Hướng Dẫn Quyết Toán Thuế Tncn 2012

     

Hướng dẫn quyết toán Thuế TNCN 2012

Các cá thể có thu nhập tính thuế nhỏ dại hơn hoặc bằng 5 triệu đồng/tháng sẽ tiến hành miễn thuế TNCN 6 tháng cuối năm, thu nhập cá nhân này được xem bằng tổng thu nhập cá nhân tính thuế cả năm chia phần lớn cho 12 tháng.

Bạn đang xem: Hướng dẫn quyết toán thuế tncn 2012

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 187/TCT-TNCN V/v lý giải quyết toán thuế thu nhập cá thể năm 2012.

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2013

Kính gửi: viên Thuế các tỉnh, tp trực thuộc Trung ương.

I. Về đối tượng người tiêu dùng khai quyết toán thuế:

1. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải khấu trừthuế ko phân biệt gồm phát sinh khấu trừ hay là không khấu trừ thuế.

2. Cá nhân cư trú gồm thu nhập từ tiền lương, tiềncông, thu nhập từ sale thực hiện tại quyết toán thuế thu nhập cá thể nếu:

- tất cả số thuế nên nộp lớn hơn số thuế sẽ khấu trừ hoặc tạmnộp;

- tất cả yêu ước hoàn số thuế nộp thừa hoặc bù trừ vào kỳ sau.

3. Cá nhân cư trú tất cả thu nhập từ gửi nhượngchứng khoán đã đăng ký nộp thuế Thu nhập cá thể theo thuế suất 20% tính trênthu nhập tính thuế với phòng ban thuế tiến hành quyết toán thuế

trong các trường hợp:

- Số thuế đề nghị nộp tính theo thuế suất 10% (đã đượcgiảm 50%) lớn hơn tổng số thuế sẽ tạm khấu trừ theo thuế suất0,05% (đã được sút 50%) bên trên giá ủy quyền chứngkhoán.

- gồm yêu cầu hoàn số thuế nộp quá hoặc bù trừ vào kỳ sau.

4. Cá nhân cư trú là người quốc tế khi kếtthúc thao tác làm việc tại vn trước lúc xuất cảnh.

Trường hợp cá nhân là fan nước ngoài kết thúc làm việc tại Việt Nam, đãthực hiện nay quyết toán thuế trước 31/12, sau đó cá thể quay lại nước ta và làmviệc cho đến khi xong năm đó thì cuối năm cá nhân thực hiện nay quyết toán thuế cùng với thu nhậpchịu thuế từ thời điểm ngày 1/1 mang lại ngày 31/12.

II. Về việc uỷ quyền quyết toán thuế:

1. Trường hợp cá thể có thu nhập cá nhân từ tiềnlương, chi phí công ký kết hợp đồng lâu dài (trên 3 tháng) độc nhất tại một khu vực trongnăm dương lịch nếu tất cả yêu cầu triển khai quyết toán thì rất có thể uỷ quyền quyếttoán thuế đến cơ quan tiền trả các khoản thu nhập quyết toán thay, kể cả trường đúng theo cá nhânlàm việc chưa đầy đủ 12 tháng trong những năm nhưng gồm thu nhập tốt nhất tại một nơi.

2. cá nhân đã được tổ chức, cá thể trả thu nhậpcấp chứng từ khấu trừ thuế (trừ trường hòa hợp tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã thuhồi cùng huỷ chứng từ khấu trừ thuế đã cung cấp cho cá nhân); cá nhân khôngký phù hợp đồng lao động, hoặc ký kết hợp đồng lao hễ dưới 3 tháng;cá nhân ký kết hợp đồng hỗ trợ dịch vụ đang khấu trừ 10% hoặc 20% (kể cảtrường hợp bao gồm thu nhập độc nhất vô nhị tại một nơi) nếu bao gồm yêu cầu quyết toán thuế thunhập cá nhân thì tự quyết toán, ko uỷ quyền đến tổ chức, cá thể trả thu nhậpquyết toán thay.

Ví dụ 2. Ông A là cá nhân cómã số thuế trong những năm 2012 ký hợp đồng dịch vụ thương mại với công ty X và công ty X đã khấutrừ 10% trên thu nhập của ông A. Thời điểm năm 2012 ông A chỉ tất cả thu nhập tại doanh nghiệp Xthì cuối năm ông A nếu bao gồm yêu ước quyết toán thuế thu nhập cá thể thì từ bỏ quyếttoán thuế, không uỷ quyền cho công ty X quyết toán thay.

III. Khẳng định thu nhập chịu thuế

1. Đối với các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công

1.1. Thu nhập chịu đựng thuế từ tiền lương, chi phí công đượcxác định bởi tổng số chi phí lương, chi phí công, tiền thù lao và những khoản thu nhậpkhác theo phía dẫn tại Khoản 2, Mục II, Phần A Thông tư số84/2008/TT-BTC; Điều 1 Thông tứ số 62/2009/TT-BTC; Điều 1 Thông bốn số 02/2010/TT-BTC mà fan nộp thuế nhấn đượctrong năm 2012.

Thời điểm xác định thu nhập chịu đựng thuế là thời khắc tổ chức,cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công mang đến cá nhân.

Ví dụ 3. Trường đúng theo tiền lương, chi phí công tạo nên trướctháng 12/2012, tổ chức, cá thể trả thu nhậpcho đối tượng nộp thuế trong thời điểm tháng 1/2013 thì tính vào thu nhập cá nhân chịu thuế của năm 2013 đểquyết toán thuế trong những năm 2013

2. Đối cùng với thu nhập chuyển nhượng ủy quyền chứng khoán

Thu nhập chịu thuế từ gửi nhượng kinh doanh chứng khoán là tổng thunhập chịu thuế của các mã đầu tư và chứng khoán chuyển nhượng vào năm.

Thu nhập chịu thuế từng mã chứng khoán được xác định bằng giá bán chứng khoán trừ giá mua và các túi tiền liênquan mang lại chuyển nhượng.

Giá cài đặt của từng mã thị trường chứng khoán đượcxác định như sau:

Giá cài đặt của kinh doanh thị trường chứng khoán bán ra

=

Giá vốn thời điểm đầu kỳ + giá vốn trong kỳ

x số lượng bán ra

Số lượng thị trường chứng khoán tồn đầu kỳ

+

Số lượng sở hữu trong kỳ

Giá vốn vào kỳ = Giá cài đặt + chi phí mua

IV. Bớt trừ gia cảnh

Về đối tượng người tiêu dùng giảm trừ gia đạo và những khoản được sút trừ đểxác định thu nhập cá nhân tính thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục I, Phần BThông tứ số 84/2008/TT-BTC; Điều 2, Điều 3 Thông tư số62/2009/TT-BTC, Điều 4 Thông tứ số 02/2010/TT-BTC.

1. Cá nhân được sút trừ chongười nhờ vào từ tháng có nhiệm vụ nuôi dưỡng với đã đăng ký giảm trừ gia cảnh.Đối với người quốc tế cư trú tại nước ta được tính giảm trừ gia cảnh đến bảnthân với người phụ thuộc vào từ mon 1 đến tháng ra khỏi Việt Nam.

Trường hợp cá thể trong năm bao gồm phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡngmà đk giảm trừ gia cảnh cho những người phụ thuộc muộn hoặc đến lúc quyết toánthuế mới đk giảm trừ gia cảnh cho người phụ ở trong thì khi khấu trừ thuếhàng tháng được xem giảm trừ gia cảnh từ tháng đăng ký sút trừ; khi quyếttoán thuế được tính giảm trừ cho những người phụ thuộc từ thời điểm tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Ví dụ 4.

- Ông A phân phát sinh nhiệm vụ nuôi dưỡng 1 tín đồ con vào thời điểm tháng 1/2012 tuy nhiên đếntháng 3/2012 ông A mới đăng ký giảm trừ gia cảnh cho tất cả những người phụ nằm trong thì từtháng 3/2012 hàng tháng ông A được xem giảm trừ cho những người phụ thuộc khi tạm khấutrừ thuế. Thời điểm cuối năm khi quyết toán thuế, ông A được tính giảm trừ cho những người phụthuộc từ tháng 1/2012.

- Ông A vạc sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng 1 bạn con vào thời điểm tháng 1/2012 nhưngkhông đăng ký giảm trừ cho những người phụ trực thuộc thì mỗi tháng ông A không được tínhgiảm trừ cho người phụ thuộc lúc tạm khấu trừ thuế. Thời điểm cuối năm khi quyết toán thuế,ông A đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc thì được xem giảm trừ cho tất cả những người phụthuộc từ thời điểm tháng 1/2012.

2. Đối với trường hợp cá thể chuyển nơi thao tác thì lúc nộp đăngký bớt trừ gia cảnh cho người phụ thuộc cho 1-1 vị thao tác mới, cá thể nộpcho solo vị làm việc mới bạn dạng chụp (photo) hồ nước sơ chứng minh người dựa vào cóxác nhận của đơn vị thao tác làm việc trước đó.

V. Xác minh số thuế yêu cầu nộp

1. Đối với cá thể cư trú có thu nhập từ bỏ tiềnlương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh

Số thuế buộc phải nộp cả năm

=

Thu nhập tính thuế bình quân tháng

x

Thuế suất theo biểu thuế luỹ tiến từng phần tháng

x

12 tháng

2. Đối với cá nhân có các khoản thu nhập tính thuế tự tiềnlương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh bình quân tháng đến hơn cả phải chịu đựng thuếThu nhập cá thể ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần (nhỏ rộng hoặc bởi 5triệu đồng/tháng) thì được miễn thuế 6 tháng cuối năm 2012.

Số thuế được miễn

=

Thuế buộc phải nộp năm 2012 x 6 tháng

12 tháng

Cá nhân kê khai số thuế Thu nhập cá thể sau khiđã trừ số thuế được miễn vào chỉtiêu số <32> (Số thuế phát sinh trong kỳ) của Tờ khai quyết toán thuế thu nhậpcá nhân mẫu mã số 09/KK-TNCN banhành đương nhiên Thông tư số 28/2011/TT-BTC.

Ví dụ 5: Ông A tất cả thu nhập chịuthuế từ chi phí lương, chi phí công năm 2012 là 166,2 triệu đồng.

Năm 2012 ông A có những khoản bớt trừ như sau:

- bớt trừ cho phiên bản thân 48 triệu vnd (4 triệu đ x 12tháng)

- sút trừ cho 1 người phụ thuộc vào 19,2 triệu đồng (1,6 triệuđồng x 12 tháng)

- bảo đảm xã hội và bảo đảm y tế 3 triệu đồng.

Thu nhập tính thuế của ông A trong thời gian 2012 là: 166,2 triệuđồng – ( 48 triệu đồng + 19,2 triệu vnd + 3 triệu đồng ) = 96 triệu đồng.

Thu nhập tính thuế bình quân tháng = 96 triệu đồng : 12tháng = 8 triệu đồng/tháng

Thuế bình quân 1 tháng cần nộp = (5 triệu đồng x 5%) + (3triệu đồng x 10%) = 0,55 triệu đồng

Thuế cả năm = 0,55 triệu đồng x 12 mon = 6,6 triệu đồng

Ví dụ 6: các khoản thu nhập tính thuế từtiền lương, chi phí công của ông B trong năm 2012 là 36 triệu đồng.

- thu nhập tính thuế trung bình tháng của ông B là: 36 triệuđồng : 12 mon = 3 triệu đồng.

- Số thuế TNCN cần nộp = (3 triệu vnd x 5%) x 12 mon =1,8 triệu đồng

- Thuế TNCN được miễn

=

1,8 triệu đồng

x

6 tháng

=

0,9 triệu đồng

12 tháng

- Thuế TNCN đề xuất nộp sau khoản thời gian trừ chi phí thuế được miễn = 1,8triệu đồng - 0,9 triệu đ = 0,9 triệu đồng.

3. Đối với thu nhập từ ủy quyền chứngkhoán

- Số thuế TNCN buộc phải nộp cả năm

=

Thu nhập tính thuế

x

20%

- Số thuế TNCN được giảm

=

Thuế TNCN phải nộp cả năm

x

50%

- Số thuế TNCN còn đề nghị nộp hoặc nộp thừa sau khi giảm

=

Số thuế TNCN yêu cầu nộp cả năm

-

Số thuế TNCN được giảm

-

Thuế TNCN đã khấu trừ

Cá nhân kê khai số thuế Thu nhập cá nhân sau khiđã trừ số thuế được bớt vào chỉ tiêusố <26> (Số thuế nên nộp vào kỳ) của Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân cánhân mẫu mã số 13/KK-TNCN banhành hẳn nhiên Thông tứ số 28/2011/TT-BTC.

VI. Thủ tục khai quyết toán thuế TNCN

1. Về khai quyết toán thuế của tổ chức, cánhân trả thu nhập:

1.1. hồ sơ khai quyết toán:

Thực hiện nay theo lý lẽ tại Điểm c, Khoản4, Điều 14 Thông tứ số 28/2011/TT-BTC và lưu ý:

- Đối với tổ chức cá thể trả thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiềncông bổ sung thêm Phụ lục miễn thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 27/MT-TNCN banhành hẳn nhiên Thông tứ số 140/2012/TT-BTC (nếu có).

1.2. vị trí nộp làm hồ sơ quyết toán:Thực hiện nay theo phép tắc tại Điểm d, Khoản 4, Điều 14 Thông bốn số28/2011/TT-BTC.

2. Khai quyết toán thuế đối với cá nhân, nhómcá nhân sale nộp thuế theo kê khai.

2.1. Đối với cá nhân kinhdoanh

2.1.1. Hồ sơ quyết toán thuế với cá thể kinh doanh:

Thực hiện nay theo nguyên tắc tại Điểm a.2, Khoản5, Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC và bổ sung cập nhật thêm Phụ lục miễn thuế thunhập cá thể theo mẫu mã số 26/MT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số140/2012/TT-BTC (nếu có).

2.1.2. Vị trí nộp làm hồ sơ quyết toán: chi cục Thuế thẳng quảnlý.

a. Trường hợp cá nhân kinh doanh ở các nơi thì nơi nộp hồsơ quyết toán thuế là chi cục Thuế nơi cá thể kinh doanh đk giảmtrừ gia đạo cho bạn dạng thân.

b.Trường hợp cá thể làm cửa hàng đại lý bảo hiểm, xổ số, bán hàngđa cấp có đăng ký marketing thì nơi nộp làm hồ sơ quyết toán thuế là chi cục Thuếnơi cá nhân kinh doanh.

c. Ngôi trường hợp cá thể làm đại lý bảo hiểm, xổ số, bán hàngđa cung cấp mà ko đăng ký marketing thì nơi nộp làm hồ sơ quyết toán thuế là bỏ ra cụcThuế nơi cá thể cư trú (nơi đk thường trú hoặc tạm thời trú).

2.2.

Xem thêm: Nghị Định 144 Năm 2006 /Nđ, Những Điểm Mới Về Họ, Hụi, Biêu, Phường

Đối cùng với nhóm cá thể kinhdoanh.

2.2.1. Hồ sơ quyết toán thuế triển khai theo vẻ ngoài tại Điểm a.2, Khoản 5, Điều 14 Thông tứ số 28/TT-BTC và vấp ngã sungthêm Phụ lục miễn thuế thu nhập cá nhân theo mẫu mã số 26/MT-TNCN ban hành kèmtheo Thông bốn số 140/2012/TT-BTC (nếu có).

2.2.2. Vị trí nộp hồ sơ quyết toán: bỏ ra cục Thuế trực tiếp quảnlý.

3. Khai quyết toán thuế đối với cá thể cư trúcó thu nhập từ chi phí lương, chi phí công.

3.1. hồ sơ khai quyết toán

Thực hiện nay theo phép tắc tại Điểm b.2, Khoản6, Điều 14 Thông tư số 28/TT-BTC và bổ sung cập nhật thêm Phụ lục miễn thuế thu nhậpcá nhân theo mẫu số 26/MT-TNCN phát hành kèm theo Thông tứ số 140/2012/TT-BTC (nếucó).

3.2. nơi nộphồ nguyên sơ quyết toán:

3.2.1. Ngôi trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương,tiền công độc nhất vô nhị tại một nơi thì uỷ quyền quyết toán thuế chotổ chức, cá thể trả thu nhập theo phía dẫn tại Điểm 3.3 Điều này.

3.2.2. Trường hợp cá thể có thu nhập cá nhân từ chi phí lương,tiền công tự hai chỗ trở lên:

+ cá nhân đã tính bớt trừ cho phiên bản thân tại đơn vị chức năng trảthu nhập như thế nào thì nộp làm hồ sơ quyết toán thuế tại phòng ban thuế cai quản đơn vị trảthu nhập đó. Ngôi trường hợp chuyển đổi đơn vị thao tác trong năm thì nộphồ sơ tại ban ngành thuế thống trị đơn vị trả các khoản thu nhập cuối cùng.

+ ngôi trường hợp cá thể chưa tính bớt trừ cho bạn dạng thân ở bất kể đơn vị trảthu nhập như thế nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại đưa ra cục Thuế nơicá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc nhất thời trú).

3.2.3. Ngôi trường hợp cá thể không ký kết hợp đồng lao động, hoặcký đúng theo đồng lao đụng dưới 3 tháng, hoặc cam kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bao gồm thu nhậptại một nơi hoặc nhiều nơi bị khấu trừ 10% hoặc 20% thì quyết toán thuế tại Chicục Thuế nơi cá thể cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc trợ thì trú).

3.2.4. Ngôi trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương,tiền công thẳng khai thuế hàng tháng thì địa điểm nộp làm hồ sơ quyết toán thuế là CụcThuế nơi cá nhân đang nộp hồ sơ khai thuế tháng.

3.2.5.Về việc khẳng định nơi quyết toán thuế của cá thể chỉ tất cả thu nhập từtiền lương/tiền công trên khối hệ thống ứng dụng QLT-TNCN

- Với cá thể đã quyết toán thuế năm 2011 thì cơ quan thuế sẽ tự động xácđịnh trên hệ thống ứng dụng QLT-TNCN địa điểm quyết toán thuế của cá thể năm 2012là chỗ quyết toán thuế năm 2011.

- Với cá nhân không gồm tờ khai quyết toán năm 2011 hoặc khu vực nộp hồ sơ quyếttoán thuế thời điểm năm 2012 khác nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2011: cơ sở thuế kiểmtra chỗ nộp hồ sơ quyết toán thuế của cá nhân, nếu cá nhân đã thực hiện theođúng gợi ý tại điểm 3.2.1, điểm 3.2.2, điểm 3.2.3, điểm 3.2.3, điểm 3.2.4Khoản này thì khi giải pháp xử lý tờ khai quyết toán hệ thống QLT-TNCN sẽ tự động chuyểnthông tin ban ngành thuế quyết toán về đúng phòng ban thuế đã nhận tờ khai quyếttoán của người nộp thuế.

3.3. trường hợp cá thể chỉ códuy nhất một thu nhập nhập từ tiền lương, chi phí công tại một đội nhóm chức, cá nhântrả thu nhập những năm 2012 thì uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá thể cho tổchức, cá thể trả thu nhập. Cá nhân uỷ quyền quyết toán thông qua tổ chức, cánhân trả thu nhập đề xuất nộp cho tổ chức trả thu nhập những loại giấy tờ sau:

- Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu04-2/TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.

- phiên bản chụp hoá đơn chứng từ chứngminh các khoản bớt trừ như: hội chứng từ góp sức từ thiện, nhân đạo khuyến học (nếucó)

4. Khai quyết toán thuế đối với cá thể vừa cóthu nhập từ chi phí lương, tiền công, vừa bao gồm thu nhập từ khiếp doanh.

4.1. làm hồ sơ quyết toán:

Thực hiện tại theo cách thức tại Điểm b.1, Khoản7, Điều 14 Thông bốn số 28/TT-BTC và bổ sung thêm Phụ lục miễn thuế thu nhậpcá nhân theo mẫu số 26/MT-TNCN ban hành kèm theo Thông bốn số 140/2012/TT-BTC (nếucó).

4.2. địa điểm nộp làm hồ sơ quyết toán:

Nơi nộp hồ sơ quyết toán là bỏ ra cục thuế nơi cá thể kinhdoanh theo hướng dẫn trên Điểm 2.1.2 Mục này.

5. Khai quyết toán thuế đối với cá thể có thunhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

5.1. làm hồ sơ quyết toán thuế.

Thực hiện theo chính sách tại Điểm b, Khoản10, Điều 14 Thông bốn số 28/TT-BTC và bổ sung cập nhật thêm Phụ lục miễn sút thuế số25/MGT-TNCN phát hành kèm theo Thông tứ số 154/2011/TT-BTC.

5.2. khu vực nộp làm hồ sơ quyết toán:Thực hiện theo bề ngoài tại Điểm c, Khoản 10, Điều 14 Thông tưsố 28/2011/TT-BTC

VII. Hoàn thuế

1. Trường hợp cá thể thực hiệnquyết toán thuế thẳng với ban ngành thuế khi bao gồm số thuế nộp vượt thì đượchoàn thuế, hoặc bù trừ cùng với số thuế của cá nhân trực tiếp kê khai của kỳ khaithuế tiếp theo sau với cơ quan thuế nơi cá nhân nộp làm hồ sơ quyết toán.

Ví dụ 10. năm 2012 ông A có thu nhập từ gửi nhượng kinh doanh thị trường chứng khoán thựchiện quyết toán thuế thẳng tại cục Thuế tp Hồ Chí Minh, gồm số thuế nộpthừa thì ông A được trả thuế hoặc bù trừ số thuế nộp quá với số thuế cần nộpkhi thẳng khai thuế năm trước đó tại viên Thuế tp Hồ Chí Minh.

2. Trường hợp cá nhân trong năm 2012 chưa có mã số thuế, lúc quyếttoán thuế cá thể có mã số thuế thì vẫn được trả thuế theo quy định.

VIII. Ứng dụng technology thông tin phụcvụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cá nhân.

1. Kế hoạch upgrade các ứng dụng CNTT quy địnhtại Thông tư 140/2012/TT-BTC:

1.1. các ứng dụng ở trong phạmvi nâng cấp: cung cấp kê khai (HTKK), Khai qua mạng (iHTKK), Quyết toán thuế TNCN(QTTTNCN), làm chủ thuế TNCN (QLT-TNCN)

1.2. văn bản nâng cấp:

1.2.1. Tờ khai 09/KK-TNCN

- bổ sung thêm Phụ lục 26/MT-TNCNđính kèm Tờ khai. Toàn thể dữ liệu bên trên Phụ lục 26/MT-TNCNđược hỗ trợ auto lấy trường đoản cú Tờ khai 09/KK-TNCN, cấm đoán sửa những chỉ tiêu trênPhụ lục này.

- trong khi in ấn Tờ khai 09/KK-TNCN thời điểm năm 2012 không hỗ trợ in mã vạchtrên Phụ lục này (tương từ bỏ như những Phụ lục khác kèm Tờ khai), có cung cấp kết xuấtra excel.

- Đối với vận dụng HTKK,QTTNCN: kết xuất excel 2003; Nhậnvào iKTKK cổng Tổng viên là file excel 2003. Tại trung trung tâm dữ liệu: thừa nhận fileexcel format Office 2003, 2007 vào khối hệ thống QLT-TNCN qua website.

- cung cấp tính toán những chỉ tiêu trên Tờ khai tương quan đếnsố thuế miễn bớt theo phương pháp tại khoản 2, Mục V công văn này, chũm thể:

+ Tờ khai 09/KK-TNCN:

* tiêu chí <32> Số thuế phát sinh trong kỳ:

Nếu tiêu chuẩn <31> <31> /số tháng quyết toán x thuế suất theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần x (số mon quyết toán - số tháng được miễn).

Nếu tiêu chí <31> > 60 triệu đ thì <32> = <31> /số mon quyết toán x thuế suất theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần x sốtháng quyết toán.

*Chỉ tiêu <37> tổng số thuế được bớt trong kỳ = <32>x(<24>/<22>)x50%.

+ Phụ lục 26/MT-TNCN:

<06>: Số thuế yêu cầu nộp trước khi miễn= tiêu chuẩn <31> bên trên Tờ khai 09/KK-TNCN /sốtháng quyết toán x thuế suất theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần x số mon quyếttoán.

<07>: Số thuế được miễn= chỉ tiêu <31> bên trên tờ 09/KK-TNCN/số mon quyết toán x thuế suất theoBiểu thuế luỹ tiến từng phần x số mon đượcmiễn.

<08>: Số thuế còn cần nộp sau thời điểm miễn = <06> - <07> = <32> bên trên Tờ 09/KK-TNCN.

1.2.2. Tờ khai 05/KK-TNCN

- các ứng dụng HTKK, QTTTNCN: bổ sung cập nhật thêm Phụ lục 27/MT-TNCN đi kèm Tờ khai. Toàn thể dữ liệu trên Phụ lục 27/MT-TNCN được hỗ trợ auto lấy tự dữ liệu cá thể uỷ quyền quyết toánthay vào bảng kê 05A/BK-TNCN gồm thu nhập tính thuế sinh hoạt bậc 1, cấm đoán sửa cácchỉ tiêu phụ lục này.

- khi in ấn Tờ khai 05/KK-TNCN năm 2012 không hỗ trợ in mãvạch trên phụ lục này kèm Tờ khai (tương trường đoản cú như những phụ lụckhác). Lúc kết xuất tờ khai ra file excel thì bao gồm đầy đủtờ khai và các phụ lục 05A/BK-TNCN, 05B/BK-TNCN, riêng biệt phụ lục 27/MT-TNCN chỉ hỗtrợ kết xuất cùng in tài liệu tổng cộng trong những số đó có tổng số cá thể thuộc diện miễnthuế và tổng số thuế TNCN được miễn. Lúc kê khai trên ứng dụng cung cấp kê khai vẫnhỗ trợ ra dòng chi tiết trên Phụ lục 27/MT-TNCN. Trên trung chổ chính giữa dữ liệu: Nhậnfile excel định dạng Office 2003, 2007 vào khối hệ thống QLT-TNCN qua website.

- cung ứng tính toán những chỉ tiêu bên trên Tờ khai liên quan đếnsố thuế được miễn sút theo công thức tại khoản 2, Mục V công văn này, vậy thể:

+ Tờ khai 05A/KK-TNCN: tiêu chí <19> Số thuế phải nộp.

Nếu <16> 60 triệu đồng thì <19> = <16>/12 x Thuế suất theo Biểu thuếluỹ tiến từng phần x 12 - <16>/12 x Thuế suất theo Biểu thuế luỹ tiến từng phầnx 12 x (<12>/<11>) x 50%.

+ Phụ lục miễn giảm 27/MT-TNCN:

<10> thu nhập tính thuế của cá nhân uỷ quyền quyết toán nạm thuộc diện miễnthuế = <16> ở bảng kê 05A/BK-TNCN.

<11> số thuế TNCN đã khấu trừ của cá thể uỷ quyền quyết toán nắm thuộcdiện miễn thuế = <17> nằm trong bảng kê 05A/BK-TNCN.

<12> số thuế cần nộp trước miễn giảm của cá nhân = <16> ở bảng kê05A/KK-TNCN/12 x Thuế suất theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần x 12 - <16> trênbảng kê 05A/KK-TNCN/12 x Thuế suất theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần x 6 x(<12> trong bảng kê 05A/KK-TNCN/<11>trên bảng kê 05A/KK-TNCN) x 50%.

<13> số thuế được miễn = <16> trên bảng kê05A/BK-TNCN/12 x Thuế suất theo Biểu luỹ tiến từng phần x6.

<14> = <12>-<13>= <19> bên trên tờ khai 05A/KK-TNCN.

2. Hệ thống cai quản thuế TNCN (QLT-TNCN) đang đượctriển khai rộng lớn trên phạm vi toàn quốc trong thời điểm tháng 10/2012. Đây là các đại lý hỗ trợrất đặc biệt và hiệu quả cho những Cơ quan thuế xử lý tài liệu quyết toán thuế,hoàn thuế TNCN năm 2012. Vày đó, Tổng cục Thuế đề nghị những Cục Thuế tổ chức tiếpnhận, kiểm tra, xác thực và truyền dữ liệu tờ khai quyết toán TNCN về database quyếttoán thuế TNCN tập trung tại Tổng viên (theo quá trình Tổng viên Thuế đang tập huấntrong năm 2009) nhằm ghi nhận, hạch toán không thiếu tờ khai vào khối hệ thống QLT-TNCN làmcơ sở cho câu hỏi xử lý, kiểm tra tài liệu quyết toán thuế thu nhập cá thể tại Cơquan thuế.

Tổng viên Thuế kiến nghị Cục thuế địa thế căn cứ vào các văn bạn dạng hướngdẫn thi hành quy định và nội dung hướng dẫn tại văn bản này để thực hiện phổ biến,hướng dẫn cùng đôn đốc thực hiện tốt việc quyết toán thuế thu nhập cá thể trên địabàn.

Xem thêm: Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết Đề Thi Minh Họa Lần 1, Đáp Án Đề Minh Họa 2022 Môn Toán

Nơi nhận: - Như trên; - LĐTC (để b/cáo); - Vụ PC, CST (BTC); - những Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục; - website TCT; - Lưu: VT, TNCN.

kimsa88
cf68