HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN

     
*

...loại khủng hoảng pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...

Bạn đang xem: Hợp đồng mua bán tài sản


*
Sơ trang bị WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn thực hiện
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
ứng dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc---------------

HỢP ĐỒNG thiết lập BÁN TÀI SẢN

Số:………..

Căn cứ chế độ Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Căn cứ đưa ra quyết định số….ngày….của…………..về việc……………;

Căn cứ hiệu quả bán đấu giá/bán niêm yết giá/ xuất bán chỉ định tài sản………..;

Hôm nay, ngày…..tháng….năm……, tại…………., công ty chúng tôi gồm có:

I. Bên bán (cơ quan liêu được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công):

Tên đơn vị:.........................................................................................................................

Mã số quan hệ tình dục với NSNN:................................................................................................

Mã số thuế (nếu có):..........................................................................................................

Đại diện bởi:………………………………………, chức vụ..................................................

II. Mặt mua:

Tên đơn vị/cá nhân:...........................................................................................................

Quyết định thành lập/Giấy ghi nhận đăng cam kết kinh doanh/Chứng minh quần chúng (CMND)/Căn cước công dân (CCCD) số:...........................................................................................................................................

Mã số thuế (nếu có):.........................................................................................................

Đại diện bởi:…………………………..........., chức vụ........................................................

Hai bên thống nhất ký Hợp đồng sở hữu bán tài sản với những nội dung sau:

Điều 1.Tài sản sở hữu bán

1. Chủng loại tài sản.

2. Con số tài sản.

Điều 2.Giá giao thương tài sản

Giá tải bán tài sản nêu tại Điều 1 của hợp đồng này là:……………..đồng (bằng chữ:…………………………….đồng Việt Nam), ráng thể: (giá bán tài sản tương ứng với từng loại gia sản tại Điều 1 của hợp đồng).

Điều 3.Phương thức và thời hạn thanh toán

1. Thủ tục thanh toán

2. Thời hạn thanh toán:

a) bên mua cótrách nhiệm giao dịch thanh toán tiền mua gia tài cho bên phân phối chậm độc nhất là ngày…..tháng….năm…..(1);

b) vượt thời hạn cơ chế tại khoản a mà bên mua chưa thanh toán giao dịch đủ số tiền mua tài sản thì bên mua đề nghị chịu khoản tiền chậm rì rì nộp theo giải pháp của luật pháp về thống trị thuế đối với số tiền còn thiếu.

Xem thêm: Giải Toán 7 Tập 2 Bài 1 Trang 7 Sgk Toán 7 Tập 2, Bài 1 Trang 7 Sgk Toán 7 Tập 2

Điều 4.Thời gian, vị trí giao, dìm tài sản

1. Thời gian giao, dấn tài sản

2. Địa điểm giao, dấn tài sản.

Điều 5.Quyền và nghĩa vụ của các bên.

1. Quyền và nhiệm vụ của bên bán:

- Bàn giao gia tài nêu tại Điều 1 của phù hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu gia tài (nếu có) cho bên mua đúng thời hạn, địa điểm quy định trên Điều 4 thích hợp đồng này.

- Phối hợp với Bên mua tiến hành thủ tục gửi quyền sử dụng, quyền sở hữu gia sản theo điều khoản của pháp luật.

- Quyền và nhiệm vụ khác (nếu có).

2. Quyền và nhiệm vụ của bên mua:

- thanh toán giao dịch tiền mua tài sản cho Bên chào bán đúng thời hạn chính sách tại Điều 3 vừa lòng đồng này.

- triển khai đăng ký kết quyền sử dụng, quyền sở hữu gia tài theo qui định của lao lý và nộp các khoản thuế, lệ phí liên quan đến việc mua bán gia tài theo hòa hợp đồng này thuộc trọng trách của mặt mua theo chính sách của pháp luật.

- Quyền và nghĩa vụ khác (nếu có).

Điều 6.Cam đoan của những bên

Bên download và mặt bán phụ trách trước điều khoản về đông đảo lời khẳng định sau đây:

1. Bên chào bán cam đoan:

1.1. Những tin tức về tài sản đã ghi trong phù hợp đồng này là đúng sự thật;

1.2. Tài sản thuộc trường hợp được bán tài sản theo nguyên lý của pháp luật;

1.3. Tại thời gian giao phối kết hợp đồng này:

a) Tài sản không tồn tại tranh chấp;

b) Tài sản không bị kê biên để đảm bảo an toàn thi hành án;

1.4. Câu hỏi giao kết hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không trở nên lừa dối, không xẩy ra ép buộc;

1.5. Triển khai đúng và tương đối đầy đủ các thỏathuận ghi trong hòa hợp đồng này.

2. Bên mua cam đoan:

2.1. Những tin tức về nhân thân đang ghi trong thích hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2. Đã lưu ý kỹ, hiểu ra về gia sản nêu trên Điều 1 của hòa hợp đồng này và các sách vở và giấy tờ về quyền tải tài sản;

2.3. Câu hỏi giao phối kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không xẩy ra lừa dối, không bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và không hề thiếu các thỏathuận sẽ ghi trong đúng theo đồng này.

Điều 7.Xử lý trong trường hợp mặt mua không sở hữu tài sản sau khoản thời gian đã cam kết Hợp đồng

Trường hợp mặt mua không nhận tài sản sau thời điểm đã thanh toán hoặc không giao dịch thì được xử lý như sau:

1. Gia tài và khoản tiền để trước của bên mua thuộc về bên cạnh bán vào trường hợp bên mua ko thanh toán.

2. Gia sản và số tiền đã thanh toán giao dịch (bao có khoản tiền đặt trước) thuộc về bên cạnh bán vào trường hợp mặt mua đã thanh toán giao dịch nhưng không nhận tài sản.

Điều 8.Xử lý tranh chấp

Hợp đồng này được thiết kế thành 05 phiên bản có giá trị pháp luật như nhau; Bên chào bán giữ 02 bản, mặt mua giữ lại 02 bản, gửi chủ thông tin tài khoản tạm duy trì 01 bản./.

Xem thêm: Vai Trò Của Bản Vẽ Kỹ Thuật Đối Với Đời Sống, Vai Trò Của Bản Vẽ Kĩ Thuật Trong Đời Sống Là Gì

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN(Ký, ghi rõ bọn họ tên với đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN MUA(Ký, ghi rõ bọn họ tên và đóng dấu)

______________

(1)Ngày/tháng/năm giao dịch được ghi ví dụ nhưng không thực sự 90 ngày (trường hợp phân phối trụ sở làm cho việc), 05 ngày thao tác làm việc (trường hòa hợp bán gia sản khác), tính từ lúc ngày cam kết Hợp đồng giao thương tài sản.