HƯỚNG DẪN THU ĐẢNG PHÍ MỚI NHẤT

     
Tin vận động tài liệu Văn bản phát hành Truyên truyền gương nổi bật Hình hình ảnh - đoạn phim
bạn đừng hỏi bất kể ai một vấn đề gì khi trong thâm tâm bạn sẽ quyết định, hãy tuân theo những gì các bạn nghĩ với đừng khi nào hối hận do nó.
Có ít nhất một người chúng ta để ta share những tư tưởng và cảm tình thì xuất sắc hơn là tất cả cả một lô bạn hời hợt.
Đạo đức cách mạng chưa hẳn là từ bên trên trời rơi xuống, nó được cải tiến và phát triển và củng nạm trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, y như ngọc càng mài càng sáng, đá quý càng luyện càng tinh
yêu 1 bạn không yêu thương mình cũng giống như ôm cây xương long vậy. Càng ôm chặt thì sẽ càng làm phiên bản thân mình đau
*

*

HƯỚNG DẪN THU – đưa ra HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẢNG -----

A- PHẦN THU VÀ QUẢN LÝ ĐẢNG PHÍ

I- Thu đảng tầm giá của đảng viên

1- Đảng viên trong số cơ quan liêu hành chính, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đóng góp đảng phí các tháng bằng 1% chi phí lương (tiền lương theo ngạch bậc, tiền lương tăng thêm theo hiện tượng của cơ quan có thẩm quyền), những khoản phụ cấp tính đóng bảo đảm xã hội, chi phí công.Bao gồm:

- các khoản phụ cấp cho chức vụ, thâm nám niên thừa khung, rạm niên nghề được xem đóng bảo đảm xã hội.

Bạn đang xem: Hướng dẫn thu đảng phí mới nhất

- Đảng viên là đối tượng người sử dụng hưởng cơ chế tiền công thì đóng góp đảng phí hàng tháng bằng 1% chi phí công được hưởng.

- những khoản phụ cấp ngoại trừ thu nhập đóng đảng phí tổn như: phụ cấp thu hút, ưu đãi, phụ cấp cho nghề không tính đóng bảo hiểm xã hội.

2- Đảng viên hưởng lương bảo hiểm xã hội, đóng góp đảng tổn phí hằng mon bằng 0,5% mức tiền lương bảo hiểm xã hội.

3- Đảng viên thao tác làm việc trong các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức tài chính (sự nghiệp kinh tế, giáo dục, y tế, báo chí…), mức đóng đảng phí hàng tháng bằng 1% tiền lương (bao gồm cả chi phí lương tăng thêm), phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội; chi phí công; thu nhập cá nhân tính đóng góp đảng phí. Bao gồm

- chi phí lương theo ngạch bậc, tiền lương tăng lên (nếu có) được cơ quan tất cả thẩm quyền đưa ra quyết định và phê duyệt.

- các khoản thu nhập tạo thêm khác được chi từ quỹ chi phí lương của đơn vị

- các khoản phụ cấp được tính đóng bảo đảm xã hội.

- Đảng viên là đối tượng người tiêu dùng hưởng chế độ tiền công thì đóng góp đảng phí hàng tháng bằng 1% tiền công được hưởng.

II- Qun lý đng phí thu được

1- Đối với những chi cỗ và đảng bộ bộ phận trực trực thuộc đảng cỗ cơ sở

a- Đảng tổn phí thu được, được trích lại 30%, nộp lên cấp cho ủy cấp trên 70% chu trình theo tháng hẳn nhiên biểu mẫu report thu, nộp đảng giá thành (mẫu báo cáo số B01/ĐP) và report thu, chi tài thiết yếu (Mẫu số BC01-TCĐ).

-Đối với chi bộ trực nằm trong đảng bộ bộ phận, đưa ra bộ trực trực thuộc đảng cỗ cơ sở (mở 01 một số loại sổ): Sổ thu, nộp đảng giá thành (mẫu sổ S01/ĐP).

- Đối với đảng bộ phần tử (mở 3 các loại sổ):

+ Sổ tổng đúng theo thu, nộp đảng phí (mẫu số S02/ĐP).

+ Sổ theo dõi cụ thể thu chi phí đảng phí của những đơn vị cấp cho dưới (mẫu số S03/ĐP).

+ Sổ tổng thích hợp thu tiền đảng phí của những đơn vị cấp cho dưới (mẫu số S04/ĐP).

2. Đối với các chi bộ cơ sở

a- Đảng tầm giá được trích để lại 70%, nộp 30% lên Đảng ủy Khối định kỳ theo quý đương nhiên biểu mẫu report thu, nộp đảng mức giá (mẫu report số B01/ĐP) và report thu, chi tài chủ yếu (Mẫu số BC01-TCĐ).

b- Mở sổ theo dõi: Sổ thu, nộp đảng mức giá (mẫu sổ S01/ĐP).

3. Đối với đảng cỗ cơ sở

a- Đảng tầm giá được trích để lại 70%, nộp 30% lên Đảng ủy Khối định kỳ theo quý cố nhiên biểu mẫu báo cáo thu, nộp đảng tổn phí (mẫu report số B01/ĐP) và report thu, đưa ra tài chính (Mẫu số BC01-TCĐ).

b- Mở sổ theo dõi:

- Sổ tổng vừa lòng thu, nộp đảng giá thành (mẫu số S02/ĐP).

Xem thêm: Gió Cuộn Mây Đưa Về - Lời Bài Hát Khu Phố Ngày Xưa

- Sổ theo dõi cụ thể thu tiền đảng phí của những đơn vị cấp dưới (mẫu số S03/ĐP).

- Sổ tổng hợp thu chi phí đảng phí của các đơn vị cung cấp dưới (mẫu số S04/ĐP).

B. PHẦN CHI

I- Lập dự toán

1- Đối tượng

Các đưa ra bộ trực trực thuộc đảng bộ bộ phận, đảng cỗ cơ sở; đảng bộ bộ phận; chi, đảng bộ cơ sở lập dự trù (theo mẫu mã số DT01-TCĐ ).

2- Nội dung lập dự toán

Hàng năm, căn cứ vào chế độ đưa ra ở mục II (về nội dung đưa ra và cơ sở lập dự toán), cấp ủy đảng lập dự toán bỏ ra hoạt động công tác đảng của cấp mình gửi cơ quan, 1-1 vị dự toán cùng cấp để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổng hợp phổ biến dự toán thu, bỏ ra của cơ quan, 1-1 vị mình.

II- Nội dung chi và cơ sở lập dự toán đưa ra hot đng

1- đưa ra mua báo, tạp chí, tài liệu

Mỗi chi bộ trực thuộc, đảng cỗ bộ phận, đưa ra bộ cơ sở, đảng cỗ cơ sở đều phải có báo Nhân dân, Tạp chí cộng sản và báo đảng cỗ địa phương với được cấp thêm một cuốn tin tức Công tác Tuyên giáo và download 01 Đề cưng cửng thời sự bởi vì Ban Tuyên giáo tỉnh giấc ủy vạc hành. Tổ chức triển khai cơ sở đảng bắt buộc có trách nhiệm mua và cung cấp Báo Nhân dân, Tạp chí cùng sản cho những chi cỗ trực thuộc.

2- đưa ra tổ chức Đại hội Đảng

3- đưa ra khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên

đưa ra khen thưởng so với tổ chức đảng với đảng viên bao hàm mức chi phí thưởng đương nhiên các hình thức khen thưởng và tải khung, phôi bằng khen, giấy khentheo quyđịnh hiện hành.

4- bỏ ra phụ cấp cấp ủy

5- Chi hoạt động khác

- văn phòng và công sở phẩm;

- Thông tin, tuyên tuyền;

- chi hội nghị, công tác phí;

- Chi công tác làm việc xây dựng Đảng như: bỏ ra đào tạo, tu dưỡng công tác nghiệp vụ, bao gồm trị, xây dựng đảng, bỏ ra học tập triển khai nghị quyết, bỏ ra tổ chức những lớp quần chúng khám phá về đảng, hấp thụ đảng viên, tu dưỡng đảng viên mới, cấp cho ủy viên;

- đưa ra tiếp khách, thăm hỏi;

- Sửa chữa, mua máy móc, thiết bị;

- đưa ra đảng vụ khác.

* Định mức:

- chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở có 30 đảng viên trở xuống: Định mức chi cố định là 10 lần nút lương buổi tối thiểu/chi bộ/năm.

- tự đảng viên sản phẩm 31 mang đến đảng viên đồ vật 100: Định nút chi bởi 0,4 nấc lương về tối thiểu/đảng viên/năm.

- trường đoản cú đảng viên vật dụng 101 mang lại đảng viên thiết bị 200: Định nấc chi bởi 0,3 nút lương buổi tối thiểu/đảng viên/năm.

- tự đảng viên vật dụng 201 cho đảng viên thiết bị 300: Định nút chi bằng 0,2 mức lương về tối thiểu/đảng viên/năm.

- trường đoản cú đảng viên thiết bị 301 trở lên: định nút chi bằng 0,1 nút lương buổi tối thiểu/đảng viên/năm.

6- Nguồn gớm phí buổi giao lưu của tổ chức đảng

- Đảng phí được trích duy trì lại.

- Thu khác của tổ chức triển khai đảng: đuc rút thanh lý tài sản, những khoản thu trường đoản cú hỗ trợ, tài trợ của các đơn vị, tổ chức cá thể cho hoạt động của tổ chức đảng.

Xem thêm: Nhóm Chức Đặc Trưng Của Amin, Cấu Tạo, Tính Chất Và Ứng Dụng Của Amin

- chi phí nhà nước cấp bằng chênh lệch tổng dự trù chi (-) số chi phí đảng phí được trích gìn giữ và những khoản thu không giống của tổ chức đảng và trải qua các cơ quan, đối chọi vị.

III- Mở sổ theo dõi

-Mẫu sổ theo dõi thu, đưa ra tài thiết yếu (Mẫu số S01-TCĐ)