Thủ Tục Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân

- Quyền so với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá thể đáp ứng các điều kiện so với người bao gồm quyền đk nhãn hiệu đó.